Home

E læring diabetes

E-post: post@diabetes.no Post: Postboks 6442, Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo Kontonummer for gaver: 70580.50.9035 Organisasjonsnummer: 970169113 . Diabeteslinjen Om oss For tillitsvalgte. E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene fra Norsk Helseinformatikk er godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforeningen. KURS I HELSEFAG - LEGEMIDLER VED DIABETES E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene fra Norsk Helseinformatikk er godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforeningen E-læring for Individuell plan. Diabetesforbundet ønsker med foredragene å formidle kunnskap om diabetes. Kunnskap som på en forståelig måte vil kunne bidra til å øke diabeteskompetansen, både hos helsepersonell og personer med diabetes. Tuberkuloseveilederen Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og Vi tilbyr en komplett tjeneste innen e-læring til helsetjenesten

Kan en kombination af e-læring og face-to-face undervisning af læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger gøre en forskel for patienter med diabetes? Det undersøger Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og fire endokrinologiske afdelinger i Region H i et kvalitetsudviklingsprojekt, som et kursus fra RegionH E-læring er en del af Noklus sine e-læringskurs er for tiden populære, og nå lanseres helt nye kurs. Logg inn på «Min side» og sjekk ut våre nye CRP- og urinkurs

Vi har ett e-læringskurs om laboratorieprøver ved covid-19 (for leger), og ett e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19 (for alle som skal gjennomføre prøvetaking). Kursene er tilgjengelig også for dem som ikke er deltakere i Noklus. Les mer >> > Diabetes Fosen. Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og øke livskvaliteten for personer med diabetes. Aktivitet og mestring

NHI (utgiver av NEL) tilbyr faglig oppdatering via e-læring - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene er basert på kurs for sykepleiere, som er godkjent av Sykepleierforeningen Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 I fordøyelsesprosessen blir mye av maten vi spiser omdannet til glukose, mest kjent som blodsukker. Glukose sirkulerer i blodstrømmen og brukes som mat av kroppens celler. Men cellene kan ikke ta opp glukose alene. Et hormon som kalles insulin, og som lages i bukspyttkjertelen, må først binde seg til celleoverflaten. Når det skjer, blir cellene aktiverte og de blir i stand til å ta opp.

Om NHI.no Kontakt oss E-læring fra NHI Annonser Om informasjonskapsler Brukervilkår ved kjøp av NEL-dokumenter Personvernerklæring. Det vi normalt omtaler som diabetes, heter egentlig diabetes mellitus. Det finnes to forskjellige typer diabetes, nemlig type 1- og type 2-diabetes. Type 2-diabetes er omtrent 10 ganger vanligere enn type 1 Høyaktuelt med e-læring. E-læring er en utmerket måte å øke kompetansen på når muligheten for fysiske kurs er redusert. Vi håper denne konkurransen kan bidra til positivitet i situasjonen vi står i, samtidig som vi ønsker å belønne ivrige kursdeltakere Tilstander i fordøyelseskanalen forårsaket av diabetes inkluderer forstyrrelser i spiserøret, gastroparese (manglende sammentrekninger av magesekken), intestinal enteropati (sykdomsforandringer i tarmveggen som kan gi diaré, forstoppelse og lekkasjeproblemer) og ikke-alkoholisk fettleversykdom. Slike komplikasjoner er blitt vanligere etter som forekomsten av diabetes har økt E-læring: Mat og trivsel Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og type 2-diabetes. Mat og trivsel er et E-læringskurs om kosthold og fysisk aktivitet

For helsepersonell Diabetesforbunde

Noen kurs kan tillate gjestebesøk . Du er ikke logget inn.Hje KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Antall ansatte som bruker KS Læring har passert 307 000. Det er over 15 500 kompetansetiltak i produksjon, med temaer innen de fleste tjenesteområder i kommuner og fylkeskommuner, og det meste er laget av våre medlemmer

