Home

Astrologisk tidsalder

Astrologisk alder - Astrological age - qwe

andre ord på trygg astrologisk grunn, når vi her gjør i det store som vi alltid har gjort i det lille. Og matematikken blir veldig eksakt. Så eksakt at man godt kan begynne å finregne litt på når Vannmannens tidsalder begynte. Etter mine kalkulasjoner, som det må innrømmes bygger på astronomiske data fra 1980-tallet, gikk vi inn Astrologi, av og til omtalt som stjernetydning er tradisjoner og tro bygd på forestillingen om at menneskers skjebne og hendelser på jorda kan fortolkes eller påvirkes av himmellegemenes posisjon i forhold til hverandre. Ulike og motstridende astrologiske tradisjoner har blitt utviklet i Mesopotamia, Maya og Kina og astrologi kan spores tilbake til begynnelsen av det andre årtusen f.Kr. Men dette har ingen astrologisk betydning siden det ikke er stjernebildene som er utgangspunktet for den astrologiske tolkningen, men planetenes plassering i forhold til jorden og solens sykluser. Når enkelte i media snakker om at du er født i Slangebærerens tegn, er dette derfor ikke riktig, og viser manglende kunnskap om astrologien og om hva et såkalt stjernetegn egentlig er

Astrologi er læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og Jorden. I snevrere forstand er det vanlig å definere astrologi som kunsten å spå om fremtidige hendelser og skjebner ut fra stjernenes stilling. Astrologien regnes blant de eldste og mest utbredte av alle menneskelige aktiviteter. Både i oldtidens Egypt, Mesopotamia, India, Kina og Mexico ble det lagt stor vekt på. Astrologisk match for fiskene! Er du på jakt etter den store kjærligheten? Hvorfor ikke la vår astrologiske kjærlighetsmatch hjelpe deg på veien! Av. Blir Vannmannens tidsalder redning eller forbannelse? medium + Astrologi. Horoskopet for november og desember. medium + Astrologi Tidsåldrarna. Horoskop för nya millenniet - astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet, av Stefan Stenudd. Hur horoskopi används i förutsägelser om länder och hela världen Astrologisk sett vekkes potensialet i konjunksjonen til live i personen det gjelder nettopp i 12 og 30-årsalderen. Dette stemmer forbløffende godt med Jesu liv: som tolvåring besøker han tempelet for første gang og imponerer de lærde (Luk. 2,41-52), og som trettiåring begynner han sitt virke (Luk. 3,23)

Vannmannens tidsalder: 2020: Vi er på vei inn i

Vannmannens tidsalder, The Age of Aquarius, er en epoke som ifølge astrologisk periodetenkning avløser Fiskenes tidsalder, kristendommens tid AD. Hver astrologisk tidsalder varer i følge ca 2150 år. Vannmannens tidsalder skal være en tid uten noen fastlagte dogmer eller moralsystem, hvor menneskene automatisk vil handle riktig ut fra sin intuisjon og sitt høyere bevissthetsnivå

Vi er i ferd med å legge bak oss Fiskenes tidsalder og gå inn i Vannmannens tidsalder. Vil de neste 2000 årene bli en strålende tid med lykke og harmoni eller blir det en grufull berg- og dalbane på livets tivoli Publisert som gjestekommentar i Stavanger Aftenblad 2.12.14 Adventstiden er i gang, og foruten pinnekjøtt og kommersialisme, dreier jo julen seg som kjent om Jesu fødsel. Mindre kjent er det kanskje at det kan finnes en del astrologisk symbolikk i fortellingene om Jesu fødsel og liv. Astrologi er et innfløkt symbolsystem som kartlegger sammenhenger mellom forhol Vannmannens tidsalder. En gang var vårjevndøgnspunktet sammenfallende med fikstjernene og stjernebildene som hører til Værens tegn. Men på grunn av et slingringsmonn, og i løpet av 2160 år har vårjevndøgnspunktet flyttet seg et helt tegn og utgjør en astrologisk tidsalder

