Home

Oljefondet 2007

Oljefondet: rapport 2Q 2007 - 2003-2007 - Video Norges Ban

 1. Oljefondet: rapport 2Q 2007. 24:46. Share on Facebook; Tweet this video; Share via Email; Description. Related Videos. Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands rapport for andre kvartal 2007, 21. august 2007. View More. View Less Share this video.
 2. Oljefondet: rapport 1Q 2007. 32:19. Share on Facebook; Tweet this video; Share via Email; Description. Related Videos. Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands rapport for første kvartal, 22. mai 2007. View More. View Less Share this video.
 3. Forsiden / Oljefondet / Nyheter / 2007 2007 Oljefondet; Dette er Oljefondet; Slik er fondet investert; Investeringene; Ansvarlig forvaltning; Markedsverdi; Avkastning; Oljefondets historie; Jobb i Oljefondet; Kontakt oss; Kalender; Følg oss på Facebook; Følg oss på LinkedIn; Norges-bank.no

Oljefondet laget kriseplan ett år før finanskrisen: Fryktet enda verre krise. Allerede i august 2007 la Oljefondet kriseplaner med enda verre scenarioer enn det som faktisk utspant seg da krisen slo ut i full blomst høsten 2008 Oljefondet som del av innbyggernes formue. I et notat fra tenketanken Civita har økonomen Steinar Juel argumentert med at formuen i Statens pensjonsfond (oljefondet) bør sees som en del av norske borgeres formue, følgelig er inntektsfordelingen betydelig mindre skjev enn hva den ellers blir Oljefond, fond basert på inntektene fra petroleumsproduksjon med tanke på å kunne gi en inntektsstrøm også etter at petroleumsproduksjonen tar slutt. I Norge vedtok Stortinget allerede i 1990 å opprette et oljefond ved navn Statens petroleumsfond. Nå heter dette fondet Statens pensjonsfond utland. Det første beløpet ble avsatt 31. mai 1996.I Nord-Amerika er Alaska Permanent Fund et. Oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner. Oljefondets verdi passerte 10.000 milliarder kroner på dagen 50 år etter Ekofisk-funnet som startet det norske oljeeventyret. Oljefondets sjef Yngve Slyngstad er strålende fornøyd med fondets rekordhøye markedsverdi

Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden, som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener

Oljefondet: rapport 1Q 2007 - Video Norges Ban

Verdien av oljefondet er redusert med rundt 300 milliarder kroner hittil i år. Samtidig tas det for første gang ut penger av oljefondet. Årsaken er lavere inntekter på grunn av lavere oljepris Oljefondet: Ja, vi er rike: Høyeste verdi på Oljefondet ved årsslutt noensinne Kanskje det skal deles ut 100.000 kroner til hver innbygger i Norge, med en forutsetning om at det skal brukes til. mar 2007 I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å sikre ivaretakelsen av våre rettigheter som eiere

Grande begynte i Norges Bank Investment Management (forvalteren av oljefondet) i november i 2007. Rune Bjerke. DNB-SJEFEN: Rune Bjerke har sagt opp sin stilling som sjef i DNB Stortinget bestemmer i 2006 at aksjeandelen i Oljefondet skal opp fra 40 til 60 prosent. Oljefondet starter opptrappingen fra juli 2007. Dette kommer på toppen av grunnprinsippet som fondet drives etter: Når aksjeverdiene faller, må fondet kjøpe mer aksjer bare for å holde aksjeandelen stabil. I 2008 synker aksjemarkedene med rundt 40 prosent Knut Kjær var den første sjefen i Oljefondet (1998-2007). Oljefondet passerte nylig svimlende 10.000 milliarder kroner i markedsverdi. Han reagerer slik på Støres utspill: - Det er å krysse en linje som har vært veldig viktig for å ivareta nåværende og fremtidige generasjoners interesser, sier Kjær Oljefondet som heter Statens Pensjonsfond Utland forvaltes av Norges Bank Investement Managment (NIBM). Fondet het tidligere Statens Petroleumsfond (til 2006). Fondet får jevnlig tilført midler fra statens petroleumsinntekter. Det er integrert i det årlige statsbudsjettet

