Home

Anleggsteknikk ntnu

Læringsutbytte. Kunnskap: Gi studentene teoretiske og praktiske dybdekunnskaper på et avgrenset felt innenfor anleggsteknikk og produksjonsledelse, f.eks. planlegging og bygging av bergrom, undersjøiske tunneler, ventilasjon av tunneler, produksjonsledelse, produktivitet Læringsutbytte. Kunnskap Kandidaten skal få en generell forståelse av bygg og anleggsbransjen, prosesser og organisasjonsstruktur. Kandidaten skal ha kunnskap til jord og bergegenskaper, fjellboring og sprengning over og underjord, informert om sprengstoffer, pallsprengning, grøftsprengning, tunneldrift både konvensjonell og mekanisk, rystelse problematikken og løsninger, anleggsmaskiner. Kandidaten har innsikt i bruk av faglige kilder, faglige metoder, samt standarder for planlegging, prosjektering, forvaltning, drift og vedlikehold innenfor anleggsteknikk. Kandidaten har innsikt i betydningen av i forhold til god praksis og anleggets livsløpsperspektiv Læringsutbytte. Kunnskaper: Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen et fagområde. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder Hovedprofilen anleggsteknikk gir deg kunnskap om metoder og løsninger for anleggsarbeider i fjell og jord, som for eksempel planlegging og bygging av undergrunns- og fjellanlegg, samt løsmassekonstruksjoner som kraftverksdammer og veier. Foto: Geir Mogen/NTNU

Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk (60 studiepoeng) vil gjøre deg i stand til å øke din yrkesfaglige kompetanse og utvikle undervisningen i bygg- og anleggsteknikk, med fokus på byggteknikk. NTNU vil deretter starte opptaket,. NTNU Wiki. Spaces; Forums; Create ; Quick Search. Help. Online Help Keyboard Shortcuts Feed Builder What's new Available Gadgets About Confluence.

Video: Emne - Anleggsteknikk, videregående kurs - TBA4151 - NTNU

Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2. Et velfungerende samfunn er avhengig av en sikker infrastruktur når det gjelder veger, baner, flyplasser, kaianlegg og bygninger med tilhørende tekniske installasjoner Biblioteket tilbyr deg som ansatt eller student ved NTNU flere måter å finne standarder på, inkludert fullteksttilgang til aktive NS, NEK (IEC), ISO og et utvalg av NORSOK standarder. En standard.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Les mer om parkering på NTNU ved å følge denne lenka. Lerkendalsbygget har gateadresse Høgskoleringen 7. Det enkleste er å gå inn hovedinngangen merket 7A (på østsiden i første etasje). Marin byggteknikk og Prosjektledelse og anleggsteknikk På engelsk: Duty officers and help on campus Vakthold i arbeidstiden #. Trenger du assistanse, oppdager vannlekkasjer eller ønsker å bestille et hasteoppdrag innenfor arbeidstid på campus (08-15), kontakter du vaktmesteren i bygget ditt.. Kontaktinformasjon til din vaktmester finner du he

Anleggsteknikk (S) - 2. år Se læreplaner og timetall. Fjell- og bergverksfaget (B) - 3. år Se læreplaner og timetall. Yrkesbetegnelse etter 4 år: Fjell- og bergverksarbeider (Fagbrev) Bygg- og anleggsteknikk (S) - 1. år Se læreplaner og timetall Bygg- og anleggsteknikk Elektro og datateknologi Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Helse- og oppvekstfag Håndverk, design og produktutvikling Informasjonsteknologi og medieproduksjon Naturbruk Restaurant- og matfag Salg, service og reiseliv. Utdanninger innen bygg og anlegg består av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og noen samfunnsfag. Studentene lærer fysisk og teknisk planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg, og vedlikehold av gamle

Et praktisk undervisningsopplegg basert på tradisjonelt bygghåndverk for Vg-1 Bygg- og anleggsteknikk. Bror Ivar Salamonsen, Sverre Walter Tørriseng og Per Erik Stølda Fokuset til denne studien er matematikk i programfaget Tegning og bransjelære for det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk. Målet er å synliggjøre matematikk som ligger til grunn her, samt å få en bedre forståelse for hvordan matematikkunnskaper brukes i kombinasjon med kunnskaper knyttet til programfaget

Denne siden er sist oppdatert 15. juni 2020. Innholdet er levert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen Anleggsteknikk: Nordsamisk: Ráhkadusteknihkka: Engelsk: Construction: Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Tusen takk for hjelpen! Om nettstedet.

