Home

Rødt partiprogram 2013

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme Her kan du laste ned og lese prinsipprogrammet til Rødt: Prinsipprogram - Bokmål. Vedtatt på landsmøtet i 2019. Prinsipprogram - Nynorsk. Vedtatt på landsmøtet i 2019. Del på Facebook. Rødt. Dronningens gate 22 0154 Oslo 22 98 90 50 roedt@roedt.no Kontonummer: 7878 05 75416 Vipps: #557255 (Rødt valgkamp PDF Skape og dele - Arbeiderpartiets program 2009-2013.pdf 3,5 MB. PDF Arbeiderpartiets partiprogram 2013-2017.pdf 2,3 MB. PDF Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021 bokmål.pdf 2,3 MB. Fant du det du lette etter? Ja Nei Har du innspill eller kommentarer. Du er her: Hjem: Aktuelt: Stortingsvalget 2009: Partiprogrammer 2009-2013 Partienes stortingsvalgprogrammer 2009-2013 Nedenfor har vi samlet de politiske partienes stortingsvalgprogrammer for neste stortingsperiode (2009-2013), som nå har blitt vedtatt av partienes års- og landsmøter i forkant av stortingsvalget 14. september 10 % - 6-9,99 % 3-5,99 % 1-2,99 % - 0,99 % Stilte ikke Fellesliste Ved kommunevalget 2011 stilte Rødt reine lister i 81 av de 429 kommunene . Partiet fikk i alt 37 363 stemmer, det vil si 1,5 prosent av de avgitte stemmene. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2007 , men en framgang på 0,4 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2009 . Samla sett blei Rødt det.

Og drøyt klokken 11 ble det klart at partiet velger å beholde det omstridte ordet i deres partiprogram. - Det er stikk i strid med Rødt-lederens anbefaling. Verken han eller noen andre Rødt. Nytt forslag til stortingsprogram: Rødt vil skjerpe skattene - foreslår egen dynastiskatt. Rødt presenterer sitt ferske utkast til partiprogram i dag Stadig flere blir med i Rødt Fredrikstad, for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme. Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge

Rødt vil ha hastebehandling om ny krisepakke til arbeidere. Rødt stiller forslag til hastebehandling på Stortinget om ny krisepakke umiddelbart for å sikre inntekt for arbeidere. - Nå er det full nedstenging i Oslo og omfattende tiltak i andre deler av landet. Fra før av er nesten 200.000 arbeidsledige, og ledigheten er aller høyest i. Mandag la Rødt fram sitt forslag til nytt partiprogram. Mye er gammelt nytt, men partiet har også fornyet sin politikk, spesielt på arbeidslivsfeltet. Kommersiell utleie av arbeidskraft har partiet flagget motstand mot lenge. Rødt mener at bemanningsselskaper må forbys. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave Rødt drømmer fortsatt om en revolusjon som vil avvikle kapitalismen og skape et kommunistisk samfunn i Norge

Rødt - Les om vår politik

 1. Adresse: Hagegata 22, 0653 OSLO Organisasjonsnr: 971 526 971. Telefon: 21 93 33 00 E-post: post@sv.no Ansvarlig redaktør Driftsansvarlig. Personvern og informasjonskapsle
 2. Ved stortingsvalgene i 2013 og 2017 var Moxnes førstekandidat for partiet Rødt i Oslo og ble i 2017 innvalgt som stortingsrepresentant for Oslo. Lindebergsaken. I mars 2014 fattet Oslo bystyre vedtak om å politianmelde Moxnes for brudd på taushetsplikten etter en lekkasje i den såkalte Lindeberg-saken
 3. Partiprogram og landsmøte. Partiene består av personer som har ganske likt syn i politiske spørsmål. Likevel må partiets medlemmer ofte diskutere mye for å bli enige om hva partiet skal mene om ulike saker. Dette skjer blant annet på landsmøtet, som alle partiene holder hver vår

Partiprogram 2013-2017; Partiprogram 2009-2013; Partiprogram 2005-2009; Partiprogram 2001-2005; Partiprogram 1997-2001; Partiprogram 1993-1997; Høyres prinsipprogram. Høyre Her kan du lese historiske partiprogram fra Høyre. Meny. Politikk; Partiet; Høyre der du bor; Bli medlem; Gi gave; Mitt. Rødt har et partiprogram der kommunismen er nedfelt som mål. Et partiprogram der det uttalte formålet er revolusjon i verdens mest velfungerende og egalitære liberale demokrati. Et partiprogram der man ønsker at de revolusjonære skal overta samfunnets institusjoner * Rødt (R): Partiprogram 2017-2021- Vi kjemper for et samfunn med små forskjeller * Senterpartiet (Sp): Partiprogram 2017-2021 - Vi tar heile Norge i bru Høyre lanserer forslag til nytt partiprogram: - Vi skal vinne valget i 2021! - Å skape mer og inkludere flere blir vårt viktigste prosjekt de neste fire årene, sier Linda Hofstad Helleland. Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyr Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 De store oppgavene løser vi best sammen Video. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen. Under koronakrisen så vi verdien av.