15. oktober 2020 kl. 10:40 Oljefondet med oppgang. Etter en nedgang på 3,4 prosent første halvår, fikk oljefondet en avkastning på 412 milliarder kroner i tredje kvartal Trond Grande har vært i oljefondet siden 2007 og hadde flere lederroller i fondet. Han har tidligere jobbet 11 år i Storebrand Kapitalforvaltning

2007 - nbim.n

Slik presenteres Oljefondet av Norges Bank (NBIM 2018). Uttrykket «hensynet til fremtidige generasjoner» dukker stadig opp i politiske dokumenter. På Finansdepartementets (2018) nettsider kan vi lese at petroleumsformuen er en arv fra naturen som tilhører alle generasjoner. Regjeringen skriver i sine meldinger at oljeinntektene representerer en ikke-fornybar naturressurs, og at sparing i. To av dem har erfaring fra Oljefondet. Bjørndal, som var med å starte CARN i 2015, startet sin karriere i Oljefondet i 2007 i Norges Banks New York-kontor og avsluttet som forvalter med ansvar for en portefølje på rundt 5 milliarder dollar Oljefondet var ved utgangen av 2012 på 3816 milliarder kroner. Siden dette har fondet vokst videre og ligger nå på i underkant av 4100 milliarder kroner. I 2012 hadde oljefondet sitt nest sterkeste resultat noensinne i fjor, med en avkastning på 13,4 prosent, eller 447 milliarder kroner Det vakte oppsikt da det i 2007-2008 ble kjent at Oljefondet hadde investert i skatteparadiser, samtidig som Den rødgrønne regjeringen erklærte krig mot skatteparadiser. Likevel var det først i kjølvannet av Panamapapirene i 2015 at det ble fart i arbeidet med Oljefondets innsats på dette feltet Det norske oljefondet har over 116 milliarder nok investert i alkoholprodusenter. Disse investeringene hindrer utvikling der den trengs mest og står i veien for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål

Oljefondet. Statens pensjonsfond utland ble opprettet i 1990, men inntil 1996 ble oljeinntektene brukt i sin helhet. Fra 1996 til 2001 ble deler av disse inntektene brukt direkte, og deler av dem satt inn i «oljefondet». Med handlingsregelen Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet og vår alles felles pensjonsformue, mistet 25 milliarder fra mai til juni Kastes ut av oljefondet Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 7. november 2007, 10:23 Finansdepartementet har, ifølge en pressemelding, utelukket det britiske metall- og gruveselskapet Vedanta Resources fra Statens pensjonsfond - Utland basert på tilråding fra Etikkrådet for fondet, ifølge en pressemelding Oljefondet har et negativ resultat på 78 milliarder i 2007. Men ingen grunn til panikk, sier ekspertene

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Det var i Nasjonalbudsjetter for 2007 at Finansdepartementet gjorde det klart at det vil vurdere å la Oljefondet, eller Statens petroleumsfond - Utland, investere i eiendom. Som et ledd i denne vurderingen er departementet nå på jakt etter en skattejuridisk [ Sjefen i oljefondet slutter. Knut N. Kjær slutter som sjef i i det norske oljefondet. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 19. september 2007, 11:27. Knut N. Kjær ønsker å slutte som leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) Kjell Magne Bondevik har endret standpunkt, og ber finansminister Kristin Halvorsen om å trekke oljefondet ut av selskaper som samarbeider med juntaen i Burma. Oppdatert 8. oktober 2007. Det var i Nasjonalbudsjetter for 2007 at Finansdepartementet gjorde det klart at det vil vurdere å la Oljefondet, eller Statens petroleumsfond - Utland, investere i eiendom. Som et ledd i denne vurderingen er departementet nå på jakt etter en skattejuridisk ekspert som kan utarbeide en rapport om de skattemessige konsekvensene for Oljefondet ved å investere i internasjonal eiendom

