Home

Hjelp til kontering

Kontering - Hva er kontering? - Debet Regnskap Ordbo

Kontering er spesifiseringen i en kontoplan for hvilken konto man skal føre et bilag på i regnskapet. Altså, handler det om å fastsette hvilke kontoer som i kontoplanen skal brukes i bokføringen til hvert enkelt bilag. Dette gjøres ved at et kontonummeret til kontoen et bilag skal føres på blir notert på bilaget En kvittering for kjøp av verktøy forteller ikke regnskapsføreren om dette verktøyet ble innkjøpt som en del av en tjeneste for en klient, eller om det var til eget bruk på kontoret. Kontering er derfor viktig for å skille hva de ulike posteringene gjelder, og for å gjøre det mer konkret Hei! Jeg prøver meg nå med regnskap for første gangen i Mamut Office. Jeg ligger litt etter sånn tidsmessig her, men men... Første spørsmål er rett og slett om jeg nå har klart å føre inn de tre første bilagene min korrekt inn i systemet.(?) Merk at det er private kort/bankkonti som er brukt, og. Sum kontering: 1800 Debet / 1800 Kredit. Håper dette var til hjelp. Hilsen, MagGz. (0) (Synes du svaret var godt eller dårlig?) 2 Steinar Pladsen . Nå sier jo Erik at han har et ENK (enkeltmannsforetak), da skal vel ikke dette konteres mht Kontohjelp er enkelt oppslagsverk innen bokføring, merverdiavgift og lønn. Mange som jobber med regnskap vil imidlertid ha et behov for et bredere verktøy som inneholder flere oppslag og fagområder, i tillegg til maler, skjema og sjekklister som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen. Les mer om dib

Hva er kontering? - Vism

Hjelp til kontering. Published august 20, 2020 by admin. Alt til regnskapet. Kun kr 900 (eks. mva) i året. Kontohjelp er spesielt utviklet for bokførere og for deg som vil føre regnskapet ditt selv. Få raske svar på bokføring, merverdiavgift og lønn KOSTRAhjelp er et frittstående oppslagsverk innen kontering og merverdiavgift. Mange som jobber med økonomi og regnskap vil ha behov for et verktøy som inneholder aktuelle lover og forskrifter, standarder, uttalelser, maler, sjekklister med mer, som forenkler og effektiviserer deres arbeidshverdag. Les mer om dib kommun 3 Kontering av faktura i BasWare IP Utstyr/eiendeler som skal aktiveres/utstyrsregistreres skal konteres mot artskonto 4xxx. For hjelp til vurdering se Veiledning for vurdering av aktivering/utgiftsføring. I tillegg til den vanlige kontostrengen, må man fylle ut FA-opplysningene fo Analyse er et felt som benyttes til å spesifisere regnskapet utover kostnadssted og prosjekt. Analyseverdier opprettes fritt av enhetene. Hver enhet har fått tildelt en bokstav som er første tegn i analyseverdien. Oversikten over benyttede analyseverdier ved den enkelte enhet kan finnes ved å bruke Discoverer-rapport D20 - Analyseliste

* Gjelder gavegjenstander med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i FSSD § 6-21-5 (1).Se takseringsreglene § 2-3-5 tredje ledd. ** Gjelder oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter FSSD § 6-21-6 første punktum.Se takseringsreglene § 2-3-5 fjerde ledd Hjelp til registrering av øvrig innskudd på egenopprettet konto. ‎07-05-2018 12:05. Hei . Jeg har opprettet en konto som heter Treningsavgift. Jeg vil registrere en innbetaling til denne kontoen. Jeg valgte så Øvrig innskudd -> Egen kontering. Forslaget der var: 1920 - Bankinnskudd Debet 100 Kontering salg av tjenester. Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned. 1 Per . Hei! Jeg ville ført det på konto 3020. Jeg mener Fiken tar hånd om å håndtere moms ut fra om du er lagt inn som momspliktig eller ikke i fiken. (0 Vil også legge til at når det gjelder riktig kontering eller andre regnskapstekniske spørsmål, kan du får svar av regnskapsfører på vårt faglig forum. Ha en fortsatt fin fredag! Med vennlig hilsen, Lisa Rognerud. Visma Mamut Suppor

