Home

Lønn mellomleder kommune

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo som er et eget tariffområde. Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter. Lønn og lønnstabell. Sentrale lønnstillegg 2020 (pdf Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor. Finn gjennomsnittslønnen i nærmere 400 utvalgte yrker for kvinner og menn Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige tillegg og bonus

Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området

Undersøkelsen viser at lønnen til denne gruppen i snitt ligger på 689.200 kroner. Lønnsveksten følger to år med negativ vekst. - Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektoren og ringvirkningene dette fikk i andre næringer Lønn, mellomleder kommune? » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Lønn, mellomleder kommune? Av Gjest undrendepådet, Juli 11, 2008 i. For deg som jobber i Oslo kommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai 2019. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner. Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020) Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

 1. for Stavanger kommune . Gjelder fra 1. juli 2019. Oppdatert 1. juli 2019. Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og som garantilønnsoversikt for ansatte som endrer stillingskode eller får ansiennitetsopprykk. Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale lønnsforhandlinge
 2. Men forhåpentligvis er det kommuner som er villige til å gi høyere lønn til de som fortjener det. Poenget mitt var at jobb som vanlig sykepleier med full ansiennitet (vi har 16 år nå, men det kan bli tatt i fra oss) og tillegg for kveld så ble lønnen som avd. leder kun 9500 høyere
 3. Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. desember 2014 Tabellene ble rettet 11. mars 2015 kl. 11.45. Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte
 4. Sjekk lønna med Dinsides Lønnskalkulator Hvor mye tjener jeg i timen? Hvor mye tjener jeg i sekundet? Eller hva er månedslønna mi? Legg inn én verdi i vår kalkulator - og så regner vi ut resten for deg. HELT NED TIL SEKUNDET: Dinsides Lønnskalkulator gir deg all den informasjonen du trenger

Her tjener mellomledere best D

 1. Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Arbeidstid. Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Pensjon
 2. Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi Oslo kommune, KA, Virke-HUK og KS' tariffområde som tilbyr slik avtale
 3. Mens en mellomleder i Rogaland i snitt tjener 817 300 kroner før skatt, Mellomledere i virksomheter med over 2000 ansatte tjener i snitt 813 670 kroner. Lavest lønn får de som jobber på steder med mellom 10 og 19 ansatte; 577 980 kroner. LES OGSÅ: På jobben Høyest lønnsvekst i kommune
 4. 771117 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000) 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000) 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/vernepleier (oppgaver som fagarbeider
 5. Lønn og inntekter for fastleger. Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler. Det var i desember 2019 5010 fastlegelister i Norge. Av disse var 2713 tilknyttet mannlige fastleger og 2171 tilknyttet kvinnelige fastleger. Foto: Mostphoto

Oslo kommune. I Oslo kommune ble det et tradisjonelt mellomoppgjør med lønnsmessig uttelling på lønnstabell for alle medlemsgrupper. Resultatet ble 2,62 prosent, minimum kr 12 000,- fra 1. mai 2019. Totalrammen ble på 3,23 prosent. Spekte Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region

Lønnen din kan også bestå av andre ting som bonus, flere feriedager, fleksibel arbeidstid, etterutdanning eller andre goder. 15. Skriftlig lønnskravSom ansatt kan du levere et skriftlig krav om høyere lønn. Du bør imidlertid også argumentere for kravet ditt muntlig bakgrunnsvariablene som lønn, bransje og kjønn fra 2015-barometeret til 2016-barometeret. 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1 Gjennomsnittlig, minimums- og maksimumslønn for heltidsansatte etter bransje i 2016 (n=2349) Gjennomsnittslønn i olje og gass var 30,1 prosent høyere enn gjennomsnittsinntekten til alle Ledern Asker kommune - Mellomleder (Ref. 3767). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Lønn, mellomleder kommune? - Åpent forum - Doktoronline

Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon Lønn og regnskap. Tjenestesenteret lønn/regnskap i Værnesregionen utfører lønn-, regnskap- og faktureringstjenester for kommunene Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu og Tydal inkludert sokn, Vi presiserer at kommunen ikke har anledning til å endre valgt metode for utsending Det er derfor viktig at du er bevisst på dine sterke og sårbare sider som leder, og hvilke ferdigheter du trenger å trene på. Du må også være bevisst på dine personlige verdier, og se at de er sammenfallende med verdiene som er vedtatt i kommunen du jobber for. Et godt lederskap begynner med din relasjon til deg selv. 5 Regnskap, lønn og innfordring. Det som er igjen på Steinkjer: Budsjett og økonomistyring, økonomistøtte til enheter og avdelinger, finans, vederlagsberegninger, grunnlagsregistrering utfakturering, innkreving startlån. Postadresse for saker vedr. regnskap og lønn for Steinkjer: Inderøy kommune Inn-Trøndelag regnskap og lønn Vennalivegen Seksjon for regnskap og lønn. Ansvarlig: Ann Katrin Kirkeslett. Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Krisesenteret for Molde og omegn IKS, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd

Nå er jo 400 000 en ganske lav lønn, særlig for en mellomleder. Og forskjellen er jo minimal til de under deg. Er selv mellomleder i bedriften, og tjener 800 000 i året. Nyansatte får ca 400 000 i begynnerlønn, partnerne tjener drøye millionen. Synes det er helt naturlig VAKTTELEFONER. Vei: 90 07 57 33 Nannestad kommunale vannverk: 90 54 06 91 Gimilvann: 91 91 82 66 Avløp: 90 47 75 83 Kommunale bygg: 48 03 14 86 etter 15.0 Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk i lønnen i henhold til innlevert skattekort. Dersom ikke skattekortet blir levert skal det trekkes 50 prosent. Elektronisk skattekort bestilles via Altinn. Lønnsdokumentasjon. Ved utbetaling av lønn skal arbeidstaker motta lønnsslipp Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for . kommunal sektor. Tall per 31.12.13 . Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø Lønn, statistikk og titler . Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er riktig tittel. Personer med samme tittel kan i ulike organisasjoner ha ganske ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver Lønns- og regnskapssenteret (LRS) leverer interne tjenester på områdene lønn, fraværsrefusjon og regnskap. LRS har også ansvar for oppfølging og innkreving av krav til kommunens innbyggere. Les mer om os Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap Sende en mail til lonn@kongsberg.kommune.no. 3. Lønnen jeg får 12. hver mnd, hvilken perioden gjelder den for? For de med månedslønn: Lønnen utbetalt 12. hver måned gjelder for første til siste dag i samme måned. For de som er timelønte: Lønnen utbetalt 12. hver måned gjelder for timer fra måneden før som er blitt godkjent av leder. 4

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss . Kontakt webredaksjonen Ansvarlig redaktør: Mats Øieren. Vakttelefoner. Innlogging for ansatte. Selvbetjeningsportal. Telefon 32 11 74 00 (sentralbord) E-post postmottak@ringerike.kommune.no. Faktura. Organisasjonsnummer 940 100 925 Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Toppsjefene i i stat og kommune tjener mer enn i næringslivet. Offentlige toppledere har i gjennomsnitt millionlønn. Topplederne i staten, kommunene og helseforetakene hadde i fjor i snitt nesten 150.000 kroner mer i lønn enn næringslivets toppledere hadde

Lønn Lønnsavdelingen er stasjonert på Øvre Eiker rådhus, i et samarbeid med Øvre Eiker og Lier. Så langt det lar seg gjøre, foretrekkes bruk av e-post lonnmodum@ovre-eiker.kommune.no Anita.Larsen@ovre-eiker.kommune.no - +4732251295 Alexandra.Astrom@ovre-eiker.kommune.no - +473225129 Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude Hei! Jeg skal starte i min første lærerjobb nå den 13. August. Jeg har lett overalt, men finner ikke ut når man får utbetalt lønn? Altså, hvilken dag er lønnsutbetaling i Oslo kommune? Prøver å få regnskapet til å gå opp, etter en sommer uten jobb. Let

Kommune- og fylkessammenslåing Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og mer Oversikt over lønn og andre ytelser Beskrivelser for lønn og andre ytelser du kan bruke Rette feil i lønn og andre ytelser Feil beløp eller beskrivelse, utbetalt for mye eller for lit Ni fakta om lønn i finansnæringen. Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2019.. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600,- per år; Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 594 700,- per år; Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 900,- post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie

Lønn som avdelingsleder - Karriere, arbeidsliv og

 1. Webredaktør: Øivind Arvola - e-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no - Mobil: 952 29 452 Choose language - her kan du velge hvilket språk du ønsker å lese nettstedet på. Web levert av CustomPublis
 2. Snarveier til fagsystemer for ansatte i Porsgrunn kommune. Du må være ansatt. Siden inneholder kun lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Porsgunn kommune og har brukernavn/passord. Citrix Hjemmekontorløsning. E-post Les e-post fra hvor som helst i verden
 3. Rådmenn nærmer seg lønn på statsrådsnivå. Nå er det på høy tid at alle som jobber i kommunen får sin del av kaka, mener leder i Fagforbundet Mette Nord
 4. Alle arbeidstakere i Lørenskog kommune får sin månedslønn utbetalt den 15. i hver måned. Lønnen blir utbetalt 14 dager på etterskudd og 14 dager på forskudd. Faller utbetalingsdato på lørdager eller søn-/helligdager, utbetales lønnen den nærmeste foregående virkedag. Ferielønn utbetales til alle i juni måned
 5. Sykepleiere med kun grunnutdanning nærmer seg nå en grunnlønn på 600 000 kroner i Trondheim kommune. Det er mer enn tilsvarende sykehusansatte har
 6. Lønn. Sandnes kommune tilbyr konkurransedyktige betingelser. Seniorpolitikk. For å ivareta seniorene på våre arbeidsplasser har Sandnes kommune gode ordninger for medarbeidere over 62 år. For 25.000,- pr år kan medarbeider gis individuell tilrettelegging for å kunne være lenger i jobben,.

Fosen Lønn. Fosen Lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen. Kontoret har ansvar for utlønning til kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Det samme gjelder tilhørende firma og kirkelige fellesråd. Åfjord kommune er vertskommune for Fosen Lønn. Sistnevnte er del av det interkommunale Fosen-samarbeidet Velkommen til Namsos kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester arbeidsgiverpolitiske utfordringene kommunen til enhver tid står overfor. Lønnpolitikken avgrenses til å omhandle lønn. Lønnen skal reflektere kompetanse, utdanning, ansvar/kompleksitet i stillingen, innsats og resultater. HTA gir rammer for lokal lønnspolitikk og beskriver hvordan lønn fastsettes i kommunesektoren

Video: Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet - SS

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

Kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Løten kommune. Se også korona-informasjonen vår Telefon - kontakt ansatte Her finner du tlf og epost til ansatte - søk på fornavn, etternavn, tittel eller avdeling: Telefonliste på nett Se også andre nyttige telefonnummer her Bildearkiv Her finner du vår HR-avdelingen skal være kjent for kvalitet, service og utvikling som understøtter vår rolle i Skien kommune. HR-avdelingen i Skien defineres av fem roller - klikk her for å lese om dem Strategisk rolle - påse at HR-tiltak innen eget område er i tråd med og underbygger kommunens overordnede målsettinger Økonomi, lønn, personal 33 35 45 00 / 948 48 682 Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsberg (inngang fra Seebergs gate) (kl 08.00-16.00) Om kommunen. Organisasjonsnummer 921 383 681 Organisasjonskart Rådmann Tollef Imsdalen, tlf 62 56 40 24/ 905 24 352 tollef.imsdalen@loten.kommune.no Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skje

Bergen kommune - Lønns- og arbeidsforhol

Dette er også noe du kan spørre sjefen din om eller en mellomleder. Dette er informasjon som er viktig å ha når man er i en jobb. Du kan også ringe Oslo kommune på 02180, de skal ha svaret på alt det du lurer på om lønnstrinn og tillegg - Lik lønn for likt arbeid i samme kommune er jo en selvfølge, mener Lisbeth Furberg Nordnes, kontaktlærer ved Tanem skole. - Vi visste ikke at vi har mindre inntekt enn kolleger som jobber andre steder i Trondheim kommune, før nå. Og det har pågått siden årsskiftet Den nylige sammenslåtte kommunen Hustadvika sliter økonomisk, men likevel tok ordføreren ut dobbelt lønn. - Jeg synes det er helt forkastelig at en person skal gjøre det på denne måten, sier Johnny Varhol i Hustadvika Frp. Eide og Fræna kommune slo seg sammen i januar 2020 til Hustadvika. Ti Teknisk. Teknisk er ett av fire programområder i Holmestrand kommune. Programområdet består av: Plan, byggesak og landbruk; Kommunalteknikk. I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Lederlønn i Norge: lønnsforskjeller mellom fylken

