Home

Vi bør bore etter olje i lofoten vesterålen og senja

Oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligger mye nærmere land enn noen andre norske oljeområder. Det betyr at et eventuelt oljesøl der vi være mer katastrofalt både fordi oljen ligger helt inntil kystlinja og fordi naturen i området er svært sårbar Oslo Høyres vedtak om å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, skaper reaksjoner i nord. Av Synnøve Sundby Fallmyr Oslo Høyre vil ha varig vern av LoVeSe-område

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unik i verdenssammenheng, her gyter verdens siste store torskestamme, og verdens største kaldtvannskorallrev er utenfor Røst i Lofoten. Etter 15 år med kunnskapsinnhenting fraråder alle de miljøfaglige instansene petroleumsvirksomhet i dette området. 70% av fisken vi tar opp i. 5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvis vi forvalter fisken riktig, er dette en evigvarende ressurs. Seismikk-skyting brukes i alle faser av oljeutvinning, og vil fortrenge fiskerinæringen i regionen

Statsminister Erna Solberg (H) klargjorde i august 2016 at Høyre vil gå inn for oljeleting i de omstridte havområdene utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen i valget i 2017. For Venstre, som har pekt på Ap som enda verre på klima enn Frp, vil Aps «kursendring» kunne komplisere debatten om samarbeid med Høyre og Frp fremfor Ap - gitt at Høyre og Frp ikke nyanserer sine syn på LoVeSe Oljeselskap får bore etter olje nær korallområde utenfor Lofoten Miljødirektoratet har denne uken gitt tillatelse til oljeboring nær Trænarevet, som er fullt av korallrev Derfor bør man ikke bore etter olje i Lofoten. og ikke øke, det vi tar opp av olje. Saken om oljeboring i LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) har vært politisk betent i mange år. Etter valget i 2013 ble saken lagt død i 4 år for å få til et regjeringssamarbeid

Folkeaksjonen ønsker å ta vare på og utvikle Lofoten, Vesterålen og Senjas natur og ressurser, og aktivt satse på de etablerte fornybare og bærekraftige næringene i regionen. Et petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen Vi vil stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. MDGs nettside om politikken 2017-2021. Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark Bente Lorentzen og Marius Meisfjord Jøsevold mener begge at mer kunnskap om andre næringer gjør Lofoten, Senja og Vesterålen stadig mindre aktuell for oljeboring. - I dag er det fortsatt et bilde at olja er lik vekst, men dette bildet stemmer ikke mer, sier Lorentzen, og viser til regjeringens sluttrapport om verdiskaping i nord «Framtid i nord» 8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja? - Nei. Dette er et gyteområde for den største store torskestammen i verden. Vi har ansvar for å ta vare på og videreføre dette naturområdet til neste generasjon. Dessuten innebærer oljeleting en stor økonomisk og klimamessig risiko for staten. 9. Bør ordningen eksamen i.

Lofoten, Vesterålen, Senja og oljeboring

 1. Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
 2. En beregning fra OD viser at forventet lønnsomhet for olje og gass i Nordland VI, VII og Troms II kan være 480 milliarder kroner. (Diskontert er nåverdien 105 milliarder kroner.) Vil ikke petroleumsindustrien gi veldig få arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja? Aktivitet utenfor disse områdene vil gi arbeidsplasser
 3. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er viktigere enn noensinne. 23.11.2012 | Sist oppdatert: 23.11.2012. I dag la Olje- og energidepartementet (OED) fram sine resultater fra kunnskapsinnhentingen i forbindelse med mulig oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Vi har allerede mye kunnskap om hva oljeboring i disse områdene betyr
 4. Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet
 5. Lokalt i Lofoten og Vesterålen er det organisert komiteer med ulikt syn på saken. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble grunnlagt i 2009, og jobber mot utvinning. Organisasjonen er medlemsbasert, og avhengig av frivillig innsats fra medlemmene
 6. Lofoten, Vesterålen og Senja - disse havområdene har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser. Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet» Vi vet at olje fra Lofoten, Vesterålen og Senja betyr stor risiko for natur, DNV GL slapp nylig en rapport hvor de ser for seg en etterspørselstopp etter olje i 2022 og et nåverdien av statens skatteinntekter fra eventuell petroleumsvirksomhet i Lofoten Vesterålen og Senja bli marginale eller negative Lofoten. Kamp mellom fisk og olje. Katastrofen i Mexico-gulfen viser at vi ikke kan åpne for boring i Lofoten og Vesterålen, sier miljøvernerne. Nå bør vi utrede nye områder for å bedre sikkerheten, sier oljeforkjemperne Medborgerpanelet er siden 2014 blitt spurt om Norge bør tillate olje- og gassutvinning i områdene ved Lofoten og Vesterålen. Fra 2017 har prosentandelen som ønsker vern økt. (Tall og figur: Medborgerpanelet/UiB

