Home

Tekniske geofag studieplan

Studiets oppbygning - Tekniske geofag - Masterprogram

Sivilingeniører - tekniske geofag (bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk) Publisert 14.08.2020 / Sist endret 14.08.2020 Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Om informasjonskapsler Personvern Ansvarlig redaktør. Logg in Jeg avslutter en bachelor i geologi til sommeren og vurderer følgende på master: geokjemi, sedimentologi og/eller strukturgeologi. Kjenner en som tar master i teknisk geofag, og han er veldig fornøyd med det. Velger du de rette fagene på teknisk geofag så blir du ekstremt ettertraktet i gruvedrift

Mineralproduksjon - Studiets oppbygning - Tekniske geofag

Geofag (master - to år) Masterstudier i geofag dekker spesialiseringer innen flere områder av geologi, geografi, hydrologi, geofysikk, geomatikk, meteorologi og oseanografi. Du lærer om jordens struktur, naturressurser og miljø Studieprogram Tekniske geofag 1 av 17 INFORMASJONSBROSJYRE om valg av studieretning ved studieprogram Tekniske geofag 2010 Innledning Bruk av informasjonsbrosjyren . emner, se foreløpig studieplan med føringer om valgbare emner som anbefales for de enkelte studieretningene Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet Se alle studieprogrammer i geofag ved UiO. Vi har bredde i våre studier. Du kan mellom annet studere energi- og naturressurser, geofarer, miljø og klima i fag som geologi, geofysikk, naturgeografi, hydrologi, meteorologi og oseanografi

Studieprogram Tekniske geofag 2 av 22 INNLEDNING Studieprogrammet Tekniske geofag har som mål å gi utdanning på høyt internasjonalt nivå. Det baseres på geovitenskapelig og ressursteknologisk forskning og utdanning samt miljøteknikk. Tekniske geofag har et fagtilbud som er tilpasset samfunnets behov og tilstrebe Studieplaner for masterstudier i teknologi (siv.ing/int.master) ved NTNU for 2020-202 Teknostart tekniske geofag - ettertraktede studenter. Det er hektiske og spennende dager for de nye studentene ved IGP. Studentene på tekniske geofag er i full gang med innføring i basisfagene. De har også hatt besøk av næringslivet, og beskjeden er klar. SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN FOR MASTERPROGRAMMET I GEOFAG Avtalen er en felles forpliktende avtale mellom studenten, kontaktpersonen, veileder(e) og Programrådet om gjensidige rettigheter og plikter i forbindelse med studieplanen for masterstudiet. Avtalen består av en søknad og vedlegg som skal leveres for godkjenning

Sider med tagg tekniske geofag . Side . Status Revisjon Bruker . Dato ; Studieveiledningstilbud ved Fakultet for ingeniørvitenskap: Godkjent : 1.9 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin: 2 Dager siden: Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap: Godkjent : 33.4: Ragnhild Nordback Madsen Hovedekskursjon til Chile 2014 - Tekniske geofag, NTNU Introduksjon Fra 30. mars til 11. april var 26 studenter fra 4. og 5. klasse Tekniske geofag og Master i geologi på hovedekskursjon i Chile. Studentene kommer fra forskjellige spesialiseringer inne

Entusiastiske studenter fra geologi, tekniske geofag og petroleumsfag på NTNU tar sikte på å lage en stand som vekker nysgjerrigheten hos både små og store. Arrangement holdes i NTNU Akrinn-bygget på Kalvskinnet, inngang fra Sverres gate mellom Sverres gate 10 og 14 (det står ikke 12 på kartet) Studieprogram Tekniske geofag 11 av 16 FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO) 3.årskurs Studieretning Ingeniør- og miljøgeologi Und. sem. Emnenr Emnetittel Anm Sp Obligatoriske emner Høst TGB4125 MINERALOGI PETROGRAF 7,5 Høst TGB4185 ING GEOLOGI GK 7, Studieprogram Tekniske geofag 11 av 18 FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO) 3.årskurs Studieretning Ingeniør- og miljøgeologi Und. sem. Emnenr Emnetittel Anm Sp Obligatoriske emner: Høst TGB4125 MINERALOGI PETROGRAF 7,5 Høst TGB4185 ING GEOLOGI GK 7, Denne studieplan med emnebeskrivelser for Fagskolen i Østfold (heretter kalt studieplan) bygger på Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning, generell del (07.02.17) og Nasjonal plan for bygg, fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning bygg, anlegg og KEM (06.07.15)