Hjelp til kontering - IKT-drift og sikkerhet - Diskusjon

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for giver hvis de er godkjent etter kriteriene i skatteloven § 6-50. Det utarbeides en årlig liste for alle frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som godkjennes av skattemyndighetene Når det kommer til lønnskjøring må du huske å regne med skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger og godene som dine ansatte har, i tillegg til bruttolønn. Det aller beste er å bruke et lønnssystem som beregner tallene for deg. Kontering vil si å bestemme hvilken regnskaonto ting skal føres på, og det vil lønnssystemet også hjelpe deg med

Ola Nordmann tjener 30 000 kroner i måneden. Bruttolønnen hans øker kostnadene til bedriften din, og føres derfor som: + 30 000 kroner på konto 5000 Lønn til ansatte. Det er ikke alltid logisk å tenke pluss og minus når det kommer til regnskap. Penger bedriften din skylder føres som minusverdi på kontoklasse 2 Hovedregelen er at alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for mottakeren fordi gaven anses vunnet ved arbeid, jf. sktl. § 5-10 bokstav a jf. § 5-1(1). Gaver som gis til den ansattes ektefeller eller barn, behandles som om gaven skulle vært gitt direkte til den ansatte. Det er gitt unntak fra skatteplikten under visse vilkår, se Skattefrie gaver i. Temaet tar for seg kostnadsføring av anskaffelser som er relatert til virksomhetens lokaler og bygningsinventar. Merverdiavgift. Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i egen merverdiavgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.. Kjøp til utleiebygg er fradragsberettiget hvis utleier er frivillig registrert, se mval. § 2-3 (1) og (3) Hei Jeg er i oppstartsfasen av et enkeltpersonforetak og trenger litt hjelp til å komme i gang med korrekt bokføring, oppsett av kontoplan etc. Jeg kommer til å benytte meg av et faktura og bokføringsprogram som Visma eAccounting. Ettersom jeg skal gjøre mye handle via PayPal og i utenlandsk valu.. UiOs kontostreng består av fem segmenter: Art - Sted - Prosjekt - Tiltak - Motpart. Alle transaksjoner som skal bokføres i regnskapet, må angis med gyldig verdi for disse fem segmentene. I tillegg til de fem segmentene ART - STED- PROSJEKT- TILTAK - MOTPART, må det også fylles ut en fast verdi for AKTIVITET (000000) og FIRMA (01)

Kontering av bruktbil Regnskapsguiden

Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 12.03.19 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje Tøm skjema Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Merknad Lagre og slette utkast Send til godkjenning Skjema i retur Skjema for. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål Egil Lutro. Seniorkonsulent Azets Insight AS. dib har mange gode maler og sjekklister som jeg som revisor har behov for i hverdagen. Dokumentgeneratoren gjør det. Til gode og jeg har betalt forskuddskatt i 2020 (for 2019) Se på skatteoppgjøret du har fått og overfør tallene derfra til Fiken under Annet->Fri postering. Hvis du har betalt mer forskuddsskatt (for 2019 i 2020) enn du har fått krav om, slår du beløpet under tilleggsforskudd sammen med beløpet på linje 2 (konto 2540) Låneopptak og nedbetaling (lån skyldig til andre) Hvis foretaket tar opp et lån fra noen andre eller betaler ned på et lån, så registrerer du dette i Fiken på Annet -> Fri postering. Låneopptak. Gå på Annet->Fri postering. Vanligvis Til 1920 - Driftskonto og Fra 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner

Kontohjelp - dib.n

Beskrivelser av hvordan du som bestiller eller økonomiansvarlig skal behandle anleggsmidler (løsøre) ved nyanskaffelser, salg og kassasjon i regnskapet. Beskrivelsene er hentet fra [[Anlegg og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Dersom du splitter en linje som allerede er kontert, vil all kontering bli kopiert til den nye linjen, sammen med restbeløpet. Noen ganger må man regne seg frem til hvilket beløp som skal stå i dette feltet, som for eksempel ved utregning av en kostnad med/uten moms, summering av flere forskjellige varelinjer, eller ved deling av kostnaden av en varelinje over flere forskjellige avdelinger Automatisk Kontering - utlegg og reisemodul . Man har mulighet til å automatisere konteringen basert på hvilken skjematype, kostnadstype eller formål som velges ved opprettelse av et oppgjør, kjørsel eller reiseregning. Dette gjøres via funksjonen Automatisk kontering

Etter du har valgt den ønskede konteringen har du fremdeles mulighet til å redigere konteringen før du lagrer den. OBS: De konteringsforslagene du kan velge mellom er de tre mest brukte konteringene på de 10 siste overførte fakturaene fra denne leverandøren Riktig kontering av bilkjøring? Har et enkeltmannsforetak, hvor jeg bruker min private bil og skriver kjørebok. D.v.s. at på bomfakturaene jeg får hver måned, finnes det bompasseringer for både yrkeskjøring og privatkjøring Ibistic Invoice System gir deg muligheter for betydelig tidsbesparende splitting og kontering ved hjelp av konteringsmaler. Hvis man mottar en rekke fakturaer som skal splittes og konteres på en spesiell måte, kan man først opprette en konteringsmal for hvordan de skal splittes og konteres

Rekvisita - Kjøp - til bruk i virksomheten - Kontohjel

Mat og drikke i foretaket. For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag Matrix har over 30-års erfaring med å utvikle og levere regnskapssystemer til små- og mellomstore bedrifter. Du kan prøve alle våre produkter gratis i 45 dager - helt uten forpliktelser! Vi hjelper deg i gang

Kontering - Visma Communit

Det er ingen krav til at reiseregningen skal føres på et eget skjema, så lenge formkravene følges. Vi anbefaler at du tar en titt på HRessurs Reise & Utlegg, som er et svært brukervennlig system for behandling av reiseregninger og utlegg og som tilfredsstiller skattemyndighetenes legitimasjonskrav Du kan videre velge innkjøpstype Egen kontering. På denne måten vil du få muligheten til å legge inn mva-beløp i de riktige rutene for mva-satser (se skjermbilde). Dette vil bokføres automatisk på mva-kontoer, og du vil se at disse legges opp på linjer under 1920 under Konto. Deretter må du legge til kostandskontoene Få hjelp til å sette de rette rammebetingelsene for din bedrifts sin likviditet. Les mer om driftskapital, overskuddslikviditet og fremtidskapital. Har du mange innbetalinger, kan du spare tid samtidig som du får bedre oversikt ved å bruke tjenester for automatisk kontering Lønnsmelding registreres til oktober lønn. Her vil da lønn være feilkontert for september måned. Kontering for september er da på art 5041 og kostnadssted 915030, men kontering skulle ha vært på art 5011 og kostnadssted 915040. Her kan ikke 5899 brukes, da det ikke er samsvar på artskonto-nivå. Posteringen må foretas i lønnssystemet