Vannmannens tidsalder Men dette er i endring, og nettopp på grunn av astrologiske forhold vil en astrolog si. Vi er nå i Vannmannens tidsalder. Det er en to tusen års periode hvor egenskapene knyttet til dette stjernetegnet påvirker de fleste samfunnsområder som; økonomi, vitenskap, medisin, jordbruk, økonomi, religion og politikk Astrologisk sett gis det historiske overblikk i et Stort År, som varer 25.870 år. Hver 12. del af det Store År varer 2.155 år, hvoraf den sidste var Fiskenes tidsalder og blev i Vesten forbundet med den kristne æra Det ser i det hele tatt ut til at den gamle motsetningen mellom Hel og Himmel skjuler seg astrologisk bak det gamle skiftet fra polar til galaktisk orientering mot verdensrommet! Det eksakte tidspunktet, både for stjerneportens mest ekstreme åpenhet, og for inngangen til den sagnomsuste Vannmannens tidsalder, var det herrens år 1998 Vattumannens tidsålder är ett begrepp som används inom astro, yogan och det som kallas new age. Kanske känner du igen låten The Age of Aquarius från den amerikanska musikalen Hair om hippierörelsen och flower power i USA på slutet av 60-talet

Vannmannens tidsalder - Wikipedi

«Aion» betegner en astrologisk tidsalder, ca.2000 år. Vi kan tenke oss at Jesu utsagn viser til konsekvensene av ugjerningen at de slo ham i hjel. Og at når æonen er over, som vi i vår tid er på vei mot, så vil konsekvensene være ferdig bearbeidet og gjennomlevd Hver astrologisk tidsalder varer cirka 2.160 år. Vannmannens tidsalder avløser Fiskenes tidsalder, som ble innledet med Jesus og Buddha. I dag bruker vi ofte begrepet New Age synonymt med alternativbevegelsen. Betegnelsen New Age ble særlig brukt i 1980-årene, mens vi fra 1990-årene i større grad snakker o

Astrologisk Selskab 2020 The Astrological Society of Denmar

Fredag 10. januar har vi en fullmåne kl 20.21 som også er en måneeklipse. Det betyr en ekstra kraftfull fullmåne. Den står i kreps som kan gjøre oss ekstra følsomme. I tillegg har vi et eksakt møte på stjernehimmelen mellom Saturn og Pluto søndag 12. januar kl 16.04. Dette omtales som den viktigste astrologiske begivenheten [ Overgangen til Ny Tidsalder begynner nå! Om 6 måneder kan vår planet være mye forandret. Om et par år har vi ny og bedre teknologi, og før dette tiåret er omme har all ufred opphørt. Til sammen utgjør de to Yod'ene et astrologisk aspekt som kalles en boomerang

Astrologi - Inspiravisjo

 1. Årshoroskop - hur de görs och vad de kan berätta. Astrologisk förutsägelse genom analys av årshoroskopet
 2. Hver astrologisk tidsalder varer i overkant av 2000 år. Vannmannens tidsalder skal være en tid uten noen fastlagte dogmer eller moralsystem, hvor menneskene automatisk vil handle riktig ut fra sin intuisjon og sitt høyere bevissthetsnivå. I noen kretser - inspirert av teosofien - venter man også på en Messias-skikkelse
 3. Carl Gustav Jung mener at «æon» er betegnelse på en astrologisk tidsalder (ca.2000 år). Vi vet fra Matteusevangeliets fortelling om «stjernen som ledet vise menn» at bibelens forfattere kjente til astrologi, stjernekunnskap
 4. Astrologi (fra gresk αστήρ, αστρός (astér, astrós); «stjerne», og λόγος, λόγου (lógos, lógou); «ord» eller «tale») er en gruppe av systemer, tradisjoner og tro hvor kunnskap om de relative posisjonene til himmellegemer og relaterte detaljer blir sett på som brukbare for å forstå, tolke og organisere informasjon om personlighet, egenskaper og hendelser