I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener Og du får ikke dårligere lokaldemokrati av litt større kommuner. 8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja? - Ja. Vi sier vi er for et oljefritt Lofoten: Det skal ikke være en dråpe igjen! Men først må vi konsekvensutrede for å få kunnskapen vi trenger. Norsk velferd er fremdeles avhengig av at vi borer opp mest mulig Lofoten og Vesterålen er et av de siste stedene igjen med olje, men det er også en av de mest miljøskadelige oljeressursene. Men om vi ikke skal bore etter olje, hva gjør vi da? Vi bør satse på å finne en måte å erstatte oljen på (om ikke mange år er vi tom uansett), slik at Norge blir fremst på bærekraftig energiutvikling

Og til sist skal man vente og se når det gjelder Nordland 7 (Vesterålen og deler av Lofoten) og Troms 2 (Senja), og ikke åpne for konsekvensutredning der før etter 2021. Tanken var at man. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre i Nordland mener vi bør bore etter olje og gass i de verdifulle og sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette for å sikre Europa tilførsel av energi. Til Nrk radio sier han: Europas etterspørsel etter energi øker og man forventer og tror man kan stole på Norge i en slik sammenheng Vi er mange som er skuffet over vedtaket i Nordland Arbeiderparti om å legge bort kravet om en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Det er fullt forsvarlig å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, mener oljestatsråden. Men han vil ikke gjøre det nå

Vi skal fortsette å ta kampen - SV svikter aldri Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur- og fiskeriressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. Lofoten har en 1000 år ubrutt tradisjon for skreifiske. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten Vesterålen og Senja Vi må begynne utfasingen av olje snarest. Et bra sted å starte er å slutte å lete etter, og åpne, nye oljefelt. Et bra sted å starte for en fornybar og ikke oljeavhengig fremtid, er å tenke miljø og klima nå ved Stortingsvalget. Nå har du din sjanse! Stem på partier som er mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Hvorvidt man skal bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja har skapt mye debatt over lenger tid. Illustrasjonsfoto av Stokkvika i Lofoten

Politikerne har lenge diskutert om vi skal lete etter olje i Lofoten og vesterålen. Hva er greia? Vi prøver å finne det ut. Snap og Insta: nrksupernytt Respondentene i Norsk medborgerpanel har en eller to ganger i året blitt spurt om hvordan de stiller seg til olje- og gassutvinning ved Lofoten og Vesterålen. Spørsmålsteksten for alle rundene var: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - Alle artikler

Forslaget om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja vil medføre at olje- og gassindustrien rykker nærmere globalt viktige områder for sjøfugler. Oljeutslipp her vil være en katastrofe. I likhet med faglige instanser anerkjenner vi at risiko for utslipp er lav, men mener at naturverdiene er så store at området bør skjermes I dag la Olje- og energidepartementet (OED) fram sine resultater fra kunnskapsinnhentingen i forbindelse med mulig oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. - Vi har allerede mye kunnskap om hva oljeboring i disse områdene betyr. Miljøkonsekvensene av oljevirksomhet her kan være dramatiske sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet 8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja? - Nei. Absolutt ikke. Vi vil ikke lete etter mer olje i det hele tatt, for vi har allerede funnet mer enn togradersmålet tillater. Dessuten handler det om naturvern. Dette er et unikt område, som vi ikke kan risikere på noe vis. 9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående.

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 1. Men når det er sagt: Vi ønsker ikke bare en konsekvensutredning, vi ønsker en åpning av Lofoten og Vesterålen, slår Brækken fast. - Skivebom. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener Gro Brækken bløffer når hun sier at det er demokratisk flertall for å bore etter olje i området
 2. Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er også noen gode grunner til å si nei. Når jeg lander på et ganske så tydelig ja-standpunkt i denne saken, er det rett og slett fordi ja-argumentene er både bedre, tyngre og tydeligere enn nei-argumentene. Olje- og [
 3. Naturvernforbundet og en samlet klimabevegelse mener at Arbeiderpartiet ikke må gå inn for endringer i oljeskatteregimet som forlenger oljealderen og medfører høy risiko for feilinvesteringer. Istedenfor bør krisepakken bidra til omstilling av leverandørindustrien og olje- og gassnæringen
 4. Oljenæringen vil bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja - i hjemmet til torsken, ved Europas største hekkeområde for sjøfugl og verdens største kaldtvannskorallrev. Dette må vi stanse. 11. mars tennes varder over hele landet for å varsle fare

5 gode grunner til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja

Ola Borten Moe sier nei til Lofoten, men ja til oljå . Tidligere oljeminister, oljetopp og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe er klar i sin tale: - Lofoten, Vesterålen og Senja kommer heller ikke til å bli åpnet for oljeboring i neste stortingsperiode, uansett hvem som sitter i regjering - I Lofoten og Vesterålen legger vi ned skoler og bygger eldreinstitusjoner. Vi ser at ungdommen forlater regionen. Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser, sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro-en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning Olje eller Fisk - Lofoten, Vesterålen og Senja Nordland i diskusjonene om konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bora Bora - Vanuatu, Laura. Gang på gang har vi brukt krefter på å beskytte Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet. Det neste året må vi klare mer: vi skal vinne den store kampen for et ekte grønt skifte dataene og tidligere innsamlede data, har OD kartlagt områdene og beregnet ressurspotensialet. Resultatet er oppsummert i rapporten Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, som ble overlevert til olje- og energiministeren 16.4.2010. Rapporten er tilgjengelig på ODs nettside www.npd.no

