Home

Hvilken stråling sender plutonium 239 ut

Plutonium løses opp av saltsyre og salpetersyre som inneholder fluorider. På grunn av strålingen utvikler rent plutonium varme. 100 gram av isotopen 239 Pu avgir omkring 0,2 Watt. Plutonium regnes som det farligste kjente grunnstoffet. Det er ekstremt giftig kjemisk sett, i tillegg til at det er radioaktivt Plutonium-239 er en isotop av grunnstoffet plutonium som er radioaktiv og har en halveringstid på 24 110 år. Det oppstår som biprodukt i kjernereaktorer ved at Uran-238 tar opp et nøytron og via betahenfall danner Neptunium som ved nytt betahenfall danner Plutonium. Plutonium-239 kan brukes i kjernevåpe Plutonium sender ut alfa-stråling. De vanligste isotopene er 238 Pu, som har halveringstid på 88 år, og 239 Pu, som har halveringstid på 24 000 år. Les mer om kjemien Plutonium, særlig i pulverform, kan reagere med oksygen og vann og danne plutoniumhydrid som er selvantennelig i romtemperatur - Å undersøke hvilke bergarter som sender ut radioaktiv stråling . Teori: Vi har tre typer stråling: Alfastråling (α), betastråling (β) og gammastråling (γ). 1) Alfastråling er en partikkel med to protoner og to nøytroner, og har positiv ladning. Strålingen kommer vanligvis fra Uran, Plutonium, Radon og Radium Forskerne fant ut at de radioaktive atomene sendte ut tre ulike typer stråling. Disse strålingene fikk navn etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet: alfa, beta og gamma. Alfastråling (α) Ofte er det tunge grunnstoffsatomer som uran, radon og plutonium som sender ut alfapartikler

Radioaktivitet er når ustabile atomkjernar sender ut stråling. Det er særleg de tyngste grunnstoffene, som uran og radium, som ikke er stabile. Vis flere relaterte artikler. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også ofte feilaktig kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2) Denne reaksjonen er essensiell i elektromagnetisk stråling. Vi skal nå se nærmere på hvordan atomene sender ut stråling. Alle atomene har en positiv ladd kjerne i midten. Rundt kjernen er det ett eller flere negative ladde elektroner, som beveger seg rundt kjerna i stor fart Øve prøve naturfag study guide by benedicte_dyvi includes 42 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

238 U som absorberer et nøytron, sender ut betastråling og desintegreres til 239 Np, som igjen desintegreres til 239 Pu. Denne isotopen av plutonium har en halveringstid på omtrent 24 000 år - altså vil den forbli radioaktiv ganske lenge Dette er skrevet for å skjønne mer av hva det egentlig er og forsøkt forklart slik at man ikke trenger å være fysiker for å forstå det. For en rask, 15 minutters, forklaring anbefaler jeg foredraget mitt du finner link til under Referanser. EMF står for Elektromagnetisk Felt. Feltet er et område hvor det e Stråling og helse NB! Denne boka finnes som nettbok (pdf) i oppdatert og utvidet utgave på engelsk: Radiation and Health (2015) Se også annen populærvitenskapelig informasjon hos forskningsseksjonen biofysikk og medisinsk fysikk. av. Thormod Henriksen. Medarbeidere: Finn Ingebretsen, Anders Storruste, Terje Strand, Tove Svendby, Per Wethe Radioaktivitet fra radioaktiv isotoper. En radioaktiv isotop er en utstabil isotop av et grunnstoff som nedbrytes spontant, desintegrerer, og sender ut avhengig av type radioaktiv isotop stråling i form av alfastråling, betastråling, positronstråling, eller gammastråling. Noen isotoper kan ha flere typer stråling. Radioaktive isotoper blir brukt innen medisin (stråleterapi, klinisk. Stoffet sender ut ganske lite stråling, som lett kan stoppes. Men likevel er technetium-99 et problemstoff. Det er vanskeligere å isolere og hente ut av drivstoffet fra kjernekraftverk på grunn av sine kjemiske egenskaper