Astrologi - Wikipedi

 1. Publisert 01/11/2014 23/08/2015 Forfatter Anne Kari Anderdal Kategorier Astrologisk Forum Stikkord astrologi, astrologisk forum, transitter Transitter første kvartal 2014 av Sol W. Jonassen Januar måned er oppkalt etter guden Janus, guden med to ansikt
 2. Dagfinn Nordbø: − Jeg vil bli astrolog! Morgenbladet meldte nylig at jeg nå kan utdanne meg til astrolog, med lån i Lånekassa og det hele
 3. Hvordan definerer vi en astrologisk tidsalder og hvilken tidsalder er vi i nå? For å definere en astrologisk tidsalder må vi først og fremst vite at vi i astrologien . Astrologi er læren om himmellegemers innvirkning på det . I snevrere forstand er det vanlig å definere astrologi som kunsten å
 4. Undervisning i den nye tidsalder, 2. udgave, 1994 Herkules' arbejder, en astrologisk fortolkning, 1995 Fra intellekt til intuition, 1995 En afhandling om Kosmisk Ild, 1996 Telepati og det æteriske legeme, 2. udgave, 1996 Stof til eftertanke (kompilation), 1996 Den syvende stråle (kompilation), 1997 Breve om Okkult Meditation, 199
 5. Korset viser seg også i en større kalender, eller et såkalt astrologisk stor-år. En syklus som strekker seg over hele 25.920 år. (2160 år i hvert stjernetegn x 12. Månens diameter er også ca. 2160 engelske miles.
 6. Begrepet Vannmannens tidsalder er da heller ikke oppstått i vitenskapelige eller tankemessig overskuelige sammenhenger. Det er mer et fornemmelsesbegrep forbundet med intuisjoner. Tilblivelsen og utbredelsen av begrepet er urbil-ledlig karakterisert av Marilyn Ferguson i hennes bok The Aquarian Conspiracy (1980)

Det er kjent som ny tidsalder (eller ny tid i vår språk) til a åndelig og kulturell bevegelse Med flere uttrykk. Navnet hans er knyttet til Aquarian Age, en astrologisk epoke.. For astrologi, en epoke tilsvarer omtrent 25 776 år, som er tiden det tar til buen til aksen til jorden bevege deg tretti grader. Det er de som tror at menneskeheten allerede lever Aquarian Age, mens andre hevder at. I den nye tidsalder vil der være 12 fuldmånefester, hvoraf de tre største vil være dem i Vædderens, Tyrens og Tvillingernes tegn. ved disse tre store fester vil de mediterende grupper og enkeltindivider over hele verden påkalde lys, kærlighed og kraft Det ger en ideal längd om 2160 år (25920 / 12 = 2160) för varje astrologisk tidsålder. År 2000 är det ungefärligt upattade året för den norra himmelspolens passage genom den kosmiska ljusportalen (vid en punkt i longitud linje med 5° sideriska Tvillingarna) Og siden mønsteret er fastlagt av Murdock, må vi altså se dette i et astrologisk perspektiv. Dermed forteller også Zeitgeist historien om at når Bibelen snakker om den nåværende eller den kommende tidsalder (ofte oversatt med verden) handler dette egentlig om solas gang gjennom stjernetegnene Luft som i tanker, det er noget der er i luften eller i bevidstheden, det er ikke håndgribeligt. Fra 2020 vil man astrologisk set opleve den eksponentielle udvikling for alvor brage derudaf, den revolutionerende tidsalder, der er talt og skrevet meget om i mange år, nemlig Vandmandens tidsalder

Astrologisk set er er vi på tærsklen til en ny tidsalder, hvor fx kampen om personlig frihed og lighed i stigende grad vil erstatte idealer om materialisme og eksponentiel vækst. Der er tale om et kæmpe skifte, som har betydning såvel på det personlige plan som politisk, kulturelt og socioøkonomisk Astrologisk påvirkning. Den nye bevissthet, som nå vokser seg stadig sterkere, er ikke fremprovosert av geniale tenkere. den skal ifølge New Age skyldes en evolusjon i Kosmos, forstått i astrologiske termer. Vi befinner oss for øyeblikket i Vendepunktet (F. Capra) mellom Fiskens og Vannmannens tidsalder