Tekniske geofag - masterstudium (5-årig

 1. Fagskoleingeniør med fordypning bygg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold, salg og kontroll av alle typer bygg. Høsten 2020 tilbyr vi bygg heltid o
 2. eralproduksjon og ressursgeologi og miljø- og hydrogeologi
 3. Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt
 4. Studieplan tekniske fag, fagretning elektro, fordypning automatisering - Fagskolen i Agder Studieåret 2020/2021. Rev. 0----- 5 : kommunisere med medarbeidere, og at han eller hun er fortrolig med bruk av digitale verktøy til dette formålet. Studenten skal.

Tekniske løsninger for nettbaserte studier er beskrevet i dokumentet «Tekniske løsninger samlingsbaserte studier TEKNISK», se vedlegg 2. 5. Studietilbudets oppbygging og innhold 5.1. Omfang Utdanningen som beskrives i denne planen, er et 1,5årig nettstudium (nettbasert me Sivilingeniørutdanning tekniske geofag 2013-2014 Trykt på Arctic Volume. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, EMAS, FSC og Svanemerking Hovedekskursjon Tekniske Geofag 2016 INTRODUKSJON Årets hovedekskursjon for femteklassinger ved Tekniske Geofag fra NTNU gikk til Chiles hovedstad Santiago . Ti elever med spesialisering innen Ingeniørgeologi, Bergmekanikk, Ressursgeologi o

Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for

1. Hvorfor søkte du Tekniske geofag • Generelt: interesse for frilusliv, realfag og geofag. • 2 søkere var usikre på studievalg og hadde ikke tenkt så mye gjennom valget. 1 søker ville bare se om han/hun kom inn Studieplan - TF PRO - FL662 z50 .docx Side 1 av 42 Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Prosessteknikk 2-årig utdanning fordelt over 4 år som deltidsstudium PROSESSTEKNIKK er en utdanning innen fagretningen KJEMI Revisjon: 21.10.2018 . Studieplan · PROSESSTEKNIKK. OBS: Tekniske geofag ved NTNU har nylig gjennomgått en revisjon som trer i kraft fra 2011. På grunn av dette er denne informasjonsvideoen ikke helt oppdatert. Vi i Bergringen jobber for å bedre. Du har rett i det du sier. Paa engelsk er tekniske geofag kalt engineering geology, bare for aa gjoere helt klart hva det betyr. Som geolog laerer man aa forklare hvor steinen kommer fra, hvordan den er idag og hva som skjer med den i fremtiden

NTNU Geologi Bachelor + Master vs Tekniske Geofag siv.ing. » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Som regel er det mye nytt for de fleste (med mindre du har hatt Geofag 1 og/eller 2 på vgs) men det er ikke vanskelig stoff. Det er verre med matte, fysikk og kjemi Men ikke la deg skremme bort av det Tittel Sted Fra Til; Møte i SPU Geofag og Petroleum Rom 168, Geologen: 27.09.2018 27.09.201 Geolog/ingeniør innen tekniske geofag Publisert 25.06.2018 / Sist endret 25.06.2018 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge

Sommerjobb student tekniske geofag Flere jobber. 1 Customer Success Leader Fremo bemanning og utvelgelse TRONDHEIM. 1 Racer på relasjoner og markedsføring? Vi søker en senior innholdsrådgiver til laget vårt Fremo bemanning og utvelgelse TRONDHEIM. 1 Hjelpearbeider montør Fremo. Studieplan · Automatisering · Fagskolen i Kristiansand Studieplan - TF AUT - FL662 z50 .docx Side 5 av 41 Revisjonsdato: 20.12.2018 4 Generelle bestemmelser 4.1 Reglement Beskrivelse av rettigheter og plikter for studentene og tilbyder (skolen) vises i lov, forskrifter og reglement STUDIEPLAN FOR Anlegg (fagretning bygg, anlegg og KEM) 3ÅR DELTID Studieplanen bygger på: NUTF er et organ for samhandling mellom tilbydere av tekniske og maritime fagskoleutdanning, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og relevante myndigheter

Studentorganisasjonen Teknologiporten gjennomfører bedriftspresentasjoner og større arrangementer i samarbeid med bedrifter som ønsker å vise seg for studenter. Sivilingeniører - tekniske geofag (bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk) Published 14.08.2020 / Last changed 14.08.2020 Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser

Studieplan. Norske landskapsingeniørers forening NLI. Konkret kan dette innebære arbeidsoppgaver som utarbeiding og oppfølging av tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter, drifts- og skjøtselsplaner, samt kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, veger,. Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede . Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske: Matematikk - dette er starten på emnet TMA 41Matematikk 1 Her finner du oversikt over alle studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap. English version: Student advisers at the Faculty of engineering Temaside om veiledning. NB! Høsten 2020 er det ikke mulig å komme på drop-in veiledninger ved fakultetet Geofag er særlig knyttet til oljevirksomhet. Likevel var arbeidsledigheten i 2017 for geologer noe lavere enn biologiske fag, både for nyutdannede og hele arbeidsstyrken. Som geolog har du god kjennskap til bergarter, hvilke egenskaper de har (mineralogi), og hvordan landformene er dannet gjennom historien (morfologi) En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike.

SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR MASTERPROGRAMMET I GEOFAG Avtalen er ein felles forpliktande avtale mellom studenten, kontaktpersonen, rettleiar(ar) og Programrådet om gjensidige rettigheiter og plikter i forbindelse med studieplanen for masterstudiet. Avtalen består av ein søknad, samt vedlegg som skal leverast for godkjenning Studieplan Lokomotivførerutdanningen Side 4 Rev. 1.2 3. Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1 eller Informasjonsteknologi 1 eller Geofag 1 eller Teknologi og forskningslære 1 I tillegg må alle søkere: Beskrive hvilke tekniske krav som kreves for at kjøretøyene ka

Fra 20. til 27. mars var 14 studenter fra 4. og 5. klasse tekniske geofag og master i geologi på hovedekskursjon i Nepal. Studentene tilhører ulike retninger, og dekker fagfeltene ingeniørgeologi og bergmekanikk, mineralproduksjon og ressursgeologi og miljø- og hydrogeologi Hvert år arrangeres det en hovedekskursjon for 4. og 5. klasse på Tekniske Geofag til utlandet. Bergringen støtter hver student med 1500kr da dette er en faglig og sosial lærerik tur for studentene. I år gikk hovedekskursjonen til Argentina med professor Reginald Hermanns og Steinar Ellefmo fra Institutt for Geovitenskap og Petroleum på NTNU Studieplan tekniske fag, fagretning elektro, fordypning elkraft - Fagskolen i Agder Studieåret 2020/2021. Rev. 0----- 3 . 7.2 Læringsnotater 14 7.3 Innlevering av faglige oppgaver 14 7.4 Læringsrapporter 1 HOVEDEKSKURSJON TEKNISKE GEOFAG 2017. Legg igjen en kommentar / Av Bergringen. I år gikk hovedekskursjonen for femte-, og noen fjerdeklassinger, ved Tekniske Geofag fra NTNU til Argentina. De hadde også med fire studenter fra geologi, og var totalt 22 studenter Sommerjobb for student ved tekniske geofag Publisert 29.05.2020 / Sist endret 29.05.2020 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge

Ukas student: Tekniske geofag - NTNUs Studentblog

Tekniske utdanningar; Praktisk informasjon. Om oss Søkjarinformasjon Studentinformasjon Kvalitetssystem Bransjemoduler - Nordhordland. Fagskolen har fått tilskudd til å drive 4 bransjemoduler i Nordhordland fra høsten 2020. Nyhet - Gratis nettkurs i PLS . Vi tilbyr et gratis. Årets hovedekskursjon for femteklassinger ved Tekniske Geofag fra NTNU gikk til Chiles hovedstad Santiago. Ti elever med spesialisering innen Ingeniørgeologi, Bergmekanikk, Ressursgeologi og Mineralproduksjon satte seg på flyet lørdag 12. mars med forventinger om å se annerledes geologi, store gruver og lære mer om hvordan prosjekter gjennomføres på andre siden av verden Oppbygging og gjennomføring. Masterprogrammet i geofag, studieretning geofysikk, består enten av 1 år med emner (60 studiepoeng) og 1 år med masteroppgave (60 studiepoeng), eller 1,5 år med emner (90 sp) og et halvt års arbeid med masteroppgave (30 sp) STUDIEPLAN FOR Bygg (fagretning bygg, anlegg og KEM) 3ÅR DELTID Studieplanen bygger på: Den treårige tekniske utdanningen på deltid, gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt

Sivilingeniører - tekniske geofag (bergteknikk

Studiet skal gi landmåleren kunnskaper innen et bredt spekter av tekniske fag og eiendomsfag. Undervisningen dekker hele prosessen fra for eksempel planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg STUDIEPLAN. Fagskolen Tinius Olsen tilbyr en praktisk, yrkesrettet og relevant utdanning. Enten du har interesse for aktiviteter, kultur, mat, overnatting eller formidling har vi noe å tilby deg. Velg mellom 2-eller 4-årig studium hos Norsk Hotell- og Reiselivsfagskole STUDIEPLAN FOR Maskinteknisk drift (fagretning teknikk og industriell produksjon - TIP) 3ÅR DELTID NUTF er et organ for samhandling mellom tilbydere av tekniske og maritime fagskoleutdanning, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og relevante myndigheter

Sommerjobb for student ved tekniske geofag Published 29.05.2020 / Last changed 29.05.2020 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge Detaljert studieplan for plantevitenskap finnes her: Studieplan. /Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Læringsaktiviteter. Studiet har en bred forankring i naturvitenskapelige fag, som videre blir benyttet i anvendt plantevitenskapelig sammenheng Studieplan tekniske fag, fagretning bygg, anlegg og KEM, fordypning KEM - Fagskolen i Agder ----- 3 6.5 Spesialiseringsemne 29 6.5.1 Fordypning i prosjektarbeid + LAB-arbeid 29 6.6 Hovedprosjekt 31 7.0 Litteraturliste - nettressurser 33 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske fa Norges tekniske høgskole (NTH) (opprinnelig «Norges tekniske høiskole») ble opprettet i 1910 i Trondheim.Høyskolen utdannet sivilingeniører og sivilarkitekter.. I 1968 ble NTH, Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH) og Vitenskapsmuseet slått sammen til Universitetet i Trondheim (UNIT). Stortingets hensikt om en integrering av disse institusjonene ble imidlertid i liten grad fulgt opp. Skolens studieplan for utdanningstilbudet (fordypning KEM) Overordnet læringsutbytte for fordypning KEM (klima, energi og miljøfag i bygg) Kunnskap: Kandidaten • har innsikt i de globale og nasjonale klimautfordringene samt en utvikling med stadig skjerpede krav til energieffektive- og optimaliserte tekniske installasjoner i byg

