Home

Nvdb leveranse

Krav til leveranse av vegnettsdata er beskrevet i «Mal for leveranse til vegnett». For Nye veier gjelder foreløpig egne avtaler for dataleveranse til NVDB, og for Statens vegvesen (Utbygging/vedlikehold) vil det bli gjort et eget internt vedtak om leveranse i henhold til kravene i dokumentene beskrevet på denne siden For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med nvdb@vegvesen.no. For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123. Det finnes noe skjerma data i NVDB. Det kreves spesifikke rettigheter for å få tilgang til denne informasjonen Det finnes også nasjonale veg- og transportdata som ikke er lagret i NVDB, f.eks. trafikktelledata, vegmeldingsdata, reisetidsdata, vær - og føredata m.m. Krav til leveranse av slike data er ikke omhandlet i dette dokumentet. 2 Om Nasjonal vegdatabank (NVDB) NVDB er en database som inneholder et komplett digitalt vegnett og tilhørende fagdata Beskrive krav til dokumentasjon og leveranse av data som skal rapporteras til FKB-kart og NVDB Informere entreprenør vedrørande bestilling Kontrollere og godkjenne digitale leveransar frå entreprenør Oppdatere kart og NVDB Leveransar til kart og NVDB 08.02.201 SOSI FKB- og NVDB-leveranse. Her kan du se et lynkurs-webinar med Caroline Otterstad om SOSI FKB og NVDB leveranse i Gemini Terreng

Finner du ikke svar, ta kontakt med NVDB igjennom kontaktskjemaet. Skrevet i Datafangst, FME, GIS, Nasjonal vegdatabank, NVDB api, Ofte stilte spørsmål, vegkart NVDB API Les 2020-17.. Publisert 3. november 2020 av Torbjørn Gjendem. 02.11.2020. Ny versjon av NVDB API Les er ute Powel er et internasjonalt softwareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør Her kan du se et lynkurs-webinar med Caroline Otterstad om SOSI FKB og NVDB leveranse i Gemini Terreng FIKSA! Denne feilen er nå retta august 2020. Vi har hadde en feil i NVDB api som gir kjipe konsekvenser for Vegkart, Sinus Infra og Datafangst - og ikke minst registrering av nye data til NVDB. Denne feilen må vi dessverre leve med gjennom sommeren. Visse typer søk viser data plassert på senterlinja selv om de egentlig har en fysisk plassering i terreng På nettstedet Vegdata.no vil vi fortelle om hvordan du kan finne frem i jungelen rundt NVDB, og fortelle om status på de verktøyene og produktene NVDB-miljøet tilgjengeliggjør rundt NVDB. Søk. Kategorier. Datafangst (13) Endringslogg (2) FME (3) GIS (25) Nasjonal vegdatabank (74) NVDB api (72

Der det ikke finnes NVDB-data fra før, f.eks et veganlegg med ny geometri, kan du gå videre til trinn 2. Når eksisterende objekt erstattes av nye, må gamle objekt . fjernes (lukkes) fra NVDB. Ved overgang nyanlegg til eksisterende data, må objektene i NVDB . tilpasses. ny situasjon der de overlapper Se Sveriges vägar på karta Här ser du Sveriges bil-, cykel- och gångvägar där uppgifter finns lagrade i NVDB. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan Leverera data till NVDB Här skickar du in underlag till förändringar i NVDB. Du måste vara leverantör till NVDB genom avtal och ha egen inloggnin

Dataleveranse til NVDB Statens vegvese

Nvdb Kart

Nasjonal vegdatabank (NVDB) Statens vegvese

Nasjonal vegdatabank (NVDB

SINUS infra leverer kvalitetssikrede data direkte til NVDB, eller andre infrastrukturdatabaser som f.eks. TNE (Transport Network Engine), uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, og håndterer alle typer GNSS'er (Global Navigation Satellite System) slik at den tilfredsstiller bla Datadokumentasjon til NVDB, FKB, SVV. Bilde / video dokumentasjon med drone før / under og etter anlegg / byggeaktivitet. Leveranse av data til kommunal VA dokumentasjon Hjelp til entreprenøren. Prosjektoppfølging via ProAdm fra start til slutt i prosjektet. Maskinstyringsdata / modelle

