Home

Trondheim kommune byggesak innsyn

Innsyn i kommunal saksgang - Trondheim kommune

Byggesak - Trondheim kommune

Innsyn i byggesaker. Oppdatert: 17.03.2020 Stavanger kommune har en innsynsløsning der du kan se alle byggesaker fra 1. januar 2016 og til i dag. I innsynsløsningen finner du alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Bruk søkefeltet og søk etter adresse, gnr/bnr, kommunens. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Innsyn i saker. Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i saker innen plan- og bygning, kart og oppmåling, landbruk og Miljø samt vann avløp og renovasjon. Søkekriterier i løsningen. Gyldige søkekriterier er saksnummer ( vår referanse på utgående dokumenter), gnr/bnr ( f.eks.132/1), plannummer og adressen til eiendommen Innsyn. Søk i politiske møter og saker, plan- og byggesaker, følg med på kunngjøringer. eInnsyn Oversikt over økonomiske interesser, styreverv og lignende for politikere i Oslo kommune. Jobb i Oslo kommune. Ledige stillinger. Lønn og arbeidsforhold. Kontakt Oslo kommune. Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser Innsyn plan- og byggesak Her kan du søke på saker knyttet til eiendommer og byggesaksbehandling i Bergen kommune. Innsyn planregister Her kan du søke på Bergen kommunes arealplaner med bestemmelser. Gå direkte til Planregister; Les veileder til planregister. For tidligere Asker og Røyken kommuner er ordinær postliste for perioden frem til 2019 tatt ned. Teknisk postliste (byggesaker) og politisk saker er fortsatt tilgjengelig for tidligere Asker og Røyken kommuner. Innsynsforespørsler kan sendes på e-post til: -----Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til. Plan, byggesak og milj Velg flere kommuner for sammenligning Oppdater. Legg til flere kolonner i tabellen. Du kan Trondheim Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage; 2015 Fjern år 2015 for Trondheim

Medvirkning, kunngjøring, innsyn - Trondheim kommune

Offentlig postliste i Tromsø kommune er en journal over alle inn- og utgående saksdokumenter til og fra kommunen.I postlisten ser du saks- og dokumentnummer, brevdato, brevtype og en beskrivende dokumenttittel. Du kan også se hvem som er avsender og saksbehandler av dokumentet Se din byggesak på nett (Innsyn i byggesaker fra mars 2013 og til i dag) Historisk eiendomsarkiv. Eiendomsarkivet som består av Eiendoms- og byggesaksarkiv, mindre oppmålingsarkiv, landbruksarkiv og planarkiv er til digitalisering og det digitaliserte materiale er åpent for innsyn Dersom det står at dokumentet er unntatt, kan du be om innsyn ved å sende en epost til arkiv.byggesak@bergen.kommune.no. Vi vil kreve erklæring fra hjemmelshaver ved innsyn i eiendommer som har sensitiv informasjon Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512

Byggesakskontoret - Trondheim kommune

Innsyn. Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva det offentlige foretar seg. Innsyn i postliste. Alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre. Innsyn i dokumenter til og fra Bergen kommune de siste to månedene, bestiller du fra den offentlige journalen. Personlig informasjon, partsinnsyn Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre. E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber Holmestrand er en kyst- og innlandskommune i Vestfold med ca 25 000 innbyggere. Her finner du en oversikt over våre tjenester

Postliste - eByggesak - Trondheim kommune

 1. Innsyn i sak. Søk på saker på gårds- og bruksnummeret ditt fra 2004 til dags dato. Saksbehandlerene på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker. BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA
 2. Råde kommune legger ut offentlig journal pr. virkedag for hele kommunen ca. en gang pr. uke. Inn- og utgående dokumenter ligger i samme journal. Råde kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova
 3. Slik bestiller du innsyn. Gjelder det konkrete saker i Nordre Follo kommune må du be om innsyn via postlisten/offentlig journal. Gjelder det dokumenter eller tegninger fra kommunens historiske arkiv (før 2020 i tidligere Ski og Oppegård kommuner), kan du bestille dette ved å sende e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no. Det er viktig at du oppgir hvilke dokumenter du ønsker, hvilken.
 4. Gebyr for byggesak, oppmåling og regulering Klage på vedtak i byggesak Klag på byggesaksvedtak - Klag på oppmålingsvedtak Kontakt oss Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv - Offentlig journal - Bevillinger - Eiendomsskatt - Næring.
 5. Innsyn byggesak. Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer for å se registrerte byggesaker for den aktuelle eiendommen. Kontaktinformasjon. Postadresse: Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg. Telefon 32 86 60 00 E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no. Besøksadr. Rådhuset: Kirkegata 1. Nyttig informasjon
 6. Søk blant nye og gamle byggesaker, delingssaker, seksjoneringsaker, plansaker og vann- og avløpsaker. Her finner du vedtak, tegninger og andre dokumenter
 7. eller naboens? Du kan følge saken din via innsyn.. Veileder til hvordan søke i innsyn (PDF, 57 kB) ligger her. Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som er i tråd med regelverket, 12 uker for mer omfattende saker og mer enn 12 uker for saker med dispensasjon

