Home

Hurum kommune byggesak

Video: KOSTRA Plan, byggesak og miljø Hurum - SS

Ønsker «søte» navn på vei og boligområde på Storsand

Offentlighet og innsyn Asker kommune

Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune

BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida Hurum er ei bygd og ein tidlegare norsk heradskommune som låg i Buskerud, no Viken fylke.Kommunen låg på halvøya Hurumlandet mellom Oslofjorden og Drammensfjorden, og grensa til Røyken kommune i nord. Det tidlegare administrasjonssenteret Klokkarstua ligg i innlandet, i Sandungsdalen, medan dei fleste andre tettstadane i kommunen, som Sætre, Tofte, Filtvet og Holmsbu, ligg langs kysten Bærum kommune har et komplett, digitalt arkiv fra 2004. Søk i postlisten for plan/byggesak. Saker fra før 2004 er ikke tilgjengelig på internett, men kan søkes opp i pc-er som er tilgjengelig hos Kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika

Hurum Kommune. Det varsles samtidig om at det vurderes at planforslag og byggesak kan behandles samtidig i henhold til pbl. § 12-15. Planområdet er på ca 34 daa og er avsatt til nåværende boligformål i gjeldende Kommuneplan for Hurum 2015 - 2027. Del av fylkesveien forbi planområdet inkluderes Her ligger informasjon om hva som skjer i en byggesak. Hva skjer i byggesaken - min eller naboens? Du kan følge saken din via innsyn.. Veileder til hvordan søke i innsyn (PDF, 57 kB) ligger her. Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som er i tråd med regelverket, 12 uker for mer omfattende saker og mer enn 12 uker for saker med dispensasjon Se informasjonssiden om koronaviruset her! Har du spørsmål om smitte og hva du bør gjøre, ring vår beredskapstelefon 46 90 83 42. Åpningstider: mandag - fredag kl 09.00 - 15.00, lørdag og søndag stengt

Kontakt oss. Innbyggarservice Telefon: 51 77 60 00 Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne. Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne. E-postadresse:post@time.kommune.n Byggesak. Sist oppdatert: 01.09.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Byggesaksbehandling - kommunen som bygningsmyndighet. Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet før arbeidene settes i gang Det har blitt enklere å sette opp mindre bygg i Norge, etter at lovverket ble myknet opp i 2015. Men det er fortsatt nok å sette seg inn i, og derfor arrangerer plan og bygg i Hurum kommune kurs på rådhuset neste onsdag ettermiddag

Byggesaksblanketter - Direktoratet for byggkvalite

Kommunen kan la være å forfølge saken hvis tiltaket er av mindre betydning, jamfør Plan- og bygningsloven§ 32-1. Du kan ikke klage på dette, fordi det ikke er et vedtak. Hvis det du har bygget er i strid med et klart forbud eller påbud i arealplaner, kan du bli ilagt gebyr (jamfør Byggesaksforskriften §16-1 Bokstav G ) Hurum kommune og fremtidige Asker kommune, har mange spennende og varierte oppgaver innenfor ansvarsområdet byggesak. Kommunen ønsker å knytte til seg en ressursperson med god og relevant kompetanse innenfor byggesaksbehandling. Stillingen er organisert som fast 100% stilling som byggesaksbehandler ved virksomheten Plan og bygg Spør oss: Telefon: 72 51 40 00 eller postmottak@orland.kommune.no Spør oss på nett: Facebook Du kan sende post sikkert til Ørland kommune via eDialog Eller benytt postadresse:. Ørland kommune Postboks 43 7159 Bjugn. Besøksadresse: Ørland rådhus, Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjug Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Byggesaker Asker kommune

Hurum kommune har valgt ÅF som samarbeidspartner. - Vi vant på alle fagområdene vi hadde tilbudt, forteller Øyvind Ellefskås, avdelingsleder for Bygg og miljø i ÅF Engineering AS. ÅF skal gjennom sitt arkitektselskap tegn_3 levere både innen arkitektur og landskapsarkitektur, i tillegg til rådgivning innen bygg, elektro, bygningsfysikk, miljø, geo, brann samt vann og avløp Hurum kommune har 9 365 innbyggere og ligger sentralt plassert mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Den fantastiske 63 km lange kystlinjen, Hurummarka og det mangfoldige kultur- og organisasjonslivet gjør Hurum til et attraktivt sted å arbeide og bo. Hurum kommune har som arbeidsgiver høye forventninger til innsats fra sine 650 medarbeidere Velkommen til Hurum Kommune! Her finner du kontaktinfo, åpningstider, avdelingsoversikt, og kart med mer

