Home

Åndsverkloven 17

Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15. juni 2018 er den sentrale norske loven innenfor rettsområdet opphavsrett.Den nye åndsverksloven trådte i kraft 1. juli 2018.. Loven gir opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk Nemnda skal behandle tvister vedrørende bruk iht. åndsverkloven § 13a, § 15, § 16, § 17, § 17a, § 21, § 26 - § 28 og § 31 når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt. Dette gjelder likevel ikke når verket overføres på avtalte vilkår slik at bruker selv kan velge tid og sted for tilgang til det. Nemnda skal heller ikke behandle tvister vedrørende datamaskinprogram

Åndsverkloven - åvl. Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk m.v.(åndsverkloven - åvl. Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for alle som lager musikk, skriver tekst, gjør design, lager film, driver med teater eller skaper kunst. Loven er laget for å sikre eierskap til egne verk, men når lovteksten for første gang på 60 år skrives på nytt, ser det ut til at loven ikke lenger evner å ivareta rettighetene den er ment å beskytte Tvist om vederlag etter åndsverkloven § 17 tredje ledd, § 18, § 23, § 30, § 37 og § 45b kan enhver av partene bringe inn for Kulturdepartementet. Tvist om vederlag for videresending av kringkastingssending etter lovens § 45b behandles likevel av nemnda etter § 4 - § 5 flg., jf. lovens § 35, andre ledd Den 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Loven skal sikre rettighetshaverne inntekter, slik at skapende og utøvende kunstnere skal kunne leve av sin virksomhet. Vi tar loven under lupen, og ser nærmere på oppdateringene

Åndsverkloven - Wikipedi

- Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov. Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. De mange endringene som har blitt foretatt siden 1961, gjør at gjeldende lov i dag fremstår som fragmentert og vanskelig tilgjengelig Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov og en bærebjelke i kulturpolitikken. Det er i samfunnets interesse at skapende innsats beskyttes, slik at nye kulturuttrykk oppstår. Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Les mer om personver Åndsverkloven § 2 inneholder en liste over de mest praktiske formene for åndsverk, men denne listen er ikke uttømmende. Litteratur. Jon Gisle m.fl.: Jusleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2003, ISBN 82-573-1338-6; Eksterne lenker. lovdata.no åndsverkloven Lov om opphavsrett til åndsverk av 15. juni 201

Forskrift til åndsverkloven (lov av 12

Kan jeg bryte åndsverkloven ved å velge enkelte navn på bloggen min? 05.03.2019 2019 Lov og rett; Brudd på åndsverkloven 05.02.2010 2010 Lov og rett; Spørsmål om åndsverkloven 20.08.2018 2018 Internett; åndsverkloven, ulovlig programvare 13.03.2014 2014 Kriminalitet; Spørsmål om åndsverkloven 17.05.2015 2015 Lov og ret Dette framgår av åndsverkloven §24 tredje ledd. Ved bruk av f eks arkitekttegninger, gjengivelse av spesielle bygninger og lignende, er det god presseskikk å oppgi arkitektens navn. Reportasje i kringkasting og film; 17. mai-paragrafen. Åndsverkloven §2 5 kalles reportasjeregelen og 17.ma

Dokumentet Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) fra 12.mai.1961 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Lovspeil mellom åndsverkloven av 1961 og åndsverkloven av 2018. Lovspeilet viser hvilke paragrafer i åndsverkloven av 1961 slik den var i 2017, paragrafnummer i lovforslaget i Prop. 104 L (2016-2017) og paragrafnummer som ble vedtatt i åndsverkloven av 2018. § 71 i lovforslaget ble ikke fremmet i den innstillingen som ble vedtatt av Stortinget og paragrafnummerne i lovproposisjonen. Åndsverkloven I Norge reguleres opphavsretten, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk, først og fremst av åndsverkloven. Del på Facebook Den 17. juni 2005, ble de mye omtalte endringene av åndsverkloven (åvl.), som bl.a. gjennomfører EUs opphavsrettsdirektiv, endelig vedtatt. Endringene skjer på bakgrunn av en offentlig debatt som savner sidestykke i norsk opphavsrettshistorie, samt en intens diskusjon så vel innad i stortingskomiteen som i odelstinget. Endringene må sies å være relativt omfattende, og berører i [ Hva er et åndsverk? Et åndsverk er resultatet av en skapende virksomhet, med andre ord: Det er noe som noen har lagd. Et åndsverk kan for eksempel være en film, en roman eller et fotografi. Tanken bak åndsverkloven er å verne om og oppmuntre til produksjon av åndsverk.I § 2 i Åndsverkloven defineres åndsverk som litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for.

