Home

Lektor med opprykk lønn

Slik finner du lønnen din. Det er 290 stillingskoder i Oslo. To av dem er aktuelle for våre medlemmer: lektor (stillingskode 955 og lønnsramme 93001) lektor med opprykk (stillingskode 966 og lønnsramme 93101). I oversikten over lønnsrammer finner vi de aktuelle lønnsrammene i en tabell. Radene viser til hvilket ansiennitetstrinn man er på Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge Lønn og avtaler. Virke (helse, utdanning, kultur, boligbyggelag, ideelle organisasjoner) Det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet; Last ned tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen. Virke 060 Lektor med tilleggsutdanning: 20 000

Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune - Norsk

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning . 489 700 . Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100 Utregnet laveste årslønn 499 400 . 504 000 . 508 800 : 519 100 . 536 800 : 576 900 . Lektor og Stillinger med krav om mastergrad . 514 600 . Utregnet tillegg for ans Lektor, tre års ansiennitet. Tjener 518 000 + kontaktlærertillegg. De få månedene jeg ikke var kontaktlærer var jeg fornøyd med lønna. Etter at jeg ble kontaktlærer kan jeg ikke si det samme. 1700,- ekstra per måned er småpenger når jeg ser på hvor mye energi og tid jeg bruker på kontaktlærerjobben

Lektor utdanning.n

 1. Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen
 2. uttet, lønnes dette som annet arbeid. Varer vikariatet lenger, skal det utbetales månedslønn ved en varighet på en måned eller mer. Når en lærervikar får månedslønn betyr det at han eller hun også er sikret lønn i for eksempel vinterferien eller høstferien hvis disse arbeidsfrie periodene ligger innenfor vikariatet
 3. Lektor med opprykk = de andre Etter som jeg har forstått er det mulig å ta hovedfag i realfag på en raskere måte (dvs færre vekttall/studiepoeng), enn man får hovedfag i de andre områdene, og dermed er det litt lavere lønn
 4. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon
 5. Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800 kroner. Mange av dem har små deltidsstillinger, og må jakte ekstravakter for å få ei lønn de kan leve av. De vet ikke når de skal på jobb, eller om de får nok i lønningsposen til å betale regningene. Deltidskrisa gjør også pasienter og brukere usikre, sier Nord

Lektor med sju års utdanning: timelønn 176,30 Hvis det eneste som gjøres er å øke lønna, vil folk bare gå ned i stilling, med alvorlige konsekvenser for pensjonen. Hegdal Nilssen er lektor med tilleggsutdanning i norsk, teatervitenskap og allmenn litteraturvitenskap Lektor har mastergrad eller hovedfag på 5 år. En lektor med opprykk har i tillegg tatt ett år med høyere utdanning til, 6 år til sammen. Så dette er i hovedsak stillingstitler du får som lærer, og som bestemmes av hvor mye du har utdannet deg. Stillingstittelen avgjør også nivået på lønnen du skal få

Når du blir ferdig med din lektorutdanning, så blir du lektor med opprykk/tillegg. Vær oppmerksom på at du kan ha krav på etterbetaling som adjunkt med opprykk/tillegg. Jeg vet jo ikke når du begynte å jobbe i ungdomsskolen, men hvis du leverte inn alle dine papirer da du begynte, så skulle du ha lønn som adjunkt med opprykk/tillegg fra begynnelsen 3 LØNN SOM VIRKEMIDDEL FOR Å TILTREKKE SEG KOMPETANSE I SKOLEN 20 3.1 Lønn - en viktig politikkvariabel for valg av yrke og arbeidssted 20 3.2 Lønn har betydning for lærernes mobilitet 21 4 LEKTORENES LØNNSUTVIKLING DE SISTE TI ÅRENE 24 4.1 Lektorene tjener mindre enn yrkesgrupper med samme utdanningslengde 2