Hurum - Wikipedi

Gebyr for byggesak, oppmåling og regulering Klage på vedtak i byggesak Klag på byggesaksvedtak - Klag på oppmålingsvedtak Kontakt oss Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv - Offentlig journal - Bevillinger - Eiendomsskatt - Næring. Sjekk planar og føresegner for din eigedomFør du bygger, riv eller endrar må du sjekke kva planar og føresegner som gjeld for eigedomen din. Planar og føresegner er avgjerande for kva du kan gjere av endringar og kva du kan bruke bygget på eigedommen din til.Melding om tiltak utan søknadspliktFor tiltak som ikkje er søknadspliktige, skal blankett 5188 sendast til Sveio.

Kristiansand kommune - Byggesaksarkiv og lenke

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12 Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål. Du finner kontaktinfo til din saksbehandler her. Vi anbefaler at du går inn på dibk.no, hvor du finner nyttig info og ulike veilednigsverktøy, se for eksempel hva du kan bygge uten å søke

Byggesaker, plan og eiendom Asker kommune

Du kan også sende mail til byggesak@ullensaker.kommune.no, og vi svarer så fort vi har anledning.Husk å oppgi følgende: Gårds- og bruksnummer for eiendommen, eventuelt adresse; Informasjon om hva du vil bygge; Kontaktinfo (din mailadresse SERVICETORGET Gausdal kommune Vestringsvegen 8. 2651 Østre Gausdal. Åpningstid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 Stengt kl. 11.00 - 11.3 Kommunen vurderer vanskelighetsgraden i hver enkelt sak. Større støttemurer må du søke med hjelp av fagfolk. Støttemur mot nabogrense. Kommunen kan godkjenne mindre støttemurer (utover 1 m høyde med 2 m avstand fra nabogrensen) nærmere enn 4 m dersom muren ikke henger sammen med andre konstruksjoner Hurum var en kommune i Buskerud fylke. Den ble slått sammen med Asker og Røyken til Asker kommune i 2020, og ble samtidig en del av Viken fylke. Hurum ligger på den sørlige delen av Hurumlandet, halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Hurum omfatter også noen små øyer sør for Hurumlandet, blant annet Mølen, Ranvikholmen og Tofteholmen

Startsiden Asker kommune

e-Dialog - send sikker digital post til kommunen her Du kan lese mer om eDialog her; Skjemaløsning - dersom det er utarbeidet skjema for tjenesten du søker. epost - Krødsherad.kommune@krodsherad.kommune.no (Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost). SvarInn (for kommuner og andre virksomheter) Byggesak; Garasje. Gå til. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser hvor garasjer plassert parallelt med veien skal ha en avstand på 2 meter til eiendomsgrense mot veien Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0

Verksemd for plan, byggesak og geodata driv rettleiing og behandling av reguleringsplanar, byggesaker, landbrukssaker, eigedomsskatt, eigedomsoppmåling, seksjonering av eigedom og kart- og geodataarbeid Byggesak. Hestvika (Foto: Stein Olav Sivertsen) Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram om du skal bygge eller utbedre bolig, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller lignende, og hvilke regler som gjelder. Hitra kommune tar imot elektroniske byggesøknader gjennom tjenesten Byggsøk. Dersom du ønsker papirskjemaer som du kan.

Plan, bygg og geodata Kart Bærum kommune

 1. Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n
 2. KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin
 3. Plan, byggesak og landbruk; Kommunalteknikk. I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen. Det gjelder bl.a. kommuneplanlegging, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom, tingsrettslige forhold knyttet til kommunen som grunneier, rettstvister innenfor programområdet
 4. Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. Noen tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift eller arealplaner. Da må det være søkt om, og gitt dispensasjon før tiltaket kan oppføres
 5. Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord. EHF referanse: 944227121 Kommunenummer: 4619 Org.nr: 944 227 12
 6. Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt
 7. Kontakt oss på byggesak@sandnes.kommune.no, veiledningstelefonen 51 33 60 07, eller møt opp i Servicekontoret. Du finner mer om beregningsgrad i veilederen Grad av utnytting , beregnings- og måleregler (PDF 7,3MB)

