Home

Samisk folkemedisin

naturfag.no: Samisk folkemedisin

 1. Samisk folkemedisin kan regnes som et medisinsk system, og omfatter de historisk overleverte behandlinger, teorier og forestillinger om helse og helbredelse som har forankring i samisk kultur og måten samene har levd på
 2. Samisk folkemedisin. Tidligere i Tidsskriftet. Åslaug Flo Om forfatteren. Se alle artikler. Åslaug Flo. Email: aaslaug.flo@legeforeningen.no. Tidsskriftet. Artikkel. I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 - 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige.
 3. Samenes folkemedisin avviker neppe særlig fra andre folkeslags, en finner likhetstrekk i for eksempel indiansk og eskimoisk folkemedisin, men også i for eksempel norsk bygdemedisin. Det er likevel ikke urimelig å anta at samisk folkemedisin er mer levende enn annen folkemedisin i dagens Norge

Samisk folkemedisin, samenes religion og noaidevuohta . Flere tusen år gammel samisk helbredertradisjon. På samisk kaller vi det for noaidevuohta. De gamle noaidikunnskapene er fortsatt høyst levende i dag Samisk folkemedisin har blitt brukt i hundrevis av år. Denne typen folkemedisin er heller ikke noe enestående fenomen. Over hele verden og til alle tider har folk forsøkt å kurere seg selv. Verdens Helseorganisasjon (WHO). De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin gjort av Just Qvigstad (1901, 1932) og Adolf Steen (1961). Ut fra disse kildene kan man slutte at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere Samisk religion var animistisk, det vil si at ting i naturen ble oppfattet som besjelet av ånder eller guder. Samisk mytologi og folkemedisin, i John T. Solbakk (red.): Tradisjonell kunnskap og opphavsrett. Samlet inn av Stig Daniel Johnsen. Del på Facebook. Publisert: 19. 09. 2019. Av. Sjamanistisk Forbund. Mer om Samisk folkemedisin; Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) Gjennom folkevandring, handel og kulturutveksling opp gjennom historien finner man eksempler på at samme behandlingsteknikk fins i flere ulike folkemedisinske systemer. For eksempel er kopping kjent fra både samisk folkemedisin og tradisjonell kinesisk folkemedisin (TKM)

Folkemedisin er en fellesbetegnelse for sykdomsteorier og terapier som hviler på et folkelig, ikke-vitenskapelig grunnlag. I alle førindustrielle samfunn og kulturer har folkemedisinen vært den dominerende form for medisin. Den kan ikke uten videre sammenlignes med generell naturmedisin, da ikke bare de legende urtene, men også troen på overnaturlige makter som sykdomsårsak, har en fast. Samisk folkemedisin er ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen. Disse er blitt formet av både kristendom og samisk naturreligion. De gamle sjamanistiske ritualene fikk. Samisk folkemedisin 1658 I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 - 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen, kulturhistorikeren, teologen og ministeren Just Qvigstad (1853 - 1957) Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling Oppgaven Gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin Skolemedisin Ungen til folkemedisin Helsevesenet Astrid Ingebjørg Swart underviser i sjamanisme med samiske tradisjoner. Sjamankurs, sjamanhealing, naturmedisinske behandlinger

Samisk mytologi og folkemedisin

drept. Hans opptegnelser om samisk reli-gion, Om lappernes vildfarelse og overtro (1716-1717), er et av de mest interessante skriftene når det gjelder kunnskapen om nordsamenes noaidevuohta eller åndelige liv i siidaperioden. De kildene som ligger til grunn for fremstillingen av den samiske I. Olsen, s. 54. Etter Brita Pollan 2002 Blog. Sept. 11, 2020. Create a clean and professional home studio setup; Sept. 10, 2020. 3 interactive class activities to energize your online classroo

Samisk reindrift 7 De åtte årstidersfolk 8 Viktige beitearter for rein 13 Våre bærs systematikk i familie, slekt og arter 19 Noen planter og deler fra dyr brukt i samisk folkemedisin 22 Samiske matretter som metter og smaker godt 26 Del 2. Aktiviteter (eget vedlegg De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk. LINNEA : Mange tror at det var den store svenske vitenskapsmannen Carl von Linn som oppdaget linneaplanten og satte navn p den, men det er ikke tilfelle. Planten var kjent lenge f r hans tid, men ble ansett for v re en art i klokkefamilien, og ble kalt Campanula serpyllifolia.Linnea var imidlertid favorittplanten til Linn , og han nsket at den skulle bli oppkalt etter ham selv og f.