Matematikk i programfaget Tegning og bransjelære for utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk. Utvik, Lise Wærstad. Master thesi Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen

Kompetanseerklæring som professor i bygge- og anleggsteknikk, NTNU i 2001. Har arbeidet med en rekke nasjonale og internasjonale byggeprosjekter, og har 38 års arbeidserfaring innen bygge- og anleggsbransjen som rådgiver for byggherrer og entreprenører, som prosjekterende og som utførende dc.contributor.advisor: Roald Renmælmo: dc.contributor.author: Bror Ivar Salamonsen Sverre Walter Tørriseng Per Erik Støldal: dc.date.accessioned: 2019-09-05T14:01:29

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. dc.contributor.author: Hølås, Knut Bjørnar: dc.date.accessioned: 2018-01-04T13:41:21Z: dc.date.available: 2018-01-04T13:41:21Z: dc.date.issued: 2017: dc.identifier. Utveksling - finn studiested i utlandet. Du har ikke valgt verdensdel, land eller fagområde. Bruk søkeboksen øverst eller søk ved å velge studienivå, verdensdel, land og/eller fagområd NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet - ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger Med utgangspunkt fra mesterlære (Baltzersen, 2014) og instruksjonsfilm, blir det interessant å se hvordan elever og yrkesfaglærere på vg1 bygg og anleggsteknikk opplever læring og mestring gjennom instruksjonsfilmer. Den videregående skolen kan beskrives som et samfunn i miniatyr, og byr på et mangfold av mennesker, kulturer og aktiviteter

Planlegging av vannkraftutbygging - masterprogram - 2-årig

Emne - Anleggsteknikk - BYGT2315 - NTNU

 1. NTNU vil gjennomføre prøveforelesning i forbindelse med intervju. Arbeidsområder Den som blir tilsatt . vil få ansvar for undervisning, oppfølging i praksis og delta i FoU innen yrkesdidaktikk på bygg- og anleggsteknikk ; skal ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatt
 2. ×Arkivet vil bli stengt i dag kl. 15 - ca. kl. 17 pga. oppgradering av server for å få bedre kapasitet
 3. Karrieresenteret ved NTNU Gjøvik. Karrieresenter. Karrieresentrene gir gratis veiledning om yrkes- og utdanningsvalg, Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid
 4. TBA4935 - Anleggsteknikk, masteroppgave Faglig Innhold. Tema og faglig innhold avtales med den aktuelle faglærer. Læringsmål. Kunnskaper: Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen et fagområde
 5. istrasjonen, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring
 6. Avhandlingen har tittelen Fukttransport ved luftstrømning i isolerte bindingsverk-konstruksjoner. Den er utført ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk, NTNU, med professor Jan Vincent Thue som hovedveileder. Øyvind Økland ble utdannet sivilingeniør ved Sivilingeniørutdanningen i Narvik i 1993