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 Jevnaker. Åpningstid sentralbord og servicetorg. kl 10-14. Telefon: 61 31 57 00 Telefaks: 61 31 58 50. E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no. Kommunenummer 3053 Organisasjonsnummer 961 381 363. Byggesak . Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger,. Trond Røed | Oslo-området, Norge | Medlem Plan og byggesak utvalg hos Asker kommune | 174 forbindelser | Se Trond hjemmeside, profil, aktivitet, artikle

Virksomhetsområde Teknikk og miljø (kommuneutvikling, byggesak og geodata, eiendomsforvaltning og drift- og anlegg) er stengt for besøkende som et tiltak for å forebygge koronasmitte. Du kan kontakte oss per telefon og e-post og anmode om møte. Telefon Ekspedisjon Teknikk og miljø: 40 82 15 99 E-post postmottak@faerder.kommune.n Tilsyn byggesak Pris Gebyr for sakkyndig bistand. I særlige tilfeller kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i PBL § 33-1og § 25-2, 2. ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til gebyr etter punkt A8-

Byggesak. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 00. Adresser og åpningstider. Organisasjonsnummer 943 485 437 Kommunenummer 3019 Kontonummer 1613.07.00342. eDialog Plan og næring, avdeling byggesak Generelle henvendelser kan sendes til byggesak@hammerfest.kommune.no Søknader, vedlegg til søknader og spørsmål om pågående saker skal sendes til postmottak@hammerfest.kommune.n BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Postadresse: Postboks 700 1304 SANDVIKA E-post: post@baerum.kommune.no Besøksadresse: Arnold Haukelandsplass 10 Org. nr: 97455368

Enhet for byggesak og geodata holder til på Rådhuset. Skoleveien 1, 1430 Ås Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås post@as.kommune.no Telefonnummer 64 96 20 0 Hjem Byggesak, bolig og eiendom Byggesøknad Leveransebeskrivelse byggesak. Leveransebeskrivelse byggesak. Hjem / Byggesak, Harstad kommune ønsker ikke å motta byggesøknader der alle deler er skannet i ett dokument. Det vil i så fall medføre lenger tid før byggesøknaden blir registert.

Vi jobber med å revidere veilederne og vil legge dem ut på denne siden fortløpende. Hvis du har spørsmål til tema du ikke finner i de veilederne som ligger ute, så kan du kontakte oss på: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no eller 72542500. Mye informasjon finner du også hos: Direktoratet for byggkvalite Hurum er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Røyken kommune, og ligger ellers mot Oslofjorden, Breiangen og Drammensfjorden. Over Drammensfjorden i vest er Svelvik kommune. Naturen i Hurum er svært variert, og inneholder varmekjære arter, ikke minst den svært sjeldne misteltein Hurum Kommune - busstransport, busser, ruteopplysninger, busspriser, lokalbuss, ruteopplysningen, busstabell, skoleskyss, ruteopplysning, ruteinfo, holdeplass. Priser byggesak. Priser byggesak. Byggesaker som tiltakshaver kan håndtere selv. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og informasjonskapsler. Besøk oss

Byggesak Drammen kommune

 1. Bruk ByggSøk. Skjemaer for ulike typer byggesak finner duher.Bruk tjenester fra Fellestjenester BYGG. Her finner du tjenester for et utvalg søknader. Se mer om hvilke tjenester som er tilgjengelige her. Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune
 2. Har du spørsmål rundt byggesak eller ønsker å bestille en veiledningstime kan du sende en e-post til kommunen, og vi svarer så fort vi har anledning. Husk å oppgi følgende: Gårds- og bruksnummer for eiendommen, eventuelt adresse; Informasjon om hva du vil bygge; Kontaktinfo (navn, epost og telefonnummer
 3. Hurum kommune er en tidligere kommune på Hurumlandet i Buskerud fylke.Den grenset mot Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst. Navnet kommer av norrønt Huðrimar, trolig av hunþō eller hunþi, 'jakt, fangst', og norrønt rimi, 'jordrygg', altså «høydedragene hvor det drives jakt».. Kommunen er fra innføringen av formannskapslovene i 1837 og har grense mot Røyken i nord
 4. Befolkningsutvikling - Hurum kommune Hurum har i dag 9 330 innbyggere. I løpet av de siste 10 årene har kommunen har hatt en befolkningsvekst på rundt 0,7 prosent. Tallmaterialet viser at veksten har vært størst i nordre del. Befolkningen fordeles på kommunedelene som følger: Sætre og Storsand - 3 939 innbygger
 5. Plan, byggesak og forvaltning. Under plan og forvaltning finner du: Byggesak; Kart og oppmåling; Kommuneplan; Arealdel; Samfunnsdel; Reguleringsplaner; Miljø; Gamle Ørland og Bjugn kommuner har vært i, og er fortsatt inne i, en periode med mange oppgaver knyttet til arealplanlegging