Innlesing i NVDB Bruk av datamodellen BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund SOSI-modellregister UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB .GML API FME Datakatalogen GML-fil konverteres til NVDB-APIet sin struktur, og skrives til NVDB Fortsatt basert på samme datamodell 15. XML for NVDB Skrive-API BA-Nettverket 30.3.2016 Knut Jetlund 16 Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med standardisering, og hvordan du kan være med å påvirke arbeidet Fra NVDB til INSPIRE- strukturerte data Produksjonslinje - INSPIRE Transport Network NVDB samt andre kilder (FKB m.m.) Sammenstiller data, transformasjon Geodatabase i h.h.t. Fra Pilot til leveranse i 2014 Pilotleveransen viser at produksjonslinjen fungere

Leveranse til NVDB Vi antar at dette arbeidet vil starte opp tidlig høst 2019, og at arbeidet raskt vil resultere i 4 ferdige SOSI produktspesifikasjoner for vegkropp, da med GML som format. GML er det nye SOSI-formatet, som er rikt nok til å håndtere flere samtidige geometrityper inkl. solid-geometri og relasjoner mellom objekter Leveranse til NVDB og FKB. Som bygget. Skanning og innmåling av ferdigstilt anlegg. Leveranse til kabelaktører, kommuner ol. Vi tilbyr tjenester både til utførende entreprenører og byggherrer. Ta kontakt med Vegard Bruer dersom du har spørsmål om våre konsulenttjenester En «som-bygget»-leveranse består ofte av flere deler som for eksempel FKB/NVDB (Felles kartdatabase og Nasjonal vegdatabank), oppdatering av modeller og- /eller annen type koding. Dette avhenger av hva byggherren har bestilt i anbudsgrunnlaget

SOSI FKB- og NVDB-leveranse Powel

Full av godbiter fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) - tips om

 1. Statens Vegvesen - Fagansvarlig NVDVB. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Dato: 20. oktober 2016 Tid: Ca. 08.30 - 16.00 Sted: Oslo, Bjørvika konferansesenter, Auditoriet. Bjørvika konferansesenter ligger i Avinor-bygget med hovedinngang fra Dronning Eufemiasgate. Gå-avstand fra Oslo S/Jernbanetorget. Hovedtema: Bru og Brukonstruksjoner Pris: 1550,- kr + mva. for medlemmer, kommuner og samarbeidsparter 1900,- kr tillegg for andre ikke-medlemmer i BA-Nettverket.
 3. Anskaffelse av ny Registreringsklient til NVDB. Registrert Dato: Mandag 13. Januar 2020. Viken fylkeskommune skal anskaffe ny Registreringsklient til Nasjonal Vegdatabank til landets fylkeskommuner. Oppdragsgiver skal inngå rammeavtale med en leverandør for levering og implementering av nytt system for registrering til Nasjonal Vegdatabank.
 4. Arbeidet består av NVDB leveranse til Statens vegvesen. Syrinveien mar. 2017 - mar. 2017. Forprosjektering av VA-anlegg for Syrinveien. Arbeidet inkluderer prosjektering av VA-anlegg og fordrøyningsbasseng, samt utarbeidelse av tekniske planer til kommunen. Oppdragsgiver: T. Haga Maskin AS
 5. bygget, leveranse til FKB og leveranse til NVDB. Prosjektleder Inger Hokstad (BA-nettverket). Deltakere fra blant annet Vegvesenet, Nye Veier, Kartverket, Trimble, Focus Software, Leica, Norkart og Arkitektum. Oppstartsmøte fredag 13. september

NVDB skal også legges til grunn for Vägverkets generelle Vegdatabank. Dette vil øke bruksområdet ytterligere. 4.5 Verktøy og løsninger NVDB bygger på prinsippet om registrering ved kilden (hos vegholder, myndighet etc.). Hovedprinsippet er at kilden skal være ansvarlig for å levere data til NVDB, både initielt og Vegmodell til SOSI/NVDB I dagens versjon av Novapoint ligger det allerede til grunn en konverteringsregel for eksport til SOSI der endel I Novapoint Basis, gå til Leveranse > Eksport 2. Velg Oppgaver og Objekter du ønsker å ha med i eksporten. 3. Velg å bruke SOSI-format 4 FKB og NVDB Beslutningsgrunnlag Beslutningsgrunnlag. Grunnlag for optimalisering Utslippsøknader etc. Bestilling av materiell FDV og Som Bygget Konsept Alle tverrrfaglige volum modellert Produksjonsunderlag/godkjent leveranse FKB-data/ Norsk høydedata, NDH Supplerende landmåling Løsmassekart fra NGI ved behov Supplerende boringer ved beho