Prinsipprogram - Rødt

 1. Budsjett 2020 - Hva vil Rødt. Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er: Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. Det er bl.a.: Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikarmidler samt en pott til fordeling etter rådmannens vurdering av hvor presset er størst
 2. GRORUDDALEN (VG) En av de mest følelsesladede debattene på Rødts landsmøte har vært hvorvidt de skal beholde eller fjerne ordet «kommunisme» fra prinsipprogrammet sitt. De fjerner det ikke
 3. Her er vårt partiprogram som kan hjelpe til med svaret på dette spørsmålet. Vi skal reise de mest spennende debattene og utvikle de beste politiske løsningene: Her kan du laste ned og lese Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021 [1.4 MB] Nynorsk versjon; Engelsk versjo
 4. Vi jobber for en strengere innvandringspolitikk, trygg eldreomsorg, gode sykehus, lavere skatter og avgifter og bedre veier. En enklere hverdag for folk flest
 5. Rødt ønsker ikke mammutbarnehager, men mener 4-avdelings barnehager er en bra størrelse både for barn å være trygge i, og for voksne å ha oversikt over. Rødt vil arbeide for: • rett til barnehageplass i barnets skolekrets. • løpende barnehageopptak med plass til alle barn fra de fyller ett år. • utvidelse av Blomsterveien barnehage
 6. Et partiprogram er et skrift utgitt av et politisk parti. I partiprogrammet redegjør partiet for sin politikk for en kommende periode, som regel en valgperiode på fire år, eksempelvis for perioden 2013-2017. Partiprogram har tradisjon for å være delt i to deler — ett overordnet prinsipprogram og et mer detaljert og konkret arbeidsprogram
 7. Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle

Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk Ekspert på kommunikasjonsstrategi, Ole Christian Apeland, har analysert Bærum Rødt sitt partiprogram på oppdrag for Budstikka. Under overskriften «Felleskap fungerer - kamp mot forskjells-Bærum» presenterer Rødt Bærum et tydelig program med klar rød-grønn profil Listestilling ved valget 2021. Kystpartiet trenger 500 underskrifter i hver valgkrets for å stille lister i 2021. Hvis du vil hjelpe til, send e-post til erkestrand@hotmail.com. Les mere om våre valglister for stortingsvalget 2021 og arbeidet med å samle inn underskrifter her. Merk: Rødt sitt partiprogram ble vedtatt på landsmøtet til Rødt i 2012, og en analyse av deres program kommer i den endelige evalueringen i juni. Les hele evalueringen her. Om Klimavalg 2013

Historiske partiprogrammer - Arbeiderpartie

Rødt har sitt landsmøte denne helgen, hvor det skal tas stilling til et helt nytt utkast til partiprogram.Rødt har de siste årene gjort store endringer i prinsipprogrammet, og tatt et oppgjør. Rødt partiprogram 2013. Demokratene i Norge (DiN) er et norsk registrert politisk parti. Partiet er restriktivt i spørsmål om innvandring og utenrikspolitikk og har ellers markert seg med. De politiske partiene har viktige funksjoner i samfunnet vårt ALNA, OSLO (NRK): Hver tredje delegat på Rødts landsmøte ville utsette de omfattende endringene i partiets prinsipprogram. Men partileder Bjørnar Moxnes vant landsmøtets første kamp om hva. Asyl / inn­vand­ring: Vil øke an­tal­let kvote­flykt­nin­ger til Norge og at alle som har vært i lan­det mer enn to år skal få opp­holds- og ar­beids­til­la­tel­se. At alle som er født i Norge skal ha rett til stats­bor­ger­skap. Eldre­om­sorg: Det of­fent­li­ge skal ha an­sva­ret for nød­ven­dig eldre­om­sorg i en sam­men­hen­gen­de kjede

Samarbeidsavtalen 2013-2017. Samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf, Frp og H; Andre politiske vedtak og dokumenter. Venstre sine 10 bod for ein god distriktspolitikk (Vedteken på landsstyremøtet i Bergen 23. juni 2018). Teknologi - fantastiske muligheter og store utfordringer (Vedtatt på Landsmøtet i 2018) Fremtidens lærer (Arendalsuka 2016 Rødt er et norsk politisk parti, stiftet i 2007. Etter at Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ned, dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon. Fra 2012 er Bjørnar Moxnes partileder. Marie Sneve Martinussen er første nestleder og Silje Josten Kjosbakken andre.