Video: Emne - Anleggsteknikk - YFLB2002 - NTNU

Prosjektoppgave våren 1996, NTNU, Institutt for marin hydrodynamikk, 69 p. (in Norwegian). Løset, S. og G. Timco (1992): Laboratory Testing of a Flexible Boom for Ice Management Studieretning Jernbaneteknikk Teknologiske fag Veg og samferdsel Vegbygging Engelsk Estetiske fag Fagdidaktikk Fremmedspråk Naturfag Samfunnsfag Yrkesfag Samfunnsøkonomi Praktisk pedagogikk Psykologi Allmenn litteraturvitenskap Nordisk litteratur Flyplassbygging Jernbanebygging Samferdselsteknikk Statsvitenskap Helsevitenskap Sosialt arbeid Biofysikk Biofysikk og medisinsk teknologi Fysikk. Idrettsmerket Arvid Dalehaug Bygg og anleggsteknikk Arvid.Dalehaug@bygg.ntnu.no 94636 6. Innebandy Timo Brøyn Universitetsbiblioteket Timo.Broyn@ub.ntnu.no 95110 1. Mosjonspartier Kåre Aflekt Kuldete knikk Kaare.Aflekt@kkt.ntnu.no 93748 1. Orientering Halvor Flatberg Termisk energi & vannkraft Halvor.Flatberg@termo.unit.no 93733 2 Prosjektdeltakere: Veidekke Entreprenør AS, , Universitetet i Agder, NTNU Samfunnsforskning, NTNU Bygg og anleggsteknikk, NTNU Arkitekturinstituttet, Ulstein, Nymo, COWI. Prosjektperiode: 2013-2017. Leder for forskningsprosjektet: Hege Skårbekk Dammerud (hege.dammerud@veidekke.no). Her er link til sluttrapporten: INPRO sluttrapport. Prosjektets overordnede idé er at prosjekteringsprosessen.

Emne - Anleggsteknikk, masteroppgave - TBA4935 - NTNU

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2. Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 2 For NTNU er følgende studietilbud omfattet av tilsynet: Bachelor ingeniørfag Bygg - Gjøvik - campus/heltid og fleksibel deltid o Studieretninger: o Konstruksjonsteknikk o Anleggsteknikk o NTNU-Gjøvik tilbyr Y-vei og TRESS Bachelor ingeniørfag - Trondheim Studieretninger: Konstruksjonsteknik

Anleggsteknikk: Følgende tema vil bli omhandlet: Faggruppe for Geoteknikk, NTNU 2017. Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging. Kompendier: Tarald Rørvik, Geoteknikk 1, 2 og 3. Anleggsteknikk: Statens vegvesen, Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger OM OSS ET KOMPETENT FAGMILJØ H2 Byggeteknikk holder til i Bergen og tilbyr tjenester innen bygge- og anleggsteknisk prosjektering. Vi har sentralt godkjenning i tiltaksklasse 3 innenfor kjerneområdet prosjektering og kontroll av konstruksjonssikkerhet (bæresystemer). Vi har satt våre spor i bygg- og anleggsmarkedet på Vestlandet siden 2006, og har gjennomført over 1000 prosjekter. I. Andreas Rolland er utdannet sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk fra NTNU med fordypning innen prosjektledelse og har Bachelor innen militær Bygg- og Anleggsteknikk fra Krigsskolen. I Forsvaret har Andreas tjenestegjort i Ingeniørbataljonen siden 2015 og har erfaring innen anleggsdrift militært, inkludert etablering av skogsvei

ntnu Other titles Times New Roman Comic Sans MS Times Arial NTNU-mal Microsoft Word Document Studieretning Bygg og anlegg Slide 2 Bygg og anlegg (BA) Fagprofil Anleggsteknikk Fagprofil Bygnings- og materialteknikk Fagprofil Geoteknikk Slide 7 Fagprofil Marin byggteknikk Slide 9 Fagprofil Ledelse av BA-prosjekter MSc in Project Management Studieretning Bygg og anleg NTNU har i flere år tilbudt en treårig yrkeslærerutdanning. Utdanningsløpet er samlingsbasert og egner seg dermed for studenter fra hele landet. Tilbudet egner seg også godt for de som må kombinere jobb og studier. Studenter og søkere til studiet kan søke på et rekrutteringsstipend på 200.000 kr. v ia sin fylkeskommune Våren 2020 ble jeg uteksaminert fra NTNU, med en bachelorgrad innen bygg- og miljøteknikk, byggingeniør. Faglig fordypning innen anleggsteknikk og ingeniørgeologi. På NTNU jobber jeg frivillig med internasjonale studenter gjennom organisasjonen ESN (Erasmus Student Network) Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Det dekker hele utdanningsløpet og bidrar til økt kvalitet i norsk utdanning Konstruksjonsteknikk Master Bygg, NTNU Nei nei Konstruksjonsteknikk Master bygg, NTNU Nei ja 270 Br Harsjøen Entrepenørforretning Ingeniør/maskinfører Anleggsteknikk TØH, økonomifag Nei ja Anleggsteknikk Master, bygg og miljø, marinbyggeteknikknei nei 310 Betongmast entreprenør AS Formann Anleggsteknikk j

