Home

Kommunebarometeret 2021 skole

Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2017 Kommunebarometeret viser at kommunen leverer de nest beste resultatene i landet. Nyheter Økonomi Kommunebarometeret. Skedsmo best av de største. Antall kommuner med kassekreditt gikk ned fra 23 i 2017 til 8 i 2018. Likevel gikk ikke den samlede kassekreditten ned mer enn fra 574 til 524 millioner i samme periode

Her er nøkkeltallene og metoden bak Kommunebarometeret

Kommunebarometeret • Kommunal Rappor

Å lede i fremtidens skole Skolens kjernevirksomhet er løst koblet til skolens formelle ledelsesstruktur. Det gjør at den skiller seg fra organisasjoner som i større grad kan styres gjennom relativt klare mål, forutsigbare prosedyrer og mer entydige forhold mellom årsak og virkning Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam

Rektorer: Foreldre må bry seg om andre enn egne barn

Kommunal Rapport - Torsdag kommer Kommunebarometeret 2017

Skoleruta 2017-18 for Oslo og Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Møre og Romsdal Rogaland Oppland Vest-Agder Vestfold Østfold Finnmark Hedmark Hordaland Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Telemark Nordland Trom Skolen ligger langt framme på utviklingsarbeid og har oppnådd gode resultater over lang tid. Skolen er en viktig bidragsyter til de gode resultatene som Oppdal kommune har fått i kommunebarometeret. Dette ble omtalt i en egen artikkel i adressa i 2017, utdrag fra artikkelen: Den gode skolen finner vi igjen i tabellene i kommunebarometeret Sira skole Sirnesveien 124 4438 SIRA Tlf skole: 38328630 Tlf SFO: 91196152 Kontaktskjema. Abonner på nyheter. Din Epost 2013-12-03 12:40:18. Andre skoler. Flekkefjord ungdomsskole Gyland skole Hidra skole Sunde skole Søyland skole. Lesemester. 2017-06-14 12:26:02. 2016-05-11 14:51:09. del og lær. 2010-02-01 09:38:54 . 2009-05-28 08:11:53. I Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport kommer Jevnaker ut med en 59. plass av Norges 428 kommuner, når det justeres for kommunens lave inntekter. «Totalt er profilen positiv, og en god del bedre enn i normalkommunen», lyder karakteren fra Kommunal Rapport Lier kommune har aldri vært høyere på Kommunebarometeret enn årets 17. plass på landsbasis på tabellen som er justert økonomiske forutsetninger. I 2017 var Lier på 22. plass, mens i fjor havnet kommunen på 45. plass. Årets byks gjør at Lier kommune nå er nummer to i Buskerud, kun slått av Nes kommune, som er på 13. plass

Melløs skole. Melløs skole ligger ved Melløs stadion og har vært i bruk siden 1954. Skolen er en 1 - 7 skole med ca. 360 elever og 45 ansatte Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Tallene er blant annet hentet fra Kostra, SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Sel er på 200. plass i Kommunebarometeret 2017. 44% av nøkkeltallene er forbedret siste år og er bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. ; Hele rapporten kan du lese he

Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp. Vi stenger kultur- og fritidsaktiviteter og forbyr sosiale samlinger utenfor private hjem. Se pressemeldingen med alle tiltakene som innføre Spetalen skole er to-parallell fra 1.-7. trinn, med 240 elever. Vi flyttet inn i nytt, flott skolebygg desember 2017. Skolens satsningsområder er digitale hjelpemidler i undervisningen, lesing i alle fag, fysisk aktivitet og utvikling av barnas sosiale kompetanse Skolehverdagen og informasjon Skolehistorie - Rådeskolen opp gjennom tidene Skoleruten- ferie og fridager Spetalen. Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Sel er på 80. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. Dette er en forbedring fra 2015, der plasseringen var på 158. plass. Kommunen får en veldig god plassering på totaltabellen

