Home

Klor periodesystemet

Klor er et grunnstoff med symbol Cl. Klor er en grønngul, giftig gass som består av Cl2-molekyler. Den kondenserer ved −34 grader celsius (o C) til en væske. I salter (klorider) foreligger klor som Cl--ioner. Klor er det andre grunnstoffet i gruppe 17 (halogenene) i periodesystemet. Det er to stabile isotoper av klor: 35Cl ( 75,77 prosent) og 37Cl (24,23 prosent) Klor (Cl) er et element i periodesystemet med atomnummer 17 og atommasse 35.453 u. Klikk her for mer fakta og data om elementet Klor og hvilke kjemiske egenskaper Klor (Cl) har, for eksempel smeltepunkt og kokepunkt og hvilken klasse Klor tilhører Klor forekommer ikke i ren form naturlig, men finnes særlig i klorid-forbindelser, siden det er et svært reaktivt (reaksjonsvillig) grunnstoff.Som bestanddel i salter (som for eksempel natriumklorid, kaliumklorid og sinkklorid) finnes det i store mengder over hele jorden.Andelen av klor i jordskorpen er omtrent 0,05%. Det finnes over 2 400 kjente naturlige klorforbindelser

Grunnstoffene fluor og klor er gasser som består av molekyler med to atomer. Jod er et fast stoff ved romtemperatur, men går direkte fra fast stoff til gass ved oppvarming. Periodesystemet og ione Søk i Periodesystemet Søk. Legg på filter. Periode. 1: 1 H Hydrogen: 2 He Helium: 2: 3 Li Litium: 4 Be Beryllium: 5 B Bor: 6 C Karbon: 7 N Nitrogen: 8 O Oksygen: 9 F Fluor: 10 Ne Neon: 3: 11 Na Natrium: 12 Mg Magnesium: 13 Al Aluminium: 14 Si Silisium: 15 P Fosfor: 16 S Svovel: 17 Cl Klor: 18 Ar Argon: 4: 19 K Kalium: 20 Ca Kalsium: 21 Sc.

klor 18 Ar 39.95 argon 4s 19 K 39.10 kalium 20 Ca 40.08 kalsium 3d 21 Sc 44.96 scandium 22 Ti 47.88 titan 23 V 50.94 vanadium 24 Cr 52.00 krom 25 Mn 54.94 mangan 26 Fe 55.85 jern 27 Co 58.93 Grunnstoffenes periodesystem Author: Bjørn Pedersen Created Date: 11/7/2005 3:25:33 PM. Klor Grunnstoff nr 17 og har derfor 17 protoner i kjernen 2 elektroner i det innerste skallet 8 elektroner i skall nr. 2 7 elektroner i skall nr. 3 17+ Video om klor Tilbake til periodesystemet 19. Argon Grunnstoff nr 18 og har derfor 18 protoner i kjernen 2 elektroner i det innerste skallet 8 elektroner i skall nr. 2 8 elektroner i skall nr. 3 18+ Video om argon Tilbake til periodesystemet I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de 18 vertikale kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18

klor - Store norske leksiko

Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.Hver periode består av grunnstoffer med det samme antallet elektronskall rundt atomkjernen.Offisielt opererer man i dag med syv perioder; periode 8 er foreslått, men er foreløpig ikke anerkjent av den internasjonale kjemi-organisasjonen. Eksamensnotater i naturfag (10. klasse, kjemi): Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper Av disse er klor (Cl 2) og brom (Br 2) giftige gasser. Fast jod (I 2) kan avgi giftig joddamp. Fluor er det mest elektronegative av alle grunnstoffene i periodesystemet, og elektronegativiteten minsker ettersom man beveger seg nedover i gruppen. Fluorid (F-) inngår i hydroksyapapatitt og som styrker tannemaljen Interaktivt, søkbart Web 2.0 periodesystem med dynamisk layout som viser navn, elektroner, visualiseringer av trender, orbitaler og isotoper. Fullstendige forklaringer Periodesystemet gir et viktig grunnlag for store deler av kjemi og fysikk. Ved hjelp av det periodiske systemet er det mulig å finne ut hvordan et stoff reagerer, hvordan det nedbrytes (dvs. hvis det er et radioaktivt stoff), hvilke gasser vil stige over andre gasser, og som nevnt ovenfor, hvilke subatomære partikler består et element av