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n Compara Vuelos Low Cost En Nuestro Buscador y Encuentra los Mejores Precios Kort fortalt Vi arbeider med å digitalisere arkivene på byggesak og geodata, slik at disse skal bli lett tilgjengelig for den som ønsker innsyn i saker. Papirarkivene er derfor inntil videre ikke tilgjengelige på rådhuset slik de vanligvis er. Ønsker d Kontakt oss. Innbyggarservice Telefon: 51 77 60 00 Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne. Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne. E-postadresse:post@time.kommune.n Når en byggesak er sendt kommunen og registrert i arkivsystemet vil du kunne få innsyn i dokumentene som er i byggesaken. Dokumentinnsynet får du i kartinnsyn for byggesaker . Du søker opp den aktuelle eiendommen i kartet, og trykker på den blå trekanten som indikerer at det er en byggesak på eiendommen, du vil da få opp nøkkelinformasjon i byggesaken

Innsyn i byggesaker - Nesodden kommune

 1. Innsyn i post og saker. Fra 15.6.20 har Gjesdal kommune skiftet arkivsystem til Public 360. Du vil derfor måtte søke på to ulike måter dersom du ønsker innsyn i saker, alt etter hvilken dato du søker etter
 2. Innsyn i saker . Innsyn i dokumenter. Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (meroffentlighet). Innsynsbegjæringer sendes i disse tilfellene til kommunen skriftlig per brev eller epost
 3. Innsyn byggesak. Veiledning: Ved å søke på adresse, saksnummer, eller gårds- og bruksnummer får du byggesaker for den aktuelle eiendommen. Skal du ha innsyn i saker opprettet før 2009, ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00
 4. Du kan be om innsyn i postlistene, i eiendomsmapper og i enkelte dokumenter. Postliste. Postlisten viser korrespondanse til og fra kommunen. Se postlisten her. Innsynsbegjæring. Du kan be om å få innsyn til enkelte dokumenter eller en eiendomsmappe ved å fylle ut dette skjemaet. Sist endret: 24.08.2018

Innsyn. Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. Innsyn; Meld feil; Kontakt; Finn ansatt; Nettstedskart; Sikker digital post; Personvern og informasjonskapsler; Varsling om kritikkverdige forhold; Skjema; Råd om koronavirus (coronavirus) til innbyggere i Kristiansund; Årsrapport 201 Postadresse. Færder kommune Postboks 250 Borgheim 3163 Nøtterøy. Org.nr.: 817 263 992. Kommunenummer: 381 Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn og dekker årene 1893 til 2003 i gamle Kristiansand kommune. Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet er markert med hengelås og ikke tilgjengelige. De skal være publiseres på kommunens offentlige journal og man kan be om innsyn Alle byggesaker som kommunen har mottatt etter midten av mai 2018 er nå gjort tilgjengelige i en egen nettløsning. Tidligere har det vært slik at du har måttet be om såkalt innsyn i disse sakene, hvis du lurer på noe i en byggesak. Kommunen har så funnet fram dokumentet og sendt dette tilbake til den som har bedt om innsyn

Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Innsyn. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Les og lær om forskrifter korona Modum kommune - vedtatt 9. november 2020 Hold avstand Vask hender.