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. Der står det: Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, skal dette skje med virkningstidspunkt fra 1.8. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret, og 1.1. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret
 2. Adjunkt er stillingsbetegnelsen på en lærer med grunnskolelærerutdanning, eller med bachelorutdanning fra universitet eller høgskole i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.. En adjunkt må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk.
 3. En lektor er en lærer med mastergrad. Lektorer har kompetanse som kvalifiserer til å undervise både i videregående skole og på ungdomstrinnet. Lektorutdannelsene er fagspesifikke og rettet mot enkeltfag, og med lektorutdanning underviser du i de fagene du har studert
 4. Brev fra Kunnskapsdepartementet 28.02.06 ang. lønnsplassering ved personlig opprykk, med vedlagt protokoll. Virksomheten kan i tillegg ha egne særavtaler som regulerer hvor mye lønn oppnådd doktorgrad og opprykk skal innebære. HTA 2.5.3 nr. 2; Professor/dosentopprykk. Arbeidsgiver kan fastsette lønn uten forhandlinger med organisasjonene
 5. Opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i § 1-1 til § 1-7. Institusjonene kan selv bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk
 6. Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området. Lektor med tilleggsutdanning er den stillingskoden blant topp ti årsverk med høyest gjennomsnittlig årslønn. Per desember 2018 var gjennomsnittlig årslønn for lektor med tilleggsutdanning i overkant av 626.000 kroner
 7. Lektor med opprykk. Det må ikke være en årsenhet i et tredje fag, selv om det selvsagt kan være fint med tanke på allsidigheten når man søker jobb. Du skal med avlagt femårig lektorutdanning og 60 ekstra studiepoeng like fullt ha lønn som lektor med tilleggsutdanning (KS-området) og lektor med opprykk.

For å få lønn som lektor med tillegg må man ha minst 6 års normert studietid der PPU er inkludert. For å få fast ansettelse i skolen må man ha avlagt PPU- eksamen. Studievalg.no - Relaterte studier til Lektor Jobbmuligheter - Lektor. I øyeblikket har nok lektoren de beste jobbmulighetene i skoleverket Etymologi. Ordet «lektor» er avledet av det latinske legere (å lese) og betyr opprinnelig en person som leser, eller leser opp, tekst for andre.. Lektor i skoleverket Norge. I Norge brukes tittelen lektor om faglig-pedagogisk personale i skoleverket med mastergrad eller tilsvarende. En lektor har, i motsetning til en adjunkt, erfaring med å gjennomføre en større vitenskapelig.

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5­årig U/H­utdanning 466 200 2,00 % 0,98 % 0,90 % 2,18 % 3,50 % 8,08 % Utregnet tillegg for ansiennitet 9 400 4 600 4 200 10 200 16 400 37 700 Utregnet laveste årslønn 475 600 480 200 484 400 494 600 511 000 548 700 Lektor og Stillinger med krav o Beregne lønn med lønnskalkulator for Oslo: Da kan det være at du kvalifiserer til stillingstittelen «adjunkt med tilleggsutdanning» eller «lektor med tilleggsutdanning», og da skal du ha høyere lønn. Spør tillitsvalgt om du er usikker hva utdanningen din tilsvarer

lektorer og adjunkter - hva tjener dere i 2018? - Karriere

 1. En adjunkt har 4 år høyskoleutdannelse, en adjunkt med opprykk har fem år. Sjekk sidene for utdanningsforbundet for å finne ut lønna, den er sikkert lik enten man jobber i grunnskole eller videregående. Det er så vidt jeg husker ansienniteten som er avgjørende
 2. dre utover i yrkeskarrieren, og forskjellen mellom nyutdannede (31 760 kroner) og øvrige (33 170 kroner) er bare 4 prosent. Figur 3
 3. En lektor har tatt master + PPU eller har gått lektorprogram (5 år). Om du tar 60 studiepoeng i enda et undervisningsfag blir du lektor med opprykk, og får lønn deretter. Hvis noe var uklart eller vanskelig å forstå, kan du gjerne sende oss et nytt spørsmål
 4. Du trenger 60 studiepoeng med relevant utdannelse for å få sekundet med opprykk. Evt kan du ta en master på 120 studiepoeng,da bli du lektor. Master og et tilleggsår( 180 studiepoeng) gir lektor med opprykk. Lønnstabeller for KS finner du her
 5. Lektor med tilleggsutdanning. Lektor med tilleggsutdanning er lærere som har godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng/120 vekttall) eller mer. Kilder: Norsklektorlag.n