KURS I HELSEFAG - LEGEMIDLER VED DIABETES

Diabetes type 2 er arvelig (mer arvelig enn diabetes type 1), men overvekt og usunne levevaner som ugunstig kosthold, lite mosjon og røyking gir økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Symptomer på diabetes type 2. Diabetes type 2 utvikler seg over tid og gir lite symptomer i starten 1. Egengjennomgang av e-læringen. Til hver modul er det laget øvingsspørsmål. Hensikten med disse er å teste seg selv 2. 3 timers klasseromskurs med tilsvarende pensum 3. Passeringstest 4. Praksis under veiledning på den aktuelle arbeidsplassen. Resertifiseringskurset kan f.eks. gjennomføres på følgende måte: 1 E - Uttrykke Empati: Hjelper bruker refleksjoner for å vise at hun forstår personens opplevelse av seg selv, sin situasjon og andre mennesker. D - Utvikle Diskrepans : Hjelper styrer personens oppmerksomhet mot områder i livet der man kan vente å finne diskrepans, dvs. uoverensstemmelse mellom hvordan man har det og hvordan man ønsker å ha det. Det vil skape motivasjon for å. Legemiddelhåndtering: E-læring Svikten gjelder både på individnivå og på systemnivå. Det er virksomhetsleders ansvar at virksomheten utfører legemiddelhåndteringen i samsvar med gjeldene regelverk, og at ansatte har kunnskap og kompetanse om legemidler og legmiddelhåndtering

NETTBASERTE KURS FOR HELSESEKTOREN: Leger, sykepleiere

e-læring på vår måte Studieforbundet Funkis[Skriv inn tekst] Side 3 livsstilsendringer for diabetes 2 så prosjektet i nær sammenheng med mestringskurset Å leve et friskere liv på nett. Dette mestringskurset, utviklet ved Stanford University USA, har over år forsket på effekt av kurset, og med god Det som er igjen her er kun resultatrapporter fra utsendelser før 20. januar 2020 E-læring. E-læring kan være et godt supplement eller en god forberedelse til behandling. Her har vi samlet noen av dem: Tilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen. Diabetes, kurs for døve Type 2-diabetes er en sykdom som øker i omfang (1), og som stiller betydelige krav til pasienters egenmestring. I Norge, som i Europa for øvrig, satser helsemyndighetene på gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for å øke mestringskompetansen og bedre etterlevelsen av behandling (2)

Trening ved type 2-diabetes - NHI

Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) På opdrag fra Steno Diabetes Center Copenhagen og de endokrinologiske afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital og Herlev-Gentofte Hospital er RegionH E-læring derfor i gang med at udarbejde et e-læringskursus, der skal gøre personalet på ortopædkirurgiske afdelinger klogere på feltet Hverdagskost med mindre tilpasninger er aktuelt for pasienter med for eksempel diabetes, hjerte- og karsykdommer, overvekt, forstoppelse, allergier og intoleranse. Følg lenken: Allergi.E-læring fra Gyldendal. Beskriv hva matvarellergi er; Beskriv hva matvareintoleranse er Noklus arrangerer kurs, veileder, kvalitetsforbedrer og driver forskning innen laboratorievirksomhet i Norge. Her finner du også informasjon om egenmåling, diabetesregisteret og praksisprofilen

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tilbudet er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. På denne siden finner du oversikt over lærings- og mestringssentrene i helseforetakene, og nederst på siden ser du kart over disse sentrene. Med samhandlingsreformen ble Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) mandat utvidet. KS læring. Innføring i velferdsteknologi - første skritt på veien - tid: 30 min. Livets siste dager - opplæring i bruk av tiltaksplanen - tid: 45 min. IK-mat for mottakskjøkken . Andre aktuelle e-læringskurs. Grunnleggende demensomsorg - av fagkoordinator i demens, Anne-Marte Klem. Oversikt over e-læringskurs fra Sørlandet sykehus HF. Diabetes 2 Kurs , To kursdager, begge dager kl. 08.30-15.00, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret, Seksjon for hormonsjukdommar Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande Det inspirerer til læring og mestring. Medlemmer i Blindeforbundet får rabatter på hjelpemidler og rabatter på flere kurs. Diabetes retinopati i resten av verden. WHO estimerer at om lag to millioner mennesker er blinde av diabetes retinopati. Vi står overfor en global diabetesepidemi