Attestering og anvisning av utgiftsrefusjoner - For

 1. overordnede som kjørte på med firmabil. Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned. Ditt svar. Navn. Epost (blir ikke publisert) Lignende spørsmål
 2. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål Egil Lutro. Seniorkonsulent Azets Insight AS. dib er kjempefint til å enkelt slå opp både lovregler og konteringer man lurer på. Jeg har blant annet funnet regler.
 3. Ved UiO vil den som attesterer ofte måtte hjelpe til med kontering av utgiftsartene på bilaget. Anvisning av reiseregninger. Reiseregninger skal anvises av en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) på enhetene. Reiseregninger som er levert elektronisk anvises i HR-portalen, se veiledning
 4. Kontering: Regnskapssystemet foreslår automatisk hvilke konto kostnaden skal legges på. Du kan også velge konto ved hjelp av et nedtrekksfelt hvor alle kontoer kommer opp. Lønnskjøring: Det finnes en kraftig lønnskjøringsmodul. Ved hjelp av systemet lager du lønnsslipper og sender inn informasjon til det offentlige med få tastetrykk
 5. Når du har beskrevet hva du skal kjøpe og hvordan det skal betales (kontering), så klikker du lagre og neste. Del III - Legg ved ekstra informasjon til leverandøren (om ønskelig) Hvis du ønsker kan du nå legge til en kommentar til leverandøren. Det kan være ekstra instrukser vedrørende levering, eller en alternativ leveringsadresse
 6. Fant du ikke det du lette etter? Meld feil og forbedringsforslag til: NTNU Hjelp
 7. For kontering av bilag og faktura m.m. Bokføring og kontering gjøres enklere med et tilpasset stempel. Faktura og bilag stempler du raskt og så er det bare å postere i de ulike feltene på stempeltrykket. Et egnet stempel letter bokføring og regnskapsarbeidet betraktelig

Dette gjelder kjøp hvor det ikke er oppgitt MVA på fakturaen eller kvitteringen, eller kjøp som du ikke kan få MVA-en trukket fra på i henhold til Merverdiavgiftsloven § 8-3. Kode 1 Denne koden brukes for de fleste kjøp med 25 prosent MVA, som du har rett til å trekke fra MVA på, så for mange bedrifter vil dette være riktig kode i de fleste tilfellene Ved hjelp av regler kan administratorer automatisere distribusjon av fakturaer og bilag til godkjennere. La systemet gjøre de kjedelige oppgavene for deg, så du kan konsentrere deg om de viktige tingene

Kontonr for innleid arbeidskraft Regnskapsguiden

 1. Så det er også med ordet kontering hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning
 2. Hjelp til kontering. nuff svarte på schnix sitt emne i IKT-drift og sikkerhet. Jeg er blitt helt hekta på et gratis Excel regnskapsystem jeg har funnet på nett. Det er Norskutviklet og genialt. Utgiveren framhever fordelen med å lære seg data, excel, regnskap og alt på samme tid. jeg kan ikke være mer enig
 3. Rådgiverene i Visma Services var fornøyde men regnskapsførerene etterlyste noe mer til bokføring. Da alle regnskapsførere i Visma Services tok i bruk oppslagverket dib i 2013 var tilbakemeldingene svært positive når det gjaldt rådgivernes behov for informasjon og maldokumenter
 4. Skatt og MVA Problemstillingene innen skatt og merverdiavgift er mange, og regelverket er ofte komplekst og utfordrende å få oversikt over. Kunnskap og kontroll blir en viktig del av hverdagen når skatt og merverdiavgift skal beregnes og rapporteres riktig. dib gir deg tilgang til oppdaterte temaer, praktiske sjekklister, nyttige skjemaer og relevante kilder som kan hjelpe deg å finne ut.
 5. Automatisk kontering - alltid kontrollert. Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til CoZone. Dette kan vi hjelpe deg med. Vårt team med spesialister har i flere år samarbeidet med våre kunder i primærnæringen og landbruket

