Home

Egenandel lege

Selv om informasjon om betalt egenandel er innrapportert til Egenandelsregisteret, har pasientene/kundene krav på en spesifisert kvittering fra deg som behandler. Kvitteringen skal tydelig identifisere hvem som har mottatt betalingen (navn, organisasjonsnummer, dato) og hvem som har mottatt behandling (navn), hvilken behandling som er gitt, og hvilken egenandel pasienten har betalt lege; psykolog; poliklinikk (sykehus) laboratorier og røntgeninstitutt; medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept; Grupper som er fritatt for å betale egenandeler. Barn under 16 år slipper å betale egenandeler. Noen andre grupper slipper også å betale egenandel for undersøkelse og behandling

Egenandelstak for helsetjenester - Helf

Frikort for helsetjenester - helsenorge

 1. Egenandel for henvisning, sykmelding osv. som du henter selv etter telefonsamtale med lege: 66: Gravide (svangerskapsrelaterte plager) Ingen egenandel: Mistanke om kjønnssykdom: Ingen egenandel: Barn under 16 år: Ingen egenandel: Tillegg for materiell ved gynekologisk undersøkelse, enkelte elastiske bind m.m: 6
 2. Når fastlegen tar kontakt med pasient på bakgrunn av systematisk risikokartlegging, skal ikke pasienten betale egenandel. Dette fremgår av § 3 nr. 9 i stønadsforskriften. Det vil være fritak for egenandel for oppsøkende helsehjelp inntil 4 ganger per år per pasient per lege. Egenandelsfritaket kan ikke utløses på legevakt
 3. Dette gjelder behandling hos lege, psykolog, samt medisiner og medisinsk utstyr, reiseutgifter i forbindelse med behandling hos spesialist, røntgen, laboratorieprøver og helsehjelp på poliklinikk. Frikort 2 innbærer at pasienten må betale 2176 kroner i egenandel for behandlinger før han/hun får frikort
 4. Egenandel: Lege: Dag: Kveld: Konsultasjon hos allmennlege/legevakt: 155 kr: 262 kr: Konsultasjon hos allmennlege / legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin: 204 kr: 311 kr: Sykebesøk fra allmennlege / legevakt: 209 kr: 334 kr: Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin: 245 kr: 370 kr: Konsultasjon hos/eller.

Hvorfor skal man betale egenandeler hos legen? - Debatt og

Egenandel hos legen - 3 av 5 må betale tillegg til

 1. Det betales vanlig egenandel takst 2ad inntil registrering hos fastlege er i orden. Legen kan ha rett til kompensasjon for manglende basistilskudd dersom vedkommende fyller kriteriene i henhold til Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter lovdata.no)
 2. Legen undersøker deg. Dersom du trenger medisiner for å bli frisk, skriver legen ut en resept til deg. Betal egenandel hos legen, og registrer egenandelen på egenandelskortet
 3. Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 155 kroner og på kveldstid 262 kroner. Er allmennlegen spesialist i allmennmedisiner egenandelen 204 kroner og 311 kroner
 4. For å gjøre en fornuftig avveining om fordeler og ulemper med egenandeler ved legebesøk, er det viktig med kunnskap om i hvor stor grad egenandelen påvirker antall konsultasjoner. Denne artikkelen analyserer endringene i antall legebesøk for unge mellom 12 og 15 år etter 1. januar 2010 da man fjernet egenandelen for denne gruppen. En sammenligning med nærliggende aldersgrupper som ikke.
 5. Rett til tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin etter forskriften, inkludert vilkårene i første ledd, gjelder også for leger som har godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller allmennpraktiserende lege etter forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits § 10

Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp

Blå resept, egenandel og frikort - Apotek

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling § 11.Den som har rett til stønad ved helsetjenester etter lov om folketrygd skal betale egenandel for hjelp hos lege eller fysioterapeut ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste, dersom det ikke Egenandel er et begrep som benyttes i sammenheng med tjenester og produkter som leveres etter folketrygdloven, og betegner den delen av kostnaden en pasient skal betale for ytelsen.Dette gjelder både tjenestehonorarer og kjøp av medisiner foreskrevet på såkalt blå resept.Satser for egenandel blir gitt som forskrift ved endringer, eksempelvis etter forhandlinger tilknyttet lønnsoppgjør Far og lege 02.05.2018 23.36.09 Fullstendig enig med far. 15. Kanskje en gradvis inføring, så de får en bevisstgjøring av at det koster penger og at de betaler en liten egenandel.F.x. 20 kr i egenandel for en konsultasjon for 15 åringer. Kommunen kan heller ikke ta mer enn et maksimalbeløp fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G (les mer om hvordan G (grunnbeløpet) fastsettes). Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Du har anledning til å bytte lege opptil to ganger per år, og ytterligere én gang hvis du flytter

Du betaler egenandel og fakturagebyr som ved vanlig legetime. NB! Opptil en uke før melding blir lest. Kontakt legekontoret Administrative spørsmål eller forespørsler, som f.eks. bestilling av transport til legekontoret/drosje. Medisinske spørsmål må rettes på e-konsultasjon Lese beskjeder fra helsesekretær og lege. Skrive til helsesekretærene (eKontakt), også for å be om Videokonsultasjon (vanlig egenandel faktureres) Ha eKonsultasjon med fastlege, vanlig egenandel faktureres. Krever bank-ID (sikkerhetsnivå 4-kommunikasjon Konsultasjon ved poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist, har en egenandel på 265 kroner. Brustad mener regelen vil ha en oppdragende effekt på sykehus-ansatte Egenandel/egenbetaling fra pasientene: Det du selv betaler etter å ha vært hos legen. Fastlegen din får 442 kroner i året for å ha deg på pasientlisten sin - uten at du nødvendigvis har.

Video: Egenandel og frikort - Pasientreise

HUSK AT DU BETALER VANLIG EGENANDEL OG FAKTURAGEBYR FOR DENNE TJENESTEN. E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. E-hastetime kan kun bestilles etter kl 16.00 dagen i forkant Kapittel I § 8: «En lege skal i sin virksomhet ta hensyn til pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelige honorarer.» I sin uttalelse i saken henviste rådet til normaltariffen, der det står (merknad B2): «For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar»

Unge pasienter og regler for betaling hos lege

Ordningen er frivillig, men velger du å stå utenfor må du selv finne en lege som kan hjelpe deg dersom du trenger behandling og du må også betale en høyere egenandel. Det er bare 0,4 prosent av den norske befolkning som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen Egenandel og frikort Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler. Vi har to legesenter i Nordre Land, på Dokka og i Torpa. Legevakt utenom åpningstid er på Gjøvik Gjøvik interkommunale legevakt Kyrre Grepps gate 11 2819 Gjøvik tlf. 116 117 For øyeblikkelig hjelp ring 113. Visste du at du kan logge in

Egenandel 2017 – Elektronika do wykrywacza metali

Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på Nav sine nettsider kan du finne mer informasjon om din fastlege Egenandelstak 1: Behandling av lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, samt pasientreiser og medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept. Egenandel å betale før man får frikort er 2.258 kroner Legen innkrever og beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjon som vedkommende tilkommer etter normaltariffen. For arbeid ved legevaktsentral etter punkt 8.2 betales i tillegg kr 53 per time. 8.4 Alternativ godtgjøring for legevaktarbei

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og

E-konsultasjon hos lege Slik slipper du kø og venting hos legen Tilbudet skal gjøre det lettere for både pasienter og leger. EFFEKTIVISERING: Stadig flere fastleger tilbyr den digitale tjenesten som skal gjøre det lettere for pasienter å bestille time og få legehjelp. Foto: Scanpix Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel Du kan: • bytte fastlege inntil 2 ganger i året, men det kreves at det er plass på listen til den legen du ønsker. • velge fastlege uavhengig av kommunegrenser. • velge å stå utenfor fastlegeordningen, men betaler da en høyere egenandel hos allmennlege. • gå til en annen lege enn fastlegen din, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste Du kan selv velge hvem du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn der du bor. Du kan også fritt velge å bruke en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel

Priser - Her ser du priser hos legen - Si

 1. Hjem Helse Lege Refusjon Som student med betalt semesteravgift og som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd
 2. I samarbeid med Eyr tilbyr vi nå tjenesten Eyr Online lege til alle med barneforsikring eller behandlingsforsikring hos oss. Tjenesten gjør at du og barna kan få legehjelp, uten at du trenger å møte opp hos fastlegen din. Ved å ta legetimen via en videosamtale på mobilen kan du snakke med legen når og hvor det måtte passe deg
 3. Egenandel hos lege. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter på kontoret. Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1

Større fleksibilitet ved bruk av e-konsultasjon - Helf

For å begrense smittefare kan man få konsultasjon hos sin lege via. E-konsultasjon. Telefonkonsultasjon. Videokonsultasjon med enkelte av legene. Kostnad for dette er samme egenandel som ved en vanlig legekonsultasjon, med samme regler for frikort, gratis for barn <16 år m.m Oversettelse for 'egenandel' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

Lekkasje fra statsbudsjettet 2021 - Én million får høyere

 1. Refusjonen vil være knyttet til bruk av ny takst V1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Primærhelseteam med honorarmodell skal også benytte takst V1, mens primærhelseteam med driftstilskudd skal bruke tilsvarende takst 070b
 2. For ordens skyld - dette er ikke samme egenandelstak og frikort som det du oppnår ved betaling hos lege. Frikort etter egenandelstak 2 gjelder for betaling av egenandel hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling og opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
 3. Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter. Kontaktinformasjon. På Helsenorge.no finner man tilgjengelige fastleger i Ringerike kommune. Aktuelle lover. Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege

Lege- og psykologspesialistar; Lege- og psykologspesialistar Vi har i underkant av 300 privatpraktiserande spesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.. Ved konsultasjon hos lege betales det en egenandel etter faste takster. I tillegg må det betales for medisinsk forbruksmateriell dersom dette blir nødvendig. Fastlegeordning . Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen.

Du betaler som oftest en egenandel når du er hos legen. Denne egenandelen teller med til opptjening av frikort for egenandelstak 1. Noen grupper, blant annet de som er under 16 år er fritatt fra å betale egenandel. Når du har betalt egenandeler for 2460 kroner (2020) får du frikort og betaler ikke noe hos legen ut det aktuelle året Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. Du må betale egenandel ved legebesøk. Hvem har rett på fastlege. Alle innbyggere som i folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, og som har et fødsels- og personnummer, har rett til en navngitt fastlege Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det. Dersom du skal testes for covid-19 (korona) skal du ikke betale egenandel. Du skal heller ikke betale egenandel for behandling av sykdommen. Egenandelstak for frikort for lege- og psykologtjenester er 2460 kroner Selvbetjening Ved å velge selvbetjening får du muligheten til: Bestilling av e-resept E- konsultasjon med lege Bestill legetime på nett Nå kan alle som har fastlege i Lurøy på en rask og enkel måte komme i kontakt med legetjenesten. Du kan gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen

Legevakten gir øyeblikkelig hjelp som fastlegen ikke kan hjelpe med, og vurderer og behandler akutt sykdom og enkelte skader. Du trenger ikke henvisning elller avtale, vi har åpent hele døgnet. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113 Egenandel og betaling Ingress Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel Nye egenandeler hos lege. Fra og med 1.juli er det nye egenandeler på legekontoret. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet. barn under 16 år

Egenandelstak 1 og egenandelstak 2 - Smarte Penge

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler Visste du at fra og med i dag må du betale egenandel for å snakke med legen din i telefonen ? 35 kroner koster det, og hvis regningen skal sendes til deg koster det kr. 45. Etter kl. 16 koster det enda mer

Du betaler en egenandel for legetimen og eventuelt betales i tillegg for prøvetaking, forbruksmateriell og forsendelse. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept Asylsøkere betaler egenandel hos lege, for poliklinisk behandling, fysioterapi og medisiner. Skriv ut; Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden? Fant du det du lette etter? Ja Nei. Så bra! Hvis du trenger svar fra oss, må du ringe eller sende e-post til veiledningstjenesten vår Du kan: • bytte fastlege inntil 2 ganger i året, men det kreves at det er plass på listen til den legen du ønsker. • velge fastlege uavhengig av kommunegrenser. • velge å stå utenfor fastlegeordningen, men betaler da en høyere egenandel hos allmennlege Skrive til legen/opprette e-konsultasjon med din lege Lese beskjeder fra legen din. For at du kan bruke tjenesten må ditt mobilnummer være registrert hos oss i journalsystemet. Hvis du har jobbtelefon eller sperre for 5-sifferet nummer må du ta kontakt med din operatør. Det er enkelte tjenester hos oss som ikke dekkes av frikort