Oljefondet laget kriseplan ett år før finanskrisen

Oljefondssjefen takker av: – Har gjort en fabelaktig jobb

NBIM er organisasjonen som forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU), kjent som «Oljefondet». NBIM er en del av Norges Bank og underlagt bankens styrende organer, men er skilt klart ut fra den øvrige sentralbankvirksomheten. NBIMs direktør var Knut Kjær fra 1998 til 2007, Yngve Slyngstad fra 2008 til 2020 og Nicolai Tangen fra september 2020 Fra 2005 til 2007 ledet han eierskapsavdelingen i NBIM. At en filosof styrte et slikt arbeid, fant den franske forfatteren Dalibor Frioux så fascinerende at han brukte ham som utgangspunkt for hovedpersonen i den franske romanen «Brut» fra 2011, som er et framtidsscenario om Oljefondet og Norge Tre av fondets syv største investeringer er i sveitsiske selskaper - Nestlé, Roche Holding og Novartis. I det hele tatt har Sveits vært et lukrativt land for oljefondet. I 2007 hadde fondet investeringer i 119 selskaper til en verdi av totalt 49 milliarder kroner Den gjennomsnittlige årlige avkastningen på aksjeporteføljen til Oljefondet fra 2000 til 2007 har vært på 2,8 prosent, målt i norske kroner. Det er langt mindre enn avkastningen på statens direkte investeringer i de børsnoterte selskapene Telenor, DnB Nor og Statoil, som alle er opp mellom 100 og 190 prosent Det var sommer 2007. Få måneder senere kom finanskrisen - i Yngve Slyngstads ord - «tilsynelatende ut av ingenting og forandret verden, kanskje for alltid». 9. august 2007. Det kalles inn til krisemøte i fondet. Det har skjedd noe eksepsjonelt. En fransk bank, BNP Paribas, har sagt til sine fondskunder at de ikke får ta ut pengene sine

Statens pensjonsfond - Wikipedi

Tidligere sjef i oljefondet Knut N. Kjær mener dagens styre ikke har nok kompetanse om internasjonal kapitalforvaltning, fondets kjernevirksomhet. Her fra presentasjonen av resultatene for tredje kvartal 2007. Arkivfoto: Morten Holm / NTB scanpix Foto: NTB scanpi Statens pensjonsfond, eller oljefondet som det også kalles, består av statens samlede petroleumsinntekter og fondets egen avkastning. Finansdepartementet forvalter fondet ved hjelp av Folketrygdfondet og Norges Bank. Ved utgangen av tredje kvartal 2007 hadde oljefondet en samlet verdi på 1.932,3 milliarder kroner

oljefond - Store norske leksiko

 1. Så sent som i 2007 kritiserte Regnskogfondet at oljefondet investerte i disse selskapene, men likevel har investeringene i de samme selskapene økt fra 4,8 milliarder i 2007 til 8,7 milliarder.
 2. Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 44 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 937), 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 juli 2019 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 7
 3. St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Tilråding fra Finansdepartementet av 4. april 2008, godkjent i statsråd samme dag
 4. ister Kristin Halvorsen vil bruke oljefondet til å påvirke verden i best mulig retning. Her er åtte utfordringer til hvordan hun kan gjøre det..