Lønnstabeller for tariffområdene KS, Oslo kommune og PBL

- Hvis man vil kreve høyere lønn i de lokale oppgjørene er det viktig å argumentere godt og i samsvar med institusjonens lønnspolitikk. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å prioritere deg må du få gode, konkrete svar på hva som skal til før du kan forvente arbeidsgivers støtte i lokale forhandlinger, anbefaler Mette Wik ved NMBU. 3 40.000 kroner lavere lønn. Så mye mindre får yrkesfaglærere med treårig yrkesfagutdanning enn yrkesfaglærere med fagarbeiderbakgrunn og pratisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) Lektor har mastergrad eller hovedfag på 5 år. En lektor med opprykk har i tillegg tatt ett år med høyere utdanning til, 6 år til sammen Hei, hei! =) Jeg lurer på hva jeg blir regnet som, og får lønn som hvis jeg har 3 år vanlig lærerutdanning med pel, matte og naturfag. Har også fra før 30 stp samfunnsfag fra tidligere GLU 5-10, og. Nå er ikke lønn spesielt viktig for meg, men kunne være greit å vite sånn ca hvor man ligger etter endt utdanning. Skal begynne på en lektorutdanning med integrert master på NTNU, her skal jeg da fokusere på matematikk og fysikk

Lærervikar og timelønn for undervisning Visma Blo

Les også: Meningsfylte jobber med høy lønn . Blant vinnerne på lønsstigen finner vi blant annet finansmeglere, som til tross for et inntektsfall på 2000 kroner sammenlignet med i fjor kan innkassere 93 200 kroner i gjennomsnitt. Med det er finansmeglerne det tredje best lønnede yrket her til lands Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 489800 1,98% 1,14% 0,97% 1,02% 5,46% 10,30% Utregnet tillegg for ans 9700 5600 4800 5000 26800 50500 Utregnet laveste årslønn 499500 505100 509900 514900 541700 592200 Lektor med tilleggsutdanning 505900 1,98% 1,10% 0,93% 1,53% 4,89% 11,80% Utregnet tillegg for ans Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat. For medlemmer i Akademikerne: Lønn angis i kroner. Forenklet hovedlønnstabell. gjeldende fra 1. oktober 202 Lektor Walied Færevik (30) er i full gang med undervisningen av to førsteklasser på Valler videregående skole i Bærum. Den engasjerte læreren er lei av å føle at han og kollegene ikke blir. Begynnerlønna for en lektor er 514.600 kroner. Med seks års ansiennitet er lønna økt til 537.400 kroner. Les også: Kutter hardt i valgløfter - men gir fete lønnstillegg til direktøre

hva er lektor med opprykk? - Jobb og Utdanning - VG Nett

En lektor med opprykk har i tillegg tatt ett år med høyere utdanning til, år til sammen. Stillingstittelen avgjør også nivået på lønnen du skal få. Vi anbefaler at du . En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen. Adjunkt er stillingsbetegnelsen på en lærer med grunnskolelærerutdanning, eller Ser på lønnstabellen for lærere at lektor med opprykk er et eget lønnstrinn. Hva trengs av utdanning for å få denne tittelen Adjunkt med opprykk har et fag ekstra + litt høyere lønn enn bare adjunkt. Uansett ikke noe å bli fet av . Anonymous poster hash: 2a48d...4ae . Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Og skal jeg bli lønna som lektor må jeg ta en mastergrad ja. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er endret, og endringene trådte i kraft 1. september 2019. Institusjonene kan også se på det som fremkommer av høringsnotatet (PDF, 647 kB) som ble sendt ut sammen med forslaget om forskriftsendring.. Veiledende retningslinjer for vurdering av opprykkssøknade

Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

ansatte lønn etter gjeldende årslønn for stillingskoden, Lektor med tilleggsutdanning Et kronetillegg legges til den enkeltes årslønn fra tidspunktet for opprykk. Det gis ansiennitetstillegg for 2, 4, 6, 8, 10 og 16 års ansiennitet Opprykk til forsker SKO 1183 er fastsatt i eget regelverk, se innledningen over. 9.2 Prosedyrer ved opprykk til førsteamanuensis og førstelektor. Fast tilsatt universitetslektor og amanuensis med minst halv stilling kan søke sitt fakultet/museum om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor I forbindelse med det lokale lønnsoppgjør har vi fått spørsmål om forskjell på lønnsrammer og lønnsspenn. De fleste er kjent med at den lønn de får er relatert til et lønnstrinn (for eksempel ltr. 69 som er begynnelønn for mange professorer), sjekk lønnsslippen. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat

Kriterier for opprykk. Se reglementene for de ulike stillingskategorier og fagområder. Hvem kan søke? Fast ansatte amanuenser, universitetslektorer, førsteamanuenser og førstelektorer med minst halv stilling kommer inn under opprykksordningene. Permisjon fra stilling er ikke til hinder for å søke om opprykk Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap

Kommuneoppgjøret er i havn - Fagforbundet Nyhete

Lektor med sju års utdanning: timelønn 176,3

Som lektor i språkfag vil du kunne kombinere din interesse for språk, litteratur og kulturhistorie med arbeid med barn og unge. I jobben som lærer spiller du en viktig rolle i elevenes utvikling av språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden Det er rimelig å sammenlikne en lektor med opprykk med ansatte i høyere utdanning og forskning plassert i lønnsramme 25. Av tabellen ser vi imidlertid at disse etter 1/5 2012 faktisk tjener mindre enn en adjunkt med opprykk. Bl.a. derfor streiker UNIO fortsatt Postadresse. Postboks 2312 Solli. 0201 Oslo. Besøksadresse. Dronning Mauds gate 15. Oslo. Teknas sentralbord 22 94 75 0

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig Dette tjente Viking-spillerne som sikret opprykk. Toppscorer Tommy Høiland var en av de best betalte Viking-spillerne forrige sesong, men den høyeste lønnen var den en annen profil på laget som hevet Adjunkt,7963 Adjunkt med opprykk, 7965 Lektor. og 7966 Lektor med opprykk, forutsetter fullført faglig og pedagogisk. utdanning. • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) teller ved. innplassering med det antall studiepoeng/vekttall. som utdanningen utgjorde på det tidspunkt den. ble tatt, likevel slik at all godkjent praktis Lektor med opprykk ved Foss vgs. Oslo. Marie Mugaas. Marie Mugaas Lektor med tilleggsutdanning hos Hønefoss videregående skole. Hønefoss. Hege Annette Fredriksen. Hege Annette Fredriksen Lektor med opprykk. Kristiansand. Ida Soland Thu. Ida Soland Thu Mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Arbeidstid. Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Pensjon. I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte Hva betyr lektor og adjunkt med tillegg? Lønnsmatrise - Help Manager - NO. adjunkt Instagram posts - Gramho.com. Adjunkt | utdanning.no. Lektor med opprykk bio smuk røv mandeparfume telia Slik blir du Lønn 2010 Lokale forhandlinger. - ppt laste ned. Adjunkt | utdanning.no. Lønn 2010 Lokale forhandlinger. - ppt laste ned. Adjunkt med opprykk er en stillingsbetegnelse for lærere i det norske skolesystemet som har fem års utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Studievalg.no - Relaterte studier til Adjunkt Jobbmuligheter - Adjunkt Karriere Start.no - Adjunkt Karriere Start.no - Stillingsannonser Adjunkt Karriere Start.no - Arbeidsgivere Adjunk

Hva betyr lektor og adjunkt med tillegg

Tallene fra samordna opptak viste at interessen for læreruttanningen stuper. 8,1 prosent nedgang synes forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim var vanskelig å forklare. Og verre var det med lektorutdanningen som har 9,3 prosent færre søkere enn 2019. Cecilie Anine Thorsen, som er utdannet lektor i realfag ved UiO, og jobber på Sandvika Vgs, er bekymret for den store negangen lønn for lærere, adjunkter, adjunkter med opprykk og lektorer. Mens en lærer (her menes allmennlærer) har fire års utdannelse og kan undervise i grunnskole, har en adjunkt en fireårig cand. mag eller bachelor. En adjunkt med opprykk har fem års utdannelse, mens en lektor har en mastergrad, og dermed syv års utdannelse