FKB er en samling datasett som alene eller sammen med andre data skal kunne benyttes til: 1. Forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater 2 Håndbok v770 Håndbok V770 Modellgrunnlag Statens vegvese . Håndbok V770 Modellgrunnlag. Håndbok V770 Modellgrunnlag beskriver hvordan 3D-modeller kan brukes i vegprosjekter, og stiller kvalitetskrav til grunnlagsdata, modeller og andre dokumentasjonstyper 11 Leveranse..... 81 11.1 Leveransemetode 1 (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Europa-, riks- og fylkesvegnettet ajourføres kontinuerlig i NVDB med basis i Staten #NVDB Utviklerkonferane 2016. Påmelding! ###10:00 Velkommen. Per Andersen, Leder NVDB og Geodataseksjonen, Vegdirektoratet ###10:30 Inviterte foredrag - historier fra brukere. Odd Øygarden, SafeControl (Lese-API + Skrive-API); Håvard Wahl Kongsgaard, Helsedirektoratet ###11:30 Luns Branndetektor avstand § 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. st 8,0 m hvis gruppene ikke er skilt med branncellebegrensende bygningsdeler

Dataene produseres på en effektiv GIS plattform og er dermed egnet for leveranse til FKB og NVDB. Terrengmodeller og prosjekteringsgrunnlag Muligheten for å profilere terreng og måle inn detaljer raskt med god nøyaktighet gjør Leica Pegasus:Backpack til et viktig verktøy for etablering av Scan Surveys sømløse tematiserte terrengmodeller Komplett leveranse med adressepunkt FKB-Vegnett NVDB-API Samme vegnettsgeometri - men litt forskjell på egenskaper. NVDB. Statens Vegvesen Kommunen Samferdsels-seksjonen Fylkeskartkontoret FKB-Vegnett Veggeometri Vegrestriksjoner Manus m/endringsflagg SOSI Europa-, Riks- og Fylkesveg Kommunal-, Privat- og Skogsbilveg - Geometr I tillegg til kvalitetssikringen ved innlegging av data kjøres det også en rekke kontroller og tilhørende oppretting i forbindelse med leveranse av produkter fra NVDB

Jobbnorge ID: 116147 I Region nord, vegavdeling Nordland er det ledig stilling som NVDB-ansvarlig. Kontorsted vil være Bodø eller Mosjøen. Nasjonal vegdatabank (NVDB) er Statens vegvesens database som inneholder alle objekter og installasjoner som vegen består av. Stillingen innebærer ansvar for vegavdelingens oppgaver knyttet til innsamling og innlegging i NVDB Sitter du med SOSI-leveranser av FKB- og NVDB-data? Sjekk ut webinaret om nettopp dette.

SOSI: FKB- og NVDB-leveranse - Online kurs Powel

Vei: Vi har god kunnskap og god erfaring med leveranse av FKB, NVDB-data på veianlegg. Tomtemåling. Vi har avtale med flere kommuner som bruker oss til tomtemåling. Vi får kopi av søknad, vedtak, samt adresse til berørte parter. Vi avholder kartforretning og leverer ferdig målebrev med måleprotoll og protokoll fra kartforretning Når man først har bestemt seg for å skanne papirarkivene, kan valg av metode og leverandør virke som en krevende oppgave. Enkelte kommuner kan se det som fristende å velge bort anbudsprosessen som ofte oppfattes som krevende, og heller skanne med egne ressurser eller anvende interkommunale aktører uten å gå ut på konkurrans Nordeca leverer løsninger som hjelper bedrifter med å få bedre innsikt, tilstedeværelse og forståelse over eget marked. Les mer om hvordan vi kan hjelp din bedrift her. alle data er oppdatert i NVDB når driftsavtalen avsluttes. Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Norge digitalt (ND) er mottakere av data. Figur 1 Ansvarsfordeling . ANSVAR OG ROLLER . Statens vegvesens ansvar Beskrive krav til dokumentasjon og leveranse av data som skal rapporteres til kart og NVDB