Oljefondet har passert 10

Oljefondet hadde i utgangspunktet investert ca. 45 mrd. kroner i selskapene om de ikke var utelukket, tilsvarende ca. 0,5 prosent av fondet. Dette var jevnt fordelt mellom alvorlig miljøskade Filosof Henrik Syse ledet eierskapsgruppa i NBIM 2005-2007 og er ganske enig Fra mai 2002 og frem til juni 2007 jobbet Maja Sjåtil som rådgiver for Norges Bank. Deretter jobbet hun som Prosjektleder for Schibsted Media fra august 2007 til august 2010. ansettelseskomiteer og folk som har innflytelse over hvem som skal fylle Slyngstads sko i Oljefondet Økte oljepriser gav påfyll til Oljefondet. I 2018 økte statsregnskapets utgifter med 37 milliarder kroner, mens inntektene økte med 125 milliarder kroner. I takt med at oljeprisen falt i perioden 2014-2016, ble også statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten redusert Oljefondet passerer 2000 milliarder. Oljefondet har steget med over 18 milliarder kroner siden nyttår. Av Kai Morten Habberstad Fredag 15.06 2007. Del. Det viser Norges Banks månedsbalanse som ble offentliggjort i dag. Det tilsvarer en oppgang bare i mai på over 11.800 kroner pr. nordmann Bondevik vil ha Burma-sanksjoner. Finansminister Kristin Halvorsen bør instruere oljefondet om å trekke investeringene i petroleumsselskaper som er inne i Burma, sier tidligere statsminister.

Oljefondet passerer 1000 milliarder kroner i fjerde kvartal, og er blitt verdens tredje største fond. Snart er det størst. Årsaken til suksessen er: Troskap til strategien Nøkkelpersoner har blitt værende Politikerne har ikke vingle Fra 1998 gikk dermed oljefondet fra å være långiver til noen få stater til å bli deleier i en rekke private selskaper. Figur: Strategi og styringsstruktur utviklet over tid. Fra 2002 ble renteinvesteringene utvidet til å omfatte obligasjoner utstedt av selskaper og internasjonale organisasjoner. Nye viktige steg ble tatt i 2007

Investering for fremtiden

Dette er Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

Har oljefondet noen betydning for Norges utenrikspolitiske anseelse? Det er bred politisk enighet i Norge om at oljefondet ikke skal bli brukt til utenrikspolitiske formål. Gitt størrelsen på fondet, er det likevel knapt til å unngå at det kan oppstå dilemmaer og strid om investeringene Kjær ledet arbeidsgruppa som la opp linjene for hvordan oljefondet skulle forvaltes, før han var sjef for oljefondet fra 1998 til 2007. I brevet «Pulverisering av ansvar og høy risiko i forvaltningen av oljefondet» til finanskomiteen går han i rette med forslaget til ny sentralbanklov, som skal behandles i finanskomiteen og i praksis vedtas av Stortinget 12. juni Tidligere sjef i oljefondet Knut N. Kjær mener dagens styre ikke har nok kompetanse om internasjonal kapitalforvaltning, fondets kjernevirksomhet. Her fra presentasjonen av resultatene for tredje kvartal 2007. Arkivfoto: Morten Holm / NTB scanpi 2 innlegg publisert av Jioufdwapdodfkj på June 29, 2009. Denne siden bruker mye statistikk og tall, og det kommer den til å fortsette med, men litt informasjon om hvordan bistand fungerer på bakkenivå skader jo ikke Knut N. Kjær ønsker å slutte som leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Kjær ble ansatt for 10 år siden for å bygge opp avdelingen i Norges Bank som forvalter av oljefondet og hovedtyngden av Norges Banks valutareserver

