Home

Minstelønnstabell 2022

Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen 2017: LO Stat, Unio og YS Stat 2016: LO Stat, Unio og YS Stat | Akademikerne 2015: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 2015 2014: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 2014 2013: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 201

Tabellen gjelder fra 1. mai 2006. Stillinger uten særskilt krav om utdanning. 206 500: 211 500: 226 000: 254 30 LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding Sentrale lønnsforhandlinger 2017 Under de sentrale lønnsforhandlingene mellom NHO og LO ble det fremforhandlet et generelt tillegg på kr. 0,50 per time til ALLE ansatte. I tillegg ble det fremforhandlet et ytterligere lønnstillegg på kr. 1,50 per time (totalt kr. 2,-) til de ansatte som er omfattet av overenskomster som ligger unde Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.8.2017 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1. august 2017 0 år Garanti­ lønn 2 år Ansiennitets­ tillegg 4 år Ansiennitets­ tillegg 6 år Ansiennitets­ tillegg 8 år Ansiennitets­ tillegg 10 år Ansiennitets­ tillegg 16 år Ansiennitets­ tillegg.

Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å Mange tror at Norge har en nasjonal minstleønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.. Rett på minstelønn har du derfor kun om jobben din er underlagt en tariffavtale.. Hvis du ikke har tariffavtale der du jobber, har du altså ikke rett på noen spesiell minstelønn. . Unntak er i noen få bransjer med. Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019. KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent Avtalen gjelder ansatte ved dyreklinikker, som dyrepleiere, klinikkassistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere og renholdere

Lønnstillegg og garantilønn per 1. mai 2016 og per 1. august 2017. Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret . Del på Facebook; Del på Twitter; Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08:00 - 15:00 E-post: post@utdanningsforbundet.no. Besøksadresse. Hausmanns gate 17, 0182 Osl NHO Mat og Drikke har kommet til enighet med Fagforbundet om en ny minstelønnstabell for dyrepleiere og klinikkassistenter. som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal derfor reguleres med kr 2,- per time/kr 325,- per måned fra 1. april 2017 Lektorene i KS får i 2017 en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i kommunene. her finner du oppdaterte lønnstabeller. Ny minstelønnstabell KS - Norsk Lektorla This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

Minsteløn som gjeld i perioden 1. april 2019 til 1.april 2020 Tabellen finn de i botnen på denne sida. Dette er ein lovpålagt minstelønnstariff, og det er ikkje mulig å avtale mindre enn denne tabellen tilseier ØKONOMI 2017 Minstelønnstabell For medlemmer i LO og YS gjelder følgende: Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr. 4 000,- til alle som er medlem i LO/YS. Det generelle tillegget inkluderes i endringer i minstelønnssatsene. Tillegget er et bruttotillegg, og gis med virkning fra 1. juli 2017. Deltidsansatte gis forholdsmessig.

Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS Lokale forhandlinger 2017: Partene er enige om at det dersom det er ramme for det i forhandlingene i mellomoppgjøret 2017 utover øvrige tillegg allerede gitt for 2017 under dette pkt II, skal det prioriteres midler til lokale forhandlinger på 0,9% pr. 1.9.2017, jf. også punkt V 4.4. Regulering 2. avtaleår Se den nye minstelønnstabellen i KS-området! (gjelder for alle medlemmer ansatt i kommuner og fylkeskommuner

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

Statens lønnstrinn 2017 . Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 291 200 149,10 61 527 500 270,30 20 294 700 150,90 62 537 700 275,50 21 298 400 152,80 63 548 200 280,90 22 302 000 154,70 64 558 500 286,20 23 305 800 156,60 65. Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Ny minstelønnstabell gjeldende fra 1. mai 2013: Kode Hovedbenevnelse Minstelønn - 1. mai 2013 Gruppe 1 Merknad: Gruppe 1 omfattes av pkt. 3.1 og 3.3 0 år 4 år 8 år 10 år 4301 Arbeidsleder Ingen minstelønn 4302 Avdelingsleder Ingen minsteløn YS Kommune og KS kom torsdag formiddag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør, kort tid etter at statsoppgjøret kom i mål. - YS-Kommune er fornøyd med forhandlingsløsningen for kommuneoppgjøret. Resultatet sikrer ansatte i kommunesektoren en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, sier YS K-leder Erik Kollerud. I fjorårets tariffoppgjør, som var et. Minstelønnstabell per 1. mai 2018 Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Assistent 293 500 299 000 301 800 304 800 312 900 359 200 396 200 Tannhelsesekretær 338 800 345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409 200 1. De ovenstående satser er minstelønnssatser 6. juli 2017 kl. 17:00 Fare for streik ved Bodø lufthavn. Dersom LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i mekling innen natt til lørdag, blir det streik i den sivile flytrafikken