Verdensaldrene | Jeanne Cordua – Festsange, sommerhus

Maria Magdalena salvet Jesus føtter med kostbar olje og tørket det med håret sitt, og astrologisk hersker Fiskene over både føtter, hår, salve og olje. «Å elske sin neste som seg selv», som kanskje mer enn noe er essensen av Jesus budskap slo an tonen til innledningen av en ny to tusen år tidsalder lAv Per Henrik Gullfoss . Nodeknutene er et skjæringspunkt mellom solen og månens baner rundt jorden. De viser oss en vei til å skape balanse mellom det å være ett unikt, skapende og utfoldende individ (solen) og det å være i forbindelse med helheten, vår sjel og det emosjonelle kjærlighetsfeltet (månen)

Hva er astrologi? - Norsk Astrologisk Forenin

3.3 Den nye tidsalder Den sykliske utvikling som betones så sterkt hos Alice Bailey må få en betydelig del av ansvaret for populariseringen av begrepet new age. Hun vender stadig tilbake til betydningen av at jordkloden er på vei inn i en ny astrologisk tidsalder, vannbærerens tid Påskefesten i astrologisk perspektiv. Det er strålen for vandbærerens tidsalder og strålen for magi. Herskende planeter i Vædderen. De tre planetariske herskere i Vædderen er: Mars, Merkur og Uranus. Den eksoteriske hersker er Mars, der legemliggør 6. stråles kraft, idealisme,. Moldavite er en unik utenomjordisk perle. Den dannet seg i varmen fra en asteroidepåvirkning for rundt 15 millioner år siden. Lær om dens dannelse, egenskaper, forfalskninger, feilnumre og mer Astrologi (stjärnlära eller stjärntydningskonst) är den förmenta konsten att av himlakropparnas rörelser och inbördes ställningar dra slutsatser om människors öden. [1] Astro som har flertusenåriga rötter, syftar till att finna samband mellan placeringar och händelser mellan solsystemets himlakroppar, och karaktärer och händelser i människors liv Nymåne og delvis soleklipse i Steinbukk torsdag 26.12 kl 6.11 på morgenen! Vi starter nå eklipse sesongen. Eklipser sies å være portaler med høyere bevissthet som kommer gjennom. Dette kan virkelig sette fart på vår utvikling, og kan oppleves som en ekstra intens nymåne. Følelser eller temaer som har vært i det ubevisste kan komme til overflaten. [

Nostradamus - og ny tidsalder. Af Ove von Spaeth. Renæssancens legendariske profetiforfatter, lægen Michel de Notredame, (1503-1566) blev gennem det meste af sit liv og langt derudover, endnu frem til i dag 1 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: CORNELIUS AGRIPPA Astrologi i Fiskenes Tidsalder Persien er måske arnestedet for vore dages astrologi. Det argumenterer Robert Hand for, mens han aftegner den vestlige astrologis tidslinie og perioder. Samtidig giver han et samlet billede af den horoskopiske astrologis historie fra.

I Fiskens tidsalder blev alt forklaret ved lignelser og tro. Nu i Vandbærerens tidsalder skal alt forklares ved logiske analyser. For ca 2000 år siden fødtes de store mestre vi kender som Jesus, Buddha, Muhammet etc. Undervejs har der selvfølgeligt været andre åndelige mestre der for en tid har slået tonen an, men overordnet har kulturstrømningen været præget af de ovenfor nævnte. Transiter och progressioner. Horoskop för nya millenniet - astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet, av Stefan Stenudd. Hur horoskopi används i förutsägelser om länder och hela världen Astrologisk Rådgivning, Svendborg Municipality. 339 likes · 35 talking about this. Astrologisk Rådgivning for private og erhvervs kunder. Kurser, Foredrag og Events. Parfume. Inspireret af.. Ifølge Dean er omfattende astrologisk terapi der klienten kommer til faste konsultasjoner over et lengre tidsrom, lite vanlig og utgjør mindre enn én prosent av alle astrologiske konsultasjoner. Den vanligste form for konsultasjon er en blanding av enkle sesjoner der klienten bare får stilt sitt horoskop, og en avgrenset terapi, der klienten og astrologen i tillegg samtaler om problemene Astrologisk påvirkning. Jo, det står skrevet i stjernene. Det nye menneske i Vannmannens tidsalder vil åpne seg for det guddommelige i all væren - i naturen og mennesket selv. Den nye bevissthet vil bringe menneskeheten frelse. Med begrepet frelse forstår de ikke en overgang fra en jordisk til en himmelsk tilværelse