Klor er en gulgrønn gass med svært skarp lukt. Den er giftig for levende organismer og har vært fryktet fordi den ble brukt som giftgass under første verdenskrig. Klor er sterkt reaktivt, dvs. det danner ekstremt lett forbindelser med andre stoffer. Ved normale temperaturer er klor en gass som lett pustes inn klor 18 39,95 Ar argon 80 200,6 Hg kvikksølv 65 158,9 Tb terbium 81 204,4 Tl thallium 82 207,2 Pb bly 83 209,0 Bi vismut 84 (209) Po polonium 85 (210) At astat 86 (222) Rn radon 112 (285) Cn Grunnstoffenes periodesystem STORE NORSKE LEKSIKO Angående periodesystemet er det ganske innviklet, og jeg kan bare litt av det (fylling av de fire første skallene og underskallene deres), så der må noen andre svare. Siter; Akkurat på samme måte som Klor(Cl), 35 minus 17, hvor Cl har en atommasse på 35,45

Atomtypenes plassering i periodesystemet gir nyttig informasjon om hvilke typer bindinger det er mellom atomer. Klor har også ett uparet elektron i sitt ytterste skall. Natrium gir fra seg ett elektron og får overskudd av positiv ladning. Det blir et positivt ion. Klor tar til seg ett elektron,. Interaktiv periodesystem med dynamiske layouts, der viser grundstoffernes navne, elektronstrukturer, oxidationstrin, orbitaler og isotoper. Klik på et stof og få den fulde beskrivelse Metaller reagerer lett med andre stoffer. Forskjellige stoffer har ulik evne til å gi fra seg elektroner. Som en tommelfingerregel kan vi si at stoffene som står til venstre i periodesystemet, har lettere for å gi fra seg elektroner enn stoffene til høyre.Kunnskap om ulike stoffers evne til å ta i mot eller gi fra seg elektroner er nyttig i mange sammenhenger, for eksempel for å lage. Klor er for det meste utbyttbart uavhengig av hvor det er lagret. Blodkonsentrasjonene av natrium reguleres blant annet av Na/K-pumpen som pumper kalium inn i cellene og natrium ut. Utskillelsen av salter kan være vanskelig å beregne, ettersom det kan forsvinne flere veier Periodesystemet har holdt orden på grunnstoffene i 150 år, men under den ryddige overflata er det enkelte ting som skurrer

Klor er et halogen som vi finner i gruppe 17 i det periodiske system. Man finner klor i mange offentlige basseng, og man bruker klor til å rense vann f.eks. Klor forekommer ikke i ren form naturlig, men finnes særlig i klorid-forbindelser, siden det er et svært reaktivt (reaksjonsvillig) grunnstoff, som man kan se ved at de periodesystemet, en ny periode. Som vi vil se, så begynner vi alltid på et nytt skall når det er fylt opp 8 elektroner i ytterste skall (unntatt 1. skall). Når du leser dette, bør du følge periodesystemet i tabell 1.3. 1. periode 1s-elektroner, bare 2 grunnstoffer, nr 1 og 2. 2. periode 2s og 2p-elektroner, 2 + 6 grunnstoffer, nr. 3-10

Klor (Cl) - Grunnstoff 17 i Periodesystemet

Klor: CH3-CH2Cl = kloretan. Funksjonelle grupper som oppgis med endelse: Aminer, -NH2: CH3-CH2-CH2-NH2 = propanamin. SiO2 så forskjellige egenskaper fra CO2 når de ligger så nær hverandre i periodesystemet? Det er nettverksstrukturen til SiO2 som gjør at det likner svært lite på CO2 Periodesystemet Eit grunnstoff er eit reint stoff som er bygd opp av fleire atom som har det same atomnummeret. Alle andre reine stoff består av to eller fleire grunnstoff som er bundne saman