Instiutt for bygg og miljøteknikk - studier - NTNU

Studieretning bygg og anlegg - NTNU

 1. Studieretning Anleggsteknikk Geoteknikk (10) VA-teknikk for ingeniører (10) Vegplanlegging (10) Byggingeniørutdanningen ved NTNU i Gjøvik tilbyr to studieretninger: Studieretning konstruksjonsteknikk. Denne fører til graden Bachelor i ingeniørfag bygg, konstruksjonsteknikk Studieretning anleggsteknikk
 2. Rådgivning innen Ingeniørgeologi og Anleggsteknikk. Samordnande Geolog, prosjekt Forbifarten Stockhom (FS). Prosjektet består av 2 stk. parallelle hovedtunneler, bredde 17-31 m, Til sammen ca. 40 km under Stockholms stad og Melaren (3x2 kryssinger under sjö)
 3. Gyldig fra 1. mai 2019 til 30. september 2020 Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017
 4. Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for informasjon. Dersom utdanningen du vil ta har karakterkrav i matematikk, kan du få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkravet

Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk - NTNU

Her finner du en oversikt over Kurs i bygg- og anleggsteknikk i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komp 2017-d.d. NTNU Trondheim, Master i ledelse av teknologi (deltid) 2017-2019 NTNU Trondheim, sivilingeniør bygg og miljøteknikk med studieretning bygg og anlegg, og hovedprofil prosjektledelse 2015-2017 NTNU Trondheim, byggingeniør med fordypning anleggsteknikk 2014-2017 NTNU Trondheim, maskiningeniør med fordypning konstruksjon 2009-2011 Stavanger offshore tekniske skole, teknisk fagskole. Jeg har i tidligere kronikker 1-5 konsentrert meg om utførelsesentrepriser i anleggsbransjen med fokus på tvister. Hovedpoenget har bl.a. vært at søksmålene har manglet forankring i sentrale kontrakts bestemmelser og har gitt merkelige domsresultater. Alvorlige (mis-) forståelser av begrepene regulerbare mengder og prosjekteringskvalitet er stikkord, se Brannfakkel 1

Nedbøyning av bjelker - Lærerveiledning - YouTube

Anleggsteknikk - IBM - NTNU Wik

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Junior prosjektledere. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no Vi arbeider også med konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk og tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner Studiet gir deg en kombinert ingeniør- og lederutdanning med fordypning innen militær bygg- og anleggsteknikk eller militær geomatikk. Utdanningen har en varighet på tre og et halvt år og gir totalt 232,5 studiepoeng. I løpet av perioden får du en solid militær ingeniørutdanning (182,5stp) samt en militær lederutdanning som offiser. NTNU, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Gå til hovedinnhold. Vg1 Vg2 og Vg3 Vg1 Skoleår 2020-2021 2020-2021 Skoleår 2020-2021 Skoleår 2021-2022 Friskoler Skoleoversikt. NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. HR- og HMS-avdelingen. Avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og -forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten Hovedmålet med prosjektet FAST-Tunn - Future Advanced Steel Technology for Tunneling - er å utvikle mer effektive kutterhoder for tunnelboremaskiner (TBM) som brukes i harde fjellformasjoner. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program

Vg2 Anleggsteknikk utdanning

Fuzzy logikk i tidligfasevurderinger - Concept - NTNU . READ. Concept rapport nr 17 Kapittel for kapittel. Dette er et utdrag av rapport 17. Originalens omslag og kolofonside Utdannet som Sivilingeniør gjennom fordypningsemne i konstruksjonsteknikk, betongteknologi 1 og 2, stål- og aluminiumskontruksjoner, bygningsfysikk, betongkonstruksjoner 1, 2 og 3, Elementmetoden i styrkeanalyse. Masteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport med spesialisering i Prosjektledelse og anleggsteknikk (NTNU, Trondheim) Bygg- og anleggsteknikk Vg1, programfag. Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen bygg- og anleggsteknikk, og som har fellesfagene fra før. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev innen en rekke yrkesfag, som anleggsteknikk, byggteknikk, feierfaget, glassfaget, isolatørfaget og steinfaget Lars Erik Bøe Engen | Oslo-området, Norge | Prosjektleder i Betonmast | 480 forbindelser | Se hele profilen til Lars Erik Bøe på LinkedIn og knytt kontak