Innsyn i byggesak (eByggWeb) Bestill tid hos byggesaksbehandlar; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Hå kommune Rådhusgata 8, 4360 Varhaug; e-dialog; 51 79 30 00; Send e-post; Mån-fre: 07:45 - 15:15 Hå kommune. Me løfter i lag. Rendalen kommune: Besøksadresse: Hanestadveien 1. 2484 Rendalen. Postadresse: Hanestadveien 1 v/postmottaket. 2484 Rendalen. Fakturaadresse: Fakturamotta Kommunen kan ikke gi generell fristforlengelse, for eksempel i alle saker som skal behandles politisk, der det skal forhandles, for eksempel om en utbyggingsavtale, eller der søknad fremmes i ferien. c. Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker Veiledning om byggesak Publisert dato 05.02.2015 2. d Øksnes kommune. Sentralbord: 76 18 50 00 kl. 10.00 - kl. 14.00. Åpningstid kommunetorget: kl. 10.00 - kl. 14.00. Besøks- og postadresse Storgata 27 8430 MYR

Hva koster en byggesak? Gebyrer. I Hvaler kommune er gebyrene for behandling av byggesøknader fastsatt etter selvkostprinsippet. Gebyrene for byggesøknader finner du i kap. 9 i gebyregulativet. Søknad Fritidsbolig. På 70-tallet ble det innført et forbud mot bygging av nye fritidsboliger i Hvaler kommune Dersom du har fått tilbakemelding på allerede innsendt søknad fra en av våre saksbehandlere på byggesak, kan du rette dine spørsmål til din saksansvarlig via Servicekontoret. Saksansvarlig stiller også opp dersom du ønsker et kort møte for å gå gjennom tilbakemeldingen du har fått. Postadresse Røros kommune Servicetorget. Byggesak Hurum - betongggenvinning, betongriving, fundamentstøping , asbestarbeid , brannriving, asbestmåling , gjennomboring , brannrivning, betongentreprenører. Org.nr.: 964 963 916. Konto: 3123.08.40205. Ansvarlig redaktør: Ivan Sagebakke Viksveien 30,3530 Røyse postmottak@hole.kommune.no. Org.nr.: 960010833. Kommunenummer:3038 Konto: 2280 40 00058. Fakturaadresse: EHF-faktura: 96001083

Hurum kommune - Wikipedi

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Postboks 24, 2851 Lena. Kontaktskjema (mottaker er vårt postmottak) E-postadresse: postmottak@ostre-toten.kommune.no Organisasjonsnummer: 964949859. Faktura - EHF: 964 949 85 Prisar for byggesak. Saksbehandlingsgebyret blir utrekna ut frå eit basisgebyr på kva du skal bygge og eit arealgebyr for byggverket sin storleik. Dersom du søker om dispensasjon kjem dispensasjonsgebyret i tillegg. Gebyr for byggesake Vi har byggesaksvakt alle hverdager fra 09.00 - 14:00. Telefon er 33 41 60 00 (Sentralbord) og du vil bli satt over til en vakttelefon. Besøksadresse er Rådhuset, Sandefjordveien 3

