Home

Hagelupin svartelistet

 1. Hagelupin kommer fra vestlige deler av Nord-Amerika, men har i lang tid blitt dyrket både i andre deler av Nord-Amerika og i Europa. Den ble introdusert til Europa i 1826 og er nå naturalisert i en lang rekke europeiske land. I Norge finnes hagelupin forvillet eller som utsådd i alle fylkene, men den er ikke like vanlig overalt
 2. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) har biologisk nitrogenfiksering, og et rotsystem som ikke er lett å fjerne. Har blitt sådd langs veikanter for å pynte opp. Fjern ihvertfall blomsterstanden etter blomstring for å hindre ytterlige frøspredning
 3. Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller og har derfor små krav til voksestedet. På etablerte vokseplasser vil derved jordas næringsinnhold gradvis øke, og på sikt fører dette til at konkurransesvake arter fortrenges til fordel for nitrogenkrevende og ofte mer.
 4. Hagelupin, flerårig urt i erteblomstfamilien. 50-120 cm høy med koblede blad med 10-15 småblad. Blomstene kan være blå, fiolette, hvite eller røde og sitter i en lang klase. Hagelupin stammer fra det vestlige Nord-Amerika. Arten ble innført til Europa i 1826, og er i dag naturalisert i mange europeiske land. Se også lupin. I Norge dyrkes den som prydplante og i jordbruket i noen.
 5. Hagelupin blir 50-120 cm høy, med blå, hvit, rødfiolett eller flerfarget blomsterstand. Plantene er flerårige, men spres hovedsakelig med frø. Lupin har karakteristiske mangekoplede blad, og belgen er tjukk og litt innsnørt mellom frøene. Opprinnelig kommer hagelupin fra vestlige deler av Nord-Amerika. Me
 6. Derfor er disse plantene svartelistet. Og disse artene er det forbud mot. Må du fjerne plantene du har fra før? TO SVARTELISTEDE OG EN FORBUDT: Blant de svartelistede karplantene finner man gullregn, hagelupin, kaprifol, kirsebær, kjempebjørnekjeks, rynkerose og syrin. Ingen av de nevnte er uvanlige i norske hager

Svarteliste - Institutt for biovitenska

Hagelupin - Plantevernleksikone

Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: Hagelupin utkonkurrerer andre arter i veiskråninger og skogkanter, da den fører til endret jordsmonn og vegetasjon der den er Mink, kanadagås, kongekrabbe og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og har en negativ effekt på naturmangfoldet. I Norge er det Artsdatabanken som har ansvaret for å vurdere hvilke negative effekter fremmede arter kan ha på naturen

1. Hva må man gjøre hvis man har en svartelistet plante i hagen? - Det vil variere med hvilken art man har i hagen. Generelt er det viktig at man gjør det man kan for å unngå spredning. Ikke spre hageavfall med svartelistede planter i naturen Derfor er disse plantene svartelistet 2. Hva er grunnen til at plantene er svartelistet? - Felles for de svartelistede plantene er at de sprer seg raskt i den norske naturen. De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken

hagelupin - Store norske leksiko

Hagelupin (artsdatabanken.no) Hagelupin (miljolare.no) Karlegger lupiner langs veg (vegvesenet.no) Registrering: Fremmede arter (miljolare.no) Læreplan Naturfag 8.-10. trinn. Mangfold i naturen. undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktoren Hagelupin Lupinus polyphyllus ble først dokumentert i samlingene som forvillet i 1913, men da godt etablert (He Åsnes: Forvildet her og der langs jernbanelinjen fra Flisa til Heradsbygden.). Arten hadde en langsom ekspansjon, med stadig nye funn vekk fra hager, langs veier og langs jernbane, fram til ca. 1980 eller noe tidligere, da den regelrett ekspoderte (og knapt ble samlet eller.