Standarder - Wiki - innsida

Jobbmuligheter - yrkesfaglærerutdanning

NTNU - Institutt for Bygg, anlegg og transpor

NTNU Trondheim - YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.877 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 339 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Er du lærer på bygg og anleggsteknikk? Nå er det mulig å ta lærerspesialistutdaninning i bygg og anleggsteknikk Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk) Credits: 7,5. Studienivå: Syklus 1. Undervisningssemester: 2021 Vår. Eksamenssemester: 2021 Vår. Om emnet. Emnet gjennomføres av NTNU i Gjøvik og emnebeskrivelse finnes. NTNU NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport driver forskning, undervisning og formidling innen fagområdene Bygg- og anleggsteknikk, Geoteknikk, Marin byggeteknikk og Veg, transport og geomatikk.Instituttet utdanner hvert år ca 100 sivilingeniører til BAE næringen. Instituttet samarbeider på en rekke områder tett med næringen Course content. Description of soils and rocks for engineering purposes, formation of deposits, minerals and rocks, quaternary geology, engineering geology

Videreutdanning for yrkesfaglærere - NTNU

Vakt og service på campus - Wiki - innsida

 1. Amund Bruland er tilknyttet Faggruppe for bygg- og anleggsteknikk. Dette er også ei faggruppe med mange EVU-kurs. Han forteller at hele faggruppa er svært fornøyd med NTNU Videre. - Dette har ingen logikk i seg. At tilbudet skal bli bedre ved å splitte det opp, har jeg null tro på
 2. Idrettsmerket Arvid Dalehaug Bygg og anleggsteknikk Arvid.Dalehaug@bygg.ntnu.no 94636 6. Innebandy Timo Br�yn Universitetsbiblioteket Timo.Broyn@ub.ntnu.no 95110 1. Mosjonspartier K�re Aflekt Kuldeteknikk Kaare.Aflekt@kkt.ntnu.no 93748 1. Orientering Halvor Flatberg Termisk energi & vannkraft Halvor.Flatberg@termo.unit.no 93733 2
 3. UNIT/NTNU har blitt mer et universitet de siste 20 årene. Nå kan NTNU fremstå som en seriøs matbutikk med bl.a. et geologisk institutt som vil ønske flere kunder velkommen, ikke bare for sin siv.ing. utdanning, men også for frie emner, cand.mag. og cand.scient. utdanning. Det er ikke bare renommeet til NTNU som vil lide uten geologi
 4. Antall stillinger: 20 Stillingsfunksjon: Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk Hver sommer har en gjeng dyktige og lærevillige ingeniørstudenter jobb i våre selskaper og for sommeren 2021 søker. Les mer >> [Stillingsannonse] Must, multiconsult for studente
 5. Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin

Bygg- og anleggsteknikk - Udi

Bygg- og anleggsteknikk Elektro og datateknologi Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Helse- og oppvekstfag Håndverk, design og produktutvikling Informasjonsteknologi og medieproduksjon Naturbruk Restaurant- og matfag Salg, service og reiseliv Teknologi- og industrifa Studiet gir deg en kombinert ingeniør- og lederutdanning med fordypning innen militær bygg- og anleggsteknikk eller militær geomatikk. Utdanningen har en varighet på tre og et halvt år, og i løpet av perioden får du en solid militær ingeniørutdanning samt en militær lederutdanning som offiser Geoteknikk, Anleggsteknikk og Organisering: Kurset ledes av Rolf Sandven, Multiconsult AS, som har vært professor i geoteknikk ved NTNU i 20 år. I tillegg deltar flere rådgivere i undervisningen, med lang erfaring og betydelig spisskompetanse inne