Å styrke helsepersonellets kompetanse innen læring, mestring og medvirkning hos pasienter og pårørende er viktig. Mange pasienter opplever likevel at de ikke får nok informasjon. Å bruke metoder som film og e-læringskurs for å heve kompetansen er nyttig og kommer pasientene og pårørende til gode Lær mer om høyt stoffskifte og de tre behandlingsmetodene gjennom e-læring. Klikk på lenken under for å komme til e-læringskurset. Kurset er utviklet av Helse Sør-Øst i samarbeid med Norsk Thyreoideaforbund og med midler fra Extrastiftelsen Sammen om mestring, læring for livet. Diabetes type 1- kurs - Bodø. To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende, Sammen om mestring, læring for livet. Diabetes type 2- kurs - Bodø. To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

I e-læring i lesing i faget norsk for språklige minoriteter er det et kombinert språkinnlærings- og lesefokus i modul 1-2. E-læring i norsk for språklige minoriteter starter med nivå A1 i første modul. Deretter bygges gradvis vanskegraden opp til A2-nivå i slutten av modulen Vi tilbyr opplæring både individuelt og i små og store grupper. Vi ønsker at pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre både psykiske og utfordringer Bakgrunn: Helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner som gir lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer, er i liten grad omtalt og diskutert, verken i nordisk eller i internasjonal forskningslitteratur. Hensikt: Hensikten med studien er å gi en systematisk litteraturoversikt over studier som beskriver sentral helsepedagogisk kompetanse Diabetes type 2, Hammerfest Kurs , Læring og mestring, Hammerfest, Medisinsk avdeling, Hammerfest Dette er et 2-dagers gruppebasert læring- og mestrings kurs for voksne med Diabetes type 2, pårørende er velkommen til å delta sammen med pasienten Ferdigstilling av e-læring E-læring i lesing i fag for forberedende voksenopplæring ble ferdigstilt og lansert høsten 2018. E-læringsressursene fylles på, bearbeides og revideres våren 2019, etter tilbakemeldinger fra brukere. Målgruppe Målgruppen til e-læringsressursen er hovedsakelig deltakere i FVO ved forsøksskoler

Kom i gang med e-læring Gå til Lev Livet med diabetes e-læring Gå til Lev Livet med hjertesygdom e-læring E-læring når du har tid og brug for det E-læringen ligger tilgængelig på e-lærings udbyderen Prologios hjemmeside. Du kan bruge e-læringen på alle tider af døgnet og hele ugen. Du bestemmer selv i hvilket tempo, du [ Koronaviruset. Sørlandet sykehus er i grønn beredskap og har ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset. Vi legger fortløpende ut viktig informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside Diabetes - pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1. Kvalitetsindikator ↓ Vis flere. Utvalgte anbefalinger fra andre produkter. Personer med spiseforstyrrelser og samtidig diabetes bør følges opp tettere av helsetjenesten enn vanlig. Anbefaling. Fysisk aktivitet sparer milliarder - og gir bedre læring 239 milliarder kroner kan spares årlig hvis alle fysisk inaktive blir fysisk aktive, viser tall fra Helsedirektoratet. Dette kom fram på et seminar om fysisk aktivitet i skolen på Stortinget i dag