Rødt er noe mer fokusert på arbeidsliv og privatisering. Her er det fort et spørsmål mer om fokus siden de stort sett er enige. SV kom noe dårlig ut av regjeringssamarbeidet sist da de virket noe for kompromissvennlige før mange, mens Rødt fremstår som tydeligere og mer kravstore som støtteparti etter gode resultater ved siste kommunevalg Ja til norske sjøfolk Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører

Aktuelt : Stortingsvalget 2009 : Partiprogrammer 2009-2013

 1. Stem Rødt LOKALPROGRAM 2011-2015 NESODDEN RØDT med folk - mot makta STEM PÅ • en støttespiller for deg og dine interesseorganisasjoner i kommunestyret • et parti som tar fellesskapsløsninger på alvor, ikke bare snakker om dem • et parti som tør å tale makta midt imo
 2. Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram: Barnehage, skole, SFO, høyere utdanning, helsetilbud til lærlinger og elever på videregående, norskopplæring, prevensjon, voldsalarm, dokumenter man ber innsyn i, ferger, kollektivtransport i store byer, kulturskole, leie av instrumenter og aviser og tidsskrifter på nett er blant det som skal være gratis
 3. Mandag klokken 09 presenterer Rødt sitt forslag til nytt partiprogram, men noe har allerede lekket ut. Partiet vil innføre en helt spesiell avgift - en luksusavgift for dem som flyr mye og de.
 4. Her finner du alle saker som omhandler rødt. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 5. 3 Forord Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2015 en egen programkomite for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2017-2021. Komiteen besto av Terje Breivik (leder), Guri Melby (nest

Video: Rødt - Wikipedi

Politikk, Rødt Moxnes tapte thriller: Rødt beholder

Rødt vil skjerpe skattene - foreslår egen dynastiskat

Til valg på nytt partiprogram. FrPs landsmøte har vedtatt partiets nye prinsipp- og handlingsprogram. Felles for endringene er en enklere og tryggere hverdag for folk flest. Lik og del. Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedI Rødt Halden vil • gi fremmedspråklige barn gratis kjernetid i barnehage • styrke leksehjelpen i 1 - 4 klasse • styrke SFO - tilbudet • vil øke antall plasser i kulturskolen og redusere prisene på tilbudet • anlegge et aktivitetssenter for ungdom. Title: Program Rødt Halde

Rødt Fredrikstad - roedt

 1. Førsteutkast til nytt partiprogram lansert. Nå ber programkomiteen om dine innspill til ny politikk for De Grønne. Hermstad: - Koronakur må også bli en klimakur. De Grønnes digitale landsmøte vedtok lørdag en omfattende koronaresolusjon med 19 punkter
 2. R Rødt. 2,4 + 1,3 1.3 prosentpoeng opp fra 2013. 70 522 70522 stemmer. Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 4,8 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013
 3. Rødt drømmer om et annet samfunn enn dagens Norge. Det ser ut som at Rødt ikke setter pris på at vi lever i verdens beste land å bo i. De ønsker å skrote dagens samfunn og erstatte det med noe helt annet. Eller som de skriver selv: «Rødt avviser alle ideer om at arbeiderne kan frigjøres ovenfra av en sosialistisk elite
 4. Her er sentralstyrets forslag til nytt partiprogram 2017-2021. Du kan finne hele programmet i en PDF-fil her. Her kan du følge Arbeiderpartiets presentasjon direkte på Facebook
 5. Dette er partiene som stiller til valg, med lenke til partiprogrammene: Arbeiderpartiet By- og bygdelista Fremskrittspartiet Høyre Kristelig folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre Her kan du se kandidatene på alle listen

roedt.no - Rødt - Fordi fellesskap fungere

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er et parti som jobber for å avskaffe bompenger som finansieringsmetode. Infrastruktur er et felles samfunngode og det er derfor et statlig ansvar å finansiere dette PARTIPROGRAM 2017-2021. Alle skal med. 2. Våre verdier og vår tid Arbeid er derfor dette partiprogrammets røde tråd. Den største forskjellen i velstand og velferd går mellom de som har og de som ikke har arbeid. Derfor er også trygghet for å få arbeid og trygghet når man er i arbeid, det