Bygg- og anleggsteknikk Videregående opplæring - vilbli

Opplæringskontoret NTNU, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbod. Frå og med skoleåret 2020-2021 blir det innført nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i den vidaregåande opplæringa betyr også at du for eksempel ikke kan velge Anleggsteknikk FDE som fordypningsemne og samtidig Anleggsteknikk VK som kompletterende emne. Hvis du prøver det så vil du få full vekttallsreduksjon for Anleggsteknikk VK. De identiske emnene ved BAT er listet opp på nedenfor Arild.Gustavsen@bygg.ntnu.no: Kontor/Office: Lerkendalsbygget 1-355 : Adresse/Address: Institutt for bygg- og anleggsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Høgskoleringen 7 7491 Trondhei Utveksling - finn studiested i utlandet. Not what you were looking for? Report errors and send suggestions for improvements to: NTNU Hjel

Bygg og anlegg utdanning

 1. NTNU tilbyr mye videreutdanning for yrkesfaglærere Bygg- og anleggsteknikk 8 808 21 % 1 114 25 % Design og håndverk 1 786 4 % 164 4 % Elektrofag 7 798 19 % 761 17 % Helse- og oppvekstfag 7 165 17 % 903 20 % Medier og kommunikasjon (gammel ordning) 154 0 % 17 0 % Naturbruk 1 173 3 % 155 3
 2. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Vi søker dyktige renholdere (100063). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faggruppe: Faggruppenavn Postadresse Høgskoleringen 7A 7491 Trondheim Telefon 73 59 46 40 Telefax 73 59 70 21 FORDYPNINGSPROSJEKTOPPGAVE HØSTEN 2007 for Stud techn. Linn Verde Tho
 4. FORSIDE Bygg- og anleggsteknikk Mer støtte på yrkesfag enn studiespesialiserende Professor Per Frostad og førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn på institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU har undersøkt hvordan elever opplever overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole og forteller at elevene får et løft i møte med yrkesfagene
 5. Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk 11.-13. trinn. Studietilbud Sist endret: 23.01.2020 Last ned som PDF Skriv ut. Alle studietilbud fra: NTNU (33) Alle studiesteder med: Bygg og anlegg (2) Tilbake til studietilbud. Studiepoeng: 60 Antall samlinger høst og vår: se.
 6. Høsten 2018 startet to lærerspesialistutdanninger for yrkesfag: i bygg- og anleggsteknikk (BA), som tilbys ved NTNU, og i helse- og oppvekstfag (HO), som tilbys ved OsloMet. Lærerspesialistutdanningene er praksisnære og forskningsbaserte, og gir studentene kompetanse i å utvikle og tilrettelegge undervisning
 7. Er du lærer på bygg og anleggsteknikk? Nå er det mulig å ta lærerspesialistutdaninning i bygg og anleggsteknikk. Les mer

NTNU Open: Et praktisk undervisningsopplegg basert på

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu Høgskoleringen 1. 7034 TRONDHEIM. Org.nr 974767880. Opplæringskontor. E-post. Hjemmeside. Endre utvalg. Enhet. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu Geografisk Vis. Perioder Trinn Enkel visning. Utveksling - finn studiested i utlandet. åpne instabart-meny Go to startpag Se hva snittet for studiene ved NTNU er, og hva de kan bli neste år Ingeniøroffiseren vil gi mulighet for kontinuerlig lederutvikling gjennom hele utdanningsløpet, også i de periodene det gjennomføres emner ved NTNU i Gjøvik. Emnet Ingeniøroffiseren er sterkt knyttet opp til offisersprofesjonen, herunder;. Ansvar: kadettene påtar seg ansvaret og forpliktelsene som hviler på en offiser. Identitet: kadettene ser seg selv som militære profesjonsutøvere. Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag er en ingeniørutdanning med spesialisering innen militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg) eller militær geomatikk (MilGeo). Studiet gir totalt 230 studiepoeng (MilAnlegg) / 232,5 studiepoeng (MilGeo)