Plutonium - Wikipedi

I likhet med andre radioaktive elementer, representerer plutonium en helserisiko. Det kan akkumuleres i benmargen og organer slik som leveren, forårsaker skade som det sender ut stråling. Elementet kan også danne forbindelser som vil antennes ved romtemperatur, og den kan reagere alarmerende med noen andre elementer NAVN PÅ STRÅLING SYMBOLER ENDRINGER FOR RESTKJERNEN EKSEMPEL FYSISK VERN. Alfa. Består av heliumkjerner (Når en kjerne sender ut en alfapartikkel minker antall kjernepartikler med 4 mens antall protoner minker med 2. Følgelig får vi et nytt grunnstoff med atomnummer 2 lavere enn det som sendte ut stråling (Farten er på opptil 7 % av. Hei mine kjære <3 Syns fortsatt litt synd på meg selv, men det går egentlig ganske greit (selv om jeg så å si ikke kan åpne munnen - jaja, da kan jeg kanskje holde kjeft for en gangs skyld, da; Markus <3 syns sikkert det er litt deilig :P) Uansett, dette er ikke et nytt synd på meg-innlegg: Forrige uke var jeg med i Radio Novas Vitenselskapet, hvor jeg snakket om radioaktivitet, så. Ved romtemperatur farer elektroner omkring i tilfeldige retninger i et materiale som består av kvikksølv, kadmium og tellur. Materialet er valgt fordi det kan forvandle infrarød stråling til strøm, uansett om det mottar eller sender ut strålingen. Siden alle elektroner flyr like raskt rundt, er ladningen lik i hele materialet

Plutonium-239 - Wikipedi

 1. 18) Regn ut desintegrasjonshastigheten av følgende (du finner halveringstider i nuklidekartet): a) 1.0C1013 atomer 99mTc. b) 1.0C1014 atomer 14C. c) 1.0 gram 239Pu. d) 1.0 gram 235U. 19) Regn ut antall atomer av følgende nuklider: a) 10 MBq av 32P b) 200 kBq av 131I 20) En terapikilde med 60Co har en desintegrasjonshastighet som er 1.0C1014.
 2. Betastråling er et negativt eller positivt ladet elektron som sendes ut av atomkjernen. Slik stråling forekommer ved desintegrasjon av nær alle typer radioaktive atomkjerner. Enkelte kjerner sender ut neutroner i forbindelse med sitt decay. Grunnstoffet plutonium. Plutoniumisotopene Pu-239 og Pu-241 kan fisjonere i en reaktor
 3. Det er nemlig slik at radioaktive partikler omdannes til andre partikler idet de sender ut radioaktiv stråling, og halveringstiden er et mål på hvor fort denne omdanningsprosessen går. U238, med en halveringstid på 4,5 milliarder år, er derfor svært LITE radioaktivt. Når det gjelder plutonium, har den vanligste isotopen (Pu-239).

Vannet fører med seg radioaktive stoffer ut, og i verste fall spres cesium, strontium, plutonium og andre svært lite sunne partikler ut i omgivelsene, og deretter til Stillehavet. Hvis det hadde vært mulig å stenge vannstrømmen, eller i det minste lede vannet forbi de mest forurensede partiene av kraftverksområdet, ville mye vært gjort Dette kan sammenlignes med elementer som plutonium-239, som har en halveringstid på mer enn 200 år, og så samtidig ganske giftig, er langt nær så radioaktivt som tyngre grunnstoffer. Selv om det ofte kalt den mest radioaktive stoffet på jorden, er plutonium faktisk ganske tamme i forhold til Ununpentium, ununtrium, Ununoctium, og mange andre bare nylig opprettet

Video: Plutonium - Periodesysteme

Radioaktiv stråling - Daria

Når et atom omdannes til et annet og sender ut radioaktiv stråling, Eksempel på et slikt stoff er Plutonium-239 som dannes når et uranatom fanger inn et nøytron. c) Aktiveringsprodukter er radioaktive stoff som er dannet fra stabile omliggende stoffer når de treffes av stråling fra fusjonen Jordens drivhuseffekt er 398 - 239 = 159W/m 2. Dvs. at de 159W/m 2 er varme, som drivhuseffekten tilfører atmosfære, så middeltemperaturen kommer til at ligge på ca. 16°C, hvilket er en substantiel varmetilførsel Dette handlet først og fremst om å kunne bygge en reaktor for å fremstille energi, men man visste også at en slik reaktor kunne fremstille plutonium og at det kunne benyttes i en atombombe Yoktojoule - yJ. 1 Yoktojoule = 10 −24 J. 6,09 yJ = 38 μeV = Energie eines Hyperfeinstruktur-Übergangs von Caesium, der zur Definition der Sekunde verwendet wird; Zeptojoule - zJ. 1 Zeptojoule = 10.