Hjelp til deg som driver for deg selv, lurer på om du er næringsdrivende eller er en ideell eller frivillig organisasjon. Kontering av bilag. Avgjøre hvilke kontokoder i regnskapet de enkelte kjøp og salg skal registreres med, og påføre dette på dokumentasjonen Du får hjelp til håndteringen av dine kunder, kommende kunder, salgsstøtte, tilbud og kundeordrer, statistikk og oppfølging, kundereskontro samt likviditets­prognoser. Lagermodulen Her finer du effektiv og pålitelig behovsplanlegging, og du kan se hva du har på lager og hva det er verdt Siden oppstarten i 2014 har kunder strømmet til Softlogs for hjelp til økonomisk oppfølging, kostnadskontroll og fraktanalyser. Selskapet er en uavhengig partner med nye IT-løsninger som skaffer full oversikt over et selskaps transportøkonomi Statens reiseregulativ ligger til grunn for reiseregningsskjemaet. Reiseregning brukes også til utgifter i forbindelse med kansellerte reiser. Reiseregninger kan ikke sendes inn frem i tid,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre en linje Slette en linje Merknad Send til godkjenning Tøm skjema Skjema for andre utbetalinge

Hjelp til kontering - Restyling av bile

-til å leve med. Total-Regnskap AS er et regnskaontor med over 25 års erfaring opp mot en rekke bransjer. Hovedkontoret ligger i Kvina, på fastlandet i Lurøy kommune. Avdelingskontoret ligger i Mo i Rana. Våre åtte erfarne ansatte er opptatt av tett oppfølgning mot kunder, revisorer, myndigheter og har et godt rykte i bransjen OBS! I tillegg til næringsoppgave og personinntektsskjema, skal det også leveres avskrivningsskjema (RF-1284). Som du sikkert skjønner, driver jeg litt med dette her, så hvis du vil vite mer, er det bare å spørre. Jeg skal svare etter fattig evne, men jeg er ikke noe orakel. Håper dette var til hjelp! Mvh. BlackEagl Når du har et enkeltpersonforetak beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet for lønn, foretaket ditt og andre personlige forhold. Selv om forskuddsskatten er beregnet utifra overskuddet til foretaket ditt, regnes betalingen av.

Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Ny som næringsdrivende Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs Administrasjon og kontering 263 Tilpasset tastaturknapp Bruk dette alternativet til å skrive inn mye brukt tekst som du vil skal vises på tastaturet. • Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet. Bruk tilbaketasten til å slette uriktige tegn, eller trykk på Slett tekst for å slette hele oppføringen. Xerox Kundesuppor Raskere tilgang til hjelp og behandling bidrar til kortere sykefravær. Derfor tilbyr vi behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager. Beregn hva sykefravær koster for bedriften din. Alt dette er inkludert i helseforsikringen. Velg behandlingsgaranti på 10 eller 20 virkedager 10 dage Våre tjenester Regnskap ScanAccount kan tilby en totalløsning som dekker hele regnskaps- og økonomifunksjonen i bedriften. Løsning og omfang velger du selv ut fra ditt behov. Overlater du regnskapene til oss gir vi deg oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften til enhver tid, sammenlignet med budsjett eller regnskapstall for tidligere perioder. Regnskape

Som medlem av Visma Innkjøpssamarbeid får du tilgang til innkjøpsavtaler innen bilhold og flere andre områder. Vi har avtaler som kan bidra til å redusere kostnader enten din bedrift eier egne firmabiler eller har behov for leie av bil i korte eller lengre perioder Hjelp til Variabel lønn Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for variabel lønn Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Antall Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre en linje Slette en linje Merknad Send til godkjenning Tøm skjema Skjema for variabel lønn Skjema for variabel lønn benyttes i de tilfellene der. Med SpørKostra finner du riktig konto, tjeneste, art og funksjon med et enkelt søk. SpørKostra er integrert med din egen kontoplan og bruker avansert kunstig intelligens for å sikre riktig kontering. En uvurderlig kostra-veileder for deg med ansvar for kontering og fakturabehandling i kommune, fylkeskommune eller andre kommunale tjenesteområder Kontering - avskjed, avanse, arbeidsinstruks, autorisert regnskapsfirma, avdelingsregnskap, aksje, avspasering, autorisert regnskapsbyrå, banklister.