Influensavaksinen har en egenandel på 50 kr. for risikopasienter. - alle over 65 år. - gravide i 2 og 3 trimester. - personer med kroniske sykdommer, som gir økt risiko for alvorlig forløp av influensa. Kjære pasient!-Vi er her for deg-Det er viktig at du ikke lar være å ta kontakt med fastlegen din når du har beho Ap-politiker vil stanse egenandel på telefon. Arbeiderpartiets representant på Stortinget, Asmund Kristoffersen, vil stanse innføringen av egenandel på telefonkontakt mellom lege og pasient. Etter nyttår vil det koste omtrent 80 kroner å ringe egen lege Har legen under en konsultasjon skrevet ut flere reseptblanketter, ansees dette som en resept (samme lege og samme dato = en resept). Det har ingen betydning om legemidlene, næringsmidlene eller forbruksmateriellet er rekvirert for en eller flere sykdommer. Alle pasienter skal betale en egenandel, med noen unntak, se nedenfor Vi har dessverre ikke drop-in-vaksinering som tidligere, kun via timebestilling. Dette pga pågående smittesituasjon med Covid-19. Vaksinen inkludert setting, koster i år 200,- kr. Definerte risikogrupper betaler 50,- i egenandel, gratis ved frikort. Vanlig konsultasjonstakst gjelder ellers på ordinært vis

En million nordmenn kan få høyere egenandel på

Egenandel fastlege 2020. Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Bytt fastlege her Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.Noen grupper slipper likevel å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen Laveste egenandel til fastlegen er 152 kroner I ti av 37 tilfeller var det en lege som besvarte Tidsskriftets henvendelse, i 27 tilfeller var det legesekretær eller sykepleier som oppgav prisen. Resultater - et virvar av priser - Pris på konsultasjon: 30 legekontorer oppgir at de tar 110 kroner i egenandel, dvs. at de følger konsultasjonstaksten

Leger » Egenandel » 1 unike treff Sunnmøre Mr-Klinikk AS. Langelandsvegen 15, 6010 Ålesund. 70 15 36 90. Mer info · Hjemmeside · Kart. helse sykehus ultralyd helsetjenester mr undersøkelser kreft lege klinikk sykehjems sunnmøre møre romsdal prostata mammografi . Livesøk er av Pasientreiser. Informasjon om pasientreiser til helsepersonell, transportører og andre fagfolk Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 200 til kroner 205. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018. Med hilsen Petter Øgar (e.f.) ekspedisjonssjef Kjersti Sandem rådgive

Forside | Psykolog Kjell M Håkonsen

Faktisk blir det lavere egenandel for de som bruker mye helsetjenester og medisiner når man slår sammen 2 frikorttyper til 1. De som trenger f.eks lege, fysioterapi og medisiner vil få lavere egenandel, mens alle andre får litt høyere Ved bruk av drosjer, helseekspressen gjennom pasientreisekontoret skal det kun betales en egenandel på 130 kroner hver vei. Har du allerede opptjent rett til frikort er det gratis. Hvis du for eksempel har fått rekvisisjon fra legen og går ut på gaten og tar en vilkårlig drosje får du ikke noe igjen

Egenandel for spesialistbehandling for beboere som er henvist av sykehjemslegen og som har vedtak om langtidsbetaling. Korttidsbrukere som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet av en annen lege enn sykehjemslegen, må selv dekke egenandelen til behandlingen Legen må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Egen. - står for egenandel. Merk. - står for merknad. Rep. - står for repetisjon. - Repetisjoner: Endringsforskrift fra 1. juli 2019 . Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Frikort Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha lik mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Hver enkelt må selv dekke en del av kostnadene ved å betale en egenandel når de bruker det offentlige helsevesenet. Det finnes to frikortordninger; egenandelstak 1 og egenandelstak 2