På tide med ny debatt om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. KRONIKK: I de spesielt sårbare havområdene vil en konsekvensutredning, uansett utfall, danne grunnlag for utarbeidelse av kvalitetssystem som vil komme alle næringer til gode Oljefritt LoVeSe. I over 20 år har Bellona og resten av miljøbevegelsen jobbet for å holde oljeindustrien borte fra de sårbare og verneverdige områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Å begynne med petroleumsvirksomhet her er å gå baklengs inn i framtida Lofoten, Vesterålen og Senja Langer ut mot Oslo-vedtak Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommer med syrlig stikk til Oslo Høyre etter vedtak om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja Oslo Høyres årsmøte gikk inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja — Vedtaket er et resultat av uformelle drøftinger og oppfordringer fra noen av oss de siste månedene, forteller Høyres bystyrerepresentant Per-Trygve Hoff Myter. Her har vi samlet noen myter som ofte blir sagt i debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. MYTE: - Åpnes området for oljevirksomhet får Lofoten, Vesterålen og Senja sårt tiltrengte arbeidsplasser. FAKTA: Arbeidsplasser fra fornybare ressurser har et mye større potensiale enn arbeidsplasser fra olje og gass. Rapporten Framtid i Nord fra Nærings og.

45 prosent av dem som stemte Høyre i 2013, sier nå at de er enige i påstanden «Vi bør ikke tillate olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen». 41 prosent er uenige. Tilsvarende tall fra høsten 2016 viste at 32 prosent var enige, mens 48 prosent var uenige. - Det er ganske jevnt Utenfor Lofoten finnes antageligvis store olje- og gassforekomster. Hvis vi velger å bygge ut en offshore-industri i dette området, vil det gi mange arbeidsplasser og inntekter til regionen, men meningene er delte i om en slik satsning er klok. De som er for en slik satsning hevder at risikoen for forurensning av den idylliske og verdifulle naturen i Lofoten er minimal

6 spørsmål og svar om hvorfor oljeboring ved Lofoten

Oljeselskap får bore etter olje nær korallområde utenfor

Derfor bør man ikke bore etter olje i Lofoten - Ikke For All

Det er i dag 6500 arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja innen turisme og fiskeri. Disse settes på spill dersom områdene skulle åpnes for oljeboring. Til sammenlikning kan oljeindustrien gi mellom 400 og 1000 arbeidsplasser, forutsatt en nesten dobling i oljeprisen og lokal ilandføring av oljen Kronikk i Aftenposten 5. november 2019: Ny forskning viser at utslipp fra oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi varige endringer i økosystemet. En slik risiko bør vi ikke ta. Publisert: 06.11.2019 Forfatter: Sissel Rogne og Erik Olse Olje Fylkeslag i Arbeiderpartiet snur om olje i Lofoten. I dag 11. mars er det akkurat 7 år siden den rødgrønne regjeringa sa nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men seieren har alltid vært kortvarig for motstanderne av oljeboring

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Video: Hva mener partiene? - naturvernforbundet

 • Skru av teksting tvnorge viasat.
 • Nøkkelferdig hus med utleiedel pris.
 • Siameser personlighet.
 • Skadedyr i spania.
 • Which crypto to trade.
 • Sink og magnesium mangel.
 • Søknad om skole pc.
 • Regnskapstall brønnøysund.
 • Kjøpe bolig under takst egenkapital.
 • Marillion clutching at straws.
 • Amg gtr 2017.
 • Stjerne i lyren kryssord.
 • Wandern kufstein hintersteiner see.
 • Maultier maulesel eselsbrücke.
 • Ostermontag feiertag berlin.
 • Wetter rosenalm zillertal.
 • Henoch schonlein syndrom.
 • Domene pris.
 • Konkretiseringsmateriell norsk.
 • Eksokrine kjertler fordøyelsessystemet.
 • Yo no me quiero casar youtube.
 • Beste acapella band deutschland.
 • Propain rage.
 • Rinderfarmen in australien.
 • Evangelische frauenhilfe soest.
 • Mary did you know text.
 • La comadrita pelicula completa gratis.
 • Skyward sword.
 • Ord for alt tekstbok 7.
 • Outlook sender ikke mail.
 • Endre navn bankkort dnb.
 • Stadtwerke wiesloch de.
 • Hvordan finne skjæringspunkt på y aksen.
 • Kraftvask på belegningsstein.
 • Ebook reader farbdisplay amazon.
 • Ebay kleinanzeigen cottbus küche.
 • Bullfighting malaga.
 • T68 lok.
 • Sjanse for å lykkes med fryseforsøk.
 • Eventhouse freilassing halloween.
 • Elvis kläder.