Samekniven til samisk folkemedisin. Samekniver er praktiske å ha med seg på tur, men den er også kjent for å ha sin egen magiske kraft. Fra gammel samisk folkemedisin har kniven vært kjent for å ha en legende kraft. Denne ble brukt til å stoppe blod, lindre gikt og fjerne byller. Knivsmed Strømeng - en av få produsente Samisk mytologi og Read more about samisk, mytologi, folkemedisin and samikopiija.org Folkemedisin er et løst begrep som omfatter alt fra gamle overleveringer fra tidligere tider til den såkalte alternative medisin i moderne tid. Mange naturmidler i Norge har sitt opphav i tradisjonell norsk og europeisk folkemedisin. Begrepet folkemedisin har i Norge blant annet bakgrunn fra såkalte «svartebøker», fra utallige gamle legebøker og fra muntlige overføringer gjennom. gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin; Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg; forklare hvordan årstider oppstår, hvor og hvorfor det er midnattssol og mørketi SAMISK: Boska / Fadnu / Olbmoborranrássi. SVENSK: Fjällkvanne / Änglaört / Angelika. DANSK: Kvan / Angelik / Vandkvan. ISLANDSK: Ætihvönn. FINSK: Väinönputki / Boska. ENGELSK: Angelica / European angelica / Garden angelica / Norwegian angelica / Archangel / Holy ghost / Masterwort / Wild celery / Wild parsnip

Samisk folkemedisin Tidsskrift for Den norske legeforenin

 1. ar i regi av Institutt for sosiologi og Senter for samiske studier, Tromsø 26.-27. nov. 199
 2. Den samiske folkemedicin er som sagt meget lidt beskrevet. De planter og produkter som samerne anvendte til medicinsk brug er dog dokumenteret i blandet andet Carl von Linné rejseskildring fra 1732, hvor han har beskrevet den samiske kultur og levevilkår
 3. Samisk mytologi og folkemedisin . READ. Maiddái Ruoŧa beale gáldut seamma áiggis. ja veaháš ovdalaš leat deaŧalaš diehtogáldut. áddet sámiid noaidevuohtadáiddu. Gáldut. leat báhppamuitalusat maid ruoŧŧelaš professor. Johannes Schefferus čohkkii ja. redigerii.
 4. Samisk folkemedisin, healing Oslo Healing Hokksund chakrahealing, samisk sjamanisme, urter, helbredelse, trommereis
 5. erende.

Sarahkkas Beauty er den første, og så langt eneste, samiske skjønnhetssalongen i Norge. Her får du behandling som gjør godt både for kropp og sjel. Velkommen til en dag med samisk healing Samisk folkemedisin i dagens norge «Vet søringene så lite?» 4 MYTER OM SAMER. Kommisjonen - Leserinnlegg mot samer; Sapmi - the land of the Sam Fra gammelt av og i samisk folkemedisin har kniven en magisk legende kraft som den gang ble brukt til å stoppe blod, lindre gikt og fjerne byller. Knivsmed Strømeng AS Markangeaidnu 1

Presenterer bruk av folkemedisin i utvalgte kommuner | NAFKAM

Learn samisk with free interactive flashcards. Choose from 190 different sets of samisk flashcards on Quizlet Naturmedisin er en betegnelse som brukes synonymt med alternativ medisin og er et begrep som dekker forskjellige oppfatninger av helse og sykdom basert på andre teoretiske grunnlag enn tradisjonell legevitenskapelig forskning. Naturmedisin har ofte historiske og mytologiske røtter, uten at de nødvendigvis er klart erkjent. Den kan inneholde elementer av sykdomsoppfatning og medisinsk.

Samisk folkemedisin og tradisjoner detaljer

Folkemedisin | NAFKAM

Samisk folkemedisin, sjamanisme, sjaman, healing Oslo Healing

Sentralt i dette står en spesifikk samisk kulturforståelse: Studenter undervises for eksempel om fornorskningens betydning for helse i dag og om tradisjonell samisk folkemedisin. Tanken er at spesifikke eksempler om Finnmarks historie og kultur skal lage et bakteppe for å kunne generalisere til pasientmøter med maktperspektiv og ydmykhet også til andre situasjoner Om du har sansen for alternativ medisin finnes det også en lang rekke andre behandlingsformer du kan prøve. Behandlingsformer som blomstermedisin, rolfing, rosen-metoden og samisk folkemedisin har sine tilhengere i Norge. Om du vil lese mer om hver enkelt behandlingsform kan du finne mer informasjon hos Alternativmedisin i Norge