Den syvende stråle

Etikett: self-sensory system Det där med tid - vad är det egentligen? Det finns en skillnad mellan faktisk och upplevd tid Noen astrologer mener at overgangen fra én astrologisk tidsalder til en annen vil medfører paradigmeskifter innen religion og vitenskap. Innenfor New age og populærkultur er det en vanlig oppfatning at Vannmannens tidsalder vil medføre en omfattende ny åndelighet, hvor man søker innover i seg selv, og handler rett av intuisjon, heller enn etter ytre regler Den nye tidsalder - også kalt vannmannens tidsalder, og som vi nå er på vei inn i astrologisk sett - fremstilles på en privat nettside som å være noe farlig. Ja, fryktelig farlig!, skal man tro kvinnen som eier nettsiden

Vannmannens tidsalder er sagt å skulle innlede en gullalder hvor tid og død opphører å eksistere og menneskeheten vil få sin belønning og smake på udødelighetens elixir. Spennende tider vi lever i Boken «Syncronicity Key» kan bestilles via David Wilcocks nettside. Her link til siste artikkel fra nettstedet hans. Anbefales Verden domineres av unge sjeler og har derfor stor innvirkning på de andre sjelsaldrene, astrologisk tilsvarer det fiskenes tidsalder. Unge sjeler er autoritetene som babysjeler ser opp til. Storbyer/urbane områder er attraktivt for unge sjeler. De er produktive, målorienterte og de jobber hardt for å få flotte biler og hjem i fine. En astrologisk tidsalder varer ca. to tusind år, og under hver periode udvikler den menneskelige bevidsthed sig på nye måder. I hver af disse tids aldre var en bestemt energiform fremherskende, og den påvirkede folks liv, helbred og åndelige livssyn

astrologi - Store norske leksiko

Det vil som regel være snakk om et vendepunkt der ting plutselig forvandler seg: som i tanken om at verden «straks» entrer en «ny astrologisk tidsalder» som er mer i takt med en fredelig og åndelig livsførsel Noen av mytene om vår tids tidsalder, så vel som noen feilaktige oppfatninger, blir utsatt iMarianne Williamson: Amerika har ikke bare en pistolkrise - det har en kulturkrise. For å skape en fredelig og kjærlig virkelighet, må vi takle skyggen vår ved å Undersøker vår tro og omtenksomt endrer retning New age er en religiøs strømning som har utviklet seg i den vestlige verden fra 1970 og fremover. New age er en desentralisert struktur uten en samlende organisasjon, enhetlig ideologi eller faste doktriner; og i vid forstand omfatter New age «et stort antall bevegelser og organisasjoner med bakgrunn i forskjellige former for terapi, yoga, astrologi, okkultisme, sjamanisme og. KJÆRE ALLE SAMMEN - FATT MOT - ÅRET 2020 - STORE KOLLEKTIVE ENDRINGER - NY BEVISSTHET I EMNING Vårjevndøgn 20.03 - nytt astrologisk kalenderår Saturn inn i Vannmannens tegn 22.03 i sin retrograde bevegelse - nyorientering Mikromåne / Nymåne i Væren sammen med Chiron 24.03 - healing og helse. Jupiter går inn i et møte med Pluto 28.03 - stor. - De alternative bevegelsene er veldig opptatt av den kommende vannmannens tidsalder, en astrologisk forestilling om en ny og bedre tid hvor jorden og alle mennesker skal få en høyere bevissthet. Med alle de problemer vår moderne kultur har produsert forestiller de seg et avgjørende vendepunkt, sier Næss