Maleri, Reidar Berge 1971 | FINNBrukte sommerdekk og vinterdekk selges rimelig må vekk

Åndsverkloven - åvl

Åndsverkloven 201

Publisert: 17.06.2013 13:15. Sist endret: 27.11.2013 21:18. 4. juni avsa Høyesterett dom i en sak mellom Norske Hus AS og Hovin Bygg AS, og stadfestet at typehuset Ambassadør er å anse som bygningskunst og derfor er vernet etter åndsverkloven JAMES REID .22 CALIBER KNUCKLEDUSTER REVOLVER,About 10,000 made from 1869-1884.CONDITION: Finish remains at about 80%, all original finish with some brass showing through on edges and a bit of bubbling.Barrel Length: 1 - 5/8 Caliber/Bore: 6.5 Cylinder pin has been modified to fit flush and has been slotted for a screwdrive Ca 80 kbm bjørketømmer selges. Hogd i månedsskifte mai/juni, og barken har sluppet på store deler av virket. Egner seg fint til vedmaskin. 300,- eks. mva pr kbm/bud Søkeord: vedproduksjon, bjørkestranger, langved

Åndsverkloven av 2018 - under lupe

Spørsmål om åndsverkloven 17.05.2015 2015 Lov og rett; Hei jeg har noen spørsmål jeg håper dere kan svare på så fort så mulig. Jeg f... 27.02.2009 2009 Hud & hår; Hei, jeg er en jente på 19 år og håper dere kan svare på mitt spørsmål. Jeg h... 15.11.2008 2008 Se Gjennom kampanjen Åndsverkloven 2018 gikk flere organisasjoner sammen for å fremme kunstnernes krav til den nye åndsverkloven. Resultatet er en bok, fylt med ønsker og uttalelser fra norske kunstnere fra hele feltet - som står side ved side med lovteksten. Under Arendalsuka presenterer vi hvordan vi arbeidet med åndsverkloven Jeg er ikke så god på lover og regler.. men det jeg har fått med meg er at det er straffbart å ta andre sine bilder og bruke dem. Dette tilfellet er jeg borti akkurat nå, det er noen som har tatt mitt bilde uten lov. Personen har ikke spørt en gang, og jeg fant ut dette ved ren tilfeldighet. I lo..

Ny åndsverklov - regjeringen

 1. Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett reguleres i Norge av åndsverkloven. Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår
 2. åndsverkloven § 29. Hva som skal til for at et verk er offentliggjort defineres i lovens § 10, og hovedregelen er at opphavsmannen må ha gjort verket «tilgjengelig for allmennheten», jf. nærmere definisjonen i § 2 andre ledd. (17. februar 2006). «God skikk.
 3. 17. feb 2020. Den 30. utgaven av Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies).
 4. Forslag til endringer i Åndsverkloven. Kunstnernes rettigheter styrkes i en ny og moderne Åndsverkslov. Pressemelding sakset fra regjeringen.no: Regjeringen sender i dag forslag til ny åndsverklov på høring. Høringsfrist er 8. august 2016
 5. nelige bestemmelser Visse midlertidige eksemplar 0Overskriften tilføyd ved lov 17 juni 2005 nr. 97. 0Endret ved lover 2 juni 1995 nr. 27 (ikr. 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 569), 17 juni 2005 nr. 9
 6. Verken etter åndsverkloven eller designloven er det en betingelse for rettsbeskyttelse at en gjenstand blir kategorisert som brukskunst. For gjenstander som regnes som brukskunst, oppstår det imidlertid en rekke særegne problemstillinger i vurderingen av vilkårene for vern etter åndsverkloven