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold Fordeler med å jobbe i Østre Toten kommune Inkluderende arbeidsliv: Østre Toten kommune er en IA-virksomhet, og er forpliktet til å jobbe for økt deltakelse i arbeidslivet. Systematisk HMS-arbeid: Det jobbes aktivt både sentralt og lokalt for en god arbeidsmiljøutvikling. Bedriftsidrettslag Hovedbankkonto 4901.07.00190 Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta Epost: postmottak.lonn@alta.kommune.no Leder: Kathrine Ernstsen Leinan Tlf: 78 45 53 60 / 414 66 332 Mail: katlei@alta.kommune.n 1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Vi leverer Visma Lønn og tilhørende løsninger i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere over hele landet. Det betyr at du er sikret rådgivningen, oppfølgingen og supporten du trenger. Våre partnere har erfarne konsulenter og spesialister på våre lønn- og HR-løsninger, som sørger for at du får bistand fra et solid støtteapparat både før, under og etter utrulling av løsningen

Tariff - Trondheim kommune

Besøksadresse Sivert Nielsens gt. 24 8905 Brønnøysund; Åpningstider rådhuset Man-fre kl. 08:00 - 15:00; Organisasjonsnummer 964 983 29 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 40 00. E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no. Testelefon - korona (covid-19) 66 10 44 44 (mand-fredag kl. 08.00-15.00) Spørsmål om korona (Covid-19 Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune.

Lønn og inntekter for fastleger - K

Karmøy kommune. Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Telefon: 52 85 75 00 · Servicetorg: 52 85 75 10. Organisasjonsnummer: 940 791 901. Lønn og personal. Lønn og personal har arbeidsoppgaver innen personalpolitikk, ansettelser, oppfølging av lover, regelverk og avtaler, overordnet lønnspolitikk, opplæring og kompetanseutvikling. Avdelingen har i tillegg saksbehandling og sekretæriatsfunksjon for Administrasjonsstyret og Arbeidsmiljøutvalget E-post: post@sandefjord.kommune.no Se mer kontaktinformasjon. Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjord. Ring til oss: 71 64 74 00. Send epost til oss. Send brev til oss: Postboks 33 6689 Aure. Besøk oss: Aurdalsvegen 9, 6690 Aure. Organisasjonsnummer: 98891389 Ibestad kommune. Rådhuset Kopparvika 7 9450 Hamnvik. Tlf.: 77 09 90 00/48 21 88 58. Org.nr.: 959469792. no menu Web levert av CustomPublish.

 • Eur kryssord.
 • Russeservice broderte bokstaver.
 • Google foto login.
 • Traktor unfälle lustig.
 • Direktefly oslo cancun.
 • The biggest star in milky way.
 • Dnb private banking krav.
 • Absurdgalleriet t skjorter.
 • Effektive øvelser for magen.
 • Sportvereine wuppertal elberfeld.
 • Zahnärztlicher notdienst karlsruhe.
 • Bürgermeister hirzenhain.
 • Skitur barn trondheim.
 • Brekke albuen.
 • Børn af forældre med ptsd.
 • In lite.
 • Fly til tirana.
 • Jul på mårbacka 2017.
 • Wilson management.
 • Nøtterøy kulturhus åpningstider.
 • Stickningar i benen.
 • Kjøpe ammunisjon uten våpenkort.
 • Ford vin nummer.
 • Liggende rekkverk terrasse.
 • Donald sutherland movies.
 • Forsvarets personell forbund.
 • Egenandel lege.
 • Ppu for sykepleiere.
 • Jalapenos rezept.
 • Mel gibson movie.
 • Kreft i tolvfingertarmen.
 • C5 a galaxy.
 • Optisk kabel 5m.
 • World cup football 2018 qualification.
 • Ipad 32gb gold.
 • Landeveissykler.
 • Bar tønsberg.
 • Montering av skyvedørsgarderobe.
 • Fastighetsförmedling norge.
 • Storhytte.
 • Deutsche reichsbahn mitarbeiter.