Forklar forskjellen på skolemedisin og folkemedisin. Skriv det du kan om samisk folkemedisin. Oppgave 6. Forklar virkninger hvert av de følgende stoffene har på kroppen: Nikotin Cannabis Etanol (alkohol) Lærers kommentar: Godt jobba Prøve i naturfag 10. kl [0] Ingen. Tradisjonell helbredelse blir forstått som en del av samisk folkemedisin, men forklares som religiøs bønn («læsing») og samiske og kristne ritualer («kurering») Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinske tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen, er innsaml Sanaker, Guri Holm: Likheter i samisk folkemedisin og tradisjonell kinesisk medisin. Norsk Akupunkturskole, mars 1988. Sandbæk, Mona: Forebyggende barnevern som virkemiddel

Samer bruker både samiske helbredere og moderne medisi

Andre kilder til samisk innhold i Kunnskapsløftet Naturfag var ikke med i den opprinnelige Gávnos. Vi har laget en del lenker som omhandler tema fr Hun interesserer seg også for populærvitenskapelige emner som sjokolade, krydder, sex og samisk folkemedisin. Joar Vittersø er professor i samfunnspsykologi ved Institutt for psykologi ved UiT. Vittersø har forsket og formidlet mye innenfor temaene livskvalitet og lykke, blant annet gjennom NRK-serien Oppdrag lykke i 2013

Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om samer med lenker og bilder nifab.n Sjamanisme brukes om lignende praksis hos for eksempel samiske noaider (sjamaner) eller indianske medisinmenn.:264 På samisk omtales sjamanisme som noaidevuohta og noaide har blitt oversatt som «trollmann, troll, heks». Ordet «sjaman» kommer fra tungusisk/evensk šamán, der det kan bety «den som vet/den som har kunnskap» Hun underviser i farmakologi for medisinerstudenter, tannlegestudenter,sykepleiestudenter og biologistudenter. Ravna formidler populærvitenskapelige emner som dopamin, sjokolade, krydder og samisk folkemedisin (sjamanisme). Stillingen er finansiert av Kreftforeningen og Universitetet i Tromsø Guvhlláru..an - en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. Hefte om hvordan noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere. Betegnelse: Heftet gir ei innføring i nordsamenes folkemedisinske tradisjon

Norsk informasjon for allmenn bruk. Frem til 2014 kunne man enkelt søke anonymt i skattelisten. Slik er det ikke nå lengre Tradisjonell helbredelse blir forstått som en del av samisk folkemedisin. Den forklares som religiøs bønn, eller læsing, og samiske og kristne ritualer. Den tradisjonelle håndspåleggingen eller lesingen er idag kjent i en kristen kontekst, og har med pasientens tro og kulturelle bakgrunn å gjøre 4250133 Noaidier. Historier om samiske sjamaner. Da de kristne kom til samene, oppdaget de samenes kraft, men de fikk ikke øye på den gode kraften, bare på den onde kraften.. Hevntanker er kjent fra alle stammesamfunn. De oppdaget det som kalles gand, som er å sette ondt på andre Da Anette Langås Larsen ble sykepleier, lurte hun på hvorfor det var så vanskelig for helsepersonell å snakke om tradisjonell helbredelse. Så hun forsket på det

Trekk fra samisk folkemedisin: noen særtrekk, erfaringer og vurderinger av samenes folkemedisin slik den har blitt praktisert i Finnmark. Grunnfagsoppgåve i medisin, 1975; Samer tier ikke lenger: om ytringsforbud i sameland, 1980; Vi kom først, 1989; Med mildvær løsner skred: samisk litteraturhistorie i lommeformat, 1990; Samer vi bør. 3.9 Samisk folkemedisin Samisk Helseforskning ved UiT - Norges Arktiske Universitet har vært behjelpelig med aktuell forskningslitteratur. Ketil Lenert Hansen har forskerkompetanse og er same. Han har hatt ansvar for gjennomføring av den kvantitative undersøkelsen: Kartlegging av kompetanse o