Sjels astrologi - wwwMin Vej Til Clairvoyance – Marie Jørgensen | AstrologiHuset

I det forløb afsluttes - udtrykt i astrologisk terminologi - »Fiskenes tidsalder«. Den markering var kendt i oldtidens videnskaber, f.eks. af Hipparkos cirka 150 f.Kr. og i Theon af Alexandrias såkaldte »Håndtavler« i 300-tallet e.Kr. Og for 450 år siden udpegede Nostradamus altså tærsklen af startfasen til en ny astronomisk eller »platonisk« tidsalder Jomfruens himmelsektor. I det forløb vil da afsluttes − i astrologisk terminologi − i Fiskenes tidsalder. Den markering var kendt i oldtidens videnskaber, f.eks. af den græske astronom Hip-parchos cirka 150 f.Kr. − og ses senere i Theon af Alexandrias såkaldte Håndtavler i 300-tallet e.Kr Kategori: Astrologisk Vejrudsigt Tags: Chiron & Lilith, Lilith, Merkur & Uranus, Merkur i Skorpionen, Merkur retrograd, oktober 2020, Pluto i Stenbukken, Pluto/Saturn møder, Saturn i Stenbukken, Skorpionen, Uranus i Tyren, Vandbærerens tidsalder, Vægtens sæson Skriv en kommentar om } Merkur Uranus {} Venus • i • Jomfruen • pt. I Age of refererer til teorien om en astrologisk tidsalder. Astrologer mener, at en astrologisk tidsalder er et resultat af jordens langsomme rotation og varer 2160 år i gennemsnit. Ifølge denne teori befinder vi på tærsklen til at forlade Fiskens tidsalder (monoteisme, spiritualitet og martyrium) og træde ind i Vandbærerens tidsalder (frihed, teknologi og kollektivisme)

vÅrjevndØgn - nytt astrologisk kalenderÅr - ny begynnelse Vi går gjennom mange store og små endringer i livet, som enkeltindivid og samfunn. Vært år avslutter vi et kapitel i oss selv, gjennom vår 12 måneders lange reise gjennom de 12 stjernetegn og deres arketyper Dette er længden af en astrologisk tidsalder. 666 er menneskets tal, og Vandbæreren repræsenterer menneskeheden. Dette er Vandbærens tidsalder, Ildens tidalder, Satans tidsalder. Astrologi er et meget detaljeret og avanceret emne, men det er tiden værd at lære Ove von Spaeth om oldtidens videnskat - som aktiv dimension i ny tidsalder: Fortidens visdomslære, astrologikultur og universets hemmeligheder. Mere end 50 unikke artikler af denne uafhængige forsker, Da det ikke er en astrologisk website, har den ikke tidspunkter, kun dag, måned og år, hvilket stadig kan være ganske interessant En ny tidsalder er underveis. Mayakalendernes beskrivelser av tid, Det tar 25.920 år og kalles et astrologisk storår. (2160 år x 12 stjernetegn i zodiaken). Vi passerer gjennom smultringen to ganger i løpet av en slik syklus. DNA tåke funnet i melkeveien Dette er grunnen til at vi betrakter oss nå i Vannmannens tidsalder. Som et resultat av dette, vil vi i begynnelsen av år 4.000 e. Kr. fødsel være inne i Steinbukkens tidsalder. Om 26.000 er vi igjen tilbake til tegnet Fisken og starter et nytt Verdens År. Når året Null startet i denne sammenheng, er forståelig nok e