KOSTRAhjelp - dib.n

 1. Ved kontering i fakturabehandlingsløsningen må virksomhet A, som mottar fakturaen, registrere sin del av fakturaen med merverdiavgiftskode 7. Denne koden beregner 25 % merverdiavgift av A's andel av fakturaen. Slik blir andelen merverdiavgift til A belastet nettoføringsordningen og bokført på konto 1987, kap. 1633, post 01
 2. I tillegg til at næringsdrivende er pliktig til å føre Men få uansett hjelp hos en autorisert regnskapsfører eller revisor med å sette opp kontoplan og legge opp Standard kontoplan) på bilag - kalles også kontering og innebærer å tilordne bilaget kontoer for bokføring i regnskapet. 2. Avgjøre hvordan kjøp skal.
 3. Få hjelp til ditt regnskap: +47 930 46 879. Er du næringsdrivende må kontoplanen være detaljert nok til at saldobalansen kan gi beløp til postene i næringsoppgaven. Det er anbefalt å bruke 4-siffer i kontoplanen (hovedbok) og 3 (evt. 5 siffer) for reskontro-konti.
 4. Arbeidsflyt. Det finnes tre ulike måter å arbeide med modulen Regnskap ettersom hva som er ønskelig for den aktuelle bedriften. Den enkleste versjonen er at en faktura/et bilag sendes inn til Mottak, sendes videre derfra uten personer i godkjenningslisten, og er da klar for Bokføring
 5. Her finner du hjelp til å kunne registrere reise og honorar via id.port. Artikkel Sist endret: 20.08.2019 Last ned som PDF Skriv ut. Logg inn i Betalmeg Prosjektnummeret og videre kontering må alltid legges inn under Kostnadstilordning på reiseregninger og honorarkrav
 6. Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. LD bidrar til store gevinster for hele næringa
 7. Fiken er regnskapsprogrammet for små bedrifter: Vi gjør regnskap enkelt for deg som er ikke-økonom. Med oss fikser du alt fra faktura til selvangivelse selv. Prøv gratis i 30 dager - vi hjelper deg i gang

Innledning. Notatet er ment som en hjelp for å sette opp nye konti i forbindelse med refusjoner fra NAV. for kontant- og SRS-kunder, netto- og bruttobudsjettert. I notatet beskriver vi nye konti og. konteringsregler, kobling i kontantregnskapet samt oppsett av trigger innbetalinger fra NAV. for bruttobudsjetterte virksomheter. Skrivet er ment som et tillegg til notatet overføring til Konteringsbildet kommer opp. Velg riktig kontering og trykk der hvor blå pil peker «Bruk på alle». 4. Beregning av diett Ut i fra start dato, klokkeslett, sluttdato og klokkeslett, beregnes diettsatser. Diettsatser ihht. til gjeldene reglement kommer frem automatisk Kort sagt er det her man har tilgang til den viktigste fakturainformasjonen. Konteringsnotat; Et konteringsnotat er et vedlegg som brukeren selv kan laste opp i tilknytning til fakturaen (altså separat fra det vedlagte fakturabildet), og kan være i de fleste formater som Word, Excel, andre typer bildefiler enn PDF og TIF Mercell, APX og GS1 inviterer til gratis webinar for å vise i praksis hvordan anskaffelsesprosessen kan digitaliseres, fra KGV til bestillingsløsning, ved hjelp av åpne, globale standarder. Tilbudet som aksepteres i KGV'en overføres digitalt, kun ved et tastetrykk rett inn i bestillingsløsningen