Studieplan - NTN

Råd og Utvalg. Campusrad-GjovikStudieprogramutvalget-for-Petroleum-Tekniske-geofag-og-Geolog Studieplan for videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer, modul 4 - 2017 Side 1 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den kriminaltekniske koordinatoren skal samordne arbeidet med undersøkelser av åsteder og øvrige kriminaltekniske spor, som belyser hendelser i en etterforskning Ph.d.-kandidat Lina Hedvig Line ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Reservoir quality and prospectivity of Lower - Middle Mesozoic sandstones of the Barents Shelf for graden Philosophiae Doctor Dette innebærer at studenten kan starte i det 3.dje studieåret i det ordinære 5-årige studiet og få med seg en mindre faglig stressende studieplan, samt at svært interessante ikke-tekniske emner kan innlemmes i emneporteføljen Råd og Utvalg. 112233FUSFUSAD-fakultetet-LOSAMAD-FakultetsstyretStudieprogramutvalget-for-Petroleum-Tekniske-geofag-og-GeologiKompetansesenterforu

Skal vi hevde oss i hard, internasjonal konkurranse, er maskinteknisk kompetanse helt sentralt. Det er maskinene som gjør jobben, i energiprosesser og omforming av materialer. Det må gjøres kostnadseffektivt, ellers taper et høykostland som Norge i konkurransen. Maskinene gjør også sitt inntog på stadig flere områder, f.eks i helse og omsorg Tittel Studieplan maskinoffiser på ledelsesnivå (120sp, stedbasert) Rev/ver 0.3 side 1 av 37 Fagskolen Rogaland studieplan: Maskinoffiser på ledelsesnivå 120 studiepoeng nivå NKR 5.2, stedbasert Studieplanen bygger på: 1. Internasjonal Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer STUDIEPLAN Bachelor i ingeniørfag, Bygg 180 studiepoeng Narvik, Alta, Mo i Rana og Tromsø Bygger på Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning av 03.02.2011 Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 25.09.2017, og via rektorvedtak 08.01.2018 Studieplan; Naturfag 1 (5-10) (60 studiepoeng) for undervisning i grunnskolen kreves i tillegg også emnet NF104U (biologi/geofag 2) er bestått i tillegg til emnene NF101U, NF102U og NF103U. Nasjonale føringar. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og.

NTNU Geologi Bachelor + Master vs Tekniske Geofag siv

STUDIEPLAN Bioteknologi, bachelor 180 studiepoeng Tromsø Geofag (1+2) Teknologi og forskn.lære (1+2) Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94). Søknadsfristen er 1. mars for søkere med . realkompetanse . Studiet har 15 studieplasser og er adgangsregulert Studieplan - Havteknologi - Kristiansund Kull Hausten 2018. Tekniske spesialiseringsemner omfatter 70 studiepoeng og skal gi en spesialisering innen maskinfagene. Ett av spesialiseringsemnene er et fordypningsemne i enten havbruksteknologi eller petroleumsrettet undervannsteknologi Hei, har nettopp funnet ut at jeg har kommet inn på siv.ing i tekniske geofag på NTNU. Lurer på om det er noen inne her som har noen erfaringer, eller annet de kan dele om studiet

Geofag (master - to år) - Universitetet i Osl

Innholdet i studieplan og emnebeskrivelser er gjensidig forpliktende for HiØ og studentene. programsekretariat og gis en faglig begrunnelse som grunnlag for tekniske endringer av studiemodellen i FS. HiØ - Studieenheten: Veileder for utfylling av studieplan og emnebeskrivelse 1 STUDIEPLAN BARSEL- OG BARNEPLEIE . Levanger fagskole Barsel- og barnepleie . 2 . Innhold 4.0 Tekniske forutsetninger Studentene må disponere egen PC. Studiearbeid, arbeidskrav, undervisningsgrunnlag, informasjon og innleveringer gjøres på nett via skolens læringsplattform TRONDHEIM: Sivilingeniører fra tekniske geofag (bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk) Fremo bemanning og utvelgelse: Vi fortsetter utviklingen og søker nye medarbeidere! Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser

Geofag utdanning.n

Studieplan; Naturfag 1 (1-7) skal ha grunnleggende kunnskaper på fagområda biologi, fysikk, geofag og kjemi, tilstrekkelig for å undervise på 1.-7. årstrinn i grunnskolen; skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisningen i skolen Hovedekskursjon Tekniske Geofag 2015. Fra 20. til 27. mars var 14 studenter fra 4. og 5. klasse tekniske geofag og master i geologi på hovedekskursjon i Nepal. Studentene tilhører ulike retninger, og dekker fagfeltene ingeniørgeologi og bergmekanikk, mineralproduksjon og ressursgeologi og miljø- og hydrogeologi Stavanger offshore tekniske skole Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger. Telefon 51 50 03 00 . sots@skole.rogfk.no. vosots@skole.rogfk.no. vosenter-ho@skole.rogfk.no. Her finner du oss. Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger. Vis i kart . Voksenopplæringssenter for helse- og oppvekst (VO-senter

Geofag 1 + 2 eller ; Teknologi og forskningslære 1 + 2; Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole. Studiet er åpent. I 2019 kom alle som var kvalifiserte inn på studiet. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Politiattest og skikkethetsvurderin Realfagskravet er: R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Læringsaktiviteter Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, øvingsoppgaver og studentoppgaver i felt så vel som i laboratorium, utferder og demonstrasjoner, kollokvier og skriftlig og muntlig presentasjon. Studieplan for Ingeniørfag - data, bachelorprogram Grunnstudium Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1. 4) Fag- eller svennebrev innen innen IKT. Trondheim - Geolog/ingeniør innen tekniske geofag - vikariat. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Studieplan Rettleiande gjennomføringsplan - Bygg - fom kull-18 Rettleiande gjennomføringsplan - Bygg nett - fom kull-18 Veiledende gjennomføringsplan - heiltidsstudium - t.o.m. kull-17 Veiledende gjennomføringsplan - nettbasert studium - t.o.m. kull-17 Utstyr og bokliste Nettbasert studiu

 • Lakmus ph.
 • Møbelstoffer.
 • Perineum mrsa.
 • Downhill helm für kinder.
 • Dalen 2054 til salgs.
 • Mini vouwwagen.
 • Moxx eschwege.
 • Landschaftlich herzhaft pikant.
 • Samrabthai.
 • Tanzparty kassel.
 • Konkretiseringsmateriell norsk.
 • Dog talking about meat in fridge.
 • Sächsisch für anfänger buch.
 • Steinkjer trondheim buss.
 • Wie kann ich synchronisierte fotos vom iphone löschen.
 • Twitter english.
 • Godkjenning av eksosanlegg mc.
 • Monatshoroskop schütze november 2017.
 • Kaffe kolesterol kaffemaskin.
 • Frankfurt main international airport fra.
 • Tuba uterina.
 • Freizeittipps bremerhaven.
 • Jakten på kjærligheten ingvar trine.
 • Nodulær kryssord.
 • Torrevieja españa clima.
 • Cassandra harris ektefelle.
 • Gyászjelentés nyíregyháza.
 • Gjennomsnittstemperatur nordpolen.
 • Addere vektorer.
 • Naturterapeut utdanning.
 • Kino vorschau bad schwartau.
 • Øisteins blyant p.
 • Seilbahn köln unfall.
 • Tabula rasa review.
 • Brownies med karamell og nøtter.
 • Bergans trollhetta 75.
 • Verdens helseorganisasjon palliasjon.
 • Fantasivärld.
 • Påvirkning definisjon.
 • Viagra for kvinner.
 • Must have samsung apps.