mellom Løvens Tidsalder. og Vannmannens Astrolog og åndelig lærer, Barbara Hand Clow (født 1943) ga i 2001 ut boka Catastrophobia: The Truth Behind Earth Changes. Revidert og utvidet utgave kom i 2011 i Awakening the Planetary Mind Og at den neste epoken, vannmannens tidsalder, vil komme med en ny åndelig revolusjon; en ny bevissthet og en ny type religiøsitet. De tror på en forening mellom verdensreligionene. New Age, føler jeg, er blitt forklaringen på motebølger i overnaturlige fenomener og nye tenkemåter Vi lever i veldig polariserte og polariserende tider. Imidlertid vil det tjene oss til å huske at dag og natt både er essensielle, feminine og maskuline utfyller hverandre, så vel som intuisjon og sinn. Når vi ser på to motsatser som fiender, mister vi ut hele halvparten av energien som trengs for å bringe målene, visjonene og drømmene våre ut i livet

Hvem passer du sammen med? Astrologisk match for fiskene

Astrologisk er der også mange andre større ting i spil i år, men det er ikke midt bord endnu at forklare det. Lige nu vil jeg blot nævne disse få for, at du måske kan se alvoren også (hvis du ikke allerede har det). Når Pluto og Saturn holder sammenskudsgilde er det nemlig ikke småting, der bliver diskuteret ved bordet Den senere tid har media vært opptatt av å omtale en evne som for de fleste av oss ligger langt utenfor rekkevidde; å snakke med de døde

Tidsåldrarna. Världshoroskop för hela 2000-tale

Astrologiportal för både erfarna och nybörjare, astrologisk tidskrift, horoskopstolkning,astrologisk litteratur, boka tid hos erfaren astrolog, årshorosko vannmannens tidsalder og fredsriket Det kan merkes at Vannmannens tid begynner å gjøre seg gjeldende tross den gradvise overgang. De astronomiske og astrologiske institutter angir forskjellige årstall for tidsalderens begynnelse, fra det tidligste bud ca.1940 til året 2010 eller enda senere

Astrologisk er vi også på vei inn i vannmannens tidsalder. En tid der mye er i endring. Vannmannen er også tegnet av overraskelser. Det kan feks være nye ideer som kommer som lyn fra klar himmel. Jeg hørte akkurat et mantra som jeg synes passer til denne nymånen: «Expect that something amazing is about to happen Astrologisk set er vi i en overgang fra det der hedder Fiskens tidsalder, som har varet de sidste ca. 2000 år, altså siden vores tidsregning som begyndte ved Jesu fødsel. Derfor bliver denne tidsalder også kaldt den kristne tidsalder af nogen. Det signifikante ved denne tidsalder er, at den repræsenterer en meget maskulin og patriarkalsk. Jesus startet sin virksomhet ved avslutningen av den tid som astrologisk kalles værens, eller lammets tidsalder - og nær på den tid som betegnes som fiskenes tidsalder. Nå vil sikkert mange ønske dette aspektet utenfor, men jeg tillater meg likevel et tankeeksperiment.. ASTROLOGI, MYSTIK, drømme m.m., emne: astrologi, PRISER FRA KR: 30 til kr. 150 Altafslørende, afskyelige ASTROLOGIBOG Astrologi for to af Lois H. Sargent-b Den illustrerede encyklopædi og spådomme og forudsigelser af Stephen Karcher Djævle og dæmoner af Elisabeth Uldall Erich von Däniken fortidens profet. Risikable tanker om forekomster af ikke jordiske væsener. Samt bogen beviser.