Kommunebarometer 2017 by Vanylven kommune - Issu

Kommunebarometeret 2018: Svakere helsetall. Stavanger slår Sandnes på skole. Barnevernet i Sandnes er på topp. Sola og Randaberg bedre enn naboene Det ferske Kommunebarometeret viser at to kommuner i Aust-Agder er blant landets 100 beste. Her kan du lese mer om hvordan det står til innen barnevern og økonomi, skole og omsorg Forbedring for Ås kommune i kommunebarometeret Kommunal rapport lager hvert år en rapport over økonomi, skole, helse og omsorg samt over brukernes tilfredshet med tjenestene kommunene yter. I år er det nesten ingen kommuner som gjør så stor framgang som Ås, hele 64 prosent av områdene som måles, viser framgang fra i fjor Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Foreløpig redaksjonell analyse, skrevet av redaksjonen i Kommunal Rapport Publisert 28. mars 2018 | Side 6 av 28 Grunnskole 20 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens karakter KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 2019 KB 2019 KB 2019 KB 2017 KB 2018 KB 201 Kommunene på Nord-Helgeland klatrer på kommunebarometeret, bortsett fra Rana som scorer lavt på blant annet grunnskole. Rangeres høyt på økonomi, men alt står ikke bra til i Hattfjelldal: - Vi bruker «Donald Duck-penger» Rødøy er Norges minst effektive kommune

Kommunebarometeret 2018 - basert på foreløpige tall for 2017

 1. Sikrerehjem.no — Kommunene skal forebygge ulykker for utsatte grupper, spesielt brannfaren i hjemmet. Kommunene er pålagt å tilby innbyggerne tjenester som kan hjelpe til å forhindre uhell
 2. Skole. Velkommen til skolen! Skolene styrer smittevernarbeidet etter trafikklysmodellen utviklet av Folkehelseinstituttet. Det er lokale og nasjonale smittevernmyndigheter som avgjør hvilket nivå i modellen vi skal være på. Smitteverntiltakene er for øyeblikket på gult nivå, slik de har vært hele høsten
 3. 13 forventningsfulle møtte i dag til innskriving på Borhaug Skole. De ble godt tatt imot av rektor og inspektør. Alle fikk en skrivebok til å tegne og skrive på. De fikk og møte fadderne sine, 5 klasse, som sang nydelige sanger for dem. Vi vil med dette ønske de nye elevene hjertelig velkommen til Borhaug Skole
 4. Storevarden skole; Sola ungdomsskole; Tananger ungdomsskole; Sola voksenopplæring; Sola vgs (Fylkeskommunen) Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbord: 51 65 33 00 (man-fre: 8.00-15.30) Finn ansatt; Send e-post; Døgnåpne vakttjenester; Rådhusvegen 21, 4050.
 5. Regelverkstolkninger for barnehage, skole og opplæring Skolemiljø Udir-3-2017 Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen

Undersøkelsen har fire målgrupper: grunnskoler, videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner. Hver undersøkelse er dokumentert gjennom en egen rapport med tittelen «Spørsmål til Skole-Norge». Undersøkelsen høsten 2017 ble gjennomført i perioden 3. oktober til 16. november SFO ved Kirkevoll skole har hatt en stor økning i tilfredshet fra 2016 til i dag. Resultater 2017 - Brukerundersøkelsen. For tredje året på rad har foreldre til alle barn i de private og kommunale barnehagene, SFO og skolene, blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. Resultater brukerundersøkelsen 2016 Framtid, fornyelse og digitalisering. For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet Meld. St. 21 (2016-2017) - Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet. Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene

Vingelen skole - Hovedporta

GIMSØY SKOLE. Besøksadr: Grogt.20 3730 SKIEN Tlf: 48307777 Post sendes til: Skien kommune Gimsøy skole Pb. 158 3701 SKIEN Rektor: Sten Rune Sannerholt Mob: 41556613 Undervisningsinspektører: Ann Christin Allum Mob: 40 85 63 12 Lars Erik Storm Loraas Mob: 99 01 63 72 Saksbehandler Elisabeth Midteide Thorsen. Send mail til skolen Skoleruta. Velkommen til Moss kommune. Her finner du informasjon om alle våre tjenester på nett. Besøk også våre temasider skapende, varmere og grønnere

Austerdalen skole, en 1-7 barneskole i Kvinesdal. Informasjonsfilm om trygt og godt skolemiljø: Fylkesmannen har samarbeid med Fylkesmannens ungdomsråd laget en film om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø Informasjonshefte for Lismarka skole 2017 / 2018 Skoleleder har ordet Fra 1. januar 2005 ble Lismarka og Messenlia skole en resultatenhet. Dette innebærer at rektor May-Britt Eriksen Norberg har hovedansvaret for begge skolene og er daglig leder for Messenlia skole. Fagleder Dag Bjørnar Mork er daglig leder for Lismarka skole Skoler som i SSBs næringsstandard er definert som fagskole er inkludert i tallene for antall skoler for årene 2015-2018. Dersom en fagskole tilbyr et programområde på videregående, inkluderes disse skolene også i tallene f.o.m. 2019. Elever i alternativ opplæring.