Derfor er disse plantene svartelistet - Aftenposte

Hagerømlinger - Det norske hageselska

Disse blomstene er forbudte og svartelistet - viivilla

 1. Derfor er disse plantene svartelistet. Blant de svartelistede karplantene finner man gullregn, hagelupin, kaprifol, kirsebær, kjempebjørnekjeks, rynkerose og syrin
 2. Hagelupin, sandlupin og jærlupin; Morten Bragdø ved Randesund planteskole synes det er nødvendig å svarteliste, men mener for mange planter er blitt svartelistet
 3. Det betyr at du ikke kan sette ut hagelupin i naturen eller plante den i hagen hvis det er fare for at den skal forville seg. Les også: Oldemors fagerfredløs rundt flaggstanga på Karlsfors. Så vidt jeg vet er ikke hagelupinen svartelistet i Sverige. Heldigvis, får jeg si
 4. Hagelupin; Blankmispel; Høstberberis; Fagerfredløs; Forsvarlig behandling av planter som skal kastes Om du bestemmer deg for å grave opp og kaste planter som er svartelistet, kan du kaste små mengder i restavfallsdunken. Restavfallet blir brent på Returkraft. Større mengder svartelistet hageavfall kan du levere til et avfallsmottak
 5. 135 planter er svartelistet i Norge . Hva skal du gjøre om du har disse i hagen? FORBUDSLISTEN: Plantene du ser på bildet er forbudt i Norge. Den rosa planten er en rynkerose og den gule er gullregn. Shutterstock / NTB scanpix. På bildet ser du en Hagelupin som er på forbudslisten
 6. Derfor er disse plantene svartelistet. Og disse artene er det forbud mot. Må du fjerne plantene du har fra før? Publisert: Blant de svartelistede karplantene finner man gullregn, hagelupin, kaprifol, kirsebær, kjempebjørnekjeks, rynkerose og syrin. Ingen av de nevnte er uvanlige i norske hager
 7. Statens vegvesen forsøker å bekjempe og hindre videre spredning av utvalgte arter. Rapporten Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk (2016) beskriver hvordan Statens vegvesen skal jobbe med fremmede skadelige arter.. Hagelupin og rynkerose er to av plantene som kan skade naturmangfoldet

hagelupin, sandlupin og jærlupin kjempespringfrø gullregn og alpegullregn parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne grønnpil og skjørpil berlinerpoppel og balsampoppel kanadagullris og kjempegullris (høstris) dielsmispel, sprikemispel og blomstermispel alaskakornell høstberberi Hagelupin Lupinus polyphyllus. Lupin har vært en mye brukt hageplante og har også vært brukt til å forskjønne veikanter, noe man i ettertid har angret på. Lupin sprer seg både med jordstengler og frø, og frøene kan faktisk ligge i jorda i 50 år uten at spireevnen reduseres. Vær obs på dette, for lupiner spres lett ved flytting av jord Fremmede arter i Norge NB! Dette er risikovurderingene fra 2012. Se de nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista201 Det er omtrent 200 arter i slekten, hvorav elleve er registrert i norsk natur. Tre av dem, hagelupin, sandlupin og jærlupin er på fremmedartslista, vurdert til å utgjør en høy til svært høy risiko for naturmangfoldet i Norge. Disse plantene er svartelistet. Det er fort gjort å forveksle listen over forbudte planter med Svartelisten SVARTELISTET - Hagelupin er en fremmed art i norsk natur og har siden 2007 vært svartelistet, likevel er det svært mange som fortsatt planter dem i hagene sine. Merket med hagelupin, lupin, svartelistet. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med

Har du disse i hagen? De må bort! - NRK Livsstil - Tips

 1. Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: - Plukk og sett i vase. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Hagelupin er blant 19 planter som er forbudt å innføre,.
 2. Svartelistet problemplante sprer seg i Tromsø Ifølge Statens vegvesen ble hagelupin først plantet langs norske veier fordi de kan vokse nesten hvor som helst,.
 3. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud. Bitter bergknapp Sedum acre. Flerårig plante med en tett, puteaktig vekstform, 5-10 cm høy. Trives i ethvert jordsmonn. Kan også plantes i lav krukke. Erstatter Gravbergknapp Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud. Andre gode alternativer Hvit.
 4. Hagelupin Blankmispel Høstberberis Fagerfredløs Forsvarlig behandling av planter som skal kastes Om du bestemmer deg for å grave opp og kaste planter som er svartelistet, kan du kaste små mengder i restavfallsdunken. Restavfallet blir brent på Returkraft