Lektor og Stillinger med krav om. En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Denne siden er sist oppdatert 22. Han mener lønna må opp for å beholde de gode lærerne i norsk skole. I denne tabellen kan du se garantilønn Tall fra SSB viser at lønn for en prosjektleder var 777.840kr i 2017. Det er en tydelig forskjell (20%) i lønn mellom kvinner og menn som jobber som prosjektleder. Menn tjener i snitt 844.080kr i året, 20% mer en kvinner som tjener 703.560kr i snitt - Forsinket opprykk grunnet foreldrepermisjon blir lønnsmessig kompensert med et individuelt tillegg tilsvarende opprykket en skulle ha hatt (Lønnart 1140 - fast tillegg diff.opprykk kat. inkl. basis). Differansetillegget gjelder kun frem til neste opprykk og følger ikke den ansatte videre til senere opprykk Dette betyr at med full uttelling får du kr 20.000,- mer i lønn pr år i stillingsgruppe Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning - Vi er fornøyd med at alle hoved­organisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlings­sammen­slutning Noen lever for jobben, andre jobber for å leve. Uansett hvor idealistiske vi er eller hvor moro vi har det på jobben, liker vi å få betalt for jobben vi gjør. I denne artikkelen forsøker vi å gi en innføring i hva som inngår i lønnsberegningen for leger ansatt i sykehus, og dermed gjøre det lettere å forstå lønnsslippen

Du kan med fordel gå ut med 5-10 % mer i årslønn enn du har som minimum for hva du kan tenke deg ta jobben for. Dette minimumet bør du ha klart for deg selv på forhånd, men ikke avslør det for arbeidsgiver på noe tidspunkt. Dersom du får et tilbud du ikke er helt fornøyd med, er det ingen grunn til å akseptere første tilbud Med dette mener man at lønnen har fulgt den generelle prisutviklingen i Norge. De siste årene har snittlønnen i Norge økt med cirka to til tre prosent årlig. Videre i denne lønnsguiden kan du lese mer om hvorfor det er såpass store forskjeller i lønn mellom sykepleiere og ikke minst hvordan du selv kan sørge for å havne i toppen når det gjelder lønn Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: 158,37 kr [tidligere: 155,87 kr - 1.12.2018-30.06.2019 opprykk. For stillinger med opprykksordning er det samme kriterier både for opprykk og for tilsetting. Det tidligere Høgskolerådet utarbeidet i 1997 en Tolkning av reglement for opprykk til stilling som førstelektor. Etter at departementet kom med sin nye forskrift, har Universitets

Adjunkt med opprykk? - SL - Skolenes landsforbun

 1. Pensjonist­lønn. Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert. Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og pensjonistlønn
 2. Lønnsfastsetting ved tilsetting og opprykk skjer med grunnlag i UiOs lønnspolitikk, der det er et grunnleggende prinsipp at lønn skal reflektere den enkeltes arbeidstakers oppgaver, ansvar og kompetanse, samt synliggjøre og belønne prestasjoner og innsats
 3. Utbetalingsdatoen varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, men normalt er det er julilønnen som erstattes med feriepenger. >>>Spørsmål og svar om feriepenger Mindre lønn i juni. Siden du får feriepenger for ferien og lønn for de dagene du jobber, får du ikke dobbelt opp naturligvis
 4. Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98. Ved opprykk til professor/dosent vil du bli innplassert i lønnstrinn 75 / kr. 695 500 (per 1. mai 2018). Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk
 5. Krav begrunnet i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn forhandles med organisasjonene, men ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige, lokale lønnsforhandlingene (2.5.1). Ledig stilling, utlysning og tilsettin