Attester fakturaer fra alle typer av enheter fra telefon til nettbrett. Hvorfor godkjenne i det hele tatt? - Skap et regelverk for automatisk kontering og attestering av gjentatte fakturaer. Med våre forskjellige tolkningstjenester får dere tid til overs til hyggeligere og bedre investert arbeidstid Kontering Hvis BDM har spørsmål, tas de på telefon. BDM bekrefter på e-post, og saksbehandler laster opp kopi av e-posten i nettskjema. Trykk Send-knappen i nettskjemaet. Skjemaet overføres da til gruppe for bilagslønn i Seksjon for lønn. Originale utbetalingsbilag med eventuelle vedlegg må inntil videre arkiveres på enhetene Ble uføretrygdet i 2005. Oppdaget i 2019 at jeg hadde rett på privat uførepensjon i tillegg til vanlig. Fikk etterbetalt for 3 år, men selskap sa at krav fra 2005 til 2015 var foreldet og at jeg ikke hadde krav på dette Kurs i helsepedagogikk. Akershus universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Oslo Met et 5-dagerskurs i helsepedagogikk. Mange sier at de har fått styrket sine pedagogiske ferdigheter i møte med pasienter og pårørende E-skjema brukes til søknad om godtgjørelser og permisjoner, til registrering av ekstraerverv og ekstra skattetrekk m.m. E-skjema også brukes til registrering av timer for timelønnede og utbetalinger til honorarmottagere

Jula nærmer seg - igjen, og mange arbeidsgivere benytter muligheten til å skjemme bort sine ansatte litt ekstra. Kanskje til og med pleie båndene til partnere og eksisterende kunder. Noen velger å gi en gave, for eksempel, eller kanskje spandere en middag. Uansett hvordan man velger å gjøre det, er det visse skatteregler som må. Dersom du trenger mer hjelp etter å ha lest denne brukerveiledningen , kan du kontakte HR-ansvarlig ved din enhet, eller eventuelt HR-avdelingen. Målgruppen for denne brukerveiledningen er alle ansatte og andre som leverer tjenester til Buskerud fylkeskommune, eksempelvis, eksamensvakter eller sensorer Det stilles bestemte krav til hvilken type informasjon et bilag skal inneholde. Et av de viktigste kravene er at dokumentasjonen skal være korrekt og fullstendig, og det skal ikke være i tvil om at bilaget har tilknytning til virksomheten din Regnskap er kjernen i Xledger. Regnskap i Xledger sikrer at du alltid er oppdatert på den økonomiske utviklingen i selskapet. Det er ikke lenger nødvendig å bruke tid på manuelle oppgaver som bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter.Likviditetsanalyser er tilgjengelige, der systemet gir et cash-flow-estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og. Her vil også OCR-tolken hjelpe til med å effektivisere bilagsregistrering. EHF/e-faktura Fordelene med å ta i bruk e-faktura er mange. Blant annet raskere postgang, 100 % tolkeresultat, og lavere kredittid. Ved hjelp av tjenesten Visma.net AutoInvoice kan EHF/e-faktura komme rett inn i løsningen ferdig tolket og klar for attestasjon. 2.

Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring.Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i store protokoller med mange kolonner. Dagens IT-systemer bruker også kontoer for sine posteringer i regnskapet. Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet Denne artikkelen viser noen enkle eksempler på hvordan et bilag ser ut i 2016, og hvordan tilsvarende bilag blir på 2017. Dette viser endringen i hvordan mva-postene blir lagret, altså overgangen fra å benytte grunnlagskonti til eget grunnlagsfelt på mva-konti. (Eksempler på bokføring med innførsel vil komme i egen artikkel. Bokføring betyr å registrere regnskapsopplysninger i et regnskapssystem. Dette danner grunnlaget for å produsere regnskapsrapporter til bedriften og pliktige regnskapsrapporter til myndighetene og andre interessenter. Bokføringens oppgave er når som helst å skaffe et hurtig og pålitelig overblikk over forretningens gang, midlenes anvendelse, det økonomiske mellomværende med andre og.