Innsyn utenom offentlig journal. Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn 3 måneder, kan du sende e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller ringe 51 50 70 90 Søk etter saker. Har du sendt inn en byggesøknad til oss og lurer på hva som skjer i saken? En måte å finne saken din på, er å bruke innsynsløsningen vår. Her kan du bl.a. søke på tittel, saksbehandler eller gårds- og bruksnummer

Innsyn i byggesaker Stavanger kommune

Innsyn byggesak. Det er egen innsynsløsning for byggesaker, hvor du kan hente ut dokumenter i pågående og avsluttede byggesaker. Da bruker du tjenesten innsyn byggesak. Byggesak-innsyn. NB! Dette gjelder bare saker som er journalført/innkommet til kommunen fra juni 2010. Dersom saken er eldre enn dette, ber du om innsyn i eiendomsmappen Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt. Dette betyr at du ikke lengre kan få innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte. Saksdokumenter i byggesaker registrert etter 24. september 2018 finner du her.Er byggesaken du ønsker innsyn i eldre enn dette, må du be om innsyn i en innsynsbegjæring Innsyn i byggesak Nyere eller pågående byggesaker. Dersom du ønsker informasjon om en nyere eller pågående byggesak, kan du finne saksdokumentene i vår kartløsning eByggWeb.Velg byggesaker i kartmenyen til venstre i kartet og byggesakene vil vises kartet Alver kommune har eit mål om at vi skal vera gjennomsiktige, slik at alle kan sjå kva som skjer i kommunen. Samstundes handsamar kommunen mykje informasjon som er underlagt teieplikt. Alle arkivverdige dokument vil bli vurderte med tanke på offentleggjering. Dette gjeld både brev og e-post til og frå kommunen, samt ei rekkje interne.

Bergen kommune - Innsyn plan og byggesak

Her finner du opplysninger om alle typer bygge- og delingssaker. Rådhuset er åpent Fra mandag til fredag 08:00 - 15:45. På telefon fra mandag til fredag 08:00 - 15:45 Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00. Les mer om Servicetorge Foreløpig har Bjerkreim kommune ikke lagt til rette for digitalt innsyn i byggesaker. Har du spørsmål ang. en byggesak, kontakt postmottak@bjerkreim.kommune.n

Sandnes kommune - Innsyn i plan- og byggesaker, kart og

SERVICETORGET Gausdal kommune Vestringsvegen 8. 2651 Østre Gausdal. Åpningstid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 Stengt kl. 11.00 - 11.3 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål. Du finner kontaktinfo til din saksbehandler her. Vi anbefaler at du går inn på dibk.no, hvor du finner nyttig info og ulike veilednigsverktøy, se for eksempel hva du kan bygge uten å søke

Innsyn - Oslo kommune

Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0 Overordnet utleiereglement for Ås kommunes bygninger og lokaler; Utleie av festsalen i kulturskolen; Utleie Ås kulturhus; Offentlig journal og innsyn i arkiv. Hva er offentlig journal/postliste; Bestilling av saksdokumenter; Hva er kommunens depotarkiv; Innsyn i depotarkivet; Follokart. Administrative grenser, skolekretser mm; Arealplaner. Politikk og innsyn Politikk og innsyn Finn politiske saker Politikken i Lillestrøm Innsyn Høringer og kunngjøringer Kommune-TV; Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Lillestrøm kommune har innsynsløsninger der du kan se byggesaker fra 1. januar 2010 og fram til i dag. Kommune-TV

Fakturainformasjon. Gjesdal kommune c/o Fakturamottak Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD. Kommunenummer: 1122 Org.nr: 96497857 Innsyn i byggesak Nyare eller pågåande byggesaker. Ved å gå inn på eByggWeb får du opp eit kart som både viser byggesaker som er under behandling, og byggesaker som er ferdigbehandla den siste tida. Her kan du sjå kor langt saka har kome i saksgangen, og du får tilgang på dokument i saka Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk og organisasjon Lokalpolitikk, innsyn, om organisasjonen, jobb i kommune

Video: Bergen kommune - Offentlig innsyn

Om byggesak. Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker. Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss. Alle henvendelser om byggesaker skal skje fra mandag til torsdag etter kl.12.00 - 15.00 og rettes til sentralbordet i Holmestrand kommune. Besøk byggesak Foreløpig har Sokndal kommune ikke lagt til rette for digitalt innsyn i byggesaker. Begjæring om innsyn rettes til postmottak@sokndal.kommune.n

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00). Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude Du kan også sende e-post til kommunen til postmottak@meland.kommune.no. Hugs å oppgje arkivsaksnummer og gards- og bruksnummer, så går e-posten direkte til din sakshandsamar. Larissa Dahl Rådgjevar byggesak Telefon: 56 17 14 23; Før du søkjer. Før du set i gong med eit tiltak på eigedomen di Bærum kommunes internettsider, www.baerum.kommune.no; Postlister og innsyn, Plan/byggesak. Søk på arkivsakID som står i vedtaket. Giroblankett for behandlingsgebyr kr 42.000 ,-ettersendes. Betalingsfristen framgår av blanketten. Gebyret er beregnet etter § 8.1 i gjeldende regulativ for plan- og bygningstjenestene i Bærum kommune. Med hilse