Reise Ung og Innbo Ung – for deg mellom 18-34 år – GjensidigePasientinformasjon

Utdannet lege ved universitetet i Tromsø i 1984. Jobbet ved Kvaløysletta legekontor siden 1991. Har tatt doktorgrad i KOLS og røyking ved Insitutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Utekontor på Vengsøya. Tilbyr E-konsultasjon. Du betaler vanlig egenandel - Skrive til legen (kan bli belastet for denne tjenesten ved E konsultasjon. - Lese beskjeder fra legen og prøvesvar. - E- konsultasjon (egenandel tilkommer. Dette er å regne som en elektronisk konsultasjon). Vær oppmerksom at svar fra lege skrives som regel samme dag eller dagen etter, men det kan ta opptill 5 dager i enkelte tilfeller Egenandel. Du betaler en egenandel til fastlegen. Egenandelen teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 1. I tillegg til egenandelen må du selv betale utgifter som f.eks bandasjemateriell og utstyr som er nødvendig for din behandling Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk. Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv

5 vanlige spørsmål om betaling for legetim

Fra 15. mars og frem til 1. september har Stortinget vedtatt ved forskrift at telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon med lege får samme egenandel som vanlig legetime (154,- for ikke-spesialist, 204,- for spesialist). Denne egenandelen inngår i frikortgrunnlaget, og dekkes av frikort. Fakturagebyr på 59,- kan tilkomme Les mer om egenandel hos lege (helsenorge.no). Besøksadresse og parkering Besøksadresse. Ski sykehus Vardåsveien 3 1400 Ski. Parkering. Det er parkeringsplass på nedsiden av Ski sykehus. Annen hjelp ved krise Ved akutt psykisk krise, alvorlig depresjon. Kontakt legevakten på 116 117 eller ring 113. Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt. Du betaler egenandel for konsultasjon hos fastlegen med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Forbruksmateriell som for eksempel medisiner og bandasjer kommer i tillegg til egenandelen og dekkes ikke av frikort. Dersom du vil vite hva det koster, kan du lese mer om det her Du trenger ikke henvisning fra lege. Telefon for beskjed i forbindelse med avtalt kontroll (avbestilling, endring av time): 22 11 71 86 (08:30 - 11:30 og 12:00 - 14:30). Detaljert informasjon om skadelegevakten finner du på nettsidene til Oslo Universitetssykehus. Kart og parkering Legevakt Storgata

Lyskebrokk | LHL-sykehuset Vestfold, i HortenGåskoler og rehabilitering etter benamputasjon – ISPO NorgeGranheim (rehabilitering) - Sykehuset InnlandetBehandling - LFI | Helse og TreningOrtopedisk sydd fottøy
 • Låsservice bergen kanalveien.
 • Kinesisk stjernetegn hund.
 • قناة سكاي نيوز بث مباشر.
 • Lille julaften på spansk.
 • Sexuelle enthaltsamkeit tipps.
 • Opplæringsloven leirskole.
 • K2 skis.
 • Øm i magen gravid uke 34.
 • Flash memory size.
 • Lindy hop stuttgart.
 • W10 language pack.
 • Vulkanbike eifel marathon 2018.
 • Nord korea ambassade norge.
 • Storytel sverige.
 • Dnb asset management holding as.
 • Gmbh wiener neustadt öffnungszeiten.
 • Lage kjøkkenfronter selv.
 • Bayreuth stadtmeisterschaft fußball 2018.
 • Klagemuren på engelsk.
 • Holistisk tenkning.
 • Big eye tuna.
 • Jack russell's great white.
 • Unfall pirna b172.
 • Luftige skoleboller.
 • Lekia sandefjord.
 • Bergen froskemanncenter.
 • Parking strzezony gdansk pks.
 • Eddp drogtest.
 • Din nästa betydelse.
 • Bild daumen hoch.
 • Dromen over afwas.
 • Skredder strandgaten bergen.
 • Download logic pro mac.
 • Ara und pra einfach erklärt.
 • Pizza hut lunch buffe.
 • Kjelleren.
 • Somalia population.
 • Offene krabbelgruppe stuttgart.
 • Ansiktsmaling for barn.
 • Fasching in mühldorf.
 • Oraciones con la palabra ascetico.