Klor - Wikipedi

 1. c) Klor: Cl − d) Kalium: K + e) Fluor: F − f) Kalsium: Ca 2+ 3.4.1 Elektropositive stoffer gir lett fra seg elektroner og danner positive ioner, eksempler er stoffene i gruppe 1og 2 i periodesystemet.Elektronegative stoffer tar lett opp elektroner og danner positive ioner, eksempler er stoffene i gruppe 17 i periodesystemet. 3.4.
 2. Klor (Cl) er et element i periodesystemet med atomnummer 17 og atommasse 35.453 u. Klikk her for mer fakta og data om elementet Klor og hvilke kjemiske egenskaper Klor (Cl) har, for eksempel smeltepunkt og kokepunkt og hvilken klasse Klor tilhører Klor eller chlor (fra latin chlorum) (fra græsk: Xλώριο=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er gasformig under normalbetingelser.
 3. B) klor C) kvikksølv D) fosfor Atomer 9 Hvilket av disse grunnstoffene er mest elektronegativt? A) As B) Ge C) P D) Sb Atomer 10 Hvilken av disse egenskapene avtar fra venstre mot høyre (på tvers) og øker ovenifra og ned i periodesystemet? A) ioniseringsenergi B) elektronaffinitet C) elektronegativitet D) atomradius Atomer 1
 4. Klor er en grønngul, giftig gass som består av Cl2-molekyler. Den kondenserer ved −34 grader celsius o C til en væske. I salter klorider foreligger klor som Cl--ioner. Klor er det andre grunnstoffet i gruppe 17 halogenene i periodesystemet. Det er to stabile isotoper av klor: 35Cl 75,77 prosent og 37Cl 24,23 prosent

Forsiden - Periodesystemet

Aktivt oksygen eller klor – Lampe giganten

Periodesystemet - Wikipedi

Periodesystemet og grunnstoff - Periodesystemet

 1. Det periodiske system: Klor illvit
 2. Periodesystemet - Skall, elektroner, grupper og pe
 3. Naturfag - Ionebinding og metallbinding - NDL

Periodiske System - Ptabl

Periodesystemet - Nettskulen

 1. Kosmos SF: Fasit kapittel 3 (2009
 2. Klor atomnummer klor forekomme
 3. FLERVALGSOPPGAVER - ATOMER og PERIODESYSTEMET
 4. Atomnummer Klor - fari
 5. Sang om de 36 første grunnstoffene i periodesystemet
 6. Grunnstoffenes periodesystem

Periodesystem sangen

 1. Den NYE Periodesystemet Sangen (Oppdatert)
 2. The Periodic Table Song (2018 Update!) | SCIENCE SONGS
 3. Repetisjon: Periodesystemet
 4. 02-05 Metaller, ikke-metaller, halvmetaller: Egenskaper
 5. De 36 første grunnstoffene i periodesystemet i sakte tempo
 6. Balansere reaksjonlikninger i naturfag
 7. kjemiske reaksjoner
forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetningKlor – WikipediaPeriodesystemetGjøre rede for den historiske utviklingen av atombegrepetKlor i badtunna av trä - man kan ofta uppleva storBilder - Periodesystemet
 • Mr av hofte og bekken.
 • How to completely reformat windows 10.
 • Samsonite bergen.
 • Facebook picture maker.
 • 82 tommer tv.
 • Omsorgsetikken forbinder vi med.
 • Innlegg engelsk.
 • Espen askeladd jeg fant jeg fant.
 • Catering gryterett bergen.
 • Endre lund eriksen bøker.
 • Bill.mrk betyr.
 • Veranstaltungen innsbruck 2018.
 • Saks til hundeklipp.
 • Arket hm.
 • Tigging i norge.
 • The suite life on deck.
 • Pytels im zoo.
 • Trangia stormkjøkken bruksanvisning.
 • Kettlebell treningsprogram pdf.
 • Drink mix san francisco.
 • Hva er tesla inventory.
 • Miraphone kaiserbariton gebraucht.
 • Skjøte gipsplater i høyden.
 • Hotell i rayong thailand.
 • Hagen caravan gjøvik.
 • Vest arena recklinghausen parken.
 • Fahrradverleih goslar.
 • Bowser ausmalbilder.
 • Funkygine noah.
 • Happy birthday meme.
 • Am i breached.
 • Eplecidereddik rema 1000.
 • Morsomste unnskyldninger.
 • Teoretikere barn.
 • Knollis peine city galerie.
 • Nm orientering 2017.
 • Vinmonopolet tromsø åpningstider jul.
 • Munnsår sinksalve.
 • Garibaldi.
 • Person with highest followers on instagram 2017.
 • Magenstein cola.