Nytt partiprogram: Slik vil Rødt bli kvitt kommersiell

Partiprogram 2019-2023. Politikken Å ha en visjon om framtida er hensiktsmessig for et politisk parti. Skien Arbeiderparti har tenkt tolv år frem i tid for å vise vår fremtidsvisjon. I neste kommunevalgperiode kan vi gjennom 4. Her finner du kontaktinfo til alle våre fylkes- og lokallag Norge rundt Rødt ønsker rett til assistert befruktning, men vil forby surrogati. Forslaget til partiprogram skal behandles når Rødt møtes på landsmøte denne helgen. I sitt partiprogram legger partiet ingen av de kjente ideologiene til grunn. Etter at Arbeidernes Kommunistparti ( AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ne dannet de samme

Rødt Steigen, Steigen. 531 liker dette. Rødt Steigen: For folk, miljø, solidaritet. Partiet tar et klart standpunkt mot oljeboring i nord. Vi er et klart.. Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er: Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. Det er bl.a.: Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikarmidler samt en pott til fordeling etter rådmannens vurdering av hvor presset er størst Rødt ønsket å få opp prinsippene til debatt i kommunestyret og fremmet derfor følgende: Det planlegges ikke større barneskoler enn 3-parallell. Det planlegges ikke ungdomsskoler med plass til mer enn 500 elever. Bare Krf og Rødt stemte for dette. Både SV og Venstre har antydet lignende synspunkter, men valgte likevel [ Partiprogram for Nordre Follo SV SV er et sosialistisk, feministisk og grønt parti som kjemper for sosial utjevning med små forskjeller mellom folk, likestilling mellom kjønnene og der vi tar vare på naturen og klima. Vi er overbevist om at et levende demokrati sikres ved at folk får bestemme over egen hverdag og der avgjørelser bli Publisert: 06.05.2013. For et par uker siden gikk Rødt til det skritt Det faktum at LO i Rødts partiprogram er nevnt som en del av det borgerskapet som skal avvæpnes i den revolusjonære prosess legger heller ingen demper på stemningen. Dette skal,.

Rødt, Bjørnar Moxnes Rødts program er en revolusjon for

Arbeidsprogram S

Rødt mot vindmøller Rødt sier nei til vindmøller på land Rødt vil ha stans i all bygging av vindkraftparker med mer enn to vindmøller på land Partiprogram Rødt Modum. Nettsted for lokallaget Rødt Modum • stiftet 2019 Oppslagstavle. Møter Styret Media Program Lokallaget Rødt Modum ble stiftet tidligere i år, og stilte til valg i Modum for første gang. Vi manglet bare 14 stemmer for å bli representert. Men i tråd med partiets hovedprogram,.

De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Foran stortingsvalget 2017 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Helsepartiet. Rødt ønsker å øke skattene kraftig for å finansiere milliardreformer, men vet ikke hvor. Rødt fast i utkastet til partiprogram foran helgens landsmøte. Dette har ingen ting med rødt sitt partiprogram å gjøre, men heller å prøve å knytte Støre og AP til disse ekstremistene Internoppgjør i Høyre og Venstre: - Vi må skjerpe oss og slå tilbake mot Rødt Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Venstres Grunde Almeland mener Rødt har fått herje i debatten om barnehager. Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av.

Bjørnar Moxnes - Wikipedi

3. Nr. 1 2013. RØDT. Norge. RUNDT. Trenger brede. allianser av forholdene både i den vestlige verden og verden som helhet, sier Strøm. Hun mener en slik bevissthet, eller mangel på den. Det er mye snakk om farger for tiden, og de mest populære fargene synes å være blått, grønt og rødt.Dette har selvsagt sammenheng med det forestående stortingsvalget. Etter hvert som de politiske partiene startet sine respektive valgkamper, har nyhetsbildet i landsdekkende medier vært stappendes fulle med meninger om farger og hva som er best elle