KS' minstelønnstabell - Utdannin

Mellomoppgjøret Virke 2017 - Kinoavtalen: MINSTELØNNSSATSER Sentrale tillegg i oppgjøret Alle ansatte per 1. april 2017 skal sikres et tillegg på minst kr 1 950 per år Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Ny minstelønn fra 1. april 2017: 37,5 timer uke 0 år 3 år 6 år Stillinger uten særskilt krav o Nye minstelønnssatser 2017. Av tineb · 19. juli 2017. Avløsning ved ferie, Mange bønder har slåtthjelp og ekstrahjelp i sommer og da kan det være greit å ta en titt på årets minstelønnstabell før en bestemmer lønna for den som skal jobbe hos seg. Ta kontakt med oss for utlønning og kontraktskriving

Protokoll 19.03.18 − Lønnsgarantiordning og SSBs lønnsstatistikk per 1. september 2017. Protokoll 16.03.17 − Virke-HK om Landsoverenskomstens og Kontoroverenskomstens lønnsgarantiordning. Protokoll 17.03.17 − Mellomoppgjør Virke-L Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Enighet med LO- og YS-forbundene i lønnsoppgjøret for sykehusene Enighet med LO- og YS-forbundene i lønnsoppgjøret for sykehusene - Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med forbundene i LO og YS om lønnsoppgjøret for sykehusene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i. Skrevet November 2, 2017 Det er KS sin minstelønnstabell. Trodde ingen private aktører la seg under kommunalt nivå - jeg hadde begynt å lete etter en bedre betalt jobb, for å si det sånn. Iallfall hvis arbeidsgiver avviser krav om høyere lønn. 1. Del dette innlegget Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018 Lønn til ledere Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede, dette gjelder for ledere omfattet av kap. 2.1.3 og 2.1. Bensinstasjonsoverenskomsten Virke/HK Denne avtalen gjelder for ansatte som har sitt arbeid på bensinstasjoner. Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Landsorganisasjonen i Norge og Handel og Kontor på den andre siden

Lønnsoppgjøret 2017: Her er resultaten

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Som selve ordet antyder: Allmenngjøring handler om å utvide en ordning som gjelder en mindre gruppe til en større gruppe. I arbeidslivet handler allmenngjøring av tariffavtaler om å gjøre hele eller deler av en tariffavtale i en bestemt del av arbeidsmarkedet til standard for alle som jobber der. . Først og fremst innebærer dette innføring av en minstelønn per time § 5.3.2 Minstelønnstabell gjeldende fra 1.7.2017. Stillingsgruppe/ ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillinger med master/hovedfag 479 200 487 700 491 800 500 200 514 900 541 700 575 700 Stillinger med bachelor 389 700 397 200 423 700 429 100 474 600 484 400 505 800 Andre fjelloppsyn 366 300 372 700 397 700 401 400 445 400 462 200 468 30 Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på 118 Hovedtariffavtalen 16 är Ans. tille 10,65 % 39 800 456 500 33 700 487 000 % 36 100 525 200 10,30 % 48 300 566 800 11,79 0/0 57 100 592 20 nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.181. BrukerID Ta kontakt med din tillitsvalgt eller ring Delta Direkte tlf 02125 hvis du har spørsmål Hovedoppgjøret Virke 2018 - Kinoavtalen: MINSTELØNNSSATSER • Ny minstelønn fra april 2018

Statens lønnstrinn 2017 I år har du to ekstra dager på å levere skattemeldingen En av tre får hjelp med skattemeldingen I år kan privatpersoner delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen i Altinn Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Kontoroverenskomsten HK Overenskomsten gjelder ansatte på kontor i bedrifter som driver handel- og servicevirksomhet. Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Landsorganisasjonen i Norge og Handel og Kontor på den andre siden

Hvordan finne «din» minstelønn i kroner og øre

«Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst

mellomoppgjøret 2017 mellom LO og NHO. Minstesatsene reguleres med virkning fra 1.4.2017, jfr. vedlagte minstelønnstabell. Lønnsforhøyelse og endringen av minstelønnstabellen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning o Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Regnskap Norge (2017). Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen; Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data . Lisensen gjelder ikke øvrig innhold Minstelønnstabell. Saken gjaldt tvist om forståelsen av anvendelsesområdet til § 5.3.2 Minstelønnstabell i tariffavtalen mellom ansatte i fjellstyrene organisert i Naturviterne og Norges Fjellstyresamband for perioden 2017-2018