Ramadan og diabetes. Det er titlen på et nyt kursus, som RegionH E-læring har udviklet i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen. Baggrunden for initiativet er, at muslimernes fastemåned kan give udfordringer og risici for personer med diabetes, og via e-læringskurset får sundhedsprofessionelle viden og værktøjer, der er relevant i forhold til målgruppen Apotek 1 Gruppen AS. Besøksadresse: Skårersletta 55, 1473 Lørenskog Postadresse: Postboks 243, 1471 Lørenskog Telefon: 21 61 10 00 Kontakt Apotek 1 (sentralbord) Org. nr 983 044 778 mv Læring er en varig forandring i atferd som bygger på tidligere erfaringer. Tankene som surrer rundt i hodene våre når vi skal lære noe påvirker oss i en viss grad. Vi kan undersøke ulike faktorer som bidrar til å hemme og fremme læring. [Bildekilde: https://flic.kr/p/7xZ78i- Creative common, hentet 30.09.2016] Noen faktorer som er med p Kalibrering av instrumenter og utstyr er nødvendig for å vite om målenøyaktigheten må justeres. Kiwa foretar jevnlige kablireringer for og ute hos kunder LÆRING AV suksess og feil er viktig for enhver organisasjon. Covid-19 krisen har vært krevende for samfunnet generelt og for helsevesenet spesielt siden den gir nye komplekse utfordringer og mye usikkerhet

E-læring for helse og sosialfag Fagforbunde

Diabetes type 2. Målgruppe: Du som er i risikosonen for å få eller har fått diabetes type 2, og du som er pårørende. Kostnad: Gratis. Ta med egen lunsj og drikke. Innhold: Kurset går over 2 dager. Datoer høsten 2020: 19.-20. november kl 09.00-15.00; Kontakt: Nichlas Berg, tlf: 941 64 024. E-post: nichlas.berg@nittedal.kommune.n Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene RegionH E-læring har i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen udviklet dette e-læringskursus, som også kan give grundlag for faglig refleksion og diskussion. I kurset møder du Laurids på 65 år, der bor i egen bolig og for første gang efter indlæggelse får besøg af hjemmesygeplejerske, som skal hjælpe med blodsukkermåling, insulininjektion og medicinadministration Diabetes Digital Guidelines Prosjektbeskrivelse. Design og validering av verktøy for å vurdere effekt, effektivitet og sikkerhet for apper og online-ressurser rettet mot personer med diabetes i Norge. Det er en økende mengde selvhjelpsverktøy blant personer med diabetes Vi tilbyder undervisning for sundhedsprofessionelle i alle aspekter af diabetes. Her kan du finde kurser, værktøjer til brug ved patientuddannelse, e-læring samt netværk og konferencer om diabetes

Diabetes Fosen helsekompetanse

 1. God læring! Les her! Se tekstboksene og filmen før du går videre til E - undersøkelse. Bevissthet (ACVPU) Blodsukker skal alltid måles ved endret bevissthet, også hos personer som ikke har diagnostisert diabetes. Normalt fastende blodsukker er 4 - 6 mmol
 2. E-læring på vår måte Prosjekttema Utvikling av nettbaserte metoder og verktøy for brukerorganisasjonenes opplæringsvirksomhet. Organisasjon Studieforbundet Funkis Org.ledd Sentralt Prosjektleder/forsker. Jon Oddvar Eide. Fylke(r) Landsdekkende Bevilget 2009: kr 700 000, 2010: kr 620 000, 2011: kr 420 000 Startdato 01.01.2009 Sluttdato 31.
 3. Oculomotoriusparese kan skyldes kompresjon utenfra, eller lokal ischemi som ved diabetes. Ved kompresjon utenfra som ved aneurisme eller annen romoppfyllende prosess, Ansvarlig for denne tjenesten E-læring - Det medisinske fakultet. Kontaktinformasjon E-post:.
 4. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle og iverksette en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet
Senkomplikasjoner, diabetes - NHI

Diabetes 2. Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande. Diabetes Barn og pårørande. Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren. LES MER. NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke

E-læring om diabetes til ortopædkirurgiske afdelinge

Fluoresceinangiografi brukes mest ved diabetes retinopati og AMD, men også i utredning av annen retinal og choroidal patologi. Ansvarlig for denne tjenesten E-læring - Det medisinske fakultet. Kontaktinformasjon E-post:. E-læring for pasienter og pårørende. ADHD - kurs for foresatte til barn og ungdom med ADHD. Avføringslekkasje. Avspenningstrening Diabetes, insulin og mat henge nøye sammen. Videoen vil hjelpe deg å forstå sammenhengen mellom mat og insulin og vise deg hvordan du kan regne ut mengden karbohydrater Nettbaserte oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering . Vårt e-læring oppfriskningskurs innen legemiddelhåndtering gir deg en grundig og brukervennlig innføring i lover og forskrifter, legemidler i kroppen, og sykdomsgruppene hjerte-kar og demens, samt legemidler til disse tverrfaglig teamarbeid rundt personer med diabetes. Før, mellom og etter samlingene har studentene tilgang til nettbaserte ressurser og e-læring til selvstudier, gjennomfører multiple choice, arbeider med eksamensoppgaven og oppøver praktiske ferdigheter gjennom erfaringer fra egen arbeidsplass MI-Analyse er et nasjonalt veiledningssenter ved Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. De tilbyr feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden

Vibeke Zoffmann (Foto: Steno Diabetes Center) Vibeke Zoffmann har bakgrunn som sykepleier og jobber som seniorforsker ved Steno Diabetes Center (SDC) i Danmark. Siden i vinter har hun i tillegg hatt en 20 prosent stilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) her i Norge Hvordan evaluere digitale løsninger til støtte for mestring av diabetes? En nylig publisert litteraturstudie har sett på ulike sider ved dette. Det er Nasjonalt senter for e-helseforskning (ehealthresearch.no) som står bak denne litteraturstudien der man har sett på hvilke evalueringsmetoder og -kriterier som har blitt brukt i forskning på digitale løsninger for personer med diabetes. Diabetes type II - lærings- og mestringskurs. 2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.Både i Tromsø, Harstad og Narvik (nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev). I Narvik er det også et oppfølgingskurs som går over 1 dag Steno Diabetes Center; Nordpol18; Ring Rigtigt - HTX 2018; Forbedring; Regional Udvikling; Lægerekruttering; Regionshospital Nordjylland; Gynækologisk - RHN; E-læring. 00:32. Hvad betyder digital transformation for... E-læring. 203 views 23. august 2018. 00:31. Hvad er forskellen mellem IT og digitalisering?..

Er datasikkerhed vigtigere end patientsikkerhed? - Dagens

Læring- og mestrings koordinator Linn-Anett Rirud Telefon: 78 42 19 39 E-post: Linn-Anett.Rirud@finnmarkssykehuset.no Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 9601 Hammerfest s Har du diabetes type 2, og kunne tenke deg å delta på kurs Blodsukker, diabetes og livsstil Delt av: cecilie isaksen eftedal - Publisert: 20.10.2016 11:42 - Oppdatert: 16.06.2017 10:21. Vurdering for læring. Gruppene presenterer sine grafer for hverandre og forklarer dem. Vurdering av læring. Elevene skriver rapport på skolen. Har du type 2-diabetes? Så kan Aarhus Kommune hjælpe dig. Folkesundhed Aarhus tilbyder et gratis diabetesforløb, hvis du lever med type 2-diabetes. Du kan komme på diabeteskurset eller e-læringsforløbet, uanset om du har fået konstateret diabetes for kort tid siden, eller om du har levet med det i længere tid Diabetes type 2. Diabetes type 2 oppstår oftest hos voksne, men stadig flere unge får sykdommen. Arv er en viktig faktor. Dersom begge foreldrene dine har diabetes type 2, er det svært sannsynlig at du får sykdommen i løpet av livet. Diabetes type 2 er en kronisk stoffskiftesykdom der kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig

Mer om læring og mestring Stort sett gruppebasert. Kursene for deg med diabetes type 2 som skulle vært arrangert første halvår 2020 er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt. Diabetes type 2, Kongsberg sykehus, 2020 Diabetes type 1. Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid. Her lærer du om hva du kan gjøre for å ivareta din egen helse på en god måte. Kurset går over to dager, og varer i fem timer per dag Innlegg om e-læring skrevet av Åse Skjerdal. Quick takes er en samling korte videofilmer produsert av tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Ved hjelp av oversiktlige og korte animasjoner presenteres nøkkelfunn fra forskningen og mulige konsekvenser av disse funnene Sjå helsenorge.no for informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling ol.. Læringstilbod ved Lærings- og og meistringssenteret Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar Diabetes kan gi alvorlige komplikasjoner i hjerte, øyne, nerver, nyrer og føtter. Sykdommer i føttene er en alvorlig og ressurskrevende komplikasjon, og årsak til flest sykehusinnleggelser. Årlig foretas det 400-500 amputasjoner over ankelnivå hos personer med diabetes i Norge. Les mer om diabetesfoten hos Diabetesforbundet