Rødt + SV. I morgen arrangerer Manifest et debattmøte der overskriften lyder: «SV og Rødt - sterkere sammen?». Jeg vil si det sånn - dette var jammen på tide! Jeg er ikke sentral verken i Rødt, SV eller i Manifest, men - uten å ta munnen for full - må det være tillatt å si at jeg har vært sentral i arbeidet med å initiere dette historiske møtet Hva er rødt kjøtt? Rødt kjøtt er kjøtt fra domestiserte dyr som svin, storfe, geit og sau. Det er jern og nitrosaminer som gjør at kjøttet blir kreftfremkallende. Les mer hva Kreftforeningen og WCRF sier om nitrosaminer og jern i kjøttet. Hvorfor øker rødt kjøtt kreftrisiko? Kreftforeningen om hvorfor rødt kjøtt øker risiko for kreft

Politiske partier - stortinget

Arkiv - partiprogram Høyr

Klima og miljø. Naturmangfoldet og livsgrunnlaget må sikres for kommende generasjoner slik at vi overlater naturen og miljøet til våre barn i minst like god stand som vi overtok det fra våre forfedre Partiprogram og andre dokumenter Les vårt program her! PDF partiprogram fredrikstad arbeiderparti.pdf 10,7 MB. Vi er klare for å vinne valget i Fredrikstad Fredrikstad Arbeiderpartis visjon er et samfunn med. Jeg stemmer Rødt, og vil gjerne ha en debatt om noe jeg er veldig forundret over, nemlig den massive misforståelsen av hva partiet egentlig står for. Nå som vi har fått en blå regjering, mener jeg det er viktigere enn noen gang at folk forstår hvilke verdier venstresiden har. Folk roper kommunism.. parti stemmer mandater endring i mandater fra 2013 stemmer (%) prognose (%) endring fra 2013 endring fra; 2015; Arbeiderpartiet: 800 949: 49: / 169 -6: 0 %: 0

Rødt skal behandle et nytt prinsipprogram på landsmøtet 8.-10. mai. Overraskende nok står partiet fast ved at det ønsker revolusjon og et kommunistisk samfunn. Det er neppe alle velgerne som strømmer til partiet klar over. Oddvar Nygård har sett på forslagene som programkomiteen legger frem I 2011 hadde den rød-grønne regjeringen sittet i over en valgperiode med makten. Slitasjen utnyttet Høyre bedre enn de øvrige «opposisjonspartier». Med en stadig mer smilende og sympatisk Erna Solberg som partileder påpekte hun opplagte svakheter i regjeringens politikk og var ellers utydelig om egne alternativ Drillo fikk nylig tilsendt Rød Valgallianses partiprogram. Partiprogram Hjemmeside (Fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS ( NSD)). RV - Rød Valgallianse Om RV , historie mm. I boken Livet bak murene utgitt av Rød Valgallianse , forløperen til dagens. Sammen med medlemmer av det avviklende Rød Valgallianse og Key competence in travel . Here at Supersaver we have a solid interest in travel and the travel industry. If you need help with your booking, or have any other queries, you will receive the best possible help from our IATA certified customer service team

 • Hersketeknikker på arbeidsplassen.
 • Hvor høy er svolværgeita.
 • Bortfester definisjon.
 • Hva skjedde med salomos tempel.
 • Fotobok baby.
 • Nycoplus d vitamin dråper.
 • Populære serier på netflix.
 • Kjølberg optikk lillestrøm.
 • Gina tricot molly størrelse.
 • Ansiktsmaling for barn.
 • Magnus bein youtube.
 • Tv jahn wolfsburg basketball.
 • Szon gyászhírek.
 • Aushilfe hildesheim.
 • Kliande utslag på benen.
 • Scientology mitgliederzahl.
 • Flank steak tilberedning.
 • Rulettbord.
 • Matjord pris østfold.
 • Stadtplan peine innenstadt.
 • Politi rådgivning.
 • Roter fleck auf der haut wird immer größer.
 • Oddstips ol.
 • Caroline berg eriksen kontor.
 • Cayenne fransk guyana.
 • Brukte sandstrøere.
 • Skriverproblemer windows 10.
 • Deutsche nationalmannschaft 2018.
 • The red book.
 • Flash memory size.
 • Electric transformer.
 • Excel snu fortegn.
 • Aquarell haltern sauna.
 • Hm rabattkode fri frakt.
 • Salat til gryterett.
 • Surface tension water.
 • Falske negler vita.
 • Buss narvik tromsø.
 • Parkhotel dresden ü40.
 • Samantha skogrand radio 1.
 • Hvordan finne ut om tlf er avlyttet.