SOSI FKB- og NVDB-leveranse - YouTub

 1. Egenskapsdata til NVDB leveres på egnet format (for eksempel Excel), etter nærmere avtale. Alle data leveres i EUREF89 og NN1954 om ikke annet er avtalt. c) Det stilles ikke krav til hvilken målemetode som benyttes, men nøyaktigheten skal generelt være bedre enn 20 cm i grunnriss og høyde
 2. Trafikktallene er justert iht. siste prognose fra NVDB som betyr innebærer en liten, i praksis ubetydelig reduksjon på Rv 159 på ÅDT tallene på ca.1 - 2 %. Planendringene medfører at det må plasseres et støyskjermende gjerde nord og øst for et nytt lekeareal i nordøst. Gjerde plasseres på kote 159 m og blir da 1,5 m høyt
 3. Sjekke i konkurransegrunnlaget at registrering av data i NVDB er ivaretatt. Sjekke i konkurransegrunnlaget at leveranse av dokumentasjon er ivaretatt. Ihht gjeldende forskrifter og interne regler innenfor elektro/SRO. Testprosedyre: Prosessbeskrivelse for testing av nye tunneler før åpning, Sveis 2010/122299-7. 1 av
 4. Stair - NVDB definition: A set of steps connecting pedestrian areas. Skjerm NVDB: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse. Skal også hindre vind, innsyn, m.m. Screen - NVDB definition: Freestanding construction designed to protect against, for example, noise pollution, wind or unwanted views. Overvannsrenn

Nytt fra NVDB Vegdata

 1. FKB og NVDB. Dataleveranser basert på egne eller andres registreringer utføres ukentlig. Gjennom vår kunnskap om kontrakter, standarder og dataflyt kan vi sikre en leveranse som sparer entreprenør og byggherre for mange lange forhandlingsmøter i etterkant av byggeprosjekter
 2. Nasjonal statistikk for veg, årlig leveranse til SSB 17. Grunnlag for plan, prosjektering og utbygging. 18. Brukertilgang til alle landets kommuner 19. Brukertilgang til konsulentselskap NVDB • Bilen som sensor for høsting av data om veginfrastrukturen virker effektiv • Test på datafangst fra bil gjennomføres samme
 3. • NVDB • Forvaltningsløsning høyde Hovedfokus: En digital modell av virkeligheten • 3D? • Historikk? • Grunnkartet FKB vs temadata vs fagdatabaser • Objekter under bakken? • Sjørelaterte temaer ? Overordnede mål for FKB-kvalitetsarbeid. 1. Sikre homogenitet og kvalitet på det enkelte dataset
 4. As - built dokumentasjon, NVDB - og FKB Dokumentasjon til Statens Vegvesen. Plasseringskontroll. Masseberekning. Maskinstyring 3D modellar. 3D Visualisering. Terrengmodeller. Fjernstyring og leveranse av maskinstyringsuppor
 5. Elveg er et produkt fra NVDB som benyttes til ruteplanlegging, navigasjon og ved produksjon av kart. Produktet består av kommunevise SOSI-filer med vegnett og
 6. Statens vegvesen - frå region til divisjon Statsetatsmøte i Møre og Romsdal 11. april 2019 11.04.2019 Regionvegsjef Berit Brendskag Lie

Collector Pro er en viktig del av vår leveranse til disse kontraktene for dokumentasjon og avvik (R2, R5, R11, RUH etc.) i tillegg til arbeidsordre og timeregistrering. Les mer om CollectorPro på Zeekit.no NVDB og er integrert mot ELRAPP(DAU) og MIP. Zeekit kan tilpass NEK 700 inngår også stort sett alltid i kontraktsunderlaget for leveransen. Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning og forståelse av NEK 700 serien. Alle viktige punkter som kan påvirke kvalitet og kostnadene i en leveranse blir gjennomgått Endring som følge av feil i tidligere datasett leveranse: Erstattet_med_tilsvarende_objekt: Objektet som skulle benyttes iflg. prosjektering er erstattes med et tilsvarende objekt som har samme funksjon: Objekt_ikke_tilgjengelig: Objektet som skulle benyttes iflg. prosjektering var ikke tilgjengelig (kunne ikke leveres) Prosjekteringsfei NVDB - Geodataforvaltar Kontorstad - Kristiansund. Samferdselsavdelingen Veg Vesen håndbøker, 3D modeller, leveranse data til entreprenør, arbeidstegning, reguleringsplan, byggeplan. Samferdselsavdelingen.