Lønnsstatistikk - K

 1. 2.1 Minstelønnstabell Lærlinger lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. (Gjeldende fra 1. april 2017) Likeartet praksis godkjennes på lik linje med praksis på anlegg. Med likeartet praksis menes praksis fra overnattings- o
 2. Minstelønnstabell . Ansiennitet 0 år 1 år 2 år 4 år 6 år 8 år Minstelønn autoriserte veterinærer 405 000 . 415 000 . 430 000 . 460 000 : 475 000 . 520 000 : 3.2. Sentrale forhandlinger De sentrale parter gjennomfører årlige forhandlinger om generelle tillegg og tabelljusteringer
 3. Vedlegg 2 Minstelønnssatser fra1. juni 2016 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfelle
 4. Protokoll 17.03 2017 Mellomoppgjør Virke-LO. Protokoll 5. -7. april Virke og HK vedr revisjon av Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavt og Lederov. Protokoll 1.4.2016 mellom Virke og HK vedr Landsoverenskomstens lønnsgarantiregulering. Protokoll mellomoppgjør Virke LO godkjent av forhandlingsutval
 5. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det
 6. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager
 7. Har du slått av Cookies? Det kan se ut som du har slått av cookies i din nettleser. For å bruke Veilederen må du slå på cookies. Du har problemer med å bruke Veilederen

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Hva betyr lønnsoppgjøret for deg

 1. stelønn. Enkelte bransjer har innført
 2. Utdanningsforbundet er Unios største forbund med 181 751 medlemmer per 1. januar 2020. Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå, og har vært med i Unio siden starten i 2001
 3. stelønnstabell, og utdanningen avgjør hvilken stillingskode du plasseres i. Når du både har en mastergrad og en PPU på toppen går du som «lektor med tillegg»
 4. lønn og hva gjør FO for meg? På denne siden finner du informasjon om lønnsoppgjøret 2019
 5. Til innholdsfortegnelsen Last ned bussbransjeavtalen 2018-2020 i PDF format Last ned bussbransjeavtalen 2018-2020 i PDF format - Buss­bransje­av­tal­en NHO-YTF 2018 (PDF) Buss­bransje­av­tal­en Nettbuss 2018 (PDF) Last ned BBA i PDF format Last..

Tariffoppgjøret 2017 er gjennomført - NHO Mat og Drikk

 1. stelønnstabell gjelder nå på St Olav. Denne avtalen trer i kraft 01. Utdanningsoverenskomst som gjelder fra 1. Alle partene har godtatt resultatet og uravstemningen i KS som ble avsluttet 8. Gammel
 2. stelønnstabell. Barnehagestyrere gis tillegg på 1,9 prosent fra samme tidspunkt
 3. Minstelønnstabell 2016 ligger på fagforbundet.no For 2017 gis det generelle tillegg på 2,2 prosent til alle på overenskomsten med virkning fra 1.4.17. Pensjon Alle nåværende og fremtidige ansatte i alle deler av Akasia-konsernet kan fr
 4. st avstand til va ledning i trondheim Kværne

Ny minstelønnstabell KS - Norsk Lektorla

I dag vil jeg dele et tips om hvordan du kan sy sammen sømmen under armene på en gensere strikket med rundstrikk. I opriftene står det alltid at man skal felle av x antall masker for deretter å Minstelønnstabell: Lærlinger lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Minstelønn (Gjeldende fra 1. april 2017) Likeartet praksis godkjennes på lik linje med praksis på anlegg

Minstelønnstabell SL - Skolenes landsforbun

 1. st 592 200 kroner
 2. Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018
 3. Minstelønnstabell for jordbruks og gartnerinæringene, (pdf) Les også: Arbeidsglede og respekt for regelverket; Ukens podkast - korona, Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse
 4. istrasjon; Styret. Møtereferat; Møteplan styret i Norske Landbruksteneste
 5. stelønnstabell, som det ikke er anledning til å gå under. Det kan til tider være vanskelig å få tak i flinke avløsere og da kan en ha i tankene at går du opp i timepris, har det stor betydning for arbeidstakeren og

Fagforbundet Fagforbund i Norge Sterkere samme

Kommer jo an på hvem som er arbeidsgiver, privat barnehage med tariffavtale gjennom PBL, kommunal barnehage i KS-sektoren eller Oslo kommune som er eget forhandlingsområde Lurer du på hva en lærer tjener? Vi har svaret og tilbyr utdanninger Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 45130 Lønnsregulativet i finans gjelder fra 1. mai 2018. Lønnstabellen viser hva du tjener pr. år, måned og tim