Hva er grunnen til at plantene er svartelistet? - Felles for de svartelistede plantene er at de sprer seg raskt i den norske naturen. De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken. På bildet ser du en Hagelupin som er på forbudslisten I Norge er 135 planter svartelistet og 17 planter er forbudt, deriblant hagelupin. Hagelupiner er vakre der de står i veikanter og hager med alle sine farger. De ble planta i Norge i sin tid, blant annet for å binde sand langs jernbanestrekninger, og har siden spredt seg i store deler av Norge. Problemet er at de kveler biotopene i området

Svartelistet, men ikke nødvendigvis uønsket - Artsdatabanken.no. Lupiner - SABIMA.no (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) Lupiner - Wikipedia. Flere bilder av Lupiner - Flickr Norsk navn: Lupiner, Sandlupin (Lupinus nootkatensis), Jærlupin (Lupinus perennis) og Hagelupin (Lupinus polyphyllus Disse artene er det forbudt å innføre, sette ut og omsette: Rynkerose (Japanese Rose/Rosa rugose) Kjempebjørnekjeks (Giant Hogweed/Heracleum mantegazzianum) Tromsøpalme (Persian Hogweed, Golpar/Heracleum persicum) Hagelupin (Bigleaf Lupine/Lupinus polyphyllus) Sandlupin (Nootka Lupine/Lupinus nootkatensis) Jærlupin (Perennial Lupine/Lupinius perennis

Lupin, hagelupin Lupinus polyphyllus, Veikantplante. Forvillet hageplante. Innført fra Nord-Amerika. ser ut mange steder og verre blir det. Hvordan kan vi være bekjent av at Norge blir invadert og dominert av en slik svartelistet fremmed art? Det må bli forbudt,. Hagelupin finnes i alle fylker og har inntatt hele sitt potensielle utbredelsesareal. Nå gjenstår den siste fasen i invasjonen, fortetting på de stedene den har erobret, og der blir det knapt plass til andre arter hagelupin, sandlupin og jærlupin men slike hageavfalldynger kan altså føre til spredning av plantearter som er svartelistet i Norge og sprer også uønskede plantesykdommer og tiltrekker seg skadedyr. Hageavfallshauger er nemlig også perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler,. HAGELUPIN, LUPINUS POLYPHYLLUS / SANDLUPIN LUPINUS NOOTKATENSIS OG JÆRLUPIN En svartelistet art mange kjenner til, er brunskogsneglen Arion vulgaris. Den kom til landet som blindpassasjer med plantejord på slutten av 80-tallet, og ble først oppdaget på Stord

Hagelupin (Lupinus polyphyllus), sandlupin (Lupinus nootkatensis) og jærlupin (Lupinus perennis) er alle arter som er flerårige og sprer seg lett i norsk natur. De to sistnevnte finnes i stort antall langs jernbaner og i veikanter. I våre blandinger finnes det derimot bare søtlupin (Lupinus luteus og Lupinus angustifolius) Åtte hageplanter du bør styre unna Noen av dem kan formere seg kun ved hjelp av biter små som fingernegler. Kjempespringfrø er en svært dekorativ art som egentlig kommer fra Himalaya. Flere steder er den svært invaderende og derfor en uønsket art i Norge Hagelupin Lupinus polyphyllus Parkslirekne Reynoutria japonica Kjempeslirekne Reynoutria sachalinensis Hybridslirekne Reynoutria xbohemica Kanadagullris Solidago canadensis Kjempegullris Solidago gigantea Rynkerose Rosa rugosa *Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omset

Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: - Plukk og sett i vase. Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: - Plukk og sett i vase. Nå nettoppPå 1980-tallet eksploderte utbredelsen av hagelupin, delvis på grunn av tilsiktede utsåingen langs veier, skriver Norsk institutt for naturforskning. Bergen kommune har laget en veileder for rett håndtering av hageavfall. Her får hageeiere veiledning i håndtering av hageavfall, og om hvordan vi kan hindre spredning av fremmede arter og plantesykdommer Venstre: Hagelupin, svartelistet. Høyre: Parkslirekne, svartelistet. Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2475 Figur 5. Kart over funn av svartelistede og rødlistede arter ved Sandslikrysset. Rådgivende Biologer AS 11 Rapport 2475 USIKKERHET Det er knyttet lite usikkerhet til feltundersøkelsene

hagelupin, sandlupin og jærlupin kjempespringfrø gullregn og alpegullregn parkslirekne, Vi har også synonym til grønnsak, kulturplante og nytteplante Disse plantene er svartelistet. Det er fort gjort å forveksle listen over forbudte planter med Svartelisten Fremmede arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen, og som har spredt seg dit med menneskelig hjelp. De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytning av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg Denne planten vil staten utrydde. Men nam-nam-nam, for en nydelig pai du kan lage av den

135 planter er svartelistet i Norge . Hva skal du gjøre om du har disse i hagen? FORBUDSLISTEN: Plantene du ser på bildet er forbudt i Norge. Den rosa planten er en rynkerose og den gule er. - Kjempebjørnekjeks. Når du først har lagt merke til dem, ser du dem i veikanten nesten uansett hvor du kjører i Orkland kommune. Oline Hoston (22) har tatt på seg gummihansker. Forsiktig kutter hun over en av grenene på planten som de siste årene ha

Mange plantesorter er svartelistet. Eksempler på disse er: Parkslirekne, hagelupin, Rynkerose og mange flere. De vokser ukontrollert i våre hager, langs veier og ellers i floraen. Vi har mange års erfaring og bistår gjerne med vår fagkunnskap og med vårt utstyr. Det trenger ikke å være svartelistede plante arter som er uønsket Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet i Norge og noen hageplanter er svartelistet. Det betyr at de kan spre seg utenfor hagen din og fortrenge ville arter som vokser ute i naturen. Har du slike planter i hagen din, bør disse helst ikke komposteres, men kastes i restavfallet som sendes til forbrenning Hagelupin artsdatabanken. Faktaark: Hagelupin Author: Artsdatabanken Subject: Faktaark for Hagelupin. Fra hager har hagelupin spredt seg ut i nabolaget, men mesteparten av lupinene langs veiene skyldes tilsiktede utsåinger. Hagelupin utkonkurrerer hjemlige arter som har veiskråninger og skogkanter som viktige voksesteder Hagelupin etablerer seg lett på steinete elveører der den konkurrerer. Det finnes mange arter som vi helst ikke vil ha i hagen vår, eller i parkene rundt forbi. VI har sett på 5 arter som du ikke må plante i hagen

HAGELUPIN - Lupinus polyphyllu

Tydal kommune setter fokus på hagelupin! Visste du at hagelupin er en svartelistet plante som i stor grad utkonkurrer stedegne arter? Har du denne på.. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) er en vel 1m høy, flerårig urt (staude) som formerer seg med frø. Planten kan også spres med biter av jordstengler. På røttene utvikles bakterieknoller som fikserer nitrogen. Arten kommer fra vestlige Nord-Amerika og ble introdusert til Europa i 1826 som prydplante Hagelupin, sandlupin og jærlupin Kjempespringfrø Gullregn og alpegullregn Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne Kjempespringfrø ble svartelistet i 2012 og vurdert til kategorien svært høy risiko (SE) fordi den sprer seg kraftig og fortrenger andre arter fra det stedegent biologisk mangfold Man bør være særlig oppmerksom på svartelistet arter som: Hagelupin, kjempespringfrø, parkslirekne, hybridslirekne, kjempeslirekne, kjempebjørnekjeks og tromsøpalme. Thomas Dunker, skiftleder på Bølstad, forteller at det ved behov kommer en mobil fliskutter på flere tonn Våren er udiskutabelt tiden for å plante i hagen, og mange kjøper fremmede prydplanter fra hagesentrene.Disse kan blant annet skape utfordringer fordi de bringer med seg fremmede insektarter, men de kan også bli et problem for naturmangfoldet dersom du ikke er bevisst på ditt ansvar som hageeier.For du er rett og slett ansvarlig for uønsket spredning som skjer fra din egen hage