Lover og regler innen byggesak (under arbeid) Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og veileder til TEK10, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10 Nabovarsel - byggesak Generelt. Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt Byggesak Næring, utvikling og teknisk etat er ansvarlig for behandling og veiledning i byggesaker. På denne nettsida skal du finne veiledning til de fleste byggetiltak på din eiendom Forside Byggesak og tekniske tjenester Byggesak Byggesak Dersom du skal bygge nytt, rive eller endre på huset ditt eller eiendommen din, må du i mange tilfeller ha tillatelse fra kommunen Holmestrand er en kyst- og innlandskommune i Vestfold med ca 25 000 innbyggere. Her finner du en oversikt over våre tjenester

Dersom det står at dokumentet er unntatt, kan du be om innsyn ved å sende en epost til arkiv.byggesak@bergen.kommune.no. Vi vil kreve erklæring fra hjemmelshaver ved innsyn i eiendommer som har sensitiv informasjon Har du noen spørsmål om byggesak? På grunn av den lokale smittesituasjonen har avdelingen for byggesak bestemt at vi ikke tar i mot fysiske besøk til vår byggesaksvakt inntil videre. Vi er fremdeles tilgjengelig per telefon og på e-post som vanlig. Hamar kommune har byggesaksvakt mandag tirsdag

Hurum kommune - Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre, 3475 Sætre, Buskerud - Rated 4.4 based on 36 Reviews Hurum kommune hadde vært en bra kommune på mange.. Hovedregelen er at byggesøknader må sendes inn av en kvalifisert fagperson. Tiltak som påbygg, større tilbygg, utgraving, takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner osv. kan du ikke søke om, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson Du kan også sende e-post om du har spørsmål: postmottak@ralingen.kommune.no. Før du starter med et byggeprosjekt, bør du finne ut om du bør søke tillatelse. Se mer under Velkommen til byggesak. Er du i tvil eller lurer på noe, kontakt oss. Når bygget er ferdig, må du melde fra til kommunen Plan og byggesak. Vi forvalter plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Hovedtjenesten hos plan og byggesak er veiledning og behandling av private reguleringsplaner, byggesaker, kart og oppmåling

Plan- og byggesaksdialog plan-, bygge - Bærum kommune

Nes kommune selger eiendomsinformasjon, plandata, kart og nabolister mm. Vi har avtaler med to ulike nettbutikker som distribuerer våre data. Fra kommunen leveres det ut identiske produkter til nettbutikkene, men vareutvalg og priser kan variere noe ut fra hvordan de ulike butikkene presenterer sine produkter Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI Hvorfor er det søknadsplikt? Søknadsplikt gjør det mulig for kommunen å vurdere om tiltaket kan gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. For at både du og naboene dine skal sikres gode boliger og bygninger har vi søknadsplikt. Søknadsplikt betyr at du må søke kommunen ved Plan- og bygningsetaten om tillatelse før du. Formål med tjenesten Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt at det enkelte tiltak utføres forsvarlig. Byggesaksenheten skal møte aktø;rer og publikum med god service, dialog og utøve forvaltningsmyndighet. Nå har vi dykkerberedskap i Larvik kommune. Larvik brann og redning har nå 17 redningsdykkere og 11 lineførere som er ferdig utdannet. Det betyr at Larvik kommune har dykkerberedskap fra 6. mars. Publisert: 08.03.2019; Plan, bygg og eiendo

Hva skjer i byggesaken - min eller naboens? - Horten kommune

Mappe byggesak og private planer Søk etter dokument. Finn etter tittel eller beskrivelse Kategori. Startdato. calendar. Sluttdato. calendar. Søk Tilbakestill. pdf Mal Planbeskrivelse. Publisert 16. oktober 2019 . Last ned Askøy kommune, Klampavikvegen 1,. Hvordan kontakte oss: Søknader og tilleggsdokumentasjon sendes per e-post til postmottak@rana.kommune.no eller per brev til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Generelle spørsmål om byggesaker kan sendes til postmottak@rana.kommune.no eller du kan kontakte oss per telefon på 75 14 50 00.; Til orientering har byggesakskontoret fast intern møtedag hver onsdag, og er da ikke. Adresse: Tynset kommune. Torvgata 1 2500 Tynset Org.nr.: 940837685 Kommunenr.: 3427 Bankkonto: 6170 05 21000 VIPPS: 51895 På grunn av koronasituasjonen har byggesak ikke drop-in. Møter må avtales direkte mellom innbygger og saksbehandler. Ring 62 43 30 00 for avtale. Ved tilfeldige besøk uten avtale vil servicekontoret gi beskjed via e-post om dette til byggesak, og en byggesaksbehandler vil ringe tilbake til vedkommende så snart som mulig Besøk oss. RAUMA RÅDHUS. Vollan 8A 6300 Åndalsnes. Vis i kart. Snakk med oss. Servicetorget. Man - fre: 10.00 - 14:00. Telefon: 71 16 66 00 Finn ansat