Stråling - Daria.n

 1. svart lys - en lampe som sender ut ultrafiolett stråling eller usynlig stråling som sendes ut av den. plutonium - Plutonium er navnet for elementet med atomnummer 94 og er representert ved symbolet Pu. Stråling refererer til en hvilken som helst form for utsendte energien
 2. Dersom nukliden sender ut alfa- eller betastråling vil mesteparten av energien avsettes i kroppen, siden denne strålingen har kort rekkevidde. Gammastråling har stor rekkevidde og vil som regel bare delvis absorberes i kroppen. Kun stråling som absorberes kan ha helsemessig effekt
 3. Alfa: ved en alfa utsendelse blir det dannet et nytt atom med et lavere atomnummer enn den opprinnelige kjernen. Det er gjerne tunge atomer som uran, radon og plutonium som sender ut alfapartikler. Eks. Uran kjernen spaltes og omdannes til thoriumkjerner. Uran- 238 er en isotop av; uran der kjernen inneholder 92 protoner og 146 nøytroner
 4. Ved bruk av ioniserende stråling skal virksomheten vurdere alternativer og, dersom det kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe, velge metoder som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling. For ikke-medisinsk bruk av stråling skal det brukes røntgenapparat i stedet for radioaktive strålekilder dersom det er praktisk mulig
 5. Til røykvarslere brukes strålekilder som sender ut alfapartikler (som regel 40 kBq 241 Am), og det er derfor knapt noen målbar stråling på utsiden av varsleren. Helsefare Rediger Americium i røykvarslere sender ut både alfa- og gammastråling , men utgjør en svært liten helserisiko
 6. De konvensjonelle detonatorene hadde gått av i sammenstøtet med bakken, og 3 kilo plutonium-239 lekket ut. Ifølge WISE-Paris, en organisasjon som stiller seg kritisk til atomkraft, ble et 2,6.
 7. Plutonium-239 er en flott fissil kjerne, som vil bidra til kraftproduksjonen ved at den fisjonerer og frigjør energi:) Når uran-brenselet har vært inne i reaktoren i feks 2 år kan det sendes til et gjenvinningsanlegg hvor man kan skille ut plutonium, og dette kan man blande sammen med mer uran og lage nytt brensel av - dette kalles MOX -brensel (mixed oxides)

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

radioaktivitet - Store norske leksiko

Hva er elektromagnetisk stråling? - Studieweb

 1. ner om fotoelektrisk effekt
 2. Bakgrunnsstråling er ioniserende stråling fra bakken eller verdensrommet. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet eller sola. En geigerteller er et apparat som registrerer ioniserende stråler. Halveringstiden for et radioaktivt stoff er den tiden det tar å omdanne halvparten av atomene i stoffet til andre grunnstoffe
 3. Solen sender ut enorme mengder energisk stråling hvert sekund. Denne strålingen varmer opp Jorden og sørger for at planter kan drive med fotosyntese. Fotosyntese er i stor grad ansvarlig for produksjonen og tilførselen av oksygen til atmosfæren vår, og står for organiske forbindelser og energi som er nødvendig for livet på Jorden
 4. En ulempe med kjernekraft er at stoffene sender ut store menger radioaktiv stråling. Det er derfor fare for radioaktiv forurensning av områdene rundt kjernekraftverket og lekkasjer. Rester av de radioaktive stoffene, særlig uran og plutonium, kan samles opp og benyttes til nytt brensel eller til å framstille atomvåpen (kjernevåpen)
 5. I motsetning til uran-235 er det ikke spaltbart, noe som betyr at det ikke kan opprettholde en kjedereaksjon i en termisk nøytronreaktor.Imidlertid er den spaltbar av raske nøytroner, og er fruktbar, noe som betyr at den kan overføres til fissilt plutonium-239 Naturligt uran består av 99,27 procent 238 U, 0,72 procent 235 U och 0,006 procent 234 U. [2] Härutöver är följande isotoper av.
 6. Radiomaster sender ut radiobølger ved ~100 MHz og er ikke radioaktive. Krydder som har blitt bestrålt av gammastråler blir i prinsippet ikke mer radioaktivt enn det var i utgangspunktet. Gamle CRT-skjermer kan avgi noe, men veldig lite, røntgenstråling, og den må stå på - sannsynligheten for røntgenstråling øker ved veldig lyse bilder
 7. Stoffet sender ut alfa-stråling (og gamma), men i svært små mengder og utgjør derfor en svært liten helserisiko. Halveringstiden er på 433 dager, den biologiske halveringstiden i lever er på 20 år og 50 år i ben