Derfor er disse plantene svartelistet

Author: Helga Feste Hunter Created Date: 10/31/2017 8:46:07 A Lupiner urettferdig svartelistet Hagelupin er en vakker blomst. Dessverre har noen funnet på at den er en fare for genuint norske vekster. Hva nå det er for noe. I min barndoms hage var det et stort og flott staudebed med mange slags planter. Bl. a I Norge er 135 planter svartelistet og 17 planter er forbudt, deriblant hagelupin. Hagelupiner er vakre der de står i veikanter og hager med alle sine farger. De ble planta i Norge i sin tid, bl.a. for å binde sand langs jernbanestrekninger, og har siden spredt seg i store deler av Norge. Problemet er at de kveler biotopene i området Hagelupiner er en svartelistet art som truer det biologiske mangfoldet i Norge De tre lupinene som er blitt svartelistet, og dermed forbudt å kjøpe/selge er hagelupin, sandlupin og jærlupin. Hvis du allerede har dem i hagen er det ikke noe påbud om at du må fjerne dem, men du skal passe på at de ikke sprer seg i naturen. Er jo ganske enkelt å f.eks. klippe ned frøstanden før frøene blir modne

svartelistet. I Norge er det Artsdatabanken som organiserer arbeidet. Med noen års mellomrom blir det nedsatt ekspertgrupper for de ulike gruppene av planter, dyr og sopp. Ekspertene vurderer de enkelte artene, og om en fremmed art utgjør en risiko for det biologiske mangfoldet Lupiner er vel den enkeltplanten som har fått mest oppmerksomhet i forbindelse med forbudslisten som ble innført fra 1.januar 2016. De lupinsortene som er forbudt å kjøpe, selge, dele, plante (men som fortsatt er lov å beholde for den som har dem i hagen) er hagelupin (lupinus polyphullus) jærlupin (l. perennis) og sandlupin (l. nootkatenis) Bærbusker - Rips Ugrasfri, moldholdig jord. 50 g klorfri fullgj. pr. m 2 Planter beskrevet med 'VIS AKTSOMHET' er svartelistet i Artsdatabanken SVARTELISTET: Hagelupin er en fremmed art i norsk natur og har siden 2007 vært svartelistet, likevel er det svært mange som fortsatt planter dem i hagene I 2012 fikk Artsdatabanken utarbeidet faktaark for et utvalg fremmede arter, i hovedssak arter som i 2012 ble vurdert til kategoriene svært høg risiko SE og høg risiko HI. MERK: Informasjonen i faktaarkene er ikke oppdatert. Risikovurderingene er ikke gjeldende

135 planter er svartelistet i Norge - Forsiden - Aftenbladet . Men nå kan det snart være historie at du planter ut rynkeroser, og en annen Selv om hundekjeks ikke står på svartelista i Norge,. 135 planter er på den såkalte «Svartelista 2012». Samtlige av disse er planter i de to største risikokategoriene, svært høy og høy risiko. Man Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I. Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge. I 2012 ble 82 Eg har vanleg hagelupin i hagen, frøstandane klypper eg av, då får eg ny blomstring. Han var veldig optatt av dette med å ikke spre planter som var svartelistet. Og deriblandt lupiner. Trodde faktisk at det ikke var lov til å ha de og å spre de jeg da. Hilsen Pellabella Re: Lupiner

Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: - Plukk og

Svartelistet art, hagelupin (høy risiko) er vanlig og ofte dominerende i påvirkede områder ved lufthavna. Andre arter som ble funnet i planområdet, og som er på svartelista, er spirea-arter/-hybrider (Spiraea sp./hybr.) og kanadagullris (Solidago canadensis) Blomstene er imidlertid svartelistet. Hele prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Norge fordi den vokser seg stor og utkonkurrerer andre planter. Jeg har kaprifol, blant annet - bør jeg fjerne den? Her kan du lese mer om og laste ned norsk svarteliste. Alpegullregn er blant plantene som Artsdatabanken har svartelistet Blant de svartelistede karplantene finner man gullregn, hagelupin, kaprifol, kirsebær, kjempebjørnekjeks, rynkerose og syrin. - Legger et lokk over hele hage-Norge. Morten Bragdø ved Randesund planteskole synes det er nødvendig å svarteliste, men mener for mange planter er blitt svartelistet Lupiner, Lupinus, er utrolig vakre og har lenge vært en populær prydplante i Norge. Men siden 2012 er de svartelistet og det er forbudt å bidra til at lupiner sprer seg i Norge . Grunnen er at de har vist seg svært effektive i å utkonkurrere andre hjemlige arter og gi varige endringer av landskapet og artsmangfoldet, som kan leve og trives de Har både Villlupin og Hagelupin. Syns de er fine isolert sett , i allefall når de er i blomst. Men de sprer seg voldsomt , de er vel også svartelistet. Har litt dårlig samivtiigher, men komer nok til å fjerne Lupinene til våren. Muligens bare beholde de blå

Noen eksempler: Edelgran, Buskfuru, Mispel, Sibirkornell, Syrin, Gullregn, Høstberberis, Hagelupin og mange flere. Les om fremmede arter og hvilke som er svartelistet. Det er pant på kasserte fritidsbåter/båtvrak - les mer. Retningslinje Hagelupin / sandlupin / jærlupin Lupinus polyphyllus / L. nootkatensis / L. perennis Status: Svartelistet med svært høy risiko (SE) og forbudt fra 1.1.2016. Spredning: Frø og jordstengler. Bekjempelse: Luking / oppgraving, slått, sprøyting. Planteavfall: Overjordiske plantedeler før blomstring kan komposteres, planter me Hagelupin er regnet som en invaderende art og er derfor svartelistet. Planten vokser til tross for navnet ikke bare i hager, men er blitt svært vanlig langs veikanter, i skråninger og på lysåpne arealer. Navnet lupin kommer forøvrig av det latinske lupus, som betyr ulv

Fremmede arter - Artsdatabanke

 1. Hagelupin vil fortrenge prestekrager, kløver, blåklokker og andre blomster i veikanten. Der det før vokste mange forskjellige planter, vokser det etter hvert bare rapporteres, og ikke bare de som er svartelistet. Hver observasjon som blir registrert, er til stor hjelp
 2. Kanadagullris er svartelistet i Norge fordi den vokser seg stor og utkonkurrerer andre planter. Eksempler på slike planter er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet. Lupiner setter følelser i sving
 3. Hagelupin, som er svartelistet som SE (svært høy risiko). Det er viktig at arten ikke spres i forbindelse med gravearbeider og bortkjøring av masser. Grunn- og terrengforhold Av NVE sitt løsmassekart fremgår det at området består av marine strandavsetninger; tykk havavsetning
 4. Husk å gi beskjed om at det er en svartelistet plante du leverer, siden dette skal gå til forbrenning og ikke blandes med det andre hageavfallet. Hvis du ikke er sikker på hva slags plante det er, gi beskjed på gjennvinningsstasjonen eller komposter det i varmkompost - da vil plantedelene bli ødelagt

Rips er svartelistet, men ikke forbudt. (Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter) Disse plantene er det forbudt å importere, selge og sette ut: Campanula latifolia macrantha (prydstorklokke) Cerastium biebersteinii (sølvarve) Cerastium tomentosum (filtarve) Heracleum mantegazzianum (kjempebjørnekjeks) Heracleum persicum (tromsøpalm FOTO :Håkon Aurlien, Statens vegvesen KOMMUNEN BER OM TIPS FRA PUBLIKUM Fredrikstad kommune engasjerer seg i kampen mot såkalte svartelistede planter, og sendt tidligere i dag ut en pressemelding hvor de belyser temaet, og ber innbyggere i Fredrikstad om tips og innspill. Statens vegvesen jobber også aktivt med den sammer problematikken. VIL BEKJEMPE SVARTELISTEDE PLANTE Lupiner urettferdig svartelistet. Hagelupin er en vakker blomst. Dessverre har noen funnet på at den er en fare for genuint norske vekster. Hva nå det er for noe. I min barndoms hage var det et stort og flott staudebed med mange slags planter. Bl. a Svartelistet. Problemet er at der lupinen vokser, er det lite annet som får plass. De sprer seg med voldsom fart, og de store bladene hindrer at andre planter får lys og luft nok til å trives. Likevel har Statens vegvesen beplantet store deler av E6 med denne nå svartelistete planten være svartelistet er to rader med poppel (ubestemt hvilken art). Stedvis i buskkrattene finnes plantede mispler Disse er svartelistet som SE. På sandkollen nord i sentralområdet vokser en liten bestand av hagelupin (SE). Ellers finnes spredte bestander av skvallerkål og burot, som begge ikke e