Organisasjonsplan Institutt for geologi og 2006-01-05آ

NTNU Open: Matematikk i programfaget Tegning og

Anleggsteknikk Bygnings- og materialteknikk Geoteknikk Marin byggteknikk Ledelse av BA-prosjekter Studieretning Veg, transport, areal og geomatikk - Eirin Ryeng NTNU Other titles: Arial Times New Roman Times tom_liggende Fagvalgsorientering - Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for bygg,. NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi universitet Møtereferat Til stede: anleggsteknikk, og andre evt. fagmiljøer. Det får ansvar på tvers av anvendelsesområdene i fakultetet, for å bidra med undervisning o TMA4210 prosjekt 27 våren 2005 Analyse av usikkerhet i kostnad i forbindelse med prosjektgjennomføring Bakgrunn: Ved Institutt for bygg og anleggsteknikk, arbeider man med analyser av usikkerhet i kostnad (og tid) i forbindelse med prosjektgjennomføring.. Fremgangsmåten som benyttes er at man deler et prosjekt inn i uavhengige delelementer (aktiviteter eller kostnadsposter), og hver av. Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningsløp som omfatter Vg1 bygg og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk og Vg3 innenfor valgt utdanning. I tillegg gir det fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram tilsvarende spesiell studiekompetanse

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ingrid har gått profesjonsstudiet i arkitektur ved NTNU. Etter å ha hatt sommerjobb hos oss gjennom hele studiet, begynte hun fast her i 2019 og jobber i dag med både tegning, prosjektering og byggesak. epost: iwr@jonark.no tlf: 918 63 22 NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi universitet Møteprotokoll professor II i bygg- og anleggsteknikk (organisering og styring av byggeprosjekter) for en ny 5-års periode. Stillingen dekkes innenfor instituttets rammebevilgning NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i medisin (øyesykdommer). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Anleggsteknikk - Udi

NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen

Ledelsen | WSP Norge

Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU • 6 faggrupper - Bygnings- og materialteknikk - Geomatikk - Geoteknikk - Marin byggteknikk - Prosjektledelse og anleggsteknikk - Veg og samferdsel • 50 fast ansatte medarbeidere, og ca. 35 PhD-stipendiater og midlertidig vitenskapelig ansatte Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg, med spesialfelt innen byggeteknikk og tverrfaglig kompetanse. Vi søker oppdrag med faglige og tverrfaglige utfordringer NTNU. Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag Gamle eksamensoppgaver fra tidligere semestre.. Fra 1.1.2017 er Høgskolen i Bergen en del av Høgskulen på Vestlandet Fordeling av karakterer. Vi kan ta en nærmere titt på karakterfordeling for alle større fag på NTNU (alle campus). Karakterene er delt opp i øvre og nedre halvdel for å få frem nyansene i fordelingen (D er da 1.5 til 2.5, D- er 1.5 til 2.0 og D+ er 2.0 til 2.5)

 • Sony a6300 4k.
 • Steam market m4a4.
 • Maling norge.
 • Aeneas zusammenfassung.
 • Waluigi kostüm kinder.
 • Operaen i kristiansund 2018.
 • Sommerdekk strømstad.
 • Sensio xsetup.
 • Tvungen psykisk helsevern.
 • Minecraft village trader.
 • Kystvaktsentralen.
 • Laserbehandling arr erfaring.
 • Tele2 iphone 6 refurbished.
 • British american tobacco snus.
 • Tone damli vero moda rød kjole.
 • Jerry lewis.
 • Kino saarbrücken ostwind.
 • Apexklinikken sandvika.
 • Homeland season 7.
 • Fairtrade sjokolade.
 • Smerter i albuen behandling.
 • Blake heron todesursache.
 • Radwege kleiner odenwald.
 • Gullkorn fra skademeldinger.
 • Pandabär gefährlich.
 • Dressurkurs hund bergen.
 • Norske rednecks reprise.
 • Hva menes når vi sammenlikner en elektrisk krets med et transportbånd.
 • Delmenhorst nachrichten.
 • Utvendig spiraltrapp.
 • Fifa awards 2017 live stream.
 • You tube joni mitchell.
 • Keppler surf shop gmbh mannheim.
 • Få kviser til å gro.
 • Sommer sitat.
 • Runner imdb.
 • Hva er overkurs aksjer.
 • Geox amphibiox.
 • Hvor tjukk må isen være for å kjøre bil.
 • Grüner schimmel auf holz.
 • Poco rückgabe geschäft.