Øve prøve naturfag Flashcards Quizle

Plutonium-239 har en halveringstid på ca 24 tusen år, mens Uran-238 halveres på 4.5 milliarder år. De to her går ikke ihop. Etter sunn fornuft må det dermed være reell strålefare, eller hva? Alle vet vi at stein absorberer slik stråling og utstråler det videre. Det må være lov å bruke huet 239 235 4 94. Pu U He→+ 92 2 viser at plutonium er radioaktivt og sender ut α-partikler og datterkjernen er uran. Reaksjonen . 137 137 0 55. Cs Ba e→+ 56 1 − viser at cesium er radioaktivt og sender ut β-partikler (elektroner). Reaksjonen . 23 4 1 11 2 0. H H He n+→ + er et eksempel på at to lette kjerner danner en tyngre kjerne. En tale om to skoger: Adressering av Postnuclear stråling i Tsjernobyl og Fukushima Skrevet av Winifred A. Bird og Jane Braxton Little Inaktivfeltene er opplyst av lys fra huset hans, hvor flere menn bøyer seg forsiktig over et lavt trebord mens de porer over satellittfotografier og konturkart

Plutonium 238 fremstilles ved at neptunium først separeres ut fra brukt reaktorbrensel og så utsettes for nøytronstråling i en reaktor, slik at reaksjonen 237 Np + 1 n = 238 Np + hn (gamma) skjer Plutonium-239 har halveringstid på 24.000 er nå kjent med at den nøyaktige mengde plutoniumsavfall ved riving av Metallurgisk laboratorium II vil avhenge av i hvilken grad det er mulig å skille ut plutonium for lagring som høyaktivt Alle avfallskategorier kan inneholde stoffer som gir alfa-stråling, plutonium er her bare ett. Uansett hvilken energikilde som utnyttes skaper den også et biprodukt eller en bivirkning. Dette gleder spesielt for ikke-fornybar energi, men også for fornybar energi. Jeg skal nå gå gjennom noen av de største energikildene og deres bivirkninger eller biprodukter. Det mest kjente biproduktet av en energikilde er helt sikkert CO² som kommer til under forbrenninge Å fylle en transportrakett med høyradioaktivt avfall for å sende den ut i verdensrommet høres ut som en grei løsning. Da blir man kvitt avfallet en gang for alle. Problemet er som du er inne på, hvis en slik rakett eksploderer/havarerer i øvre atmosfære og brenner opp på vei ned, vil vi forurense vårt levemiljø i en skala som kun en atomkrig kan matche

Thorium i kjernekraftverk UngEnerg

Forskjellige chelateringsmidler anvendes for behandling av indre forurensning av andre radioaktive stoffer: mettet K (radiojod) pentaacetat (plutonium-239 eller yttrium-90) eventuelt kalsium eller sink dietylentriamin, berlinerblått (Cesium-137, rubidium-82, thallium-201) eller kalsiumpreparater for oral administrering eller en løsning av aluminiumfosfat (radioaktivt strontium) Til røykvarslere brukes strålekilder som sender ut alfapartikler (som regel 40 kBq 241 Am), og det er derfor knapt noen målbar stråling på utsiden av varsleren. Helsefare [rediger | rediger kilde] Americium i røykvarslere sender ut både alfa- og gammastråling, men utgjør en svært liten helserisiko Eksempler på bruk av brukes i setninger. Vi fant 25 eksempler på bruk av ordet brukes i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter bruke, bruker, brukt, brukte