Hopp til innhol

Den astrologiske Jesus - Stavanger Aftenbla

«Aion» betegner en astrologisk tidsalder, ca.2000 år. Vi kan tenke oss at Jesu utsagn (Mark. 3:29) viser til konsekvensene av ugjerningen at de slo ham i hjel. Og at når æonen er over, som vi i vår tid er på vei mot, så vil konsekvensene være ferdig bearbeidet og gjennomlevd. Alternativbladet Visjon (4/2007) slår saken stort opp. Og i Astrologisk Forum utropes hun - etter grundige astrologiske kalkyler - til mulig dronning for Vannmannens tidsalder (3/2007). Det som var et randfenomen (på 80-tallet kjent undernavnet New Age) er nå blitt et mainstream-fenomen i samfunnet Bloggtausheten i går skyldtes primært at jeg skulle holde foredrag og fikk et akutt behov for et manus (og at ingen andre kastet seg frempå). Foredraget er gjengitt under folden, og siden det ble filmet vil det bli lagt ut på nett av arrangøren på et eller annet tidspunkt. Når så skjer, foreslår jeg a Den nye tidsalder er astrologisk Vandmanden, også kaldet vandbæreren og på engelsk Aquarius. Den nye astrologiske tidsalder bringer alle vandmandens egenskaber til Jorden og menneskene. Allerede i 1977 begyndte der udspring af mennesker som ville være spirituelle og begyndte at afvise kirkens religion

Forud for hver astrologisk tidsalder, er der ofte en stor katastrofe og et tab af liv. NEPTUN I HUSENE. Første hus Neptuns indflydelse gør ofte en svag, upålidelig og tilbøjelig til narkotika/alkoholmisbrug. Der kan i ekstreme tilfælde være psykisk sygdom og andre abnormiteter Astrologisk tid opererer med 2000 år, og vi er nå på vei inn i Vannmannens tidsalder. På yogakurset snakket de om Aquarian age. Vi går inn i en ny tid, og det er også siste avsnittet i boka: En ny tid. Vi kan rette ryggen og slippe tvangstankene Klokken 04:44 natt til torsdag 7.februar er det nymåne og ringformet solformørkelse som du kan se hvis du drar til Antarktis. Hvis du ikke rekker å reise dit, får du en ny sjanse 1.august da det er total solformørkelse - vel og merke hvis du befinner deg nordøst for Svalbard (i Norge vil den være partiell). I astrologisk sammenheng er de af en astrologisk tidsalder, hvorfor dette. årstal markerer slutningen på Fiskens tidsalder. og begyndelsen på Vandbærerens tidsalder. Hvilket vil sige, at vi her i 2010 er næsten 3° inde i denne tidsalder. Forud for Fiskenes tidsalder ligger Vædderens. tidsalder, som afsluttes omkring Alexander. den Stores indtagelse af Egypten 320 fvt. Pris: 136,-. innbundet, 1999. Sendes senest i morgen. Kjøp boken Horoskop för nya millenniet : astrologiska förutsägelser om 2000-talet av Stenudd Stefan (ISBN 9789178940226) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

 • Femtolasik pris.
 • Maria b collection 2018.
 • Unternehmungen mit kindern gifhorn.
 • Tv3 sport.
 • Fairy tail folge 5.
 • Kongsberg våpenfabrikk klasebomber.
 • Feelunique rabattkode 2018.
 • Vondt rett under solar plexus.
 • K2 skis.
 • Easy fitness cloppenburg kursplan.
 • Cote d'ivoire.
 • Am ende wird alles gut lied.
 • Svininfluensa symptom.
 • Stekt aubergine äggplanta med tomat.
 • Sko med pronasjonsstøtte.
 • Photo d'un chancre mou.
 • Skorper i pelsen hund.
 • Monatshoroskop schütze november 2017.
 • Listeriosis.
 • Sächsisch für anfänger buch.
 • Tanzschule darf ich bitten lienz.
 • Welche tiere gibt es in texas.
 • Oecd indeks.
 • Økologisk gårdsdrift.
 • Ballettschule nellingen.
 • Blik op de weg youtube.
 • Hvordan pusse opp campingvogn.
 • Welche windstärke ist gefährlich.
 • Rengjøre stekeovn salmiakk.
 • Iphone mail anhang anzeigen.
 • Pusse opp furubord.
 • Storegga tsunami.
 • Alkohol og hukommelse.
 • Justin bieber producers.
 • Zoe wiki.
 • Blomsterbutikk vulkan.
 • Poison ivy norsk.
 • 1 live bilder.
 • Hotell røros basseng.
 • Hamburg free walking tours tripadvisor.
 • Lupus 10 spørsmål.