Video: NVDB Vegdata.n

NVDB - dokumentasjon, leveranse av ferdigvegsdata «som utført», innmålte data (vegobjekter) levert i SOSI format iht. NVDB og FKB spesifikasjoner. «Objektliste» ettersendes . Vedlegg 4 . For gjennomføring av Avtalen gjelder følgende framdriftsplan Vi i Anko kan også bistå med leveranse av As-built og FDV dokumentasjon, samt FKB/NVDB innenfor bygg og anleggsbransjen. Der dette er et krav, må dette foreligge før et prosjekt kan ferdigstilles. Vi utfører mengdeberegninger og kontraktsoppfylling som 3.parts kontroller eller selvstendige oppdrag innen bygg og anleggsbransjen Krav om leveranse i et proprietært filformat er ikke tillatt i offentlige konkurranseutsatte prosjekter. I samferdselsprosjekter er det likevel fortsatt slik at DWG tillates som leveranse siden det er det eneste formatet som fungerer tilfredsstillende for tverrfaglig samordning av prosjektdata

Importformater: SOSI (NVDB - Nasjonal vegdatabank), KOF, TIT, NYL, LandXML (for maskinstyring), Ortofoto (georefererte flyfoto og kartbilder du kan drapere over en terrengmodell eller bare bruke som bakgrunnskart), sjøkartdata fra Olex systemet (automatisk generering av en terrengmodell basert på Olex, samt slette måledata som inneholder feil), samt lese inn data fra Kongsberg Maritime. Nasjonal transportplan 2022-2033 pressefrokost 21.september 2020 Transport- og Logistikkdagen 22. september 202 14:50-15:10 Fra måling til leveranse Hvordan dokumentere i henhold til standarder (SOSI, GML, NVDB) 15:10-15:30 Pause og utstilling 15:30-15:50 Mobil 3D Skanning og fotogrammetri Nyeste fra Trimble, MX9, MX7 og programvare 15:50-16:10 BIM modeller i felt Trimble Access i målebok IFC modeller fra Tekla og Novapoint til bruk i felt

NVDB på web

5. juni SOSI: FKB- og NVDB-leveranse 12. juni SOSI: FKB- og NVDB-leveranse: Tid: Kurset går fra 09.00 til ca 14.00. Pris: 2.500,- ekskl MVA pr. dag. Opprette tegninger og applikasjonslag; Importere data til kladdela Fra måling til leveranse (SOSI, GML, NVDB) 15:00-15:15 Pause/utstilling 15:15-15:45 A3 - Trimble Business Center Gjennomgang av muligheter og nyheter B3 -Spectra SP20 Håndholdt RTK GNSS Ny Android GNSS rover 15:45-16:15 A4 - Sync Manager og Trimble Connect Visning av trådløs dataflyt B4 -Beste nøyaktighet med Totalstasjo Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene vi får fra våre kunder

LandXML er et åpent, internasjonalt format utviklet for utveksling av anlegg, oppmåling, samferdsel- og infrastrukturdata, og særlig veg. Schema for landxml 1.2 (siste) inneholder ustrakte standarder for definisjon av veger, men ingen spesifikke objekttyper som kan brukes direkte for landskap. Det er mulig at enkelte elementer (som Surface og GradeSurface) kan brukes videre, men det er i. Kartverket har lagt inn 160 kommuner i sin database (NVDB), se kolonne 9. Dette er en økning på 48 kommuner (43 %) siden forrige registrering. Det er særlig Sogn og Fjordane som har registrert leveranse til kartverket (25 kommuner, se kolonne 6), men disse er ikke mottatt hos Kartverket på Hønefoss ̶Krav til leveranse av formater i modellbasert prosjektering ̶Statens vegvesen krever LandXML i sin håndbok V770 ̶Jernbaneverket krever DWG i sin «Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket» ̶Vi ser på muligheten for en felles håndbok med felles krav til leveranse ̶Databaser for vedlikehold ̶Statens vegvesen -NVDB Nasjonal koordinering mht leveranse av, og kvalitet på, trafikkdata vil være viktig for å sikre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i veiarbeidet, både på nasjonalt og regionalt nivå. Tekna mener også at det kan være en god idé å utføre en behovsanalyse i forhold til hvilken funksjonalitet Nasjonal Vegdatabank (NVDB) skal kunne dekke