Tolga skole - Hovedporta

Skoler og FAU deltar gjennom året på natteravn vandringer, og gjør en stor og viktig innsats for å skape trygghet blant ungdommen. Vi takker for innsatsen og er takknemlig for det gode samarbeidet vi har med oppvekst. Økt uro i ungdomsmiljøene og store mengder ungdom under 18 år i sentrum i helgene skaper nå bekymring Skole Svømmeopplæring ute krever ikke samtykke I den nye læreplanen for kroppsøving er svømmeopplæring ute en del av kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn Wilds Minne skole har fått Koronasmitte. Det er en elev på 2. trinn som har testet positivt. Minner særlig om at elever skal holde seg hjemme ved symptomer. Les mer. Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen. Det er trygt for barn å gå på skole

Goa skole, hver enkelt av dere 330 elever, og alle de som jobber her betyr veldig mye for meg og jeg kunne jobbet her til jeg gikk av med pensjon og fremdeles finne glede, mening og utfordring i det. Samtidig er jeg en del av av randabergskolen og det betyr også mye for meg at vi fortsetter å utvikle den sammen Karlshus skole ble bygd i 1959 og påbygd i 1997 og 2018. Skolen er to- og tre-parallell fra 1.- 7.trinn med i underkant 380 elever. Skolen satser på fysisk aktivitet, digitale hjelpemidler i undervisningen og musikk. Skolens stolthet er skolekoret. Skolehverdagen og informasjon Karlshus skole

Å lede i fremtidens skole - Utdannin

Hauglia skole er en 1-4 skole i Enebakk kommune. Skolens lederteam har sammen med ansatte, FAU-leder og foreldre-representanter ved Hauglia skole, denne høsten drøftet og vurdert dagens inndeling av skoledagen Hessa skole. Jarle Endre Osen Hessa barneskole ligg flott til i bydelen Hessa, lengst vest i Ålesund - med utsikt og nærheit til både fjord og fjell. Skolen har eit fint uteområde der det er moglegheit for allsidig leik og moro, og eit eige uteklasserom. Vi har også eit eige skolenaust, som ligg på Slinningen Åpningstider. Kontortid skole: 08.00 - 15.30. Åpningstid AKS: 07.00 - 17.00. Telefon. Kontor skole: 32 04 93 60 AKS: 32 04 93 60 AKS mobil: 904 79 50 Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene

Vardåsen skole ønsker at elevene skal få en opplæring i realfagene som bidrar til nysgjerrighet, utforskning og mestring. Vi har en systematisk og helhetlig realfagsundervisning. Skolen deltar i Asker kommunes realfagssatsing, og har samarbeid med eksterne aktører. Tidlig innsats. Lesing er inngangsporten til all læring Bondi skole er en tre-parallell barneskole som utmerker seg ved å være en moderne skole med lyse baser/klasserom og gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Vi er en PALS-skole, og har vært det siden 2011. Bondi skole sin visjon er et godt sted å være og et godt sted å lære Larsgården skole deltar i prosjektet Lekepatruljen, der dei største elevane skal engasjere dei yngste skoleelevane i leik i frimunutta. Det er ein miljøterapeut og to helsesjukepleiarar ved Larsgården skole. Skolehelsetenesta. Ordensreglar. Ordensreglene er til for å skape et godt og trygt skolemiljø på Larsgården skole Velkommen til Ulverud skole . Skolen har beliggenhet på Hagan, sør i Nittedal kommune. Vi er bygdas største barneskole med tilsammen 21 klasser fordelt på 7 trinn. Kontaktinformasjon - administrasjonen. Hanne Christine Arveng Rektor Telefon: 67 06 69 50 / 971 51 061 Epost: Hanne.Christine.Arveng@nittedal.kommune.no . Turid Bøhn Saksbehandle