Lønn S

 1. Lønn. Til toppen. 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2019. Velg tabell. Velg variabler. Vis resultat. Informasjon om tabell. Antall arbeidsforhold med lønn. Definisjon. Lukk. Må velges * Valgt 0 av totalt 5. yrke. yrke. Standard for yrkesklassifisering. Lukk. Må velges * wave.
 2. stelønnstabell, og utdanningen avgjør hvilken stillingskode du plasseres i. Når du både har en mastergrad og en PPU på toppen går du som «lektor med tillegg». Da er startlønn
 3. Jobber med god lønn Lønn. Mandag 09. 00-20. 00 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 10. 00-18. 00 Søndag Stengt Noen butikker og virksomheter har åpningstider som avviker fra senterets ordinære åpningstider. Se butikkoversikt for butikkenes åpningstider. Advokat lønn
 4. Vi leverer Huldt & Lillevik Lønn som cloud-løsning, med full tilgang til systemet på nett, uansett hvor du er. Vi tar hånd om drifting og vedlikehold. Du slipper å tenke på nedlastinger, oppgraderinger, sikkerhetskopier og intern IT-kompetanse. Huldt & Lillevik Lønn er fortrinnsvis rettet mot bedrifter med 15-20 ansatte og oppover

Adjunkt utdanning.n

Lærer vs lektor - dette er forskjelle

Dette gjelder også når personen er i full permisjon uten lønn, forutsatt at permisjonen gir rett til pensjonsopptjening i SPK. Opprykkene rapporteres fra virkningsdato. Arbeidsgiver kan benytte rapporten YHR_OPPRYKK for å kontrollere om ansatte i full permisjon uten lønn har fått automatiske opprykk. Tilleggsinformasjon om Fungering (IT0509 I styresak 54/2010 delegerte Universitetetsstyret til fakultetsstyrene og styret for Bergen Universitetsmuseum å nedsette en bedømmelseskomite i saker om opprykk til professor. Søknadsfristen for å søke opprykk til professor er 15. september hvert år. Når særlige grunner foreligger kan rektor godkjenne at fristen fravikes SV-politikere og byråd Inga Marte Thorkildsen er kritisk til at direktørene i hennes etat har for høy lønn, men hun selv tjener 1.269.066 kroner i året. - «Forskjells-Norge» i hovedstadens skoleverk har skutt fart under Inga Marte Thorkildsens ledelse. Gjennomsnittslønnen for direktørene i Oslo

Guide til lønnsheving - Forskerforbunde

Lektor med tilleggsutdanning: Norsk og fremmedspråk Molde vgs: Send e-post: 71 28 31 62 481 37 159 Krogstad, Kåre: Adjunkt med opprykk: Norsk og fremmedspråk Molde vgs: Send e-post: 99 57 33 24 995 73 324 Krohn, Elise Fossen: Lærer: Molde vgs eksamensvakt/sensorer tilfeldige Molde vgs: Send e-pos Den videregående skolen i Mo i Rana. Besøksadresse: Murbakken 1, 8622 Mo i Rana. Åpningstider: kl. 0800 - 1530 Lektor med opprykk Tangen videregående skole. aug. 2012 - jul. 2014 2 år. Kristiansand-området, Norge. Lektor med opprykk Nordberg skole. De korteste gir opprykk bare de fire første årene. Det er også stor forskjell på hvor mye lønnen øker i hvert ansiennitetstrinn. Viktige spørsmål . Bør det gjøres noe med ansiennitetstrinnene i tariffavtalen? Ubekvemstillegg. Den enkelte kan få høyere lønn gjennom å heve grunnlønnen eller i form av økte ubekvemstillegg For søker som gis opprykk til forsker 1109 på grunnlag av oppnådd doktorgrad, kan opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. Dette må dokumenteres. Søknad om opprykk kan først innleveres når søker har fått melding om oppnådd doktorgrad

Denne lønnen inkluderer en bonus for et eventuelt opprykk til 2. divisjon. - Han har en lønn som står i stil med at han har en fulltidsjobb her som trener. Men jeg har som prinsipp å aldri. Fastsettelse av lønn. Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn. Personlig opprykk til professor etter kompetanse er hjemlet i § 2-1 i Forskrift om ansettelse o For forsker 1109/1110 som har oppnådd kompetanseerklæring for professor II-stilling eller tidligere dosentstilling, og som søker om opprykk, skal det foretas ny bedømming. § 9 Forsker 1109/1110 som ikke har vært bedømt for kompetanse som forsker 1183 ved norsk institusjon i løpet av de.