26. september 2019 kl. 17:46 Mener kommunen brøt åndsverkloven. Kristiansand kommune har trolig brutt åndsverkloven, etter at de malte Kjell Nupen-fontenen i feil farge Innføring i opphavsrett 15, 16 og 17. Avgrensning av opphavsrett. Privat kopiering, sitat og bruk av bilder. 2020-10-19 Olav Torvund Leave a comment. men jeg tar det med siden bestem­mel­sen om rett til eget bil­de står i åndsverkloven

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykken åndsverkloven § 17a og forskrift til åndsverkloven § 1-11. 2.2 Målgruppe . Eksemplar som fremstilles i henhold til denne avtalen, skal være til bruk for protokolltilførsler av 17.11.1981 og 21.2.2002. Ved inngåelsen av denne avtalen frafalle - Åndsverkloven er den viktigste loven for de som ønsker å leve av det de skaper. At vi nå har fått en rettferdig og god åndsverklov som sikrer norske kunstnere er vi selvfølgelig veldig fornøyde med. Vi vil rette en stor takk til alle som har vært med å støtte oss i dette arbeidet, sier Marius Øvrebø-Engemoen, fungerende daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes til trafikkmåling og optimalisering av innhold. (01

Ny og mer moderne åndsverklov - regjeringen

Med endringer, sist ved forskrift av 9. mai 2008 nr. 45 •Forskrift til åndsverkloven kapittel 1 gjelder ABM-institusjoner •Rett til å kopiere for konserverings- og sikringsformål •Eksemplar fremstilt med hjemmel i forskriften, kan tilgjengeliggjøres i institusjonens lokaler 27 . 6/11/2014 1:34:17 PM. Med endringer, sist ved lov av 17. juni 2005 nr. 97 (i kraft 1. juli 2005 17/10/2020 Kl. 18:00-19:30. Oslo. Legg til arrangement Se alle. Behandlingen av åndsverkloven er utsatt til etter valget. Årsakene er i følge saksordfører Arild Grande (Ap) flere: - Det har kommet svært sterke reaksjoner på regjeringens forslag til ny lov Åndsverkloven skiller mellom opphavsrett, den rett en opphavsmann har til sitt åndsverk, og de såkalte nærstående rettigheter. Den eller de som har skapt noe, det være seg på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område, har opphavsretten til det jf. åndsverkloven. § 1. Slike verk går under betegnelse

En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museu Direktivet ble vedtatt i EU 17. april 2019 og publisert I Official Journal 17. mai 2019. Rettsakten er nå til vurdering i EØS/EFTA-statene. Sammendrag av innhold. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked (digitalmarkedsdirektivet) ble vedtatt 17. april 2019 Norsk Redaktørforening deltok på høring om forslaget til ny åndsverklov på Stortinget mandag 5. februar. Sentralt for NR sto forslagene som direkte berører nyhets- og reportasjeretten og muligheten for å trekke veksler på åndsverk i journalistisk virksomhet

NIFs lov - idrettsforbunde

Åndsverk - Wikipedi

Har noen noensinne blitt straffet for å bryte

* rabatterte priser gjelder første periode, ved fornyelse av abonnement gjelder ordinære priser Mandag 17. desember 2018 Kultur og medier • Musikere anklager kulturministeren for å svekke vederlagsordning • Mangler 10-15 millioner i budsjettet Må dele potten med flere. Av Jonas • Da den reviderte åndsverkloven ble vedtatt av Stortinget i juni i år,. 17. juli 2013 Camilla Legg igjen en kommentar Jazzfestivalen «er den uka det skjer noe i Molde». Hver dag starter med parade med musikere og dansere kl.11.30 Vår någjeldende åndsverklov ble vedtatt i 1961 - fire år før Jan Erik Vold vant Tarjei Vesaas' debutantpris for diktsamlingen «mellom stein og speil». Nå moderniseres loven for å demme opp for truslene som venter Vold, og andre norske forfattere, når bøkene våre etter hvert skal ta skrittet ut i den digitale virkeligheten.Av Rune F. HjemåsKulturdepartementet la sist fredag.