For hjelp til utfylling, Personen er den første i fullmaktsrekkefølgen som har tilstrekkelig (høyt nok beløp) med fullmakt til å godkjenne faktura på den kontering som Attestant har benyttet. 2. En annen mulighet er at Attestant har valgt godkjenner direkte Et økonomisystem er gjerne kjernen i bedriftens daglige drift, og valg av riktig system kan være kritisk. Og i den store verdenen av systemer og tilbydere kan det være vanskelig å vite hva som er det beste valget. Her følger noen gode tips til hva du bør tenke på når du skal velge (eller bytte Mercedes-Benz hjelper deg: Det være seg en mindre skade i hverdagen eller teknisk feil under kjøring hjemme eller i utlandet - vi stiller opp for deg og sikrer mobiliteten din 24 timer i døgnet 7 dager i uken Ved hjelp av automatiserte og alltid oppdaterte prosesser i henhold gjeldende regelverk, kan dine lønnsansvarlig jobbe mer effektivt. I Approval har kunden full tilgang til kontering av faktura både på hovedbokskonto og avdeling/prosjekt. La kunden godkjenne og betale samtidig

Leter du etter Kontering near your location? Cylex har det, sammen med telefon, kontaktinfo , åpningstider, omtaler og spesialtilbud Hjelp til utfylling av utførselsdeklarasjon Her finner du hjelpetekster for utfylling av en utførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon). Tollfritak eller lågare toll Mange land har toll på varer. Bruker du opningane som ligg i frihandelsavtalane Noreg har, kan handelspartnaren din få lågare toll eller tollfridom ved import til sitt land Hurtigguide gir hjelp til utfylling. 1 Her kan du endre arbeidssted og kontering. Beskriv om dette er i forbindelse med en reise, eller om det er generell kjøring i arbeidssammenheng I første rekke bidrar SEMINE til virksomhetens fakturaprosess, herunder mottak, distribusjon og kontering av inngående fakturaer. Ved hjelp av kunstig intelligens hjelper SEMINE deg med automatisering av bilagsprosessen Er du utdannet innen regnskap eller økonomi, og har ett eller to års erfaring med regnskapsoppgaver ? Da er DU den den vi leter etter! Vår kunde i Kongsberg er nå på utkikk etter en regnskapsmedarbeider som kan bistå med oppfølging av kunder, bokføring, kontering og fakturering . De har mye å gjøre i tiden fremover og det er derfor mulighet for at dette blir et langvarig oppdrag

 • Oracion ala virgen de guadalupe para quedar embarazada.
 • Funkygine noah.
 • E læring diabetes.
 • Vindlast formel.
 • Hva er best av netflix og viaplay.
 • Helmut newton berlin.
 • Malaria heilbar.
 • Funksjonalisme samfunnsvitenskap.
 • Kupevarmer med timer.
 • Tele2 iphone 6 refurbished.
 • Teknologisk institut planteteknologi.
 • Lauren bacall heute.
 • Vindu toppsving pris.
 • Entrevista con popeye sicario.
 • Portfolio mappe a4.
 • Skotteteiner til salgs.
 • Skatteskrapan öppettider.
 • Fjerne personer fra facebook.
 • Ausbildungsplätze bielefeld medizinische fachangestellte.
 • Georg sverdrups hus grupperom.
 • Red astaire 30ml.
 • Små vannskilpadder.
 • Hvordan dannes grunnvann.
 • Joan av valois.
 • G16 landslag.
 • Gifhorn landkreis.
 • Smelte sjokolade i stekeovn.
 • Barnetrygd satser historikk.
 • Präsidenten usa.
 • Sosionom privatskole.
 • Tom oar chike oar.
 • Miethaus uelzen.
 • Føde mat.
 • Dance dance dance video.
 • Einstein atombombe zitat.
 • Lebron james shoes.
 • Verdens travleste flyplass 2017.
 • Livets tre fakta.
 • Medizinische fakultät heidelberg logo.
 • Lev livet sitat.
 • Glute bridge med strikk.