1.1 Hva er EMF? - Om El og Helse - under stadig utviklin

 1. Dersom Voyager 1 til forskjell fra de INTERPLANETÆRE romsondene som Voyager 2 fremdeles sender ut data tilbake hjemover med en uventede seighet i kraftproduksjon fra RTG ( radioisotopiske thermonukleære generator med bruk av plutonium. USA aldri hadde tross flere ulykker opplevde lekkasjer fra en RTG selv om det var annerledes med Sovjets
 2. dste med sprængkraft som ikke er meget større end de største konventionelle bomber, til enormt kraftfulde konstruktioner som kan udradere alt inden for en radius på flere kilometer .Atomvåben transporteres normalt til målet med bombningsplaner eller ballistiske robotter , men også kanoner , krydstogtrobotter og
 3. Lærarmbånd med turkis og tigerøye perlerTurkis er en mesterhealerSuper til healingbehandling p.g.a. dens store innhold av kobber. Kraftsteinen styrker og balanserer alle chakraene, og brukes til å rense alle energisentrene. Den har en beroligende virkning på kroppens fysikk, og styrke

eksempel plutonium) trekkes ut. Både uran-235 og uran-238 sender ut såkalt alfastråling (jf appendiks B). Denne strålingen har Norge er utarmet uran i bruk blant annet til skjerming mot radioaktiv stråling og som ballast i kjølen på seilbåter Plutonium, Pu, has 94 protons in its nucleus and is produced from 238 U in nuclear reacors. The two highly radioactive isotopes, 239 Pu and 241 Pu, can both b b) 239 235 4 94 92 2Pu U He -reaksjonen viser at plutonium er radioaktivt og sender ut α-partikler og datterkjernen er uran. Reaksjonen 137 137 0 55 56 1Cs Ba e viser at cesium er radioaktivt og sender ut β-partikler (elektroner). Reaksjonen 23 4 1 11 2 0HH He n er et eksempel på at to lett Americum -241 sender ut alfastråling (og gamma), men i svært få mengder og utgjør derfor en svært liten helserisiko. Det er vanlig å bruke Americum som strålekilde i ioniserende røykvarslere. Americum finnes ikke i naturen, men fremstilles kunstig ved å bli dannet fra plutonium under atombombespregninger

Det kan se ut som kurva flater ut de siste åra. Men det har den gjort mange ganger tidligere også. Det har gått i rykk og napp. Trass i det synes den langsiktige tendensen å være klar: temperaturen har økt, særlig etter ca 1970-80. Om vi derimot ser nøyere på tidsrommet etter 1979, ser bildet litt annerledes ut Halveringstid utregning Naturfag Påbygg - Halveringstid - halvparten omdannet - NDL . Halveringstid - halvparten av stoffet omdannet. Hvis vi tenker oss at vi starter med 100 radiumatomer i dag, er det igjen 50 etter 1600 år Start studying Kjem110 eksamen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kvart einaste atomkraftverk slepp dagleg ut radioaktive stoff til luft og vatn som tritium H-3, karbon C-14, strontium Sr-90, jod J-129, cesium Cs-137, plutonium Pu-239 og isotopar av krypton Kr, argon Ar, og xenon Xe. Desse stoffa fordeler seg i luft, jord og vatn. Dei lagrar seg og konsentrerer seg og blir opptekne i levande organismar