Plan, byggesak, brann og tekniske tjenester - Sel kommune

Vi handsamar alle typer byggesaker, og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven fylgjast i kommunen. Det finnes ulike regler og fremgangsmåter avhengig av kva du skal bygge. Finn din type byggesak og informasjon nedst på sida På byggesak behandlast søknadspliktige tiltak som oppføring, riving og endring av bygningar, anlegg og konstruksjonar. Søknadspliktige tiltak må godkjennast av kommunen før arbeidet kan settast i gong.Om ein vil nytte elektronisk byggesøknad, har ein moglegheit for dette på ByggSøk sine sider Byggesak: Martine Hakelund Hansen, telefon 47797245/ 69174855 Epost: martine.hakelund.hansen@halden.kommune.no Hun behandler bygge-og delingssaker. NB! Bygge/delingssøknader skal sendes til post@aremark.kommune.no. Kartbase Søk etter saker. Har du sendt inn en byggesøknad til oss og lurer på hva som skjer i saken? En måte å finne saken din på, er å bruke innsynsløsningen vår. Her kan du bl.a. søke på tittel, saksbehandler eller gårds- og bruksnummer Tilbygg med ansvarsrett. Endring av eksisterende bygning som f. eks. tilbygg over 50 m² og påbygg (f.eks. oppføring av arker, ny 2. etasje) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven plan- og bygningslovens § 20-1 a.Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet

Byggesak - Hovedporta

Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark Kommunen behandler søknaden. Har du sendt inn merknader til søker, vil du få kopi av kommunens vedtak og kan klage på vedtaket. Vær oppmerksom på at det ikke er all informasjon som er relevant i en byggesak. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold i vurderingen av et byggetiltak Om byggesak. Kontakt byggesak i Holmestrand kommune om du har spørsmål om byggesaker. Ha alltid gårds- og bruksnummer, saksnummer eller adresse klart når du kontakter oss. Alle henvendelser om byggesaker skal skje fra mandag til torsdag etter kl.12.00 - 15.00 og rettes til sentralbordet i Holmestrand kommune. Besøk byggesak Byggesak Resultat i kategorien Bevilling Boligkontor Byggesak Fritid Helsesykepleier Kart og oppmåling Kommunedirektør Kultur Landbruk og miljø Plan Regnskap Tilrettelagt fritid Tjeneste- og koordineringskontoret, TK

 • Chris medina kone.
 • Atv import sandvika.
 • Almisse kryssord.
 • Idrettsfronten.
 • Filterhus vann.
 • Offene krabbelgruppe stuttgart.
 • Wifi strømnettet.
 • Hausmania lokale.
 • Sportakrobatik hoyerswerda.
 • Jalapeno syltet.
 • Vhs bamberg land.
 • Welche antiquitäten werden gesucht.
 • Hel pysjamas voksen.
 • Audi r8 matt schwarz preis.
 • Norges varmeste kommune.
 • Hotell lom brimi.
 • Servitris arbetsuppgifter.
 • Viasat kort aktivering.
 • Ruteplanlegger med værvarsel.
 • Dragonheart 4 die kraft des feuers stream deutsch.
 • Jinx club pokemon.
 • Wochenblatt singen vermietungen.
 • Naturist hotel gran canaria.
 • Rastebord pris.
 • Jenga spill.
 • Fylte horn grove.
 • Obs lagunen kundeavis.
 • Brio vogn.
 • Wiesbaden mit kindern bei regen.
 • Swr3 elch und weg 2018.
 • Russisk toy terrier klubb.
 • Apputveckling kurs.
 • Varaordfører oslo.
 • Luftige skoleboller.
 • Stuga tanumstrand till salu.
 • Icl keratokonus.
 • Teknologisk institut planteteknologi.
 • Oslo bysykkel wiki.
 • Konsoler byggmax.
 • Do us citizens need visa to uk.
 • Gummi arabicum kjøpe.