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt Alle kan begjære innsyn i Hitra kommune sine arkiver. Innsynsbegjæring kan fremmes skriftlig (epost, brev) eller muntlig (telefon, personlig fremmøte). Dokumenter på nett Du kan selv finne saksdokumenter og protokoller fra fra politiske møter: Leter du etter saksdokumenter og protokoller til et avholdt eller nært forestående møte (perioden fra 01.01.2020 ->), klikk HER. Leter du [ Org.nr.: 964 967 369. Konto: 28014437497. Web levert av CustomPublis Sandefjord kommune anvender et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil si at all inngående post - både e-post og papirpost - blir omgjort til elektroniske filer. Hvordan den elektroniske posten er tilrettelagt er med på å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den, og hvor oversiktlig den er for saksbehandlerne For innsyn i andre dokumenter ta kontakt med Malvik kommune. Dette bør du tenke på før du sender brev eller e-post til oss. All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet grunnet andre forhold. All post kommer på den offentlige postlisten

Byggesak Du kan ta kontakt på telefon (74 05 25 00) eller epost ( servicekontoret@levanger.kommune.no ). TILTAK DU IKKE TRENGER Å SØKE OM (klikk her for mer informasjon Velkomen til Høyanger kommune si nettside. Her finn du informasjon om tenestene Høyanger kommune yter, samt informasjon om statlege tenester Postliste Lillestrøm kommune. Se postlisten (offentlig journal) Postlisten viser både inn- og utgående post. Du finner en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra Lillestrøm kommune en gitt dato. Det er en forsinkelse på fem virkedager på det som vises i postlisten Telefonveiledning i byggesak tilbys mandag til fredag kl. 12.00 til 15.00. Ring 67 93 42 50. Har du spørsmål om pågående byggesaker kontakter du saksbehandler i saken på e-post eller på telefon mellom kl.12.00 til 15.00 mandag til fredag. Veiledningstime (kun per e-post inntil videre) Vi tilbyr veiledningstime i byggesak på inntil 25. Org.nr.: 964 966 397. Opningstider. Opningstid: 10:00 - 14:00. Personvernerklæring. Lenke

Byggesak - elektronisk innsyn Søk. Byggesak - elektronisk innsyn, Hva Bergen Byarkivs Innsynsløsning, startsiden. Byggesak var et egenutviklet datasystem for saksbehandling av byggesaker i Bergen kommune. Innsynsmodulen for Byggesak inneholder data som er registrert i perioden 1981 til 1998, men med ajourføringsdatoer. <body> <p> A WWW browser supporting frames is required to use this product. </p> </body> Plan - og bygninsetatens arkivsøk V1. innsyn.trondheim.kommune.no Kommunal informasjon stillingsutlysninger kulturkalender og informasjon om barnehage

 • Frisør tromsø sentrum.
 • Eleaf gs air atomizer head.
 • Fotograf assistent.
 • Barish jessheim.
 • Domenenavn norge.
 • Yt new rules.
 • Matisse poster.
 • Anniken jørgensen og mikkel christiansen.
 • Buchenwald heute.
 • Gilderoy lockhart.
 • Listeriosis.
 • Everest cx hydr.
 • Zooey deschanel elsie otter pechenik.
 • Nya minerva gymnasium.
 • Quizlet gloser.
 • Wipro cellent.
 • Zu scharf um wahr zu sein movie4k.
 • Kaffee shop karlsruhe.
 • Jobb med dyr i utlandet.
 • Tom oar chike oar.
 • Adam rodriguez filmer og tv programmer.
 • Billigste rulletobakk.
 • Bedriftskonto enkeltmannsforetak.
 • Kinarestaurant alta.
 • Nøkkelferdig hus med utleiedel pris.
 • Las delicias del poder descargar pelicula gratis.
 • Egenmeldingsskjema word.
 • Pokémon generation 1.
 • Hvordan bli kvitt sjenanse.
 • Trappeslitte dekk.
 • Speech på norsk.
 • Jobcenter nummer.
 • Ikea växer.
 • Stadtbibliothek bonn auerberg.
 • Jewel nightclub vegas.
 • Pacific rim 2 full movie online.
 • Commonwealth all countries.
 • Solo innhold.
 • Gitar nettbutikk.
 • Utveksling uio hf.
 • Coxsackievirus voksne.