Markedsverdi - Norges Bank Investment Managemen

 1. Oljefondet kan utrette mye . Med oljefondet har vi mulighet til å bidra til økonomisk vekst og økt levestandard i fattige land. Vi kan forbedre helsetilbudet, sørge for at flere blir vaksinert, sørge for at flere barn får utdanning og at kvaliteten på utdanningen blir bedre,.
 2. Kjær var den første lederen av oljefondet, eller Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 1997 til 2007 går i et innlegg i Dagens Næringsliv i rette med blant andre professor B. Espen Eckbo. - Eckbos innlegg føyer seg inn i en lang rekke teoretisk baserte kritikker fra norske akademikere, skriver Kjær, som påpeker at å være oljefondssjef er som å være en maskinsjef, ikke kaptein
 3. 6 NOU 2020: 7 Verdier og ansvar Hensynet til klima er relevant for flere sider av forvaltningen av SPU. Klimarisiko er en viktig finansiell risikofaktor som må håndteres i forvalt-ningen. Videre er klima en viktig del av Norge
 4. Ved utgangen av 2011 eide oljefondet 1,1 prosent av det globale aksjemarkedet, og per oktober 2012 hadde fondet en markedsverdi på over 3700 milliarder kroner. Norge er ikke alene om å eie et statlig fond − stater trer i økende grad inn i internasjonale finansmarkeder som investorer
 5. Der var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. I 2007 ble han, blant annet på grunn av dette arbeidet, utpekt til en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos
 6. ister Jan Tore Sanner (H) frem årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond, også kjent som Oljefondet. Meldingene om Statens pensjonsfond legges vanligvis frem om våren. På grunn av coronapandemien og de konsekvenser den får nasjonalt og globalt, besluttet regjeringen å utsette årets melding til nå i høst
 7. Oljefondet er verens største fond, verdt over 1000 milliarder kroner. Oljefondet ville ikke ha gått ut av lyssky og lugubre verdensomspennende megafirmaer uten sterkt press gjennom media og av pressgrupper som Fremtiden i våre hender, Bellona og andre såkalt politisk korrekte organisasjoner og enkeltpersoner

Det var i Nasjonalbudsjetter for 2007 at Finansdepartementet gjorde det klart at det vil vurdere å la Oljefondet, eller Statens petroleumsfond - Utland, investere i eiendom. Som et ledd i denne vurderingen er departementet nå på jakt etter en skattejuridisk ekspert som kan utarbeide en rapport om de skattemessige konsekvensene for Oljefondet ved å investere [ Oljefondet bør trekkes ut av selskaper som samarbeider med juntaen i Burma. Av Merete Vikre Mandag 08.10 2007. Del. Det mener tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik. Selv om fondet ikke investerer direkte i burmesiske selskaper, er det inne flere selskaper som har forretningssamarbeid med Burma Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 27. august 2007, 11:26. Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) er et foregangseksempel på å boikotte selskaper av etiske grunner. Selskaper som EADS, Lockheed Martin og Thales er alle svartelitset av Oljefondet av etiske grunner Kjær var med på å bygge opp Oljefondet, som han var sjef for fra 1998 til 2007. I november i fjor var han en av deltagerne på det mye omtalte seminaret til påtroppende oljefondssjef Nicolai. Om skatteøkninger og bruk av oljefondet 3 12 2007 Jeg skvatt til i går da jeg leste at sentrale Ap-medlemmer ønsker å øke skatten etter neste valg. Åslaug Haga har foreslått det samme tidligere, men verken hun eller de som uttalte seg i går har sagt noe om hva de ser for seg at disse pengene skal brukes til

Statens pensjonsfond utland - Store norske leksiko

Så mye er Oljefondet egentlig verdt - E2

Kjær var oljefondssjef fra 1997 til 2007. Han var med på å bygge opp oljefondet og utforme det etiske regelverket. Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har fortsatt eierandeler i. Så sent som i 2007 kritiserte Regnskogfondet at oljefondet investerte i disse selskapene, men likevel har investeringene i de samme selskapene økt fra 4,8 milliarder i 2007 til 8,7 milliarder kroner i 2008, ifølge Regnskogfondet Presentasjon, 4/12-2007, Universitetet i Oslo Oljefondet, etikk og aktivt eierskap Fondet er opprettet av etiske grunner. Denne kapitalen er ikke bare vår. Investorens oppgave er finansiell. Fondet har samtidig etiske retningslinjer Government Pension Fund Global. The Government Pension Fund Global (Norwegian: Statens pensjonsfond Utland, SPU) is a fund into which the surplus wealth produced by Norwegian petroleum income is deposited.Its name changed in January 2006 from the Petroleum Fund of Norway. The fund is commonly referred to as the Oil Fund (Norwegian: Oljefondet)