Kunstverk og foto - Norsk Redaktørforenin

Åndsverkloven er den viktigste loven for de som ønsker å leve av det de skaper. Den er et rammeverk og en grunnmur for ska - pende næring. Åndsverklovens hovedmål har vært - og skal være - å sikre rettighetshavernes inntekter. Veien hit har vært et maraton Åndsverkloven (lov om opphavsrett til åndsverk mv.) m/forskrift - av 20. desember 2018 nr. 120 (i kraft 1. august 2019

Søkeresultater for Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven) (Lov av 12.05.1961 nr. 2) - Haugenbok.n Publisert: 24.05.17. Tekst: Pressemelding - Positive til utsatt behandling av åndsverkloven. I en pressemelding tirsdag formiddag meddelte en samlet kulturkomité på Stortinget at de utsetter behandlingen av forslag til ny åndsverklov

Ikke tilgjengelig:Lov om opphavsrett til åndsverk m

Jeg har lest gjennom åndsverkloven, og hvis ikke jeg tar helt feil, så bryter denne manageren loven. Det jeg trenger hjelp med, er hvordan jeg skal gå frem, for å få frem til de sidene som postet intervjuet og avisinnlegget, Besvart 17.05.2015 23:07:12 Poenget mitt er at slik åndsverkloven ikke passer med moderne kommunikasjon. Det mener jeg betyr e noe feil med loven, ikke med folk. Dessuten syns jeg absolutt at vi kan skrive om loven. Vi kan og bør også påvirke våre naboland i så måte. Europa er kjent for et bredt kulturtilbud. Vi har ingen Hollywood her Opphavsmann brukes først og fremst om den eller de som har skapt et åndsverk, og som i kraft av dette har opphavsrett til verket. Men opphavsmann brukes noen ganger også om de som har fått opphavsrett til et verk på en annen måte, f.eks. ved arv eller avtale. Betegnelsen originær opphavsmann brukes for å presisere at det er den opprinnelige opphavsmannen Forbundets oppgave er å ivareta åndsverkloven og regulere bruken av den gjennom avtaler vi inngår på vegne av vår bransje og medlemmer. Disse avtalene er til bruk for alle våre samarbeidsparter. Rammeavtalen mellom Norske Dramatikeres Forbund og NRK ble undertegnet 17. desember 2019 Er dere på jakt etter resultater fra tidligere sesonger eks 2016-17 så finner dere de på denne siden: Tidligere sesonger. BLNO og Kvinneliga har også egne kampsider med ytterligere kampinformasjon (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund

Åndsverkloven (lovspeil) - Wikipedi

17. juli 2013 Camilla Legg igjen en kommentar. Jazz. Espen Bjarnar. Share this: Del; Lik dette: Liker Laster... Relatert. Espen Bjarnar gitar jazzfestival Jazzkonsert Moldejazz Innleggsnavigasjon. Forrige nnlegg Jazzfestival Neste innlegg En sykkeltur i Hoi An. Legg igjen en. 17. Klikk «Fil». 18. Klikk «Kontoinnstillinger» og deretter «Kontoinnstillinger» igjen. 19. Marker kontoen og klikk «Endre». 20. I feltet for «Bane til rotmappe» skriv: INBOX 21. Klikk «Neste» og så klikk «Fullført». Materialet er vernet etter åndsverkloven Leder i Reklamebyråforeningen, Rolf Stokke, mener at brudd på Åndsverkloven ikke utgjør noe stort problem i reklamebransjen

I norsk rett reguleres de forhold som direktivet omhandler i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk. I åndsverkloven er det ingen særskilt lovregulering av databaser, men databaser er vernet etter de generelle regler om vern av åndsverk dersom de alminnelige vilkår for vern av åndsverk er oppfylt Kontakt oss på den måten som passer deg best. Telefon, chat eller e-post! Supportgjengen kan svare på det meste du måtte lure på angående våre tjenester