folkemedisin - Samisk bibliotektjeneste - Sámi

samisk folkemedisin, var sløkje. FOLKEMEDISIN: Gunn Tove Minde for- Det var også velkjent at kvae fra talte om gamle dagers behandling av utslett. gran kunne være til god hjelp hvis en hadde fått flis i fingeren. Når en smurte kvae på, kom flisa ut. De som var kyndige på områ- det, visste hvilke planter som had- de effekt på de ulike. Jeg er gravid og mye plaget av både migrene og spenningshodepine. Som uerfaren når det gjelder alternativ behandling, er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det jo begrenset hvor mye man har tid/råd til å prøve og feile, selv om jeg selvfølgelig regner å måtte bruke litt tid/penger på å f.. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin gjort av Just Qvigstad, Adolf Steen og legen Per Hock. Ut fra disse kildene kan man trekke den slutning at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre er lån fra andre kulturer og blitt tilpasset samiske brukere Riebangolli - kråkesølv ble også brukt mot leddplager i samisk folkemedisin. I skriftlige kilder fra 1700-tallet finner man beskrivelser om riebangolli - kråkesølv brukt som dekor i samiske klær. Spesielt i kystområdene i Nordre-Nordland, Troms og Vest -Finnmark,. Samisk, kvensk og norsk folkemedisin, (Mathisen 1987, 1988, 1989, 2000, 2004, Dunfjell 2000) • Tradisjonell kunnskap om helbredere (Hætta 2010, Myrvoll 1998) • Religiøsitet og virkelighetsforståelse i et samisk lokalsamfunn (Myrvoll 2010) • Samisk forståelse av arv (Marton 2006) • Samisk barneoppdragelse (Balto 1997, 2003

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Folkemedisin er naturlig, som f.eks. at det er sunt å spise fisk, eller ha sitron i vann. Skolemedisin ble startet bl.a. av Rockefeller, som eide Standard Oil, solgte deler av det, og gikk sammen med andre pengegriske drittsekker for å tjene penger på helse Samisk Folkemedisin Eksempler. Nye Troms. Folkemedisin | NAFKAM. Frå tradisjon til yrkeskunnskap - kap 7-11. Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling..

Samisk tro, om guder og gudinner - Sjamanistisk Forbun

Ulike behandlinger Alternativ medisin Planter, dyr, mennesker og metall Likt folkemedisin i andre kulturer Teknikker som kopping, årelating, massasje og moxabrenning Akupunkturnåler i bestemte punkter Kraft eller energi til pasienten Blokering eller ubalanse Ikke alvorli Kjøp 'Nature heals, guvhllárussan - an introduction to the tradition of sami folk medicine' av Aage Solbakk fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828263110 Samisk mytologi og folkemedisin. download Report . Comments . Transcription . Samisk mytologi og folkemedisin.

Horsetail (equisitem) Plants IN Sunlight Stock Photos

Jeg mottok 5000 kr fra Senter for samiske studier som bidro til at jeg fikk gjennomført feltarbeid på Skjervøy, reise og opphold, i ni dager. På Skjervøy fikk jeg møte fem av mine hovedinformanter, og fikk snakket med dem om helbredertradisjonene i samisk folkemedisin. Samtalene var av stor betydning for prosjektet En innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinsk tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen, er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin Myrvoll, M. (2000) Kunnskapstradisjon og samiske helbredere. I Altern og Minde (red): Samisk folkemedisin i dagens Norge. Seminarrapport. Skriftserie nr. 9, Senter for samiske studier, UiT. Myrvoll, M. (2000)de underjordiska tåla icke korsteknet - om tro på og råd mot d e underjordiske - Noen forholder seg til sykdom og vestlig medisin, andre heller mot samisk folkemedisin, overtro og healing. Noen snakker ikke om sykdom i det hele tatt. Det er stor variasjon når det kommer til geografi, generasjon og kjønn Samisk tradisjon, kultur og folkemedisin er like tett på og levende for mange samer i dag som for flere generasjoner siden, selv om de fleste samer i dag har likt syn på helse og sykdom som andre skandinavere. Mange ønsker å bruke samisk tradisjonell healing i sin sykdomsbekjempelse

Sjamanisme | NAFKAM

Folkemedisin NAFKA

Naturen leger - Guvhlláruššan. Aage Solbakk - Guvhlláruššan - en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjo Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområde språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene, Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne.

folkemedisin - Store medisinske leksiko

«gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin» Vi har laget en spørreundersøkelse der vi undersøker hvilke erfaringer de voksne elevene på Nygård skole har med alternativ medisin Eirik er også kjent for sin samfunnsmessige healing, som da han stoppet stormen i Nord Norge i 1997 og trommet for at Finnmarksloven fikk en grundig behandling i Stortinget. Han bidratt til at samisk folkemedisin ble tillagt stor vekt i Aarbakkeutvalget innstilling om alternativ medisin