Skolen fra Cappelen Damm - Digitale læremidler til

Skoleruta 2017-2018 - Time and Dat

Hodelus har vi fra tid til annen på skolen. Fler og fler i Norge blir smittet av skabb. Vi ber dere lese informasjon om både hodelus og skabb. Informasjon om hodelus ligger i egen fil. 30.10.2020; Skole; Derfor stenges ikke skolene. Mange lurer på hvorfor vi ikke stenger skolene på grunn av smittesituasjonen Velkommen til Bønsmoen skole! Vår visjon er Læring og trivsel hånd i hånd Vi er en baseskole med elever fra 1. til 7. trinn, og har rett over 300 elever. Elevtallet vil stadig være i vekst og skolen har kapasitet å ta imot 350 elever. Skolen ligger fint til ved siden av Eidsvoll Idrettsforening sin kunstgressbane og med nærhet til skogkruller og jorder Adresse: Skoleveien 51, 2743 Harestua Postadresse: Boks 23, 2716 Harestua Telefon: 61 32 43 70 Harestua skole er en kombinertskole med elever fra 1.-10.trinn, totalt ca. 430 elever. Elevene på 1.-7.trinn kommer hovedsakelig fra Stryken i sør til Rundele Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Sist redigert 07.11.2020 av Marita Repstad.

FN-basar på Steine skole Elevene underholdt med sang og BlimE-dans. Inntektene kom fra salg av boller som elevene hadde bakt og kaker som foreldrene hadde leveret kommunalsjef Oppvekst skole siv.herikstad@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 40 50 Mob: 41 46 86 8 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 1406, Fjellstrand skole -. Høring av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Kunngjøring av endelig vedtak - kommunal planstrategi 2019-202 Assistent skole og SFO : Katrine Øren Fagarbeider : Lene Løvdal: Vis e-postadresse : Maren Anne Vestøl Leder SFO: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 91661427 Tlf. priv.: 90224205 : Mona Lien Assistent skole og SFO : Siri Edvardsen Assisten

Teie skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Grindstuveien 31 3121 Nøtterøy Veibeskrivelse Fakturaadresse: Færder kommune c/o Fakturamottak 52665 Teie skole Postboks 4601 8608 Mo i Rana Org.nr: 817 263 992 (Færder kommune) Bedriftsnr: 975 271 27 Videregående skoler kan selve velge om de vil ha fri disse dagene, eller om de vil ha fri to andre dager. Høstferie og vinterferie. Høstferien er vanligvis hele uke 40; Vinterferien er vanligvis hele uke 8; Søk om fri. Søk om permisjon. Ferie og fridager. 26 treff av 26 ferier og fridager. Filtrer Skolerute 2016-2017 hele Norge med oversikt over vinterferie og høstferie inkl Oslo kommune og Bergen og Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes, Drammen, Sarpsborg, Skien Skolerute i Nordland. Skoleruta for Nordland (2020-2021) er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune. De fleste videregående skoler i Nordland følger denne skoleruta, men enkelte områder har egen skolerute hjemmesider for Solheim Skole i Lørenskog. Anette Bones Kontaktlærer 4C: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 94016379 : Ann-Kristin Vestbekke

Oppdal kommun

Torsnes skole har 154 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen ble bygd i 1950. I 2008 og 2009 ble skolen totalrehabilitert/ombygget (ca2000kvm) Skolen har en spennende transparent klasseromsorganisering som gir mulighet for at elevene kan arbeide i egne base-/klasserom, samtidig som det er gode muligheter for samarbeid på tvers av klassene Davanger skole Erdal barneskole Fauskanger barne- og ungdomsskule Florvåg skole Follese skole Hanøy skole Haugland skole Hetlevik skole Hop skole Kleppe skole Kleppestø barneskole Strusshamn skole Træet skule Tveit skole. Ungdomsskoler. Ravnanger ungdomsskole Kleppestø ungdomsskole Erdal ungdomsskole. Voksenopplæring. Askøy. Skole til skolen skal være komfortable og stilig. $ 150 Kjøp nå . Hvor: Everlane Hva: Velg hva du betaler salg Når: Nå. Hvor: Urban Outfitters Hva: 30% avslag på alle BDG-jeans Når: Nå i en begrenset periode. Gamle marinen Mid-Rise Super Skinny Ankle Jeans Lager opp på den tilbake til skolen denim her! $ 35 Kjøp nå . Hvor: Gamle marine