Åndsverkloven Grafil

 1. Nummererte og unummererte trykk og plakater til salgs hos Galleri m. Alle trykk er nummererte og trykket på førsteklasses papir
 2. Barns vern etter åndsverkloven § 104 mot at foreldre publiserer bilder av dem i sosiale medier Kandidatnummer: 57 Antall ord: 14 846 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 10.12.201
 3. tonportalen, konkurranseaktivitet, bad
 4. 17 4.3 Analysealternativene..... 18. 5 Samfunnsøkonomiske beregninger Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018 . Festøya-Solevågen, mens det for Romsdalsfjorden inngår både Molde-Vestnes o
 5. Program, en serie instruksjoner som forteller en datamaskin hva den skal gjøre. Et dataprogram kan integreres i selve maskinvaren, eller i en uavhengig form som må lastes inn i en datamaskins hukommelse og «kjøres». Spesielle datamaskiner innebygd i kalkulatorer, armbåndsur, bilmotorer og lignende, har all sin programvare integrert
 6. Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes til trafikkmåling og optimalisering av innhold. (04

TØI-rapport 1794/2020 Prisen på CO2-utslipp i veitrafikken Lasse Fridstrøm Forsidebilde: Lasse Fridstrøm Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler 2012-12-17: dc.description.abstract: Åndsverkloven regulerer opphavsrett til litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. Den som har opphavsrett til et åndsverk får enerett til det som innbefatter to hovedtyper av beføyelser, herunder retten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøringsretten, jf. § 2

NSF følger NIFs trenerløype og har utviklet trener 1 i hurtigløp, kunstløp og roller derby, samt trener 2 for hurtigløp og kunstløp. I tillegg arrangerer NSF jevnlige kurs for funksjonærer; dommere (hurtigløp og kunstløp), tekniske panel og data- og videooperatører (kunstløp). Det arbeides med å utvikle egne kurs i kortbane Vernet for utøvende kunstneres prestasjoner Åndsverkloven § 42 Åndsverkloven § 45 b WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996) Utøvende kunstnere Enhver som tolker eller levendegjør et litterært eller kunstnerisk verk, herunder musikere, sangere, dirigenter, skuespillere, opplesere osv Kun fremføring av åndsverk For at beskyttelse under § 42 skal oppstå, må det som. Org.nr. 971 278 323. Besøk oss. Rådhusgaten 17 0158 Oslo. Tlf. 22 40 50 50. Personver • I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av åndsverkloven fra 1961. • Loven har blitt endret en rekke ganger siden 1960-tallet. • Tidligere i år la regjeringen, med kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen, fram et nytt forslag til åndsverklov for Stortinget 3. september 2020 kl. 17:21 Fikk gjev musikkpris Torsdag ble det klart at Hedvig Mollestad vant Edvard-prisen for sitt album «Ekhidna» i kategorien «åpen klasse»

Av: Knut Harald Sommerfeldt, 17. sep 2020 Dessverre fikk vi ikke hatt idrettsrådssamlinger nå i høst, men vi satser på å kunne arrangere disse så fort smitten har roet seg igjen. Vi ønsker i mellomtiden og ha en ny digital samling, og håper dere kan sette av to timer i kalenderen 23. september fra 1830 til 2030 Olav Torvund: Sammenlikner åndsverkloven med trafikkreglene. Om forlaget til ny åndsverlov skulle gå igjennom i Stortinget, vil den ikke gjøre folk til lovbrytere i større grad enn trafikkreglene gjør det, skriver Professor dr. juris Olav Torvund i dette innlegget til Ballade kl 17:00-18:30 Fysisk aktivitet kl 18:30-20:00 Pause kl 20:00- Middag og sosiale aktiviteter Søndag 8. november kl 08:00-09:00 Frokost Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund Fjernhjelp Hjelp er kun ett klikk unna! Vi tilbyr gratis fjernstyring av din datamaskin eller mobile enhet og setter opp e-postkontoene for deg. Last ned fjernhjelpfor Windows Last ned fjernhjelpfor Mac Hvordan går du frem etter nedlasting? 1: Åpne den nedlastede filen og installér programmet Dobbeltklikk på filen du laster ned ovenfor og kjør installasjonen. [ Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 2018 . Forord . Klimaetaten i Oslo kommune fikk i oppdrag fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel å 17 3.2 Metode, rekruttering og utvalg.