Import av vegdata til NVDB - Geomatikk-ikt

Buskerud fylkeskommune på vegne av øvrige fylkeskommuner som ønsker det, har som intensjon å inngå rammeavtale med leverandør av GISLINE-programvare og må for å sikre smidig samhandling og videreføre pågående prosjekter som er startet opp i Statens vegvesen, sikre tilgang i en overgangsfase til tilsvarende portefølje som Statens vegvesen allerede har ervervet Solund Gulen Askvoll 2019 (Rambøll) - ferdig, minus leveranse av endelige ortofoto som er rett rundt hjørnet Aurland 2019 (Cowi) - Ferdig FKB-B og ortofoto, siste del av FKB-C blir levert til FKK i midten av juli Sogndal Årdal Luster 2019 (Rambøll) - forseinkingar i leveranse av FKB-data og ortofoto grunna korona E3 - Bjørvika og Akershusstranda - Leveranse til NVDB B4 - Geoteknisk vurdering i tidlig fase med Novapoint DCM F4 - Permanent lagring av geologi- og bergsikringsregistrering for vegtunneler i Quadri DC

(17 sider samt vedlegg) Ytre miljø plan Dataleveranse til kart og NVDB. Veiledning til krav om leveranse av data. Kontrollplan for entreprenør. Holmalia. Geologisk rapport for konkurransegr. Eidesvågen - geoteknisk rapport. Ren-blad 9003 og 9008. 17 sider. 11 sider. 9 sider. 19 sider. 1 sider. 6 sider Datadokumentasjon til NVDB, FKB, SVV. Bilde / video dokumentasjon med drone før / under og etter anlegg / byggeaktivitet. Leveranse av data til kommunal VA dokumentasjon K Hjelp til entreprenøren Maskinstyringsdata / modeller Voksenopplæring for bedret struktur og dataflyt hos entreprenørens egen stikker. Prosjektering av vei og. Ryen sykkelrute er en totalentreprise som HAB Construction startet med i sommer 2020. Asplan Viak utfører prosjektering og leverer 3D-modeller og stikningsdata. HAB, ProPoint og Asplan Viak jobber tett sammen gjennom hele prosjektet. ProPoint utfører arbeider med: leveranse av grunnlagsdata fra droneflyving og innmålig av opprinnelig terreng. samordning med Asplan Viak ifb. prosjektering.

D2.7 Leveranse av vegnettsdata til NVDB.pdf D2.8 Kommunalteknisk norm Jevnaker kommune.pdf D2.9 VA-norm Ringerike kommune.pdf E16 Eggemoen-Åsbygda - Over EOS-terskelverdi - 8407.pdf D2-3 - Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til FKB-kart og NVDB.pdf: 1065: E.docx: 51: E8 Automatisk variable skilt ved Hungeren kontrollstasjon_rev1208.gab: 347: E8 Automatisk variable skilt ved Hungeren kontrollstasjon_rev1208.xml: 197: Referat fra anbudsbefaring.pdf: 8

Mal for leveranse til vegnett - Statens vegvese

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet; beskrivelse: Beskrivelse av tiltak: CharacterString : 0..1: idriftDato: Dato for driftsetting av tilta fylkes-, riks- og europaveger vil Statens Vegvesen oppdatere NVDB/FKB-Vegnett direkte, samt at de forplikter seg til å sende endringsdata for FKB-Veg til kommunen. Objekter som er etablert gjennom et kontinuerlig ajourhold, vil også være nytting bakgrunnmateriale ved neste periodiske ajourhold. Geovekst forvaltningsavtal 5.1 NVDB - EN LEVENDE 1.0 17.04.08 Første versjon av dokumentet til Elveg-leveranse april 2008. Linda Therese Støeng 2.0 01.12.08 Endringsbeskrivelsen for SOSI 4.0 Tore Abelvik . Elveg 4 Vegnett og vegfagdata fra Nasjonal Vegdatabank Desember 2008 1. Innledning Dette. Total leveranse: Maks. 3.000 ord + vedlegg (maks. 5 sider i A4-format) Leveringsfrist: 31. mai 2020 Leveringsadresse: Prosjektleder ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no (merk emnefeltet med «Innovasjonskonkurranse») 2.2 Vurderingskriterier • Bidrar til Norefjell som et bærekraftig reisemå Powel Construction, Trondheim, Norway. 1,258 likes · 4 talking about this. Powel Construction er leverandører av avanserte verktøy innen bygg og anlegg, med et unikt kundefokus. Blant Powels kunder..