Rekovelle - NHIFind vej - Søndersøparken | Regionshospitalet Viborg

E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i kroppen, utvalgte sykdomsgrupper og legemidler til disse. Dette er et godt supplement til tradisjonelle 12-timers klasseromskurs for helsepersonell som skal håndtere legemidler, og gir svært god læringseffekt Jeg heter Mathilde Natlandsmyr, er 21 år og studerer utøvende musikk ved Norges Musikkhøgskole. Da jeg var 6 år gammel ble jeg diagnostisert med diabetes, en sykdom jeg nå har levd med i snart 15 år. Diabetes er en sykdom man aldri kan ta seg fri fra, den er med deg hver dag, hvert sekund Fysisk aktivitet er verdens beste medisin. At fysisk aktivitet kan minske risikoen for kreft er best dokumentert for tykktarmskreft og brystkreft, som er noen av de vanligste kreftformene i Norge.. Regelmessig mosjon er spesielt viktig i puberteten, når brystvevet er i utvikling, og etter overgangsalderen, når brystkreft vanligvis utvikles

Nye e-læringskurs CRP og urin Noklus

Fra lydighet til selvstendighet : veileder for læring og mestring av diabetes Navn: Haugstvedt, Anne Schøyen, Eva J. Norges diabetesforbund Schøyen, Eva J. Publisert: Oslo : Norges diabetesforbund, 2000 Omfang: 27 s. 30 cm Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Emne: diet therapy Dewey: 362.1964. Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet E-læring kan være et fint supplement til din efteruddannelse og generelle opdatering på faglige medicinske emner. Her finder du et par veje til digital faglig opdatering: Lær mere - kurser hos Lægeforeningen og relateret stof i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journa

Spis dig uden om type 2-diabetes med Sense af Suzy Wengel

Hjem Noklus.n

Seriøse spill er spill som primært lages for å formidle kunnskap og ikke nødvendigvis for underholdning [1]. I for eksempel e-læring, militær trening og helsearbeid brukes seriøse spill blant annet for å kombinere teknologier for virtuell virkelighet (VR), mobile enheter, og bærbare sensorer med en lang rekke pedagogiske tilnærminger for å formidle kunnskap gjennom spesielt. Nettbasert læring er i følge Myklebost (2001) bruk av internett og bruk av f. eks videokonferansesystemer. Vi legger denne forståelsen til grunn for e-læring, det vil si å lære ved hjelp av elektronikk. Nettbasert læring er en undergruppe av fleksibel læring som er definert slik

Helsekompetans

7 Referansegruppe Diabetes (NFA) v/Kristian Høines, John og Tor • Introduksjon v/Kristian Høines • Kommentarer fra John og Tor 1250 - 1325 8 Utvikling av Diabeteskurs i SKIL-format v/Tor Carlsen (NFA) • Presentasjon • Innspill og diskusjon 1325 - 1405 9 Orientering om overgangsprosjektet og foreldreveiledningsprogrammet og e-læring Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen E-læring er framtida. Flere av kommunene i Troms har allerede etablert interkommunalt samarbeid. Tromsø kommune samarbeider med Balsfjord og Karlsøy kommune som kan nyttiggjøre seg av tilbud og modeller gjennom Tromsø kommunes koordinator for læring og mestring Med e-læring blir administrasjon forenklet, man sparer tid og reisekostnader elimineres. Skydda-sjefen legger til at HMS-selskapet nå tilbyr et eget kurs om koronaviruset - helt gratis. Kurset varer i cirka 5 minutter og er tilgjengelig på flere språk som blant annet engelsk, tysk, dansk og polsk I 2015-2016 har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) foretatt en systematisk gjennomgang av forskningen på dette feltet. Vi ønsket å oppsummere hvilken nytteverdi og effekt deltakere hadde av lærings- og mestringstilbud drevet av fagpersoner og brukerrepresentanter sammen