Sira skole

Skole Lærere Sum elever; Aune barneskole: 2 : Bekkevoll ungdomsskole: 2 : Birralee International School Trondheim AS avd skole: 4 : Brandsfjord barne- og ungdomsskol 06414: Videregående opplæring - skoler (avslutta serie) 2001 - 2017 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Tverrelvdalen skole er en 1-10 skole med 160 elever. Skolen ligger ca 10 km fra Alta sentrum Rapport 2017 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Tel: 73 82 10 00 Web: www.samforsk.no ISBN 978-82-7570-519-6 (web) ISBN 978-82-7570-501-1 (trykk) Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming Christian Wendelborg, Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Wik Rapport 2017 Mangfold og inkluderin

59. plass i Kommunebarometeret - Jevnaker kommun

Skolen må ta helseklager fra elevene på alvor og sørge for variasjon i skoledagen. Stress som skyldes opplevd press fra skolen kan også virke inn på elevenes prestasjoner og søvnkvalitet. Barn og unge som opplever vanskelige eller konfliktfylte sosiale relasjoner vil ofte reagere med stress, og derfor er det særlig viktig at de opplever støttende relasjoner i skolen Uken etter høstferien (uke 42) arrangerer skolen aksjonen «Et hav av muligheter». Dette er i sammenheng med årets TV-aksjon som NRK arrangerer i samarbeid med WWF. Pengene som blir samlet inn i år, går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Denne uken vil klassene på skolen ha søkelys på dette i form av forskjellige aktiviteter.

Lier klatrer på Kommunebarometeret - Lier kommun

Follebu Skole er en av tre barneskoler i Gausdal. Våre grunnverdier respekt, ansvar og omsorg reflekteres på alle områder av skolehverdagen. Skolen ligger i landlige omgivelser, og innbyr til alle slags uteaktiviteter, sommer som vinter Sanne skole ligger på Granavollen i Gran kommune, nærmeste nabo t il Søsterkirkene. Skoleåret 20/21 har vi 105 elever fra årstrinn 1 til 7. Vi har fortsatt plass til flere Smittevern i forhold til korona Smittesituasjonen ift korona gjør at skolen drives på gult nivå Kirkeby skole ligger nord i Nittedal langs Gamleveien i Hakadal, flott til i skogkanten innunder Romerikåsen. Vi er 341 elever og ca. 45 ansatte. Kontaktinformasjon - administrasjonen. Jonas Ringard Rektor Telefon: 67 05 93 91 / 913 55 653 Epost: jonas.ringard@nittedal.kommune.no Besøksadresse: Erlingvegen 10 4055 Sola Postadresse: Postboks 99 4097 Sola E-post: sola.skole@sola.kommune.no Tlf: 51 71 58 30 Sola skole SFO Tlf.: 48 89 10 16 Tradisjonen tro hadde vi bokuke i november. I år var temaet fantastisk litteratur, og som vanlig var det høytlesing, stillelesing, litteratursti, bokcafe, utkledning og konkurranse Darbu skole ligger idyllisk til på tettstedet Darbu, i bygda Fiskum. Skolen har flotte uteområder som legger til rette for aktiv leik og samhandling. Se flere aktuellsake

 • Pt design gratis oppskrifter.
 • Skjøte fiberkabel.
 • Samrabthai.
 • Test av margarin.
 • Fjordruta dnt.
 • Nike air force beige.
 • Befruktning av hønseegg.
 • Uren hud etter røykeslutt.
 • Trippelbinding tegn.
 • Hund kaster opp etter vaksine.
 • Deutsches museum sternwarte.
 • Barnehager i ålesund kommune.
 • Fotballgolf brunvall.
 • Pt design 143.
 • Porsche cayenne modeller.
 • Weihnachtsmarkt münchner freiheit.
 • Sensurfrist eksamen ntnu.
 • Hcm katt livslängd.
 • Buy vinyl records.
 • Biffrestaurant aker brygge.
 • Winterberg hotel.
 • Katharina andresen instagram.
 • Hva er en bevaringslov.
 • Ddlc monika.
 • Virale vektorer.
 • Volbeat rom forhandlere.
 • Lavskatteland utenfor eøs.
 • Baustelle a9 bayreuth.
 • Kvalitetsutvikling og internkontroll.
 • Adrenalin reaksjon.
 • Konkav spegel brännpunkt.
 • Fischtown pinguins spielplan 2018.
 • Lienzer bergbahnen wetter.
 • Jotun cup tennis.
 • Rhodesian ridgeback züchter die barfen.
 • Jetdrift båt.
 • Stadeum stade.
 • Kan man kjøpe viagra uten resept i spania..
 • Swedish film the square.
 • Miley cyrus the climb lyrics.
 • Daddelkuler linda.