Start studying Tellus 10 kap 6: Veier til god helse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dette er en video hvor jeg diskuterer folkemedisin Håper du liker den : Samisk helsetilbud ved Valnesfjord Helsesportssenter. Etter ett års prøveporsjekt ønsker nå rehabiliteringssenteret å videreføre arbeidet med å utvikle et eget habiliteringstilbud for samiske barn og unge. Publisert 18. desember, 2012 klokken 12:00 Lokalavisa NordSalte Innenfor denne finner vi samisk folkemedisin og sjamanisme. Lesing brukes også i andre deler av befolkningen som ikke har tilknytning til samisk behandlertradisjon. Naturmedisin. Naturmedisin eller såkalt alternativ medisin er naturprodukter som er anvendt til medisinsk behandling Programmet til seminaret Samisk folkemedisin i dagens Norge Høringer: Høringsuttalese - Samerettsutvalget; Annet: Styreleder orienterte om Nettverksseminaret. Henry Minde bad om at også stipendiatenes veileder måtte motta invitasjon, slik det er vanlig i NFR. Styreleder orienterte om arbeidet i Arctic University

DER VILLMARKA SUSER: Kjekt å haForside | Knivsmed Strømeng AS

Video: Folkemedisin tabu blant helsearbeidere - NRK Sápmi

Samekniver | Knivsmed Strømeng ASLas Flores de Bach, una terapia floral natural

3.6 Noen planter og deler fra dyr brukt i samisk folkemedisin Samisk reindrift er basert på at reinen skal beite på utmarksbeite hele året. Siden både naturforholdene og reinens behov varierer gjennom året, er det nødvendig å flytt Hva er Urtemedisin - Fytoterapi Urtemedisin, også kalt fytoterapi, er behandling med planter fra naturen som skal forebygge, lindre eller kurere sykdom, plager og problemer. En stor del av jordens befolkning dekker sine daglige medisinske behov med planter. Tekst: Unni Nordbrenden Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no Beskrivelse av metoden Enhver plante, eller del av en [ LES MER også vært Norsk folkemedisin (1996), skrevet av legen Per Holck. Ut fra disse kildene kan man slutte at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere. Boken finnes også på norsk, tittel Naturen leger ISBN 9788282630122 Den ekte Samekniven er et viktig begrep i samisk kulturhistorie. Fra gammelt av og i samisk folkemedisin har kniven en magisk, legende kraft. Den skulle fjerne byller, lindre gikt og stoppe blod. I tillegg skulle messingen på kniven, samenes hellige metall, beskytte eieren mot ondskap og uhell

Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandlin

Reinost og reinkjøtt har vore to av dei viktigaste byttemidla frå fjellsamisk side i [[verdde]]-systemet med utveksling av varer og tenester mellom dei og den fastbuande befolkninga. </onlyinclude> I [[samisk folkemedisin]] har reinost tradisjonelt vorte bruka til å behandle frostskadar — ein metode som passar godt med moderne medisinsk kunnskap som tilseier at frostskadar helst skal. Samekniven er trolig noe av det mest praktiske turutstyret som finnes. Men samekniven har også sin egen «magiske kraft». Fra gammelt av og i samisk folkemedisin har kniven en magisk legende kraft som den gang ble brukt til å stoppe blod, lindre gikt og fjerne byller. Åpningstider: Mandag - Fredag: 08:30 - 16:00 Lørdag-Søndag: Etter. Guvhlláruššan - en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinsk tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen, er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin, gjort av Just Qvigstad (1901, 1932) og Adolf Steen (1961) Dieðut nr 4, 1999 Dieđut nr 4, 1999 Bibliografi: s. 30-32 Åpen tilgang Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2009-09-22 folk medicine psychit Norway psychit Folkeminne Samisk Folketro Samisk Etnopsykologi Samisk Folkemedisin humord (NO-TrBIB)HUME03810 Samer humord (NO-TrBIB)HUME00944 Folketro humord (NO-TrBIB)HUME05087.