På grunn av regelen om rebalansering, samt at det i 2007 ble vedtatt at aksjeandelen skulle økes fra 40 til 60 prosent, tok Norge i 2008/09 et stort jafs av verdens aksjemarkeder. I mars 2009 snudde markedet, og fondet tjente tilbake mye av det de tapte året før. Martin lister opp to lærdommer av finanskrisen: 1 Bondevik vil trekke oljefondet ut av Burma-selskaper. Kjell Magne Bondevik har endret standpunkt, og ber finansminister Kristin Halvorsen trekke oljefondet ut av selskaper som samarbeider med juntaen i Burma

Oljefondssjefen takker av: - Har gjort en fabelaktig jobb

Oljefondet - Video Norges Ban

Det er det belgiske selskapet Deminor Recovery Services står for organiseringen av søksmålet, som 155 institusjonelle investorer står bak, skriver den danske næringslivsavisen Børsen, som viser til en pressemelding fra Deminor.. Overfor Dagens Næringsliv bekrefter Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet, at de er med i søksmålet mot den tidligere banktoppen Tidligere administrerende direktør i Petrojarl, Espen Klitzing, blir nestleder i Oljefondet

Bruk av oljepenger - regjeringen

Det er forståelig at man i ettertid kan ergre seg over at Oljefondet kjøpte en del aksjer når samleindeksen for verdens børser var på topp i 2007/2008, se Dow Jones World Indexes Som kjent vedtok Stortinget i 2007, mot FrP sine stemmer, å øke aksjeandelen i oljefondet fra 40 % til 60 %. Dette medførte at oljefondet økte aksjeandelen til 53 % før kursene stupte. Finansministeren har flere ganger gitt uttrykk for at denne økningen av aksjer har gitt oljefondet mulighet til å kjøpe billige aksjer. Kan finansministeren opplyse hvilken tidsperiode oljefondet har. Oljefondet ser ut til å ha valgt å ligge lavt i terrenget etter Forvaltningshonorarskandalen, i den forvisning at de snart kunne rapportere om gode tall. I tillegg har de solgt inn en historie om et eiendomskjøp. Selv om det kom flere kritiske spørsmål på pressekonferansen,.

Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet): Rådgiver i Etikkrådets sekretariat med hovedansvar for korrupsjonsgranskninger av multinasjonale selskaper. 2007. Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap - masteroppgave: «Sivilrettslig erstatning for skade voldt ved korrupsjon Toppsjefen i Verdipapirfondenes Forening mener oljefondet ikke må la seg presse av Øystein Stray Spetalen, skriver DN.no. Statens Pensjonsfond - Utland, også kjent som Oljefondet, har den siste tiden fått flengende kritikk både for sine forvaltningskostnader og ikke minst for sin strategi. Kritikernes fanebærer har vært storinvestor Øystein Stray Spetalen I 2007 ble det gitt politisk tilslutning til at Oljefondet kan øke andelen som investeres i aksjer til 60 prosent. I løpet av de senere årene har fondet også fått mandat til å investere i nye aktivaklasser som eiendom og unoterte aksjer som planlegges børsnotert Mer enn hele oljefondet. Folketrygdens totale forpliktelser til alderspensjon vil ved nyttår være 9088 milliarder kroner. - I tillegg har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Besøksadresse: Roseveien 1, 2007 Kjelle Oljefondet har økt investeringene i ni klimaverstinger fra 11,3 til 14,1 milliarder kroner. Investeringene i Exxon har alene økt fra 7,9 til hele 12,2 milliarder kroner. Av Pia A. Gaarder Norwatch Den amerikanske investorgruppen Ceres utpekte i..