Fylkesmannen kommer og orienterer sammen med hagelagene i Grong, Snåsa og Røyrvik om fremmede skadelige arter til alle hageeiere i Grong 13.juni. Oppmøte kl 18.00 ved Spar. Paul Harald Pedersen fra Fylkesmannen og Rigmor Jørstad fra Fylkesavdelingen i hagelaget er med. Kontaktperson i Grong, Trude Gravseth tlf. 9937999 Hage uten fremmede arter. Fremmede arter er en av de største truslene mot verdens naturmangfold, og er også en stor trussel i Norge. Fra 2016 ble en del fremmede arter forbudte å importere, sette ut og selge. Det er fordi de lett sprer seg, og konkurrerer ut arter som finnes naturlig i Norge Hagelufpin (Lupinus polyphyllus), sandlupin (Lupinus nootkatensis) eller jærlupin (Lupinus perennis), begge er nordamerikanske arter og svartelistet i Norge. Store mengder langs vegkantene i Tydal i Sør-Trøndelag Kjempespringfrø - svartelistet i Norge - Stange kommun . FORBUDSLISTEN: På bildet ser du Kjempespringfrø. Den er en av mange som er på forbudslisten. Foto: rainbow33 / Shutterstock. Svartelistede planter. Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge. I 2012 ble 822 planter vurdert og 135 kom på «svartelisten

Side 2- Lupiner Grønne fingre. Lupine Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Sentrum nord Vennesla områderegulering, A089060 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen Våren er udiskutabelt tiden for å plante i hagen , og mange kjøper fremmede prydplanter fra hagesentrene.Disse kan blant annet skape utfordringer fordi de bringer med seg fremmede insektarter , men de kan også bli et problem for naturmangfoldet dersom du ikke er bevisst på ditt ansvar som hageeier.For du er rett og slett ansvarlig for uønsket spredning som skjer fra din egen hage Naturarkivet er et internettbasert og brukervennlig bildearkiv med et bredt utvalg naturrelaterte bilder for norske forhold

 • Godkjenning av eksosanlegg mc.
 • Fotograf assistent.
 • Flank steak tilberedning.
 • Lampemesteren butikk.
 • Zeremonielanze.
 • Åssiden idrettsforening.
 • Gyászjelentés nyíregyháza.
 • Jobcenter nummer.
 • Fortum strømavtale.
 • Skorper i pelsen hund.
 • Wohnung mieten lüneburg provisionsfrei.
 • Rødt partiprogram 2013.
 • Jewel nightclub vegas.
 • Private haftpflichtversicherung was ist versichert.
 • Louis xviii kaffebar.
 • Norges bygdekvinnelag.
 • Idealhang brauneck.
 • Twenty one leipzig bilder.
 • Fjellbjørkemåler larve.
 • Collage school meaning.
 • Sonnenfinsternis 2017 spirituelle auswirkungen.
 • Gut thansen schwimmbad.
 • Day of the dead album.
 • Hernest hemingway.
 • Wetter belize.
 • Quick step laminat pris.
 • L'amour définition.
 • Hva betyr miljøvern.
 • Ikea växer.
 • Jugendstil i norge.
 • Betennelsesdempende vimovo.
 • Glykemisk indeks havregryn.
 • Kvalitetsutvikling og internkontroll.
 • Hautarzt dettingen.
 • Engelsk politi.
 • Veranstaltungen aurich 2018.
 • Klimaksfase.
 • Song zitate liebe englisch.
 • Horus lebenslauf.
 • Moskusfe ovibos.
 • Schwarzlicht poster selber gestalten.