Dette skal du tjene som lektor - Norsk Lektorla

Minstelønnstabell - tariffavtalene i Virke Resultater fra mellomoppgjøret 17. mars 2017 Virke-oppgjøret i havn. Tariffinformasjon - resultat fra forhandlingene med Virke. Les protokollen fra mellomoppgjøret her Les protokollen for garantiregulering - funksjonæravtale YS / Spekter 2013-15 Prolongert til 2017; Minstelønnstabell. Ansien­nitet. Måneds­lønn. Begyn­ner­lønn. kr 26 599. Etter 2 år. kr 26 790. Etter 4 år. kr 27 042. Etter 6 år. kr 27 181. Etter 8 år. kr 27 639. Etter 10 år. kr 27 934. Merknad: Tabellen inneholder 2 kr per time til alle som har frikortrettigheter llll Drikkeblærer Perfekt for deg som vil få det meste ut av løpingen. Rask leveringstid og billig frakt hos Addnature.n 19 jul, 2017 Nye minstelønnssatser 2017 Mange bønder har slåtthjelp og ekstrahjelp i sommer og da kan det være greit å ta en titt på årets minstelønnstabell før en bestemmer lønna for den som skal jobbe hos seg Fra mai 2017 blir det et helt nytt system for produksjons- og avløsertilskudd, nye frister og skjema. Året 2017 blir et overgangsår med gammelt og nytt system. Utfyllende informasjon Legger også ved ny minstelønnstabell for jordbruk- og gartnerinæringen. Author

For 2017 er samlet beløp for skolene på 1 248 137 kroner. Nytt bløp for 2018 fordeles mellom skolene etter innrapportert elevtall 1. oktober 2017 og godkjent elevtall på de to pensjonnistskolene i 2017. Kortkurs: Forskriftene §§2b og 4b, Frist rapport 1. febr. Rundskriv F-15-0 6. Omregningstabell. Kortkurs per emn Minstelønnstabell 2017; General; är uppkörningen lätt; Patterns For Pirates. patterns for pirates. Patterns For Face Masks. patterns for face masks. Patterns Definition. patterns definition. Patterns Definition. patterns definition. Updated on. the full size. Patterns the friendly feud and and crocheters for existed I ny minstelønnstabell er satsene på hver trinn 5.000 kroner under kravet, med unntak av sats for gruppe 1 og gruppe 3 med ansiennitet over åtte år, der kravet ble innfridd. Det avsettes en pott på 500.000 kroner til individuelle tillegg som disponeres av partene i fellesskap Forskrift og minstelønnstabell finner du her. 5. Riktige timelister og lønnsutbetaling. Lier Bondelag kåret til Årets lokallag 2017-Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro, sier leder Wiggo Andersen i Lier Bondelag i Buskerud. Gründerpris til landbruksfilmskaper

Minsteløn 2019 - Landbrukstenester Folgefonn

Tekstil blir ofte omtalt som interiørets krydder. Det som gjør boligen til et varmt hjem er ofte de myke og deilige tekstiler. Puter og pledd i farger og kvaliteter som har god harmoni Det vil for skoleåret 2016-2017 bli 1-2 ledige lærerstilling ved Den Norske Skolen i Rojales. Søknadsfrist: 6.mars 2016. Fagbehov: Matematikk og naturfag 8.- 10.trinn Matematikk vgs: 1P, 1T, og 2P. Det kan også bli behov på andre fag og trinn Lønn sykepleier med videreutdanning. Lønn for en sykepleier: En sykepleier tjener i snitt lønn på ca kr 537.000 i året.Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle sykepleiere i Norge per i dag

 • Ziele der berliner mauer.
 • Aok vergünstigungen freizeitparks.
 • Ferie kina.
 • Reiseguide dubai norsk.
 • Download private facebook video 2017.
 • Hva er krater.
 • L.o.v.e chords.
 • Tandure braunschweig speisekarte.
 • Nelly kontakta oss telefon.
 • Kidnapping mexico.
 • Фильмы на канале россия 1 смотреть онлайн бесплатно.
 • Gemini sanitær.
 • Honda hr v 1999 2005.
 • Handlingsplan barnevern.
 • Rødt partiprogram 2013.
 • Stairs 5 hobbies.
 • Montering av dusjhjørne.
 • Samsung hintergrund schwarz.
 • Perfect pitch trainer.
 • Sparta politikk.
 • Offene stellen ausbildung ab 50 jahren.
 • Kjersti bergesen vokalist.
 • Ordnungsamt marburg oberstadt.
 • Skotteteiner til salgs.
 • Kim larsen konsert 2018.
 • Sernik oppskrift.
 • Direktefly oslo cancun.
 • Trång förhud salva receptfri.
 • Min kollega får mig att må dåligt.
 • Antikkens olympiske leker kvinner.
 • Hdi arena beste plätze konzert.
 • Wandtattoo lego ninjago.
 • Janitsjar trondheim.
 • Hyckleri.
 • Sak kryssord.
 • Mehrzweckhalle schmalkalden veranstaltungen.
 • Honda civic type r 1997.
 • Psn spill.
 • Eiras drømmegenser.
 • Oljearbeider lønn.
 • Selleristang sunt.