Kommer det derfor mye UV-stråling ned til bakken, betyr det at det er lite ozon. For å måle ozon i dag benyttes det ca. 100 Dobsen-instrumenter over hele verden Dersom alle landene klarer å holde seg under sine forpliktede utslippsgrenser, vil mengden ozon i ozonlaget være på 1980-nivå omkring 2050 (Aksnes, 2019) Plutonium finnes, i motsetning til uran, ikke i naturen, men kan produseres ved nøytronbestråling av uran, f.eks. i en reaktor. Den plutoniumisotopen som regnes som mest egnet for kjernevåpen. Radioaktivt stof Kort navn Halveringstid Type af stråling Alfa Beta Gamma Tritium H-3 12 år Uran-234 U-234 0,25 million år Uran-235 U-235 0,70 milliard år Uran-238 U-238 4,5 milliard år Plutonium-239 Pu år Plutonium-240 Pu år Plutonium-241 Pu år Americium-241 Am år 3.2 Eksponeringsveje Radioaktive stoffer udsender ioniserende stråling og ved vurdering af eksponeringen herfra opdeles.

Stråling og helse - Fysisk institut

Sola er veldig varm (ca. 6000 K ved overflaten). Varme er det samme som molekylbevegelser, og molekylbevegelser gir opphav til elektromagnetisk stråling. En vanlig tilnærmelse er å si at sola (paradoksalt nok) er et svart legeme. Svarte legemer har den egenskapen at de absorberer og emitterer (sender ut) stråling perfekt ved alle bølgelengder En radioaktiv kilde sender ut stråling som genererer varme. Brukes ofte i romsonder. For eksempel i Voyager (1977) - tre termogeneratorer produserer fortsatt ca. 400 watt - etter 30 år. Avstand 2008 ca 15.80×109 km - signalene bruker nesten15 timer på veien til Jorda Slik ser det ut når man installerer varmekabel. Først vikles kabelen rundt røret, sammen med en temperaturmåler til å regulere oppvarmingen med. Deretter kommer aluminiumsfolie rundt for å holde det på plass, rundt folien kommer så glassull, som er omtrent det samme man isolererer hus med. Til slutt vikles det så en spesiell bandasje rundt det hele for å holde alt på plass • Se aldri inn i laserføleren (som sender ut spredende, usynlig laserstråling) på en avstand på 100 mm eller nærmere med forstørrende optikk av typen forstørrel-sesglass, mikroskop, teleobjektiv, kik-kert eller lignende optiske instrumenter. • Test, reparasjon, demontering, juste-ring og/eller skifte av reservedeler p

239 235 4 94. Pu U He→+ 92 2 -reaksjonen viser at plutonium er radioaktivt og sender ut -partikler og datterkjernen er uran. Reaksjonen α. 137 137 0 55. Cs Ba e→+ 56 1 − viser at cesium er radioaktivt og sender ut β-partikler (elektroner). Reaksjonen . 23 4 1 11 2 0. H H He n+→ + er et eksempel på at to lette kjerner danner en tyngre. Isotopen har en halveringstid på 432,6 år. I naturen er americium påvist ved å bli dannet fra plutonium under atombombespregninger. Cesium -137: Cesium -137 er en radioaktiv isotop av Cesium og dannes ved fisjon av uran. Cesium -137 sender ut betaståler, og er at av de farligste fisjonsproduktene ved atomspregninger

Fusjon er den prosessen som frigjør energien som stråler ut av stjerner . Fusjon virker kraftigere jo høyere temperaturen er, så vi kan innstille solens effekt ved å endre på temperaturen. Vi vil nå regne ut hvor mye energi vi samlet kan få ut av miniatyrsolen. Vi har 8,96Â · 10 25 hydrogenatomer Nei. Det er stort sett lite å hente i å bruke mer penger på høyere solfaktor enn 15. En. Farlig eller ei, undersøkelsene fra Det finnes badetøy og sportsklær med solfaktor 5