Lektor med opprykk hos Øraker skole Oslo-området, Norge 110 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt Øraker skole. OsloMet - storbyuniversitetet. Rapporter denne profilen Om Master i internasjonal og flerkulturell utdanning. Opgave om urfolks møte med utdanningssystemet i Nicaragua. Lektor med opprykk, Oslo voksenopplæring Rosenhof. Lektor med opprykk hos Oslo kommune. Universitetet i Sørøst-Norge. Vis profil Vis profilmerker Vis tilsvarende profiler. Kristine Østbye Regler for opprykk til forsker kode 1183 §1 . Disse regler gjelder for forsker 1109 og 1110 i fast statlig stilling/åremålsstilling - og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varlighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunktet - som søker om opprykk til forsker 1183 på grunnlag av kompetanseerklæring

Lønnen for en pedagogisk leder med 16 års ansiennitet var 499 200 kroner. En styrer starter på 512 900 kroner og kan med maksimal ansiennitet ende på 587 600 kroner. - Nå kan ikke barnehagelærene lenger anses som en lavtlønnsgruppe i offentlig sektor, sier Gulbrandsen - Da ble det altså ikke «lektor med nedrykk», Magne, sa rektor ved Vennesla VGS da Start-fan Magne Strømme ble overrasket med Start-kake i lunsjen Lektor med opprykk: Er en lektor med tilleggsutdanning med minimum 360 studiepoeng fra universitet eller høgskole inkludert mastergrad. Universitetslektor eller høyskolelektor : For å tilsettes som lektor ved et universitet eller en høgskole kreves det normalt at du har publisert artikler eller bøker i faglige tidsskrift/forlag i tillegg til å ha avlagt mastergrad og praktisk-pedagogisk. Jakter opprykk til Eliteserien - samtidig får TUIL-profiler tilbud om lavere lønn . Midt i serieavslutningen er TUIL i ferd med å tilby en rekke A-lagsspillerne kontrakter foran neste sesong. Det skjer på dårligere vilkår enn i år for mange av dem Dette er en advarsel til deg som liker å skrive og å lese bøker: Du må for guds skyld ikke finne på å bli norsklektor! Straks du starter i jobben som norsklektor må du si farvel til bøkene Ranheim kjemper om opprykk til eliteserien, men klarer ikke å betale spillernes lønn i tide

 • Hvor gammel blir en dingo.
 • Sage stallone tot.
 • Lüdinghausen ostermarkt 2018.
 • Cartman south park.
 • Når fikk du engangsstønad.
 • Städte deutschland.
 • Rechenschieber geschichte.
 • Ord for alt tekstbok 7.
 • Apa standard innlandet.
 • Invisalign kosten.
 • Mazda cx 7 kofferraum.
 • Tokoferol vitamin e.
 • Mr freeze alter ego.
 • Mobiltelefon utvikling.
 • Evergreen münchen eintritt.
 • Flyttemelding sendes til.
 • Alaska husky kennel norge.
 • Mario kart 8 deluxe ps4.
 • Speilreflekskamera wiki.
 • Vineriaventidue.
 • Mumfie gris.
 • Tvungen psykisk helsevern.
 • Luster sanatorium film.
 • Tv jahn wolfsburg basketball.
 • Klorin tregulv.
 • Brann sanger youtube.
 • Singletreff linz.
 • Hochwasserkarte leipzig.
 • Siu bergen.
 • Pomme pidou katze xl.
 • 2 3 i prosent.
 • Elverum håndball.
 • Frederik 3.
 • Våtromsplater på murvegg.
 • Tikka masala glass.
 • Ochtum park bremen verkaufsoffener sonntag 2018.
 • Amg gtr 2017.
 • Kvalitetsutvikling og internkontroll.
 • Oljearbeider lønn.
 • Aktuelle freundin marilyn manson.
 • Oslo rhodos flytid.