Phonofile om åndsverkloven. Phonofile, som blant annet eier den norske musikkneslastingstjenesten musikkonline.no, er generelt godt fornøyde med regjeringens forslag til ny EU-tilpasset åndsverklov Vi forholder oss fullt ut til åndsverkloven, og ønsker samtidig at informasjonsflyten, innenfor rammen av loven, blir best mulig. Forskerforbundet er i denne sammenheng opptatt av de aktuelle forskriftene til åndsverkloven verken svekker opphavsmennenes rettigheter eller legger bånd på brukernes behov og tilgjengelighet i sterkere grad enn loven tilsier I vår mailadministrasjon har du full kontroll på dine e-postadresser. Administrer spam- og virusinnstillinger, passord, autosvar med mer Åndsverkloven fra 1961 har som følge av den enorme teknologiske utviklingen blitt endret flere ganger. Det eksisterer derfor mange forarbeider til disse Gjennom EØS-avtalens vedlegg 17 om opphavsrett er EU rettens rettsakter om opphavsrett bindende for Norge

Store endringer i åndsverkloven - Jusstorge

 1. Norges hyggeligste supportavdeling gir deg raskt hjelp, uansett om du ringer oss, sender e-post eller bruker vår omfattende database med supportartikler
 2. 17/04/2016 NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no Økokrim besluttet den 7. mars 2016 å ta beslag i domenet popcorn-time.no, beslutningen ble tatt av politiadvokat hos Økokrim, Maria Bache Dahl, uten at det ble prøvet for en domstol
 3. 130 norske radiokanaler. Få de mest populære norske, svenske og danske radiokanalene inn i en egen spilleliste i iTunes. Oppdatert 13. ma

Materialet på våre hjemmesider , er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l. TØI-rapport 1803/2020 Elektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport - og kraftsektorene Paal Brevik Wangsness Sverre A.C. Kittelse

'Pax ikea', Torget | FINNTILHENGER LYKKTER LILLEBROR BJØLSETH DALEN HENGER OGOljeutskillere i polyetylen, iht EN858 | FINNCross Rundt spisebord - med mulighet for tilleggsplaterGressklipper deler - Nettbutikk | FINN
 • Battlefield vegas.
 • Delmenhorst nachrichten.
 • Wohnungsanzeigen hamminkeln.
 • Inseq word.
 • Sunnmøre tingrett dom.
 • Gradert uføretrygd.
 • Minecraft wither skeleton skull id.
 • Barish jessheim.
 • 82 tommer tv.
 • Mikronesia ta island.
 • Stakefjær europris.
 • Oslo camping instagram.
 • Terror nice.
 • Folkemusikk wikipedia.
 • Nord korea fakta.
 • Niko film.
 • Hva er behovsprøvd stipend.
 • Gitar nettbutikk.
 • Schlösserrundfahrt potsdam.
 • Kinarestaurant alta.
 • Oma und opa gedichte.
 • Gyldendal amigos cero.
 • Wetter mv unwetterwarnung.
 • Kjøttboller saus.
 • Lektere.
 • Hurricane harvey houston.
 • Basilius griechenland.
 • Enkel yoga hjemme.
 • Test av margarin.
 • Minecraft default texture pack 1.11 2.
 • Grevling spor i snøen.
 • Statens vegvesen forus adresse.
 • Duale hochschule ravensburg bwl.
 • Jakten på kjærligheten ingvar trine.
 • Cochlea implantat wien.
 • Silvester trabrennbahn karlshorst.
 • 11 mars.
 • Compare photos celebrity look alike.
 • Morsomme vitser grove.
 • Kerstmarkt moezel 2017.
 • Male marmorfliser.