NETTKURS FOR HELSEFAGARBEIDERE - E-læring fra NEL/NH

E-læring fra internationale udbydere På denne side finder du e-læringskurser med et lægefagligt indhold fra større og anerkendte internationale udbydere. Nogle af kurserne er gratis, mens du skal betale for andre Jo bedre kvalitet det er på skolen og læringsmiljøet, desto bedre både for læring og psykiske helse. Det er det verdt å investere i. Psykiske lidelser er landets største helse-utfordring. 180 000 barn og unge har så mange psykiske plager at det forstyrrer deres daglige fungering i barnehagen og på skolen ( Folkehelseinstituttet 2016 ) Kronikk: Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt Senter for e-helseforskning Margunn Aanestad, professor og faglig leder ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder Frode Strisland, seniorforsker og leder for Sintefs konsernsatsing på helse og velferd Per Ingvar Olsen, Senter for fremtidens helse (C3) ved OUS og professor ved BI. VÅRENS COVID-19-PANDEMI har vist at digitale. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ble etablert i år 2000. Det var diagnosespesifikke tilbud for dem som lever med kols, astma, kronisk smerte, hjertesykdom og diabetes som var blitt mest undersøkt. I 26 av 56 studier ble tilbudene drevet av tverrfaglige team E-læring om Ramadan og diabetes På bare 20 min. kan sundhedsprofessionelle få viden om ramadan og diabetes, som de kan anvende i rådgivningen og behandlingen af etniske borgere med diabetes, som ønsker at faste under ramadanen

KS Læring: e-læringskurs i legemiddelhåndterin

Tenkning og læring innebærer at hjernecellene kommuniserer effektivt med hverandre. Signalene skal gå raskt mellom de riktige cellene, og de skal være mest mulig uforstyrret av uvedkommende faktorer. Hvis vi har en ubalansert hjernekjemi, eller om man ønsker å redusere insulinbehovet ved insulinavhengig diabetes (type 1)

Type 2 Diabetes Cookbook & Action Plan, Sugar Detox, LowNår medisinene de eldre får gjør dem syke
 • Las palmas airport departures information.
 • Aushilfe emsdetten.
 • Bierbörse diskothek pasha bielefeld.
 • Mcleaks nety.
 • Us central time.
 • Nabostat til texas i nord.
 • Rypetoppen pris.
 • Jeep wrangler erfahrungsberichte.
 • Meta velander yvonne lombard meg westergren.
 • Prince white nikotin.
 • Canciones de amor de ozuna.
 • The good life movie.
 • Telefonbuch vorarlberg feldkirch.
 • Parkostymer.
 • Ängel namn lista.
 • Schlossgaststätte haggn.
 • Bilanzbuchhalter dresden weiterbildung.
 • Strømpebukser barn.
 • Hvordan få alfakrøll på apple tastatur.
 • Fjordruta dnt.
 • Kaartspel voor 10 personen.
 • Veterinærsjekk ved kjøp av hest pris.
 • Strekt sene i tommel.
 • Ovixan krem.
 • Tanzparty kassel.
 • Rennradgruppe karlsruhe.
 • Jysk kommode limfjorden.
 • Maultier maulesel eselsbrücke.
 • Hallhuber filialen.
 • Northug incken.
 • Autolås ipad.
 • Legemiddelhåndtering dobbeltkontroll.
 • Judiska högtider 2017.
 • Øysand camping parkering.
 • Jafs mortensrud tlf.
 • Miraak.
 • Huang ho.
 • Dustin home kundeservice.
 • Bild eichenblatt.
 • Bryllup kronprins frederik og mary.
 • Når begynner baby å stå.