Oljefondet verdt 1784 mrd – ØkonomiUSA REDDER BOLIGLÅNSBANKER: Oljefondet unngår stortap – E24

Oljefondet og Finansdepartementet forsvarer seg mot kritikken fra Riksrevisjonen for forvaltningshonorarene i Oljefondet. Kritikken kom etter at fondet på en investering på 2,8 milliarder kroner betalte ut et forvaltningshonorar på 500 millioner kroner P arlamentarismen har vært praktisert i Norge siden 1890-årene, men først 20. februar 2007 ble parlamentarismen skrevet inn i Grunnloven. Les om parlamentarismen i dag. Johan Sverdrup, «parlamentarismens far». Foto: Stortinget. Maktfordelingsprinsippet og Grunnloven

Oljefondet har passert 5000 milliarder

Oljefondet ser mistenkelig ut som en and (fremtidige pensjonsforpliktelser). Det svømmer som en and (garantert avkastning). Nå kvakker det ikke som en and (ter seg som om den har fremtidige pensjonsforpliktelser og lover garantert avkastning), men jeg tror det er en and likevel, og at anden bare er språkforvirret, siden den uhuh'er som en ugle eller noe Oljefondet. Milliarder kroner Kilde: Norges Bank -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Kronekurs Avkastning Tilførsel 1 025 mrd. 3 123 mrd. 3 363 mrd. 3 . Oljepengebruk over statsbudsjettet 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 201 Knut Kjær, tidligere sjef for Oljefondet, 1998 - 2007. Rådgiver for China Investment Corporation, Stichting Pensioenfonds ABP og Government of Singapore Investment Corporation. 13:30 Pause m/kaffe og kaker/frukt. 14:00 Oljefondet reduserer eksponeringen mot olje- og gass: Konsekvenser for avkastning risik Statens pensjonsfond - utland (oljefondet) - spesifisert. Denne har jeg ikke sett før: Norges Bank: Holdings at 31 Dec. 2007. «Oljefondet» inneholdt på dette tidspunktet. Lehman Brothers-obligasjoner: Ca. 6 mrd. kr aksjer og obligasjoner. Oljefondet er blitt gradvis tyngre vektet i aksjer. ondetF startet med en portefølje av statsobligasjoner, før Finansdepartementet i 1998 tillot investering i aksjer. Aksjeandelen startet på 40 prosent. I 2007 ble vekten i aksjer økt til 60 prosent. Aksjevekten ble i 2017 vedtatt økt til 70 prosent Når de etiske retningslinjene for oljefondet trådte i kraft i 2005, trakk fondet seg ut av åtte selskaper som produserer kjernevåpen, etter påbud fra Finansdepartementet. I 2007 trakk fondet seg ut av ytterligere to selskaper som produserer kjernevåpen, også den gang etter påbud fra finansministeren

 • Skyrim dragonborn beginnen.
 • Aloe vera gel selber machen.
 • Steinigen video.
 • Delfinschwimmen isla mujeres.
 • Mini vouwwagen.
 • Iparts.
 • Manuell eller elektrisk brystpumpe.
 • Radrennbahn nrw.
 • Piaget lek og læring.
 • Endometriose tretthet.
 • Tyske soldater under 2 verdenskrig.
 • Iggy pop 2018.
 • Frågor om kroppen för barn.
 • Hellige steder.
 • Swr3 elch und weg 2018.
 • Snake types.
 • Dnt oslosportslager.
 • Lanugo anorexia.
 • Fargelegging for voksne norli.
 • Kölner kuschelparty.
 • Aldi wandbilder.
 • Weltgästeführertag würzburg.
 • Kan far kreve dna test.
 • Kortisonsprøyte pris.
 • Doigi.
 • Statsminister i danmark 1945.
 • Fjordruta dnt.
 • 9/11.
 • Hva er meningen med livet islam.
 • Graviditet utenfor livmoren spontanabort.
 • Wast jobs.
 • Moholt studentboliger.
 • Molosser gewicht.
 • Spilte ut kryssord.
 • Funchal wiki.
 • Milchschaum bilder anleitung.
 • Condoor sales.
 • Falske fakturaer patentstyret.
 • 50 talls klesstil.
 • Berlin under andra världskriget.
 • Trollfjell her nord bok.