Total leveranse: Maks. 3.000 ord + vedlegg Leveringsfrist: 05. april 2020 Leveringsadresse: Prosjektleder ellen.anne.bye@krodsherad.kommune.no (merk emnefeltet med «Innovasjonskonkurranse») 2.2 Vurderingskriterier Bidrar til Norefjell som et bærekraftig reisemå Vis Roy Haares profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Roy har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Roys forbindelser og jobber i tilsvarende. Ved leveranse til forvaltningssystemer, f. eks i. kommuner, til NVDB eller Norge digitalt skal dokumentasjonen leveres i. kartprojeksjon Euref 89 UTM.Sør Norge UTM sone 32, NTM sone 5 til 13-66 -230 -339 -393 -393 -339 -230 -66 152 Disposisjon Del 1 -INSPIRE Nettverksmodell -Felles transportmodell Del 2 -Road Transport og Water transport -Konvertering fra NVDB Del Frode Edvardsen Ajourhold av FKB og NVDB fra vegprosjekter Fagdag FKB samferdsel Helge Dahl og Frode Edvardsen - SVV Region Sør 10.12.2015 Geodataseksjonen Region Sør 10.12.2015 Geodataseksjonen Region Sør Gro M. Gjervold Seksjonsleder Faggruppeleder Faggruppeleder Knut Dammen Frode Edvardsen Faggruppe - Dataflyt Vegnett NVDB Registrering av vegobjekter Dataflyt - Produksjon Små anlegg.

GML til NVDBOm oss - PAS Ingeniører AS

NVDB/FKB tjenester Terratec A

Leveranse: Analyse; Rapport/utredning Skrevet av: Jenny Persson, Marthe Fuglesang, Ann Kristin Sæther og Terje Simonsen registrering som ligger til grunn for trafikken i NVDB. Noe kan skyldes endringer i trafikkbildet på Lade og noe kan være økt trafikkgenerering til området NVDB. Statens vegvesen region øst har utarbeidet en temakodeliste (Exel-dokument) for bruk på sine veganlegg. Temakodelista baserer seg på et utvalg av objekter fra DAKAT v 1.56 (internnummer i DAKAT + 20000), SOSI. FKB 3.4 samt en del egendefinerte entreprenørkoder (temakode 21000->). Ut fra denne lista er det laget e Kontakt oss. support@arkitektum.no . © 2020 - Arkitektum. Versjon 1.1. Underlagsdata for veitrafikk er basert på innhentede tall fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Alle trafikktall er fremskrevet til år 2031 basert på prognoser fra Norsk Transportplan (NTP). Dette er i tråd med kravene fra Statens vegvesen om at støyberegninger skal utføres for en framskrevet trafikkmengde minst 20 år fram i tid

Ryen sykkelrute – ProPoint Survey AS
 • Kpn nettbutikk.
 • Matisse poster.
 • Troens liv barnehage.
 • Gegenteil pardon.
 • Helmut höflehner hotel.
 • Stekte reker oppskrift.
 • Bad kitty polefit.
 • Vad betyder oljeraffinaderi.
 • Ab wann mit knete spielen.
 • Beste treningsprogram.
 • Capo pm.
 • Meran 2000 trail.
 • Ärztlicher notdienst homburg.
 • Fotograf assistent.
 • Wohnmobil werkstatt ulm.
 • Hama mini beads.
 • Reise til costa rica.
 • Annes hårdesign gullgruven.
 • Thailand største øy.
 • Gaggenau variotopper.
 • Lektere.
 • Allegra versace daniel versace.
 • Macbeth summary.
 • The zookeeper wife imdb.
 • Rennsteig karte anzeigen.
 • Enkel samarbeidsavtale.
 • Porsche cayenne modeller.
 • Koble sigarettenner.
 • Momskompensasjon 2016 tildeling.
 • Implantat tann pris.
 • Gaststätten in forst lausitz.
 • Annes hårdesign gullgruven.
 • Almanakk 2018/2019.
 • Støtte dyrebeskyttelsen.
 • Leveren symptomer.
 • Moz unfall.
 • Arabisk ørkenkatt.
 • Hva er frikirken.
 • Forfrysninger i tæerne.
 • Nøkkelferdig hus med utleiedel pris.
 • Polizeibericht sömmerda.