Samisk sjamanisme, naturmedisin,tradisjonell healing

Gratis ressursser for elever og lærere. Ei temaside om samar med lenkjer og bilete Samisk Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Emne: Folkemedisin Dewey: 615.88 Annen klassifikasjon: K 87 11d4 11d4 UDK: 291.33 615.89 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NoTU-V (998441006684702202). Samisk folkemedisin i dagens Norge, 2000. Universitetet i Tromsø. 103 s. Bø, Olav: Folkemedisin og lærd medisin. Norsk medisinsk kvardag på 1800-talet, Oslo 1972. Samlaget. 139 s. * Djupedal, Knut: Sykdomsbegrepet på landsbygda i 1890-årene i Tradisjon , nr 17, Bergen 1987. s 63 - 76. 14 s Eleven kan gi eksempler på ulike typer folkemedisin og kan reflektere og vurdere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin. Eleven kan bruke naturfaglige ord og begreper på en korrekt måte og i riktig sammenheng. Samisk folkemedisin. Folkemedisin. Placebo. Skolemedisin. Forslag til vurderingsform: Praktisk: Skriftlig prøve. Muntlig.

Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin. Høy Eleven kan drøfte og se sammenhenger i hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, og reflektere og utdype hvordan helseskader kan forebygges Hva tenker dere om at samisk folkemedisin er spesifisert i målet ? Gener. 5. april 2015 gruppe1 Legg igjen en kommentar. Vi i gruppe 1 har valgt å ta for oss et undervisningsopplegg om gener. Vi har valgt en praktisk tilnærming til temaet ved å bruke et genetisk hjul Trekk fra samisk folkemedisin: noen særtrekk, erfaringer og vurderinger av samenes folkemedisin slik den har blitt praktisert i Finnmark. Grunnfagsoppgåve i medisin , 1975 Samer tier ikke lenger: om ytringsforbud i sameland, 198 Lund, Jann T.1945-red.(NO-TrBIB)12021954 Nordisk samisk institutt(NO-TrBIB)90091872 Samepolitikk i Norge og Sverige (seminar)(NO-TrBIB)36868 text [Kautokeino] Nordisk samisk institutt [2000] 2000 nob Elektronisk reproduksjon[Norge]Nasjonalbiblioteket Digital2010-05-15 323.15 397 323.119455 NO-OsNB 948.0049457 sverige samer politikk rettsforhold reindrift språk kultur utdannelse rettigheter. Hestehovblad som sårmiddel er også kjent fra samisk folkemedisin. Her er noen kjerringråd hvor man bruker hestehov: Mot hodepine kan man legge friske hestehovblad på pannen med undersiden mot huden (husk å bytte blad en gang i blant). Mot øreverk kan man dryppe friskpresset bladsaft i øret Årsmelding 1998. Sámi Dutkamiid Guovddás - Senter for samiske studier. I. Innledning. Sentrets overordnede målsetninger er å bidra til økt forskning og undervisning om samiske forhold, styrke rekrutteringa til slik forskning, stimulere til tverrfaglig samarbeid på dette området og bidra til å samordne undervisning og forskning om samiske forhold ved Universitetet i Tromsø

 • Nachbarländer frankreich.
 • Østfoldbadet åpningstider vinterferie.
 • Nettlege resept.
 • Traumfrauen besetzung nebenrollen.
 • Jenga spill.
 • Webkamera uthaug.
 • Flytte bsu til sbanken.
 • Stavsprang norge.
 • 195 65r15 95t.
 • Seng med skuff.
 • Satellitter over danmark 2017.
 • 50 talls klesstil.
 • Premier khrushchev.
 • Samsung tablet s3.
 • Pinlige sykdommer 2016.
 • The dark knight 3.
 • Huang ho.
 • Fukushima ulykken døde.
 • Hudpleie kongsvinger.
 • Avatar der herr der elemente staffel 4 folge 1.
 • Steinadler österreich.
 • Plonka immobilien.
 • Astronauter på månen 1969.
 • Obdachlosenhilfe hamburg spenden.
 • Co elternschaft definition.
 • Tesla coil circuit.
 • Das härteste quiz app lösung.
 • Bvz güssing fotos.
 • Ankunft oppgaver.
 • Checha st moritz.
 • Weiße männchen erstellen.
 • Direktefly oslo cancun.
 • 50 plus dating.
 • Seng med skuff.
 • Hvordan bli kvitt sjenanse.
 • Restaurantpriser dublin.
 • Verdens helseorganisasjon palliasjon.
 • Multivariate regression model.
 • Sparebank vest nærbø.
 • Bonde blogg.
 • Rikets sal holmestrand.