Radioaktiv isotop - Institutt for biovitenska

 1. 239 235 4 94 92 2 Pu U Heo -reaksjonen viser at plutonium er radioaktivt og sender ut α-partikler og datterkjernen er uran. Reaksjonen 137 137 0 55 56 1 Cs Ba eo viser at cesium er radioaktivt og sender ut β-partikler (elektroner)
 2. Plutonium-239 er verdens farligste menneskeskapte stoff og er et radioaktivt sølv-hvitt metall med halveringstid 24110 år, 94 protoner, 145 nøytroner, veier litt mer enn gull (19.3 kg per liter) og koster over 100 ganger mer. Det lages kunstig i kjernereaktorer der naturlig forekomst i naturen av uran-238 (halveringstid ca. 4 milliarder år) utsettes for nøytronstråling og dermed lades.
 3. Fukushimaulykken og teorien for det radioaktive henfald Abstract. This paper explores the Fukushima dai-ichi accident that released large amounts of radioactive nuclides into the atmosphere, with focus on the reason why it happened in the first place and the consequences it had for the European population
 4. ::BioNyt nr.152: Atomkraft: Hvad skete egentlig i Tjernobyl, Tremileøen, Fukushima? Køb dette blad Spørgsmål og svar:ATOMKRAFT Tjernobyl Hvad skete der egentlig? Fukushima Hvad skete der egentlig? Tremileøen Hvad skete der egentlig? OG MANGE ANDRE SPØRGSMÅL. FÅ ADGANG TIL SVARENE VED AT KØBE BLADET ELLER TEGNE ABONNEMENT PÅ BLADET
 5. Den bare sender fra seg en skur av kjernepartikler som understøtter kjernereaksjonen i primærtrinnet. Sekundærtrinnet - tennplugg og fusjon. Hva som siden skjer, er fortsatt delvis hemmelig. På en eller annen måte blir energien fra primærtrinnet overført til det som kalles sekundærtrinnet. Her er det også spaltbart plutonium eller uran
 6. trykk, stråling ) eller en tilstand som når den påtrykkes sensoren får denne til å svare med et elektrisk signal. En god sensor må ha følgende egenskaper: 1. - må være følsom for det fysiske fenomen som skal måles 2. - må være ufølsom for andre fysiske fenomener 3. - må ikke påvirke fenomenet som måles Lindem 27. april 201
 7. Nr. 1, 2010 - Norsk Yrkeshygienisk Forenin

Bakgrunn: Atomavfall - ressurs og proble

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Agder Energi har sagt rett ut at deres mandat er å få betalt så mye som mulig for strømmen de produserer (i en hvilken som helst annen næring ville jeg vært 100% enig, men ikke kritiske ting som strøm), det vil si at de vil bruke pris for å utsette utbygging

Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002

Alt om på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 4681 til 4700 av totalt 7324 resultater for på Skolediskusjon.no - Side 23 Nøytrinoets eksistens ble først foreslått i 1930 i et forsøk på å forklare sider ved betastråling (stråling som kommer fra nedbryting av radioaktivt stoff). Nøytrinoet ble første gang observert i 1956 og de som gjorde dette, fikk nobelprisen i fysikk i 1995

 • K2 skis.
 • Gratis byvandring oslo.
 • Bethenny frankel mother.
 • Langener waldsee.
 • Porsche macan hybrid 2017.
 • Storegga tsunami.
 • Zooey deschanel elsie otter pechenik.
 • Gdpr for dummies.
 • Imagenes tristes de desamor.
 • Magnus bein youtube.
 • Gut thansen schwimmbad.
 • Fahrradbörse bielefeld.
 • Skjøte gipsplater i høyden.
 • Schöne kleine hotels nordsee.
 • This town lyrics chords.
 • Hvor kjøpe hth krem.
 • Seahawks super bowl.
 • Sondern im gegenteil.
 • Stadtbibliothek bonn auerberg.
 • Sadie grace lenoble.
 • Commonwealth all countries.
 • Rusta grill.
 • Enkel samarbeidsavtale.
 • Knallerfrauen laura.
 • Panama papers bank.
 • 24 stunden freistadt mtb.
 • Brekke albuen.
 • Bonner platz 1 münchen.
 • Anna wozniacki skilt.
 • Anterior.
 • Zahnarztpraxis dr spalek metzingen.
 • Rs quattro treffen ingolstadt 2018.
 • Ovb online stellenanzeigen.
 • Miljøstrie produkter.
 • Dreams.
 • Fußgängerzone hannover.
 • Nettlege resept.
 • Bugatti chiron kaufen.
 • Oslo zoosenter as.
 • Präsidenten usa.
 • Outlook sender ikke mail.